Edukacja. Przedszkole na Zarabiu

Myślenice. To koniec Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ul. Lipowej. Głosami radnych PiS w tym miejscu działać będzie do końca sierpnia 2024

Myślenice. To koniec Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ul. Lipowej. Głosami radnych PiS w tym miejscu działać będzie do końca sierpnia 2024

Przedszkole Samorządowe nr 3, o które polityczna batalia trwała ostatni rok, z dniem 31 sierpnia 2024 r. zakończy działalność przy ul. Lipowej 2a. Taka decyzja zapadła głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości w stosunku 11 do 10

 

Tekst jest częścią cyklu pt. "Edukacja. Przedszkole na Zarabiu", w którym prezentujemy kolejne kroki władz i osób zaangażowanych w batalię o Przedszkole Samorządowe nr 3. 

 

Uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego nr 3 wchodzącego od września w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach, poprzez zmianę jego siedziby przegłosowali radni Prawa i Sprawiedliwości (11 głosów za), przy 10 głosach przeciw. Siedziba przedszkola wraz „ze składnikami majątkowymi” zostanie przeniesiona.

Jak czytamy w uchwale; „z dniem 31 sierpnia 2024 r. wyraża się zamiar przekształcenia Przedszkola Samorządowego nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach poprzez zmianę jego siedziby z ul. Lipowej 2a na ul. Zdrojową 16a.

Nowa lokalizacja, poprzez dostęp do specjalistów zapewnia wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, a także organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach z siedzibą przy ul. Zdrojowej 16a".

 

Batalia o przedszkole trwała rok

Zanim zapadła taka decyzja, we wrześniu - również głosami radnych PiS, podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego składającego się z Przedszkola Samorządowego nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

Reorganizacja tego ostatniego, która finalnie kończy działalność placówki przy ul. Lipowej, to jeden z najgorętszych tematów poruszanych w tym roku nie tylko przez polityków i rodziców, ale też mieszkańców gminy.

Sprawę opisujemy od początku roku, kiedy to radni mieli głosować nad projektem uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 3 w Myślenicach.

Jak pisaliśmy w reportażu „Czy dni przedszkola są policzone?”, rodzice twierdzili, że burmistrz zmierza do zamknięcia placówki za pomocą „taktyki salami”.

Mimo, że radni nie przegłosowali uchwały o zamiarze likwidacji przedszkola, w mieście nie milkły głosy o tym, że celem samorządowców jest jego wygaszenie, a atmosferę wokół placówki podgrzewało zawieszenie jego dyrektorki.

Temat doczekał się oddzielnego posiedzenia rady, a ponownie ożył w trakcie 68. sesji rady miejskiej, kiedy przed głosowaniem nad uchwałą, wywiązała się dyskusja dotycząca połączenia przedszkola z podstawówką.

Obie placówki funkcjonują na Zarabiu, a od 1 września tworzą wspólną jednostkę budżetową. Zgodnie z podjętą uchwałą „zespół przejmuje w całości wszelkie należności i zobowiązania, a także mienie połączonych jednostek. Pracownicy połączonych jednostek stają się pracownikami zespołu”.

Jego siedzibą jest budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach przy ul. Zdrojowej, a organem prowadzącym pozostaje gmina Myślenice.

Jarosław Szlachetka (PiS) na stanowisku burmistrza MiG Myślenice w kadencji 2018-24 radzi sobie:

 • wybitnie
 • pierwszorzędnie
 • poprawnie
 • przeciętnie
 • nieudolnie
 • fatalnie
 • Zobacz wyniki
 • wybitnie wybitnie 8%
 • pierwszorzędnie pierwszorzędnie 5%
 • poprawnie poprawnie 10%
 • przeciętnie przeciętnie 13%
 • nieudolnie nieudolnie 16%
 • fatalnie fatalnie 48%
 • Głosów: 4792

Dyrektor jest jednocześnie dyrektorem przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu. Zachowano odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców przedszkola i szkoły podstawowej.

 

Przedszkole na ul. Lipowej do końca sierpnia 2024

Zanim radni podnieśli ręce, w trakcie 72. sesji rady miejskiej, która miała miejsce w poniedziałek 27 listopada, głos zabrał Czesław Bisztyga (nz). Przekonywał, że „to wszystko jest niezgodne z prawem”. Twierdził, że w myśl prawa oświatowego należy zachować procedury, jak w przypadku likwidacji przedszkola.

„Sześć miesięcy wcześniej powinni zostać poinformowani rodzice, powinna być zgoda związków zawodowych i dopełnione wszystkie sprawy, które obejmuje prawo oświatowe. Nie zostało zrobione w tej kwestii nic. Myślę, że dziwne w tej uchwale jest, że będzie zasięgnięcie opinii kuratora na ten temat. Chce państwu teraz przytoczyć pewne rzeczy, żebyście mieli świadomość, nad czym głosujecie i jak jest w tym momencie łamanie prawa. My chcemy zasięgać opinii kuratorium w czymś, co praktycznie już nie istnieje” – przekonywał.

Przytoczył negatywną opinię kuratorium, która dotyczyła m.in. odwołania dyrektorki placówki, funkcjonowania jednego oddziału przedszkolnego oraz przeprowadzonych kontroli.

W odpowiedzi Małgorzata Ciemińska, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu twierdziła, że „prawo oświatowe nie formalizuje i nie precyzuje, co nazywamy przekształceniem”. Przytaczała orzecznictwo sądu z 21 lipca 2020 r., cytując, że „przekształcenie w rozumieniu powyższej regulacji, oznacza takie zmiany w sferze funkcjonowania szkoły lub placówki, które wiążą się ze zmianą elementów konstytutywnych bytu prawnego tych jednostek organizacyjnych, skutkujących koniecznością zmiany aktu założycielskiego, czyli zmiany w zakresie typu, rodzaju, nazwy, siedziby szkoły jak również zasięgu terytorialnego obwód szkoły”.

2023. Pracę, którego z radnych Rady Miejskiej w Myślenicach w kadencji 2018-2024 cenisz najbardziej?

 • Grażyna Ambroży
 • Czesław Bisztyga
 • Józef Błachut
 • Jerzy Cachel
 • Halina Dyląg
 • Mirosław Fita
 • Wojciech Gablankowski
 • Andrzej Grzybek
 • Małgorzata Jaśkowiec
 • Izabela Kutrzeba
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz
 • Wojciech Malinowski
 • Piotr Motyka
 • Kamil Ostrowski
 • Bogusław Podmokły
 • Jan Podmokły
 • Bogusław Stankiewicz
 • Katarzyna Stopka
 • Stanisław Topa
 • Czesław Wierzba
 • Tomasz Wójtowicz
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży Grażyna Ambroży 10%
 • Czesław Bisztyga Czesław Bisztyga 15%
 • Józef Błachut Józef Błachut 4%
 • Jerzy Cachel Jerzy Cachel 7%
 • Halina Dyląg Halina Dyląg 3%
 • Mirosław Fita Mirosław Fita 6%
 • Wojciech Gablankowski Wojciech Gablankowski 4%
 • Andrzej Grzybek Andrzej Grzybek 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec Małgorzata Jaśkowiec 3%
 • Izabela Kutrzeba Izabela Kutrzeba 2%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz Eleonora Lejda-Kuklewicz 3%
 • Wojciech Malinowski Wojciech Malinowski 2%
 • Piotr Motyka Piotr Motyka 2%
 • Kamil Ostrowski Kamil Ostrowski 14%
 • Bogusław Podmokły Bogusław Podmokły 2%
 • Jan Podmokły Jan Podmokły 3%
 • Bogusław Stankiewicz Bogusław Stankiewicz 3%
 • Katarzyna Stopka Katarzyna Stopka 3%
 • Stanisław Topa Stanisław Topa 3%
 • Czesław Wierzba Czesław Wierzba 2%
 • Tomasz Wójtowicz Tomasz Wójtowicz 7%
 • Głosów: 2668

Wyjaśniała, że liczba oddziałów w każdym roku jest zmienna w zależności od liczby dzieci, dlatego „nie można mówić o przekształcaniu w każdym roku, bo to nie wynika z przepisów prawa”. Podawała też m.in. argument kosztów, jakie generują wolne miejsca w przedszkolach (1218 zł za dziecko przy 68 wolnych miejscach) oraz o braku możliwości odbioru przez dyrektor awizo zaadresowano na ulicę Lipową.

„Nie rozumiem, o czym pani mówi. Ten słowotok nic nie znaczy” – kontrował Czesław Bisztyga. „Jeżeli ja przedstawiam opinię kuratorium, która na każdą decyzję jest negatywna, to mamy nie reagować? Każda opinia jest negatywna, a wy uważacie, że wszystko jest zgodne z prawem. Zwracam się do radnych Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że my jako radni powinniśmy przestrzegać i pilnować tego, żeby prawo było przestrzegane, a jest dokładnie na odwrót. Myślę, że klub PiS powinien zmienić nazwę na klub Bezprawia i Niesprawiedliwości” – podsumował dyskusję radny Bisztyga.

Naczelnik Ciemińska stwierdziła, że „opinie kuratorium nie są wiążące dla organu prowadzącego, a do kilku szkół i przedszkoli opinie są negatywne z racji tej, że brakuje w szkołach i przedszkolach specjalistów w zakresie psychologii, terapii pedagogicznej, więc te arkusze są negatywne. Jak również w momencie, kiedy są zatrudnieni nauczyciele bez kwalifikacji, są to psychologowie, którzy nie mają uprawnień pedagogicznych, więc te arkusze są w znacznej mierze negatywne" - mówiła. 

- Skoro są niewiążące, to po co w tej uchwale chcemy zasięgać opinii kuratorium? - retorycznie pytał Czesław Bisztyga. 

Pozostali radni nie zabierali głosu w tej sprawie. Następnie przystąpiono do głosowania. 

 

Tak głosowali radni

Wyniki głosowania jawnego w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach poprzez zmianę jego siedziby.

ZA (11): Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wierzba Czesław.

PRZECIW (10): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Malinowski Wojciech, Ostrowski Kamil, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Wójtowicz Tomasz.

Powiązane tematy

Komentarze (87)

 • 30 lis 2023

  Mieszkańcy Zarabia podziękują Szlachetce w następnych wyborach. Burmistrzem już nie będzie. Czas pogonić PIS w Myślenicach tak jak w pogonili go w kraju.

  89 13 Odpowiedz
 • 30 lis 2023

  przecież tyle dobrego robią, cytując jedną radną PIS (M. Jaśkowiec) - ....Życzę dalszej wytrwałości w skutecznym działaniu.... Polska 15.10 już rozliczyła górę, kwiecień rozliczamy na dole, ta porażka jest jedną z wielu pis samorządu, jeszcze będzie normalnie, czekamy na wiosnę.

  78 10 Odpowiedz
 • 30 lis 2023

  No i mamy kolejny doniosły sukces naszego kochanego burmisia.... Będzie się miał czym chwalić na zebraniach wiejskich.... A wieści gminne głoszą, że dyrektorzy szkół i przedszkoli dostali nakaz, że mają go wychwalać na tych zebraniach....
  W każdym razie dzięki ci Nasz Wielki Burmisiu za troskę o przedszkola!!!

  69 10 Odpowiedz
 • 30 lis 2023

  hehe i pisiory dały radę ... Macie swój PIS :)

  69 10 Odpowiedz
 • 30 lis 2023

  Wywalić na zbity pysk Szlachetki, Hajduki, Grabczyki, Susie i inne przybudówki PiS. Niech samorząd będzie bezpartyjny!

  65 8 Odpowiedz

Zobacz więcej

Myślenice. Dni przedszkola są policzone?
Edukacja. Przedszkole na Zarabiu 61

Myślenice. Dni przedszkola są policzone?

Przekonani są o tym rodzice, którzy twierdzą, że burmistrz zmierza do zamknięcia placówki za pomocą „taktyki salami”. Mimo, że radni nie przegłosowali uchwał...

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 7

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów

Spośród kandydatów, którzy walczyli o głosy w okręgu wyborczym nr 10, do którego należy powiat myślenicki, mandat europosła otrzymało 7 z nich. PiS ma 3 europ...