Myślenice

Myślenice w „Otulinie Podkrakowskiej”. Radni ustalili stawkę członkowską

Myślenice w „Otulinie Podkrakowskiej”. Radni ustalili stawkę członkowską

Po tym jak w marcu radni zdecydowali o przystąpieniu gminy Myślenice do stowarzyszenia „Otulina Podkrakowska”, teraz przyszedł czas na ustalenie składki członkowskiej

Po nieudanych próbach wprowadzenia gminy Myślenice do Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej, powstało stowarzyszenie „Otulina Podkrakowska” zrzeszające 10 gmin. O przystąpieniu do niego, radni zdecydowali w marcu tego roku.

Stowarzyszenie tworzą gminy Myślenice, Siepraw, Kłaj, Nowe Brzesko, Koniusza, Słomniki, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice - Przeginia i Krzeszowice leżące w obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF Kraków), ale nie należące do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Jak podczas marcowego posiedzenia rady przekonywał Jarosław Szlachetka (PiS): stowarzyszenie „ma posłużyć do tego, aby pozyskiwać z nowej perspektywy, z nowego programu operacyjnego poważne i konkretne środki na działania rozwojowe dla gminy Myślenice”. Burmistrz Myślenic został prezesem wspomnianego stowarzyszenia.

Podczas 51. sesji rady miejskiej radni zdecydowali, że gmina Myślenice zobowiązuje się do opłacenia na rzecz "Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska" składki członkowskiej w wysokości 1 zł rocznie od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały na terenie gminy Myślenice.

Jak czytamy na oficjalnej stronie MiG Myślenice; liczba osób zameldowanych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. to 43 720 (miasto: 17 544, gmina: 26 176). Przybliżona kwota jaką każdego roku będziemy ponosić z tytułu przynależności do Otuliny Podkrakowskiej to ok. 43 720 zł.

Z kolei uzasadnienie do uchwały brzmi następująco; "Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową, gospodarkę finansową i utrzymuje się m.in. w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich swoich członków. Środki te są szczególnie ważne w momencie rozpoczęcia działalności stowarzyszenia, jako zupełnie nowego powołanego do życia podmiotu. Gospodarka finansowa stowarzyszenia, w początkowej fazie rozwoju działalności skupiać się będzie na wydatkach bieżących, związanych z funkcjonowaniem oraz na wydatkach ponoszonych na tzw. "wkład własny" w projektach na realizację których stowarzyszenie będzie aplikować w programach na poziomie krajowym i zagranicznym w tym Unii Europejskiej”.

- Większość gmin takich jak Jerzmanowice, Skała, Sułoszowa, Krzeszowice podobne uchwały już podjęły, stąd też przekładam państwu projekt przedmiotowej uchwały i proszę o podjęcie w takim kształcie jaki jest przedstawiony – przed głosowaniem argumentował Jarosław Szlachetka.

Żaden z radnych nie zgłaszał uwag, ani pytań, a decyzja zapadła 12 głosami ZA, przy 3 PRZECIW i 5 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

ZA głosowali: Bisztyga Czesław, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Malinowski Wojciech, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Szczotkowski Wacław, Wierzba Czesław; PRZECIW: Ambroży Grażyna, Podmokły Jan, Wójtowicz Tomasz; WSTRZYMALI SIĘ: Błachut Józef, Cachel Jerzy, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Ostrowski Kamil, Podmokły Bogusław; NIEOBECNI: Topa Stanisław.

Powiązane tematy

Komentarze (12)

Zobacz więcej