Społeczeństwo

Strażacy dyskutują na temat „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej”

Strażacy dyskutują na temat „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej”

Na terenie całej polski odbywają się spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli OSP wszystkich powiatów dotyczące założeń nowej „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej ogłosiło główne założenia nowej „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej".

Jej celem jest przede wszystkim uregulowanie ich działalności w osobnym akcie prawnym. W taki sposób by ich status nie stanowił już jedynie wypadkowej prawa o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dodatkowo resort przewidział wprowadzenie specjalnych dodatków do emerytur dla druhów OSP. Niektóre środowiska zwracają uwagę, że MSWiA szykuje koniec OSP, przynajmniej w dotychczasowej formie. Dlaczego? Ochotnicze Straże Pożarne zostałyby przekształcone w „jednostki ratowniczo-gaśnicze”, a ochotnicy mieliby stracić prawo do nazywania się „strażakami”, czy noszenia mundurów. Te jednostki OSP, które nie zdołają się przekształcić, nie miałyby prawa uczestniczyć w akcjach gaśniczych. Zostałyby wyjęte spod rygorów ustawy i zajmowałyby się działalnością edukacyjną oraz kulturalną, w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Straciłyby również możliwość finansowania.

Na terenie całej polski odbywają się spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli OSP wszystkich powiatów, które mają na celu przedstawienie najważniejszych założeń budowy nowego systemu bezpieczeństwa w kraju. Ustawa o ochotniczej straży pożarnej jest jednym z kluczowych elementów prowadzonych prac.

W ramach konsultacji społecznych małopolski komendant wojewódzki PSP - st. bryg. Piotr Filipek wraz z zastępcami oraz komendanci powiatowi/miejscy PSP województwa małopolskiego odbędą cykl spotkań z druhami ochotniczych straży pożarnych.

Na terenie powiatu myślenickiego nad tematem debatowali strażacy z gmin Siepraw, Dobczyce oraz w 17 maja w KP PSP Myślenice z przedstawicielami pozostałych zaproszonych gmin. Wyjaśnienia w temacie projektu ustawy przekazywali st. bryg. Sławomir Kaganek, bryg. Wojciech Murzyn oraz Prezes ZOP ZOSP dh Jan Podmokły.

- W podsumowaniu spotkania ustalono, iż występuje potrzeba doprecyzowania zapisów projektu oraz przedłożenie do wiadomości wymagań (rozporządzeń, regulaminów), które będą tworzone na bazie ustawy. Wszystkie zgłoszone wnioski na spotkaniu zostały zebrane i przekazane do Komendy Wojewódzkiej PSP. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką konsultacje będą nadal prowadzone – mówi bryg. Roman Ajchler.

Małopolski komendant wojewódzki PSP powołał specjalny zespół, który ma na celu odnotowywanie wszelkich uwag, by ich zasadność poddać dalszej analizie.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej

Projekt Zdrowie. Pani Sylwia schudła 14 kg
Społeczeństwo 0

Projekt Zdrowie. Pani Sylwia schudła 14 kg

Decyzję o przejściu na dietę, podejmujemy z różnych powodów – chcemy się lepiej odżywiać, poprawić wyniki badań czy  samopoczucie,  jednak najczęściej jest to...