Edukacja. Przedszkole na Zarabiu

Myślenice. Sesja nadzwyczajna na wniosek radnych WDG. Co nowego dowiedzieliśmy się w sprawie Przedszkola Samorządowego nr 3?

Myślenice. Sesja nadzwyczajna na wniosek radnych WDG. Co nowego dowiedzieliśmy się w sprawie Przedszkola Samorządowego nr 3?

Trzy godziny trwała dyskusja radnych opozycyjnych i przedstawicieli rodziców z burmistrzem. Tematem była aktualna sytuacja w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Myślenicach. Co sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek radnych Wspólnie Dla Gminy wniosła do tematu?

 

Na wniosek radnych opozycyjnych z klubu Wspólnie Dla Gminy (dawny Klub Macieja Ostrowskiego), we wtorek 30 maja przewodniczący rady, zwołał sesję nadzwyczajną poświęconą aktualnej sytuacji w Przedszkolu Samorządowym nr 3.

Dyskusja radnych z burmistrzem i rodzicami trwała przez 3 godziny. Nie wszystkie podejmowane wątki dotyczyły przedszkola, dlatego staramy się wyłonić wypowiedzi, odnoszące się do głównego tematu.  

Przypomnijmy; Jak pisaliśmy w papierowym wydaniu MiastoInfo; rodzice twierdzą, że burmistrz zmierza do zamknięcia placówki za pomocą „taktyki salami”. Mimo, że radni nie przegłosowali uchwały o zamiarze likwidacji przedszkola, w mieście nie milkną głosy o tym, że celem samorządowców jest jego wygaszenie.

Podczas 63. sesji rady miejskiej, radny Czesław Bisztyga (nz) ponownie przywołał temat przedszkola. Jak się wówczas okazało, do burmistrza dotarł donos, na podstawie którego dyrektorka placówki została odwołana ze swojej funkcji.

Sprawa trafiła do prokuratury, która otrzymała pismo od pełnomocnika Gminy Myślenice „dotyczące możliwości popełnienia przez m.in. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Myślenicach przest. z art. 278 § 1 kk polegającego na zaborze w celu przywłaszczenia posiłków przygotowywanych w stołówce przedszkolnej oraz produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków” – poinformował nas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Kilka dni po 63. sesji, radni z klubu Wspólnie Dla Gminy zwrócili się do przewodniczącego rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej, podczas której burmistrz miałby przedstawić informacje na temat aktualnej sytuacji w przedszkolu nr 3, dopuścić do głosu przedstawicieli rodziców przy udziale naczelnik wydziału edukacji.

 

Co udało się ustalić radnym? 

Przewodniczący Mirosław Fita (PiS) zwołał sesję na wtorek 30 maja. Radni dyskutowali z burmistrzem przez trzy godziny, a w debacie nieustannie przewijało się kilka pytań. 

Jako pierwsza jedno z nich zadała przedstawicielka rodziców Katarzyna Kluska, która starała się dowiedzieć, czy przedszkole będzie istnieć od września 2023 r.? „Pan burmistrz robi wszystko, żeby nasze przedszkole zlikwidować” – mówiła.

Opowiadała o kulisach tego, co obecnie dzieje się w placówce.. „Najpierw pan burmistrz ograniczył nam ilość miejsc do 20 i postanowił, że nasze przedszkole będzie jednodziałowe, na co nie chciała zgodzić się zwolniona przez pana burmistrza dyrektor. Nie mogła ograniczyć ilości oddziałów do jednego, ponieważ nie było takiej decyzji burmistrza w tej sprawie” - relacjonowała przedstawicielka rodziców. 

Jak się okazało podczas sesji, pracę straciła również intendentka (osoba zajmująca się żywieniem dzieci w przedszkolu), która została zwolniona dyscyplinarnie.

Katarzyna Kluska podkreślała, że „wśród kadry mówi się o tym, że przedszkole nie będzie istniało od września”, a druga przedstawicielka rodziców Małgorzata Depta zwracała uwagę, że „na tę chwilę w przedszkolu zostaje 13 dzieci”.

W odpowiedzi burmistrz Szlachetka mówił o tym, że poza jedną nauczycielką, która przebywa na zwolnieniu lekarskim „cała reszta poprosiła o to, żeby zapewnić im możliwość pracy w innych jednostkach. Z różnych względów. Wszyscy będą mieli zapewnione miejsce pracy na takich samych, na pewno nie na gorszych warunkach”.

Grażyna Ambroży (BO) zwracała uwagę, że kiedy pierwszy raz pojawiła się informacja o zamiarze likwidacji przedszkola, funkcjonowały w nim 2 oddziały, w których było 36 dzieci. „W momencie, kiedy na sesji nie została podjęta decyzja o zamiarze likwidowania, to zaczęły pojawiać się informacje o problemach kadrowych i zgłoszeniach do prokuratury. Rekrutacja na wolne miejsca nie została rozpoczęta” - mówiła.

Burmistrz Szlachetka podkreślał, że „decyzje, które podjęliśmy odnośnie naboru na nowy rok przedszkolny były takie, a nie inne ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Ze względu na niedostosowanie budynku do przepisów p.poż. i sanitarnych, nie będzie mojej zgody, aby były tam zapisywane nowe dzieci”.

Apelował, aby sprawy odwołania dyrektorki nie łączyć ze sprawą funkcjonowania, czy likwidacji przedszkola. „Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Po informacjach, które powziąłem od pracowników, decyzja nie mogła być inna. Dziwię się, że w takiej sytuacji państwo zwołujecie sesję, stajecie w obronie, że ta sprawa urosła do takiej rangi” – mówił.

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz MiG Myślenice: Prosiłbym państwa radnych, państwa rodziców, jak również media, które też w różny sposób – szczególnie takie jedno – portal informacyjny, który być może będzie tę sprawę przedstawiać opinii publicznej, aby sprawę odwołania pani Elżbiety D. nie łączyć ze sprawą funkcjonowania, czy likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 3. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.

Pytanie o rekrutację ponownie zadała Grażyna Ambroży: „Jeżeli jest 13 dzieci zapisanych na przyszły rok, to tylko ta 13 będzie chodziła tam dalej, czy są wolne miejsca i możliwość rekrutowania do 20? Czy są jeszcze wolne miejsca powyżej tych 13 dzieci? – dopytywała.

Burmistrz nie zgłosił się do odpowiedzi na to pytanie. „Nie zgłosił się pan burmistrz. Jeżeli nie ma takiej potrzeby odpowiedzi, to nie udzielam głosu” – skomentował przewodniczący Mirosław Fita (Pis).

2023. Pracę, którego z radnych Rady Miejskiej w Myślenicach w kadencji 2018-2024 cenisz najbardziej?

 • Grażyna Ambroży
 • Czesław Bisztyga
 • Józef Błachut
 • Jerzy Cachel
 • Halina Dyląg
 • Mirosław Fita
 • Wojciech Gablankowski
 • Andrzej Grzybek
 • Małgorzata Jaśkowiec
 • Izabela Kutrzeba
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz
 • Wojciech Malinowski
 • Piotr Motyka
 • Kamil Ostrowski
 • Bogusław Podmokły
 • Jan Podmokły
 • Bogusław Stankiewicz
 • Katarzyna Stopka
 • Stanisław Topa
 • Czesław Wierzba
 • Tomasz Wójtowicz
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży Grażyna Ambroży 10%
 • Czesław Bisztyga Czesław Bisztyga 15%
 • Józef Błachut Józef Błachut 4%
 • Jerzy Cachel Jerzy Cachel 7%
 • Halina Dyląg Halina Dyląg 3%
 • Mirosław Fita Mirosław Fita 6%
 • Wojciech Gablankowski Wojciech Gablankowski 4%
 • Andrzej Grzybek Andrzej Grzybek 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec Małgorzata Jaśkowiec 3%
 • Izabela Kutrzeba Izabela Kutrzeba 2%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz Eleonora Lejda-Kuklewicz 3%
 • Wojciech Malinowski Wojciech Malinowski 2%
 • Piotr Motyka Piotr Motyka 2%
 • Kamil Ostrowski Kamil Ostrowski 14%
 • Bogusław Podmokły Bogusław Podmokły 2%
 • Jan Podmokły Jan Podmokły 3%
 • Bogusław Stankiewicz Bogusław Stankiewicz 3%
 • Katarzyna Stopka Katarzyna Stopka 3%
 • Stanisław Topa Stanisław Topa 3%
 • Czesław Wierzba Czesław Wierzba 2%
 • Tomasz Wójtowicz Tomasz Wójtowicz 7%
 • Głosów: 2668

 

Co dalej z przedszkolem i działką?

Z kolei Jerzy Cachel (WDG) stwierdził, że kluczową sprawą jest to, kto podjął decyzję o ograniczeniu naboru w przedszkolu. Podczas sesji nie padła bezpośrednia odpowiedź na to pytanie.

Następnie Józef Błachut (WDG) dopytywał, czy do burmistrza zgłaszają się inwestorzy zainteresowani kupnem działki po ewentualnej likwidacji przedszkola?

Józef Błachut (WDG): Kiedyś usłyszałem od pana burmistrza, że na tej działce mają być mieszkania dla ludzi, którzy ich potrzebują i nie mają gdzie mieszkać.

Burmistrz wyjaśniał, że „żaden deweloper, nikt zajmujący się rynkiem nieruchomości, czy mieszkalnictwem nie zgłaszał się”.

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz MiG Myślenice: Jeszcze raz wyjaśnię, że żaden inwestor, żaden deweloper, nikt zajmujący się rynkiem nieruchomościami, czy mieszkalnictwem nie zgłaszał się panie radny.

W ostatniej części posiedzenia, głos ponownie przekazano przedstawicielkom rodziców. Katarzyna Kluska jeszcze raz pytała o to, kto od września będzie zajmował się dziećmi w przedszkolu, skoro pracujące tam panie złożyły wypowiedzenia oraz o to, czy od września nadal będzie funkcjonować placówka, a rekrutacja na pozostałe 13 miejsc zostanie wznowiona?

W odpowiedzi od burmistrza usłyszała m.in. ,że „pani Kluska nie ma żadnego interesu prawnego – dopytując, czy próbując reprezentować rodziców. Ja nie odpowiem na to pytanie. Mam też uzasadnione prawo domniemywać, czy myśleć kto za panią Kluską stoi i tak dalej”. Następnie odniósł się do działań i decyzji podejmowanych w sprawie przedszkola, które według niego podejmowane są „w trosce i o dobro dzieci”.

Jarosław Szlachetka (PiS) burmistrz MiG Myślenice: Państwo wybaczycie, ale też w związku z tym, że to dotyczy dalszego funkcjonowania przedszkola od 1 września, pani Kluska nie ma żadnego interesu prawnego – dopytując, czy próbując reprezentować rodziców. Ja nie odpowiem na to pytanie.

Kolejno Małgorzata Depta dopytywała; czy będzie możliwość uzupełnienia liczby dzieci do 20. „Czy jest możliwość uzupełnienia rekrutacji do 20 dzieci?” - drążyła.

„Zapraszam do skorzystania z oferty tych przedszkoli, które dzisiaj oferują wolne miejsca i są przedszkolami bezpiecznymi dla dzieci. Myślę, że jako matce, powinno pani zależeć na bezpieczeństwie dziecka, to powinno być dla pani numer jeden, jako dla rodzica” – usłyszała w odpowiedzi od burmistrza Szlachetki.

Jarosław Szlachetka (PiS) na stanowisku burmistrza MiG Myślenice w kadencji 2018-24 radzi sobie:

 • wybitnie
 • pierwszorzędnie
 • poprawnie
 • przeciętnie
 • nieudolnie
 • fatalnie
 • Zobacz wyniki
 • wybitnie wybitnie 8%
 • pierwszorzędnie pierwszorzędnie 5%
 • poprawnie poprawnie 10%
 • przeciętnie przeciętnie 13%
 • nieudolnie nieudolnie 16%
 • fatalnie fatalnie 48%
 • Głosów: 4792

Jako ostatni głos zabrał radny Czesław Bisztyga (nz), który stwierdził, że „wszystkie kontrole w przedszkolu nr 3 są pozytywne, nikt nie kwestionuje, że to przedszkole może funkcjonować, a pan burmistrz twierdzi, że ze względów bezpieczeństwa radzi wszystkim rodzicom przenieść dzieci do innego przedszkola. Czegoś tu nie rozumiem”.

Na tym zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie radnych. Pełny zapis wideo z sesji gmina ma obowiązek opublikować na stronie myslenice.esesja.pl.

Powiązane tematy

Komentarze (21)

 • 31 maj 2023

  Panie Burmistrzu bał się Pan tej sesji jak diabeł święconej wody. Proszę się przyznać przed mieszkańcami gminy, że zamyka Pan przedszkole samorządowe bezprawnie ( nie ma na to uchwały rady gminy). Zamyka je Pan tylko dlatego ,że leży na atrakcyjnej działce, którą Pan sprzeda (prawdopodobnie swojemu przyjacielowi). Każdy kto śmie się Panu sprzeciwić jest niszczony i opluwany, zwalniany, gnębiony. To są SBecke metody działania. Niech się Pan wstydzi. Oby sąd i mieszkańcy Myślenic odpowiednio Pana ocenili.

  65 3 Odpowiedz
 • 31 maj 2023

  Nasze Słoneczko znowu kłamie, obraża i mówi nie na temat...Nie wytrzymuje presji ze strony suwerena i musi opuszczać zebranie Rady Miasta. Wychodzi do swojego gabinetu, wypija melisę i wraca na spotkanie, aby dalej kłamać i manipulować faktami. Nasz Burmistrz śmiał obrażać matki, które były na spotkaniu, bo przyszły z dziećmi. Co Panu te dzieci przeszkadzały????Czy Pan myśli, że te Panie miały ochotę Pana oglądać i brać udział w tym marnym przedstawieniu????Odpowiem Panu . Nie miały ochoty. Gdyby nie pana haniebne i bezprawne działania to by ich tam nie było. Przyszły z dziećmi bo nie miały ich z kim zostawić. Należy się im szacunek za obywatelską postawę i próbę obrony Przedszkola, które należy do Gminy czyli do nas wszystkich. Panie Burmistrzu to nie jest Pana własność!!!!!!Proszę sobie sprzedawać swoje nieruchomości a nie cudze. Suweren Pana rozliczy za to bezprawne działanie.

  61 2 Odpowiedz
 • 31 maj 2023

  Czyli nic nowego pod słońcem... Pan Przewodniczący Rady zwołuje nadzwyczajną sesję o 9 rano, a dlaczego nie o 24 w nocy ? Czego Wy się boicie? Pan Burmistrz nie odpowiada na żadne pytanie, kluczy, bredzi, mówi o wszystkim tylko nie o sednie sprawy.
  Osobiste wycieczki do osób, które walczą o ocalenie przedszkola są obrzydliwe.
  Panie Burmistrzu traci Pan czas i energię na inwigilowanie tych, co bezczelnie potrafią się z Panem nie zgadzać. Każdy mieszkaniec ma prawo walczyć o przedszkole, skoro niektórzy radni nie czują takiej potrzeby.
  Jest Pan sygnalistą więc Pan wie, że istnieje obywatelski obowiązek powiadamiania o popełnionych przestępstwach. Proszę nie rezerwować sobie tego prawa wyłącznie dla siebie.
  Chyba Pan zdaje sobie sprawę, że tak jak Pan rzucił tekst o Elżbiecie D. też może Pan być Jarosławem Sz. Będzie Panu przyjemnie ? Jest Pan małostkowy i niegrzeczny (delikatnie mówiąc).
  Ręce opadają przy takim ,pożal się Boże, włodarzu.
  No i co z tą skargą rodziców na Pana do Rady ? Została potwierdzona i co myszy ją zjadły przez noc ?
  Panie Burmistrzu ma Pan obsesję na punkcie polityki. Wszystko Panu się z nią kojarzy, jak wyposzczonemu sołdatowi wszystko kojarzy się tylko z pewną częścią ciała... Na innych patrzy Pan przez pryzmat tych swoich urojeń. Spokojnie Panie Burmistrzu. Nikt nie planuje zamachu na Pańską pozycję. W tym środowisku może Pan być spokojny o następną kadencję.
  Co dalej z Przedszkolem nr 3 ? Może ktoś ma jakieś informacje ? Śpiewka o zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa jest co najmniej żałosna...

  58 3 Odpowiedz
 • 31 maj 2023

  Jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo, że burmistrz coś komuś obiecał i teraz musi wypełnić zobowiązanie. Wbrew prawu, rodzicom, mieszkańcom. Istne prawo i sprawiedliwość….
  Kiedy radni nie zdecydowali o zamiarze likwidacji placówki burmistrz postanawia BEZPRAWNIE nie uruchamiać rekrutacji do przedszkola i BEZPRAWNIE zmniejszyć ilość oddziałów do 1, pozostawiając tylko możliwość kontynuowania dzieciom przedszkolnym pobytu w tej placówce (tylko możliwość, bo w kuluarach mówi się, iż przedszkola od września nie będzie i tyle). Kiedy część z rodziców przepisała dzieci do innego przedszkola burmistrz BEZPRAWNIE nie pozwala na rekrutacje do 20-tu dzieci tylko zachęca do skorzystania z oferty pozostałych przedszkoli…… Rodzice, którzy dowożą dzieci z innych miejscowości mają skorzystać z oferty w tych miejscowościach, bo tak on Pan i Władca nakazuje (co z tego, że on jak i Pan Pitala wozili swoje dzieci do Myślenic. Oni mogą, zwykły obywatel już nie).
  Przerażające w tym człowieku jest to, iż na każdym kroku chce wszystkich pouczać, tylko on wie najlepiej, a jak się nie zgadzasz to znaczy, że nie masz się zgodzić. Wykrzykiwanie nazwisk, teatralne ruchy….
  ZGROZA!
  Oby już niedługo!

  53 2 Odpowiedz
 • 31 maj 2023

  Trafione w punkt.
  Przypuszczałam, że Burmistrz mógł ukończyć jakieś tajne komplety WUM -LU, Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu - Leninizmu. Ale kompletnie zmieniłam zdanie i przepraszam absolwentów WUML -ÓW. Żaden z nich nie ma na tyle buty, bezczelności, sobiepaństwa, zdolności do budowania alternatywnej rzeczywistości.
  Jego matka - partia bredzi o budowaniu przedszkoli i żłobków a ten nie umiejący zapanować nad emocjami lokalny kacyk - robi odwrotnie.
  To ma być troska PIS - u o dzieci, rodzinę, kobiety ?
  Myślę, że sprawa dojrzała do tego, aby stał się on już bohaterem mediów ogólnopolskich. Jego upór w tej sprawie powinien być znany także prezesowi Kaczyńskiemu.
  Marnuje się chłop na prowincji w dodatku bezustannie sprzeniewierza się złożonemu, zapewne z pomocą Boga, ślubowaniu.

  52 4 Odpowiedz

Zobacz więcej

Myślenice. Dni przedszkola są policzone?
Edukacja. Przedszkole na Zarabiu 61

Myślenice. Dni przedszkola są policzone?

Przekonani są o tym rodzice, którzy twierdzą, że burmistrz zmierza do zamknięcia placówki za pomocą „taktyki salami”. Mimo, że radni nie przegłosowali uchwał...