Myślenice

Pół roku temu głosowali za zakazem palenia węglem w Myślenicach. Dzisiaj radni chcą wstrzymania tych działań

Pół roku temu głosowali za zakazem palenia węglem w Myślenicach. Dzisiaj radni chcą wstrzymania tych działań

We wrześniu 2021 r. radni miejscy opowiedzieli się za zakazem palenia węglem w Myślenicach od 2030 r. oraz zakazem montażu nowych kotłów na węgiel od stycznia 2022 r. Teraz wycofują się ze swojej decyzji, jako powód podając „diametralną zmianę sytuacji geopolitycznej”

We wrześniu 2021 r. radni miasta i gminy Myślenice procedowali rezolucję, mówiącą o „całkowitym zakazie montażu nowych instalacji, w których następuje spalanie węgla" oraz "całkowitym zakazie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla i paliw węglopochodnych od 1 stycznia 2030 roku".

Zakaz miał obowiązywać tylko w mieście Myślenice z wyłączeniem sołectwa Chełm oraz pozostałych miejscowości gminy, czyli Bęczarki, Borzęty, Bysiny, Buliny, Drogini, Głogoczowa, Jasienicy, Jawornika, Krzyszkowic, Łęk, Osieczan, Polanki, Poręby, Trzemeśni, Zasani i Zawady.

„(…) Myślę, że w 2030 r. i później będziemy przechodzić dalszy proces transformacji energetycznej razem z naszymi mieszkańcami i być może będziemy odchodzić od gazu na rzec chociażby wodoru. Do tego 2030 r. trzeba dożyć. Aby te szanse na przeżycie nas wszystkich wzrastały, musimy zadbać o poprawę jakości powietrza w naszym mieście”

podczas dyskusji związanej z przyjmowaniem rezolucji argumentował burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

Radni podjętą rezolucję skierowali do marszałka województwa, a ten zainicjował prace nad projektem Lokalnej Uchwały Antysmogowej dla Myślenic. Główne założenia uchwały antysmogowej to odejście do węgla do 2030 r. i wprowadzenie zakazu (1 stycznia 2022 r.) montażu nowych kotłów na węgiel, a używane obecnie mogłyby funkcjonować do 2029 r.

W konsultacjach społecznych nad projektem takiej uchwały dla Myślenic, jakie przeprowadził małopolski urząd marszałkowski, wypowiedziało się 95 podmiotów. Większość (51) uwag była pozytywna. 41 było na nie, a trzy sklasyfikowano jako „inne”. Teraz radni gminny z Myślenic chcą, aby prace nad projektem Lokalnej Uchwały Antysmogowej zostały wstrzymane. Skąd ta zmiana?

Radni zmieniają decyzję. Już nie chcą zakazywać palenia węglem

Podczas XLIX sesji rady miejskiej, która odbyła się 28 marca 2022 r. radni myślenickiej gminy stwierdzili, że to nie czas na zmiany i wprowadzanie zakazu palenia węglem. Przyjęli (20 głosami „za”, przy 1 „wstrzymujący, się”) stanowisko w sprawie dalszego procedowania projektu lokalnej uchwały antysmogowej przez Sejmik województwa małopolskiego.

Swoją decyzję argumentują m.in. obecną sytuacją geopolityczną, "diametralnie odmienną niż w czasie, kiedy podejmowali wrześniową (przyp. red.) uchwałę".

Rada "stoi na stanowisku, że jest to bardzo trudny moment na wprowadzenie dodatkowych wymogów i ograniczeń dla ogrzewania gospodarstw domowych naszych mieszkańców. W związku z tym procedowanie projektu Lokalnej Uchwały Antysmogowej dla miasta Myślenic należy zawiesić”.

Ponadto radni zwracają uwagę, że „galopująca inflacja pogłębia ubóstwo i zmniejsza potencjalne budżety na realizację działań wymaganych przez uchwały antysmogowe”.

Działania antysmogowe podejmowane przez Miasto i Gminę Myślenice oceniam:

 • wzorowo
 • bardzo dobrze
 • dobrze
 • dostatecznie
 • dupuszczająco
 • niedostatecznie
 • Zobacz wyniki
 • wzorowo wzorowo 12%
 • bardzo dobrze bardzo dobrze 5%
 • dobrze dobrze 6%
 • dostatecznie dostatecznie 6%
 • dupuszczająco dupuszczająco 9%
 • niedostatecznie niedostatecznie 62%
 • Głosów: 1486

Stanowisko rady przed głosowaniem przedstawił jej przewodniczący Wacław Szczotkowski (PiS).

Pełną treść uchwały prezentujemy poniżej:

"Stanowisko rady miejskiej w Myślenicach skierowane do marszałka województwa małopolskiego w sprawie zasadności dalszego procedowania projektu Lokalnej Uchwały Antysmogowej dla miasta Myślenice przez sejmik województwa małopolskiego.

Rada miejska w Myślenicach zważając na obecną sytuację geopolityczną diametralnie odmienną niż w czasie, kiedy podejmowała uchwałę NR 368/XL/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie rezolucji dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla dla obszaru administracyjnego miasta Myślenice z wyłączeniem sołectwa Chełm stoi na stanowisku, iż jest to bardzo trudny moment na wprowadzenie dodatkowych wymogów i ograniczeń dla ogrzewania gospodarstw domowych naszych mieszkańców. W związku z tym procedowanie projektu Lokalnej Uchwały Antysmogowej dla miasta Myślenic należy zawiesić.

Galopująca inflacja pogłębia ubóstwo i zmniejsza potencjalne budżety na realizację działań wymaganych przez uchwały antysmogowe. Długie terminy wykonywania przyłączy gazowych przez polską spółkę gazownictwa na okres najbliższych dwóch lat dodatkowo utrudniają mieszkańcom działanie, a rosnące ceny tego paliwa wywołują silne obawy związane z bezpieczeństwem energetycznym ich rodzin.

Oferowane aktualnie programy wsparcia nie są w stanie rozwiązać istniejących problemów. W programie "czyste powietrze" dopiero trwają prace nad prefinansowaniem, bez którego 90% dofinansowania dla najuboższych mieszkańców nie wpłynie znacząco na ilość składanych wniosków i realizowanych wymian,.

Obserwuje się od kilku miesięcy przyjęcie przez część mieszkańców postawy "wyczekiwania" na dalszy rozwój sytuacji. Spada tempo składania wniosków do programu "czyste powietrze". Osobnym problemem są też budynki w złym stanie technicznym, zamieszkałe zwykle przez starsze, ubogie i samotne osoby, w których źródłem ogrzewania są m.in. trzony kuchenne, piece kaflowe, kozy. Termomodernizacja i wymiana ogrzewania w takich budynkach jest nieuzasadniona ekonomicznie i technicznie, a rozsądne rozwiązanie w postaci możliwości zastosowania elektrofiltrów domowych o wysokiej wydajności w zapisach Lokalnej Uchwały Antysmogowej niestety nie jest dopuszczone.

Obserwując realizację wojewódzkich uchwał antysmogowych stwierdzamy, że osiągniecie ich założeń nie jest możliwe w dotychczas określonych terminach. winę za niemożność wykonania wymian źródła ciepła nie ponoszą też sami mieszkańcy lecz często wynika ona z kwestii formalnych i technicznych.

Przykład województwa śląskiego, którego mieszkańcy mieli obowiązek wymiany źródeł ogrzewania do końca ubiegłego roku pokazał, że pomimo obowiązku prawnego i oferowanych dofinansowań również dla kotłów na paliwa węgłowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, nie udało się osiągnąć zadowalającego poziomu wymian. Województwo śląskie jest ogólnopolskim liderem programu "czyste powietrze" . Ponadto wiele śląskich gmin od lat oferowało dodatkowe własne dofinansowania, a mimo to dziesięć tysięcy "kopciuchów" wciąż pozostaje do wymiany. Dokładna skala będzie znana po zakończeniu zbierania danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Niezależnie od zawieszenia prac nad wejściem w życie Lokalnej Uchwały Antysmogowej, gmina Myślenice będzie nadal prowadzić starania o jak najszybszą wymienię pozaklasowych źródeł ciepła oraz zachęcać do tego mieszańców. Realizowany będzie "Myślenicki Program Wymiany Pieców", na który w zeszłym roku gmina zabezpieczyła 2 mln zł, a na rok bieżący przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1 mln zł. Rada miejska zadysponowała też z budżetu gminy 150 tys. zł na wkład własny do projektu unijnego w ramach RPO i jeżeli uda się pozyskać środki na II etap projektu rozpoczętego jeszcze w poprzedniej kadencji, będzie on również kontynuowany.

Przewodniczący rady miejskiej w Myślenicach Wacław Szczotkowski".

 

Wrzesień 2021. Radni za wprowadzeniem zakazu palenia węglem w mieście. Tak argumentowali swoją decyzję.

 

Powiązane tematy

Komentarze (21)

Zobacz więcej