Polityka

Powiat myślenicki. Radni ustalili składy komisji i wynagrodzenie starosty

Powiat myślenicki. Radni ustalili składy komisji i wynagrodzenie starosty
Fot. Piotr Jagniewski

Podczas drugiej sesji radni ustalili składy 5 komisji oraz głosowali nad wysokością wynagrodzenia dla starosty Józefa Tomala (FZM). To przegłosowało 18 radnych, 3 się wstrzymało, a 4 głosy nie zostały oddane 

 

Podczas drugiej sesji rady powiatu kadencji 2024-29 radni m.in. podejmowali uchwały dotyczące powołania 7 komisji oraz wysokości wynagrodzenia dla starosty. Członkami poszczególnych komisji zostali:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Myślenickiego:

Wiceprzewodniczący: Piotr Ceranowicz (FZM)
Przewodnicząca: Bożena Poznańska (WDP)
Sekretarz: Jacek Pasiowiec (WDP)
Elżbieta Kudłacz (PiS)
Jan Bylica (PiS)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego:

Przewodniczący: Piotr Ceranowicz (FZM)
Wiceprzewodniczący: Jacek Pasiowiec (WDP)
Sekretarz: Edward Zadora (FZM)
Marta Gajek (PiS)
Robert Pitala (PiS)

Komisja Budżetu Finansów i Mienia Powiatu:

Przewodniczący: Zadora Edward (FZM)
Dziadkowiec Piotr (PiS)
Gajek Marta (PiS)
Kudas Rafał (FZM)
Lenczowski Marek (PiS)
Ostrowski Kamil (WDP)
Tomal Józef (FZM)
Pułka Andrzej (WDP)
Wolski Waldemar (PiS)

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony środowiska:

Przewodniczący: Żaba Tadeusz (FZM)
Dziadkowiec Piotr (PiS)
Kęsek Ewa (WDP)
Kudas Rafał (FZM)
Kudłacz Elżbieta (PiS)
Kurowski Daniel (PiS)
Pitala Robert (PiS)
Słonina Andrzej (WDP)
Krzysztof Żuławiński (FZM)

Komisja Edukacji Kultury, Turystyki i Sportu:

Przewodniczący: Pasiowiec Jacek (WDP)
Bylica Jan (PiS)
Kurowski Daniel (PiS)
Mitana Lilianna (PiS)
Ostrowski Kamil (WDP)
Rapacz Anna (PiS)
Słonina Andrzej (WDP)
Trojan Krzysztof (FZM)
Żuławiński Krzysztof (FZM)

Komisja Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu:

Przewodniczący: Żuławiński Krzysztof (FZM)
Kęsek Ewa (WDP)
Lenczowski Marek (PiS)
Majka Jolanta (PiS)
Poznańska Bożena (WDP)
Trojan Krzysztof (FZM)

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:

Przewodniczący: Pułka Andrzej (WDP)
Gajek Marta (PiS)
Kęsek Ewa (WDP)
Kudas Rafał (FZM)
Majka Jolanta (PiS)
Mitana Lilianna (PiS)
Rapacz Anna (PiS)
Słonina Andrzej (WDP)
Tomal Józef (FZM)
Wolski Waldemar (PiS)
Żaba Tadeusz (FZM)

Wynagrodzenie dla starosty 

Następnie radni głosowali w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego. To jak podawał przewodniczący rady, składa się z wynagrodzenia zasadniczego 10 770 zł (kwoty brutto), dodatku funkcyjnego - 3450 zł, dodatku specjalnego stanowiącego 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego oraz funkcyjnego - 4266 zł oraz dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 2154 zł. Mimo zgłoszenia jednej z radnych nie podano łącznej kwoty, ale według naszych wyliczeń wynosi ona 20 640 zł brutto.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty myślenickiego głosowało 18 radnych, 3 się wstrzymało, a 4 głosy nie zostały oddane. 

Powiązane tematy

Komentarze (16)

Zobacz więcej

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 7

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów

Spośród kandydatów, którzy walczyli o głosy w okręgu wyborczym nr 10, do którego należy powiat myślenicki, mandat europosła otrzymało 7 z nich. PiS ma 3 europ...