Raciechowice

Raciechowice tną koszty. Żeby przetrwać, ograniczą nawet oświetlenie uliczne

Raciechowice tną koszty. Żeby przetrwać, ograniczą nawet oświetlenie uliczne
Fot. pixabay.com

Nie będą utrzymywać służbowych telefonów, ograniczą oświetlenie uliczne – to tylko wybrane punkty z programu naprawczego, który ma pozwolić gminie na wyjście z zadłużenia

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaopiniowała pozytywnie program naprawczy gminy Raciechowice, który został przygotowany na lata 2020-2022. Urząd został wezwany do jego przygotowania na początku grudnia 2019 roku i miał 45 dni na jego przedstawienie do zaopiniowania. Dokument wpłynął do RIO 17 stycznia 2020 roku, a dzień wcześniej został przyjęty przez radnych raciechowickiej gminy.

Zadłużenie gminy o prawie 39 mln zł. – W Raciechowicach można zgasić światło, albo ratować gminę – w ubiegłym roku mówił Mirosław Legutko, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Misji podjął się nowy wójt Wacław Żarski, szukając pomocy u sąsiadów, a nawet u prezesa Obajtka, jednak w listopadzie powiatowy zarząd PiS odciął się od niego, bo jak informowano – „nie spełnił oczekiwań”. Gmina rozpoczyna wdrażanie projektu naprawczego. 

Jaki będzie efekt?

W programie naprawczym jest też projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy do 2039 roku, kiedy to urząd zakłada spłatę dotychczasowych zadłużeń i pożyczki (kredytu) planowanej do zaciągnięcia w tym roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez RIO: „przyjęty dokument (…) zawiera uporządkowane i przejrzyste treści merytoryczne (…). Skład orzekający (…) nie dopatrzył się w jego ustaleniach braków lub nieścisłości, jakie poważałyby rzetelność i wiarygodność zakładanych przedsięwzięć naprawczych. Treść programu daje podstawę sądzić, że jego uwzględnienie w budżecie na rok 2020 i w budżetach lat kolejnych przyniesie efekt w postaci możliwości uchwalania przez gminę Raciechowice po 2022 roku realnych budżetów z zachowaniem limitów, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych".

W maju ubiegłego roku RIO negatywnie zaopiniowało przygotowany wówczas program naprawczy. Pomimo tego „gmina w celu ratowania sytuacji finansowej podjęła się wdrożenia szeregu działań naprawczych, które były w nim zawarte” - czytamy we wstępie do nowego programu.

Oszczędności na najbliższe lata

W przyjętym w tym roku dokumencie znajdziemy informacje, że m.in. podjęto decyzję o rezygnacji z utrzymywania przez gminę telefonów służbowych komórkowych dla pracowników.

Zostanie zmieniona organizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach – ograniczenie godzin funkcjonowania, a tym samym ograniczenie etatów do niezbędnego minimum, czyli 1 etatu plus księgowa.

W ramach oszczędności przewiduje się rezygnację z finansowania jakichkolwiek działań w zakresie kultury fizycznej. Gmina będzie tylko utrzymywać obiekty sportowe, których jest właścicielem.

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej ograniczy się tylko do finansowania obligatoryjnych zadań własnych gminy. Nieuwzględnienie w budżecie środków na finansowe wsparcie organizacji pożytku publicznego będzie miało swoje odzwierciedlenie w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Gmina będzie realizowała zadania własne z zakresu turystyki, sportu, kultury i pomocy społecznej nie angażując środków w formie dotacji dla tych organizacji.

Czy wójt Raciechowic Wacław Żarski powinien poddać się do dymisji, po tym jak odcięła się od niego partia PiS którą reprezentował?

 • TAK TAK 33%
 • NIE NIE 67%
 • Głosów: 404

Kiedy zaświecą latarnie?

W ramach oszczędności przewiduje się rezygnację z finansowania w  formie dotacji organizacji realizujących zadnia nieobligatoryjne z zakresu pomocy społecznej typu np. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” oraz z zakresu turystyki.

Jak czytamy w programie; oszczędności dla oświetlenia ulicznego uzyskane zostaną poprzez całkowite wyłączenie oświetlenia ulicznego w okresie od maja do sierpnia, całkowite wyłączenie wszystkich lamp w godzinach od 23:00 do 5:00 oraz zmniejszenie mocy umownej dla poszczególnych obwodów oświetlenia ulicznego co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 28% i zmniejszenie mocy umownej. Konsekwencją tych działań będzie uzyskanie oszczędności na poziomie 22 300 zł rocznie.

Poszczególne szkoły opracowały arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020 uwzględniając w nim działania naprawcze polegające m.in. na łączeniu oddziałów, rezygnacji z zajęć ponadprogramowych (nieobligatoryjnych), zmniejszenie godzin funkcjonowania biblioteki, świetlicy szkolnej do niezbędnego minimum.

Kolejny punkt to reorganizacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Raciechowicach Spółka z o.o. Gmina powołała spółkę komunalną działająca pod firmą Przedsiębiorstw Usług Komunalnych Raciechowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach oszczędności przewiduje się zmianę paliwa wykorzystywanego do ogrzewania budynków gminnych z oleju opałowego na tańszy gaz ziemny.

Wśród działań, jakie zostały już wprowadzone 2019 roku, można wyliczyć m.in.: obniżenie diet radnych i sołtysów oraz wynagrodzenia wójta, rezygnację z dopłaty do żłobków oraz do wody i ścieków, czy też obniżenie o 10 etatów w urzędzie. Każde z zadań, jakie postawiła przed sobą gmina, ma swój harmonogram działań.

Powiązane tematy

Komentarze (9)

 • 10 lut 2020

  Brzytwy sie chwytają byle nadal moc pobierac pensje urzędnicze. Co to za ciecia jak nadal trzeba utrzymywać wojta, radnych i sołtysów z których prawdopodobnie nikt przychodu do gminy nie generuje

  18 4 Odpowiedz
 • 10 lut 2020

  A nie lepiej ogłosić bankructwo nie taniej dla mieszkańców ? Zmieniła by się tylko nazwa wsi

  15 2 Odpowiedz
 • 12 lut 2020

  A w Myślenicach Magistrat jest rozpasany

  10 Odpowiedz
 • 11 lut 2020

  Panie Żarski niech się pan zwróci o pomoc do burmistrza Dobczyc Susia, który jak wieść gminna niesie zatrudnił za dobre pieniądze, sprawcę Waszego nieszczęścia Gabzdyla. Jak pomaga Gabzdylowi to może i Wam pomoże.

  11 1 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  10 lut 2020

  Kto wie czy dla mieszkańców nie taniej być włączonym do innej gminy. Co się takiego stało że PiS tak ich odtrącił? Czyżby ta prośba do Orlenu okazala się nie na miejscu? Można gdybać. Oszczędności na pensjach urzędniczych to kierunek dobry, trudno coś więcej dodać bo nie mając liczb.

  9 1 Odpowiedz

Zobacz więcej