Myślenice

Piotr Szewczyk poprowadzi MOKiS do 2024 roku

Piotr Szewczyk poprowadzi MOKiS do 2024 roku
Fot. turyczki.pl/festival.myslenice.pl

Po roku pełnienia funkcji dyrektora MOKiS, Piotr Szewczyk został powołany na to stanowisko do 2024 roku. Jakie cele stawia się przed nowym dyrektorem?

Burmistrz Jarosław Szlachetka wydał zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach. Na tym stanowisku do 26 kwietnia 2024 roku obsadził Piotra Szewczyka, który od 2016 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a w ostatnim roku dyrektora.

W Programie Działania Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na lata 2020-2024 czytamy, że placówka ma być nowoczesnym źródłem tradycji i miejscem inspiracji, a także przestrzenią wspólnej kreacji kulturowej, artystycznej, edukacyjnej, społecznej i rekreacyjnej.

„Misją MOKiS jest realizacja zadań w obszarze kultury i rekreacji, które stwarzają wspólna przestrzeń do krytycznego wartościowania i zrozumienia społecznych procesów i przetworzeń. Jako instytucja publiczna chcemy pracować nad zrównoważonym rozwojem lokalnej społeczności z uwzględnieniem znaczącej roli kultury i rekreacji w budowie potencjału ekonomicznego, kulturowego i społecznego Miasta i Gminy Myślenice. Ambicją naszą jest wkraczanie na kolejne obszary współpracy w kontekście zarówno regionalnym (Małopolska), jak i krajowym i międzynarodowy. Poprzez budowę partnerstwa i sieci współpracy pomiędzy instytucjami kultury chcemy świadomie podejmować działania na rzecz edukacji kulturowej – w tym współpracy z sektorem kultury.

Istotnym elementem jest także kontekst dziedzictwa (materialnego i niematerialnego). Chcemy w sposób świadomy i właściwie zaprogramowany realizować działania związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacji (przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania w różnych grupach wiekowych i społecznych.

Nie bez znaczenia pozostaje strategiczne ujęcie dużych wydarzeń artystycznych (festiwali, koncertów, projektów) w których kreatorami będą lokalne zespoły artystyczne (Polish Art Philharmonic, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”), wsparcie dla mniejszych ruchów artystycznych poprzez ich instytucjonalizacje i wsparcie „know-how”.

Cel długoterminowy – budowa trzeciej niecki w basenie

Wizja przyszłości, to także zmiany infrastrukturalne. Budynki MOKiS (Myślenice, Głogoczów) odbiegają znacząco od współczesnych standardów i wymagają remontów i dokapitalizowania technologicznego, tak by wartość merytoryczną działań wzbogacić o ciekawą formę realizacji.

W kontekście wizji MOKiS w sposób kompleksowy należy ujmować Krytą Pływalnię Aquarius, która od 20 lat funkcjonowania wymaga zarówno modernizacji, jak nadania nowych funkcji rekreacyjno-sportowych. Ważne przekształcenia w działalności kinowej mają sprowadzić lokalne kino do miejsca nie tylko rozrywki, ale także edukacji filmowej zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jako strategiczne cele stawiane przed MOKiS w najbliższych czterech latach wymienia się dwa obszary: działalność kulturalno-edukacyjną oraz działalność inwestycyjną w zakresie modernizacji obiektów MOKiS – w tym budowa trzeciej niecki na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Co więcej za konieczne uznaje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji pływalni.

Powiązane tematy

Komentarze (14)

Zobacz więcej