Społeczeństwo

Strażacy dyskutują na temat „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej”

Strażacy dyskutują na temat „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej”

Na terenie całej polski odbywają się spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli OSP wszystkich powiatów dotyczące założeń nowej „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej ogłosiło główne założenia nowej „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej".

Jej celem jest przede wszystkim uregulowanie ich działalności w osobnym akcie prawnym. W taki sposób by ich status nie stanowił już jedynie wypadkowej prawa o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dodatkowo resort przewidział wprowadzenie specjalnych dodatków do emerytur dla druhów OSP. Niektóre środowiska zwracają uwagę, że MSWiA szykuje koniec OSP, przynajmniej w dotychczasowej formie. Dlaczego? Ochotnicze Straże Pożarne zostałyby przekształcone w „jednostki ratowniczo-gaśnicze”, a ochotnicy mieliby stracić prawo do nazywania się „strażakami”, czy noszenia mundurów. Te jednostki OSP, które nie zdołają się przekształcić, nie miałyby prawa uczestniczyć w akcjach gaśniczych. Zostałyby wyjęte spod rygorów ustawy i zajmowałyby się działalnością edukacyjną oraz kulturalną, w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Straciłyby również możliwość finansowania.

Na terenie całej polski odbywają się spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli OSP wszystkich powiatów, które mają na celu przedstawienie najważniejszych założeń budowy nowego systemu bezpieczeństwa w kraju. Ustawa o ochotniczej straży pożarnej jest jednym z kluczowych elementów prowadzonych prac.

W ramach konsultacji społecznych małopolski komendant wojewódzki PSP - st. bryg. Piotr Filipek wraz z zastępcami oraz komendanci powiatowi/miejscy PSP województwa małopolskiego odbędą cykl spotkań z druhami ochotniczych straży pożarnych.

Na terenie powiatu myślenickiego nad tematem debatowali strażacy z gmin Siepraw, Dobczyce oraz w 17 maja w KP PSP Myślenice z przedstawicielami pozostałych zaproszonych gmin. Wyjaśnienia w temacie projektu ustawy przekazywali st. bryg. Sławomir Kaganek, bryg. Wojciech Murzyn oraz Prezes ZOP ZOSP dh Jan Podmokły.

- W podsumowaniu spotkania ustalono, iż występuje potrzeba doprecyzowania zapisów projektu oraz przedłożenie do wiadomości wymagań (rozporządzeń, regulaminów), które będą tworzone na bazie ustawy. Wszystkie zgłoszone wnioski na spotkaniu zostały zebrane i przekazane do Komendy Wojewódzkiej PSP. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką konsultacje będą nadal prowadzone – mówi bryg. Roman Ajchler.

Małopolski komendant wojewódzki PSP powołał specjalny zespół, który ma na celu odnotowywanie wszelkich uwag, by ich zasadność poddać dalszej analizie.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej