Miasto

Ranking Gmin Małopolski 2013: Myślenice na 2, Siepraw na 3, Dobczyce na 6 miejscu

Ranking Gmin Małopolski 2013: Myślenice na 2, Siepraw na 3, Dobczyce na 6 miejscu

Myślenice na drugim, Siepraw na trzecim, a Dobczyce na szóstym miejscu. Trzy gminy z powiatu myślenickiego znalazły się w czołówce Rankingu Gmin Małopolski opracowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki rankingu oparte są o dane, które zostały zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie za rok 2012. 

Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu tj.: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. 

Pierwsze miejsce w rankingu z 57,27 pkt. zajęła Krynica. Na drugim znalazły się Myślenice (53,08 pkt.), które wyprzedziły trzeci Siepraw (53,07 pkt. ) o 1,01 pkt. Na szóstym miejscu sklasyfikowano Dobczyce (49,93 pkt) - trzecią gminę z powiatu myślenickiego.

Podczas tworzenia rankingu oceniano m.in. dochody na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, na administrację publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, pozyskane środki unijne, podmioty gospodarcze, saldo migracji, czytelników bibliotek, udzielone noclegi, czy wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalnych. 

Pozycje wyróżnionych gmin w rankingach z ubiegłych lat:

2011
Myślenice: 18 miejsce
Dobczyce: 11 miejsce
2012
Myślenice: 3 miejsce
Dobczyce: 8 miejsce
2013
Myślenice: 2 miejsce
Dobczyce: 6 miejsce
Siepraw: 3 miejsce

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej