Polityka

Zespół ds. kobiet rozwiązany. Powstał rok temu, ale nie zebrał się ani raz

Zespół ds. kobiet rozwiązany. Powstał rok temu, ale nie zebrał się ani raz

Powołany rok temu zespół miał m.in. doradzać burmistrzowi, a zasiadały w nim reprezentantki kobiet z terenu gminy Myślenice. Jak się okazuje został zlikwidowany „w związku ze zmianą priorytetów polityki społecznej gminy”

 

W maju 2020 roku pisaliśmy o tym, że Jarosław Szlachetka (PiS) wydał zarządzenie o utworzeniu zespołu do spraw kobiet, który miał działać przy burmistrzu Myślenic. Zespół miał mieć charakter konsultacyjny, opiniodawczy i inicjatywny. Spośród 18 kandydatur zostały wybrane do niego Barbara Bylica, Dorota Chudzik - Zięba, Magdalena Gorzelany - Dziadkowiec, Bożena Kobiałka, Janina Łabędź, Małgorzata Miszczak i Ewa Wincenciak-Walas.

"To kolejny postulat mieszkańców, który spełniamy jako władze samorządowe. Cieszę się, że zgodnie z oczekiwaniami pań powstał taki zespół doradczy. Członkiniom życzę wielu ciekawych pomysłów oraz liczę na rozsądne i cenne doradztwo w sprawach, które będą istotne dla mieszkanek naszej gminy" – po ogłoszeniu powołania do życia zespołu na łamach Gazety Myślenickiej mówił burmistrz Jarosław Szlachetka.

Po siedmiu miesiącach od powołania grupy, niektóre członkinie postanowiły skierować do gospodarza list, w którym zwracały uwagę na to, że zespół nic nie robi, a od jego założenia nie odbyło się ani jedno spotkanie.

„(...) powołany zespół jest sztucznym tworem, który powstał nie wiadomo z jakich powodów. Wstyd nam, że jako osoby dynamiczne nic nie robimy, ciężko jest wiecznie tłumaczyć, że czekamy aż pan burmistrz zwoła spotkanie (…) przez siedem miesięcy zespół nie zrobił nic, ani raz się nie spotkał, nie wszystkie członkinie się znają” - do Jarosława Szlachetki pisały trzy z pięciu kobiet tworzących zespół.

W czwartek 18 lutego należąca do zespołu Ewa Wincenciak-Walas na facebooku opublikowała korespondencję z naczelnik wydziału edukacji i zdrowia, która informuje ją o likwidacji grupy. Jako powód podano „zmianę priorytetów polityki społecznej gminy Myślenice oraz po zdiagnozowaniu potrzeb społecznych”, tym samym na podstawie zarządzenia burmistrza z dnia 8 stycznia „Zespół do Spraw Kobiet został zlikwidowany”.

Pracę Jarosława Szlachetki jako burmistrza miasta i gminy Myślenice na półmetku kadencji 2018-23 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 17%
 • bardzo dobry bardzo dobry 12%
 • dobry dobry 8%
 • dostateczny dostateczny 7%
 • dopuszczający dopuszczający 9%
 • niedostateczny niedostateczny 48%
 • Głosów: 2629

Zespół miał się spotykać co najmniej raz na kwartał. Mógł działać z własnej inicjatywy lub na prośbę burmistrza w zakresie: *inicjowania, współorganizowania i wspierania akcji oraz imprez o charakterze społecznym organizowanych lub współorganizowanych przez gminę; *współpracy z innymi podmiotami, stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym spraw kobiet; *monitorowania działań gminy pod kątem realizowania polityki rodzinnej i społecznej (m.in. udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli); * monitorowania działań gminy pod kątem realizowania polityki społecznej i senioralnej; * diagnozowania sytuacji oraz potrzeb kobiet i rodzin w mieście i gminie Myślenice; * analizy polityki gminy pod względem potrzeb i oczekiwań kobiet; *wyrażania opinii odnośnie projektów dokumentów strategicznych, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w gminie Myślenice; * wspierania aktywizacji samorządowej i obywatelskiej kobiet; * innych działań dotyczących spraw kobiet.

Powiązane tematy

Komentarze (12)

Zobacz więcej