Społeczeństwo

Strażacy świętowali swój dzień. Były awanse i odznaczenia

Strażacy świętowali swój dzień. Były awanse i odznaczenia

W trakcie uroczystego apelu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach strażacy odebrali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe

 

Apel z okazji Dnia Strażaka 2021 odbył się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. W związku z panującą pandemią i potrzebą zachowania reżimu sanitarnego udział w nim brali tylko strażacy wyróżnieni medalami i awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz zmiana pełniąca w tym dniu służbę. Wręczenie odznaczeń odbyło się przy udziale posła, radnych sejmiku, przedstawiciela starostwa i struktur PSP.

Apel rozpoczęto zgodnie z ceremoniałem strażackim od złożenia meldunku Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Kaganek w krótkich słowach przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz nawiązał do obecnego czasu pandemii uniemożliwiającej zorganizowanie uroczystości Dnia Strażaka jak w latach minionych z dużą liczbą zaproszonych gości i pełnym składem osobowym Komendy Powiatowej.

W roku 2021 wręczono odznaczenia i akty nominacji na wyższy stopień służbowy osobom wyróżnionym w roku 2020 i 2021 gdyż nie odbyła się uroczystość Dnia Strażaka 2020 z powodu zachorowań na Covid-19. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście przekazując słowa podziękowania za służbę i wysiłek ponoszony w codziennych działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz gratulując wyróżnionym.

Odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej: Józef Tomal          

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej: asp. Piotr Kutrzeba, st. kpt. Andrzej Łotocki, asp. Jakub Pachoń, st. ogn. Łukasz Słowik, st. ogn. Adam Ścisłowicz, kpt. Łukasz Wróbel, mł. kpt.           Szymon Jopek, asp. Mariusz Pustuła.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie odznaczyło:

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: asp. Marek Zięba, ogn. Marcin Klimczyk, asp. Michał Ryś, st. ogn. Piotr Zając, st. ogn. Józef Nalepa.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: asp.                                     Sławomir Góralik, st. kpt Andrzej Łotocki, st. ogn. Daniel Luberda, st.ogn. Michał Tobolak, ogn. Marek Wiśnicz, ogn. Andrzej Zając, st. ogn. Wojciech Ziembla, st. ogn. Arkadiusz Spytek, asp. Krzysztof Sraga, st. ogn.      Bogusław Rapacz, mł. asp. Dariusz Zadora. 

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: st. str.                               Michał Jania

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został : mł. bryg. Andrzej Tułacz

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień: Aspiranta: mł. asp. Sławomir Góralik, mł. asp. Paweł   Zadora.

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień Starszego ogniomistrza: ogn. Krzysztof Dróżdż, ogn.                        Daniel Luberda, ogn.Michał Tobolak; Ogniomistrza: mł. ogn.                          Marcin Bednarz; Młodszego ogniomistrza: st. sekc. Krzysztof Kuchta; Sekcyjnego: st. str. Ryszard Druzgała.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach nadał stopień: Starszego strażaka: str. Klaudiusz Kaczmarczyk.

Na Małopolskich Obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się 20 maja w Krakowie wręczone zostaną wyróżnienia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz akt nominacji na wyższy stopień służbowy przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:  asp. sztab. Józef Burda; Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: st. ogn. Tomasz Flazik, bryg.                            Wojciech Murzyn, st. ogn. Józef Proszkowiec; Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: ogn. Maciej Flak, asp. sztab. Marcin Gajda, asp.            Jakub Pachoń, st. ogn. Adam Pasieka, st. ogn.                                          Krzysztof Płatek, st. asp. Krzysztof Wylegała, asp. sztab. Marcin Żądło.

Nadaniem wyższego stopnia służbowego Młodszego kapitana: asp.          Szymon Jopek.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej

Solidarni z Ukrainą
Pomagamy 0

Solidarni z Ukrainą

Na terenie gminy Myślenice na dzień 25 kwietnia przebywało 1216 uchodźców, z których 970 gościło u 545 rodzin, a pozostałe 246 osób stacjonowało w punktach zb...