Dobczyce

Dobczyce. Podwyżka dla radnych i burmistrza. „Mam nadzieję, że nie będę tym, który zarabia najwięcej w powiecie, bo za chwilę gdzieś by to wybrzmiało”

Dobczyce. Podwyżka dla radnych i burmistrza. „Mam nadzieję, że nie będę tym, który zarabia najwięcej w powiecie, bo za chwilę gdzieś by to wybrzmiało”
Burmistrz Gminy i MIasta Dobczyce Tomasz Suś Fot. Piotr Jagniewski

Radni gminy i miasta Dobczyce podjęli uchwałę dotyczącą zarobków burmistrza (13 za, 1 wstrzymał się od głosu). „Mam nadzieję, że nie będę tym, który zarabia najwięcej w powiecie, bo za chwilę gdzieś by to wybrzmiało” – po głosowaniu mówił Tomasz Suś

 

Jako pierwsi podwyżki na terenie powiatu myślenickiego w poniedziałek 29 listopada przegłosowali radni powiatowi; dla starosty Józefa Tomala (FZM), a kilka godzin później radni miejscy dla siebie oraz burmistrza Jarosława Szlachetki (PiS).

Podwyżki wynikają ze zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którą przegłosowano w Sejmie w sierpniu. Ustawa reguluje też m.in. wynagrodzenia w samorządach i wysokość diet radnych. Ta zmiana została podpisana w październiku przez prezydenta Andrzeja Dudę, a obowiązuje od 1 sierpnia br.

Określa maksymalną wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta burmistrza, prezydent miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.

Podwyżka dla burmistrza

Zanim radni w Dobczycach przystąpili procedowania uchwały, głos zabrała sekretarz gminy.

Małgorzata Góralik-Piętka, sekretarz gminy: Szanowni Państwo, ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy w wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wprowadziła również zmianę w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z przepisami ustalono maksymalne i minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w urzędzie z wyboru, w naszym przypadku panu burmistrzowi.

Maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie może przekroczyć 11,2 krotności kwoty bazowej. Maksymalna kwota jaką możecie państwo ustalić to 20 041,50 zł.

Jednocześnie wprowadzono zapis, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w rozporządzeniu. Państwo musicie zmieścić się między 80 a 100% kwoty zawartej w rozporządzeniu.

Burmistrzowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz tzw. dodatek za wieloletnią pracę, musicie państwo ustalić te wszystkie wskaźniki wynagrodzenia w uchwale. W związku z nowelizacją, jesteście zobligowani do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza, ponieważ obecne nie spełnia wymagań ustawowych i jest niższe od minimalnego, określonego w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z intencją ustawodawcy, macie państwo obowiązek wypłacić to wynagrodzenie z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku.

Burmistrz opuścił salę na czas głosowania. Radni nie mieli dodatkowych propozycji, przed głosowaniem obyło się też bez dyskusji na temat wysokości wynagrodzenia. Następnie głos zabrała przewodnicząca rady.

Małgorzata Jakubowska przewodnicząca rady UGiM Dobczyce: Pan burmistrz, jeżeli chcemy to jednym słowem powiedzieć, wykonuje bardzo ciężką pracę i ta podwyżka jest adekwatna do wykonywanych czynności.

To nie tylko praca zawodowa w urzędzie, ale też pozyskanie środków zewnętrznych, spotkania, często po wioskach, które nie raz kończą się w godzinach późnych, bo każdy chce i jest pełno pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Nie raz kończą się o jedenastej w nocy i później.

Wszyscy jednogłośnie wydaje mi się za tą podwyżką byliśmy na komisji gospodarczej. Dzisiaj poddajemy to pod głosowanie.

Ostatecznie radni 13 głosami za i 1 przeciw ustalili wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla burmistrza, w kwocie 19 155 zł brutto.

Pensja burmistrza składa się z:
*wynagrodzenie zasadnicze: 10 430 zł
* dodatek funkcyjny: 2700 zł
*dodatek specjalny: 3939 zł
*dodatek za wieloletnią pracę: 2086 zł

Łącznie to 19 155 zł brutto.

Po głosowaniu do sali obrad wrócił burmistrz, który zapewniał że nie zna swojej stawki, ale dziękuje za podwyżkę. Wyraził też nadzieję, że "nie będzie tym, który zarabia najwięcej w powiecie, bo pewnie, by to gdzieś wybrzmiało".

Tomasz Suś, burmistrz UGiM Dobczyce: Nie znam jeszcze swojej stawki, ale bardzo dziękuję za podwyżkę. Aczkolwiek wiemy o tym doskonale, że państwo mieli niewielkie pole manewru.

Generalnie decyzję o zmianach i podwyższeniu pensji dla burmistrzów i wójtów już zdecydował rząd, a prezydent podpisał ustawę. Nie ma co ukrywać, że podwyżka jest znacząca.

Taką decyzję państwo formalnie musieliście przegłosować, w innym przypadku to wojewoda musiałby podjąć taką decyzję. Jeżeli kwota jest wyższa niż najniższa, to również dziękuję. Mam nadzieję, że nie będę tym, który zarabia najwięcej w powiecie, bo za chwilę gdzieś by to wybrzmiało.

 

Podwyżka dla radnych

Następnie radni głosowali nad podwyżka swoich diet. - Dzisiaj stawka radnego, który nie pełni żadnej funkcji wynosi 700 zł miesięcznie. Mam taką propozycje, żeby najniższa stawka radnego niepełniącego żadnej funkcji, była stawką w wysokości 1500 zł. I tą wartość, którą dodamy do tej kwoty, która była bazowa, żeby o nią podnieść wszystkich państwu, którzy są funkcyjni. 1500 to nawet nie będzie 50% całej wartości, jaką radny mógłby otrzymać. Radni mogliby uchwalić sobie 3200, ale ja proponuję taką stawkę. Jeśli ją państwo przyjmiecie, to możecie ją przegłosować, jeśli nie proszę składać swoje wnioski – mówił Tomasz Suś.

Jak odczytywano uchwałę przed głosowaniem; "ustala się miesięczne diety radnych rady miejskiej w następujących wysokości: przewodniczący rady 2100, wiceprzewodniczący 1800, przewodniczący komisji rady 1700, wiceprzewodniczący komisji stałych rady 1600, radny 1500". Diety różnią się procentowymi dodatkami w zależności o pełnionych funkcji.

Radni przegłosowali propozycję burmistrza, a ostatecznie za podwyżkami było 13 radnych, głosu nie oddało 2 z nich.

Powiązane tematy

Komentarze (8)

Zobacz więcej