Sułkowice

Rynek w Sułkowicach przejdzie rewitalizację. Ale tylko jego część rekreacyjna

Rynek w Sułkowicach przejdzie rewitalizację. Ale tylko jego część rekreacyjna
budynek urzędu gminy Sułkowice stanie za pomnikiem Ofiar Pacyfikacji? "Koncepcja jest sprawd Fot. facebook.com/Gmina Sułkowice

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Sułkowic doczekają się rekreacyjnej części Rynku w nowej odsłonie. Zagospodarowany zostanie plac przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji

 

Jak informuje gmina Sułkowice; prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tego terenu trwały od 2020 roku. Zmiany dotkną terenu przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji wraz z otoczeniem oraz parku.

Koncepcję zagospodarowania tego terenu opracowała Adrianna Waguła, mieszkanka Sułkowic, studentka Uniwersytetu Rolniczego. Na bazie jej pomysłu powstał projekt budowlany opracowany przez pracownię architektoniczną, na realizację którego w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg.

Prace mają objąć przebudowę placu przed pomnikiem; wymianę nawierzchni, modernizację istniejącego oświetlenia, montaż elementów małej architektury, rewitalizację zieleni oraz konserwację pomnika.

Przebudowa tej części Rynku zostanie w całości sfinansowana z pozyskanego przez urząd dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

Natomiast w parku powstanie plac zabaw, który zostanie sfinansowany z dofinansowania z Funduszy Europejskich PROW na lata 2014-2020, a projekt na jego wykonanie został stworzony został we współpracy z OSP Sułkowice.

Pracę Artura Grabczyka jako burmistrza miasta i gminy Sułkowice na półmetku kadencji 2018-24 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 7%
 • bardzo dobry bardzo dobry 4%
 • dobry dobry 16%
 • dostateczny dostateczny 14%
 • dopuszczający dopuszczający 13%
 • niedostateczny niedostateczny 46%
 • Głosów: 1324

Nowy budynek urzędu za pomnikiem?

„Realizujemy również pierwsze działania w celu zaprojektowania nowego budynku Urzędu Miejskiego, który ma powstać w dolnej części parku, tuż za Pomnikiem. Pierwszym krokiem jest zmiana zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które umożliwią zlokalizowanie w tej części Rynku budynku Urzędu” – czytamy w gminnym komunikacie.

O tej koncepcji pisaliśmy w grudniu 2020 r.  Jak się bowiem okazuje od niespełna 2,5 roku nad gminą Sułkowice w zawieszeniu pozostaje decyzja nadzoru budowlanego dotycząca wykonania remontu siedziby UMiG lub przeprowadzki, której samorządowcy nie wykluczają.

„Brana jest pod uwagę koncepcja lokalizacji Urzędu Miejskiego w centrum Sułkowic, na części terenu parku znajdującego się za pomnikiem Ofiar Pacyfikacji” – pół roku temu zapowiadał burmistrz Artur Grabczyk.

Powiązane tematy

Komentarze (3)

Zobacz więcej

Ekomaniacy w gminie Sułkowice
Sułkowice 0

Ekomaniacy w gminie Sułkowice

W 2023 roku na terenie Gminy Sułkowice realizowany był projekt pn. „Ekomaniacy w Gminie Sułkowice”, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo...