Miasto

Budżet Obywatelski Myślenice 2018: To ostatni moment na oddanie głosu

Budżet Obywatelski Myślenice 2018: To ostatni moment na oddanie głosu

Dzisiaj kończy się głosowanie na pomysły mieszkańców dotyczące zmian w mieście i okolicach zgłoszone w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Do rozdzielenia jest prawie milion złotych

Wypożyczalnia rowerów miejskich, siłownie plenerowe, obserwatorium astronomiczne, boiska, place zabaw, festyny, chodniki, alejki i monitoring - to tylko nieliczne z pomysłów jakie mieszkańcy zgłosili w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budżet obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów, a następnie – w drodze głosowania – wyrażenia opinii w stosunku do tych propozycji, które zostaną zrealizowane.

Na pierwszą edycję budżetu przeznaczono 15 złotych na mieszkańca, co stanowi kwotę blisko 700 tysięcy złotych, która rozdysponowana będzie na miasto i tereny wiejskie. Dodatkowo tereny wiejskie mają swój własny budżet na zadania sołeckie w wysokości 200 tys. zł, a miasto dodatkowe środki na tzw. projekt ogólnomiejski, na które gmina przeznaczy również dodatkowe 200 tys. zł.

Udział w Budżecie Obywatelskim daje bezpośrednią możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Decydując, który projekt powinien zostać zrealizowany, mieszkańcy mają szansę zmienić wygląd swojego otoczenia. W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec zameldowany na terenie Miasta i Gminy Myślenice, który ukończył 16 lat.

Głosowanie trwa do północy 26 września

Do oceny mieszkańców zakwalifikowano 63 projekty. Głosować można za pośrednictwem strony Budżetu Obywatelskiego Myślenic do 26 września.

Każdy głosujący może oddać jeden głos na zadanie zgłoszone z danego okręgu/sołectwa oraz jeden głos na zadanie ogólnomiejskie. Każdy prawidłowo oddany głos oznacza 1 pkt dla danego zadania. Suma zebranych punktów decyduje o kolejności projektów na liście rankingowej do realizacji.

Lista wniosków przyjętych do głosowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2018:

Projekt Ogólnomiejski

1. Akademia Seniora, 30 000 zł, Halina Kaczmarek
2. Myślenicki Rower Miejski, 200 000 zł, Mateusz Suder
3. Znajdź lekarza, 15 000 zł, Łukasz Wójtowicz
4. Boisko piłkarskie do gry Funinho, 200 000 zł, Czesław Bisztyga
5. Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy placu zabaw (lokalizacja: Osiedle 1000-lecia II), 15 000 zł, Piotr Mirek
6. Rozbudowa i unowocześnienie placu zabaw dla dzieci – Myślenice – Zarabie (Dolny Jaz), 45 000 zł, Paulina Kutek
7. Siłownie zewnętrzne na terenie całego miasta, 117 700 zł, Małgorzata Drożdż
8. Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice (zakupu quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych), 93 000 zł, Krzysztof Druzgała

Myślenice – Okręg 1

1. Modernizacja placu zabaw przy ulicy St. Pardyaka, 130 000 zł, Bogusław Podmokły
2. „Aktywne przejścia dla pieszych” zakup 2 zestawów znaków LED i montaż na przejściach dla pieszych, 16 937,10 zł, Mateusz Suder3. Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku, 131 595 zł, Barbara Bylica

Myślenice – Okręg 2
1. Ogólnodostępne boisko do mini-piłki nożnej, 131 595 zł, Czesław Bisztyga
2. Myślenickie warsztaty tańca i pantomimy, 29 000 zł, Andrzej Starowicz

Bęczarka
1. Zakup sprzętu RTV i sprzętu komputerowego jako wyposażenie do nowo przeniesionej Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce, 16 485 zł, Małgorzata Szafraniec
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe organizowane w Bęczarce, 9 350,78 zł, Daria Truszel3. Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa, 16 485 zł, Izabela Kutrzeba

Borzęta
1. Utworzenie szlaku kapliczkowego, 7 500 zł, Stanisław Cichoń
2. Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty, 8 500 zł, Stanisław Cichoń
3. Nagłośnienie dla Teatru „Gwiezdne Szyszki” z Borzęty, 12 230 zł, Renata Kania
4. Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie, 10 500 zł, Stanisław Cichoń

Bysina
1. Zestaw piknikowo-dożynkowy, 20 665 zł, Katarzyna Czepiel
2. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi - budowa altany, 20 670 zł, Katarzyna Czepiel

Bulina
1. Wyposażenie na spotkania kulturalne, 9 850 zł, Danuta Staroch

Chełm
1. Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach – Chełm, 10 000 zł, Teresa Zięba

Droginia
1. Zaprojektowanie i urządzenie parku do wypoczynku z alejkami i grillowiskiem, 18 450 zł, Janina Cienkosz
2. Remont widowni na stadionie LKS Sęp Droginia, 7 000 zł, Ryszard Wójtowicz
3. Budowa boiska do siatkówki plażowej, 19 000 zł, Iwona Grylak
4. „Zielona Sala – Blisko Natury”, 18 450 zł, Michał Szlósarczyk5. „Tablica wyników” na stadionie LKS Sęp Droginia, 6 500 zł, Ryszard Wójtowicz

Głogoczów
1. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie, 40 000 zł, Marek Górszczak
2. Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołów konferencyjnych, 8 400 zł, Natalia Holewa
3. BO parkowanie powinno być uporządkowane - uporządkowanie parkowania samochodów w Centrum Głogoczowa oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej, 22 000 zł, Monika Kobus
4. Zakup dmuchanego wielofunkcyjnego toru przeszkód do zabawy, 14 600 zł, Marzena Opoń
5. Siła w Głogoczowie - instalacja urządzeń siłowni zewnętrznych w 3 lokalizacjach w Głogoczowie blisko popularnych tras spacerowych, 24 600 zł, Monika Kobus
6. Szachy na schodach, 17 000 zł, Kazimiera Holewa

Jasienica
1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru, 25 000 zł, Mieczysław Ryś

Jawornik
1. Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku, 40 000 zł, Władysław Kurowski
2. Siłownia plenerowa w okolicach obszarów LKS Jawor oraz modernizacja placu zabaw dla dzieci, 20 500 zł, Anna Sołtys
3. Dziecięco-Młodzieżowa Akademia Przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 40 000 zł, Agnieszka Jeleń
4. Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem w Jaworniku, 40 000 zł, Edyta Starzec-Sobieszkoda

Krzyszkowice
1. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika, 33 677,24 zł, Monika Baranik
2. Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla Mieszkańców Krzyszkowic, 30 100 zł, Magdalena Paryl
3. Budowa skweru, ogrodu publicznego wraz z elementami małej architektury przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach, 36 000 zł, Andrzej

Grzybek
4. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej, 29 000 zł, Joanna Soból
5. Wykonanie kostki betonowej na cmentarzu w Krzyszkowicach, 36 600 zł, Robert Pitala6. Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od plebanii w lewo, przez most i dalej, 36 100 zł, Joanna Pitala

Łęki
1. Mini Plac Zabaw w Łękach, 11 505 zł, Stanisław Topa

Osieczany
1. Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych, 27 915 zł, Tomasz Wójtowicz

Polanka
1. Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance, 16 560 zł, Jerzy Cachel

Poręba
1. Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży, 17 985 zł, Iga Leśniewska
2. Siłownia plenerowa w Porębie, 17 985 zł, Elżbieta Dąbrowska
3. Plac zabaw dla dzieci w Porębie, 17 000 zł, Kazimierz Dąbrowski
4. Monitoring w centrum Poręby - OSP - Kółko Rolnicze, 17 985 zł, Kamil Dąbrowski
5. Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie, 17 982 zł, Izabela Janczak-Bizoń

Trzemeśnia
1. Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakładu rehabilitacji, 35 000 zł, Adam Polanowski
2. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia, 35 386 zł, Andrzej Słoboda

Zasań
1. „Muzyka łączy ludzi” - organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 12 000 zł, Irena Bielska
2. Odgrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej, 12 565 zł, Alicja Hajdas
3. Siłownia zewnętrzna, 12 500 zł, Joanna Kuc

Zawada
1. Stroje ludowe, suknie wizytowe, czapki na potrzeby mieszkańców Zawady, 17 700,00 zł, Irena Chlebda
2. Namioty ochronne na imprezy plenerowe, 17 800 zł, Irena Chlebda3. Instrumenty muzyczne dla mieszkańców, 17 800 zł, Irena Chlebda.

 

Powiązane tematy

Przejście tak jakby jest, ale... od 3 lat go nie ma. Zostanie zamalowane
Myślenice 7

Przejście tak jakby jest, ale... od 3 lat go nie ma. Zostanie zamalowane

Przejście tak jakby jest, ale... od 3 lat formalnie nie istnieje. Jak to możliwe? Zostało zlikwidowane w 2016 roku. Problem w tym, że piesi ciągle z niego korzystają Górne Przedmieście w Myślenicach to zdaniem wielu naszych Czytelników jedna z najbardziej zapomnianych części miasta. Coraz częściej mieszkańcy tej dzielnicy starają się zwrócić na si...

ALARMUJECIE:"Do Caritasu na Średniawskiego też nie ma przejścia"
Myślenice 5

ALARMUJECIE:"Do Caritasu na Średniawskiego też nie ma przejścia"

Po publikacji artykułu o "nieformalnym" przejściu dla pieszych na ul. 3-go Maja, które ma zostać zamalowane - piszecie, że to nie jedyny problem w tej części miasta. Jako dowód na to przesyłacie zdjęcia z ul. Średniawskiego, gdzie brakuje przejścia dla pieszych prowadzących do nowej siedziby Caritasu. Przypomnijmy stacja stanęła na terenie byłego...

Niewidoczne przejście dla pieszych i lustro odbijające niebo
Myślenice 7

Niewidoczne przejście dla pieszych i lustro odbijające niebo

Górne Przedmieście w Myślenicach to zdaniem wielu naszych Czytelników jedna z najbardziej zapomnianych części miasta. Jan Bylica (PiS) po raz kolejny zwraca uwagę na zaniedbania. Tym razem apeluje do starostwa o poprawę przejść dla pieszych i wyprostowanie lustra Jak poprawić bezpieczeństwo na drogach w mieście? Wiele razy w komentarzach piszecie,...

Komentarze

 • 15 wrz 2017

  Panie Bisztyga, a może by tak zaproponować wykonanie boiska do gry w Bambuko.

  65 13 Odpowiedz
  • mysleniczaninzdziada 15 wrz 2017
   Maria235 napisał/a:

   no Zawada się nie popisała ..pomysły bez sensu..a tyle kasy
   może coś dla dzieci...plac zabaw a nie stroje

   przeciez kazdy mogl zglosic pomysl na cokolwiek - dlaczego nic nie zrobiliscie>?

   19 32 Odpowiedz
 • Maria 15 wrz 2017

  no Zawada się nie popisała ..pomysły bez sensu..a tyle kasy
  może coś dla dzieci...plac zabaw a nie stroje

  27 7 Odpowiedz
  • 27 wrz 2017

   Hmm coś dla dzieci? - to dlaczego Pani Dyrektor nie zgłosiła pomysłu związanego z dziećmi i ze szkołą? A gdzie rozdzice tych dzieci które potrzebują plac zabaw? A gdzie Rada Rodziców? Dlaczego nikt nie zgłosił takiego projektu?

   4 Odpowiedz
 • 15 wrz 2017

  Zagłosowane.
  Szkoda, że głosu z okręgu nie można 'przenieść' na ogólnomiejskie i tam móc wybrać dwa, no ale trudno.

  14 3 Odpowiedz
 • Myślenice 15 wrz 2017

  Zachęcamy do głosu na projekty:

  29. Boisko piłkarskie do gry Funinho (ogólnodostępny)
  28. Ogólnodostępne boisko do mini-piłki nożnej (okręg 2)

  Dzięki naszej wygranej może powstać ogólnodostępne boisko ze sztuczną nawierzchnią, a trenuje tam około 500 dzieci. Funinho to gra przez zabawę na cztery bramki, boisko jednak będzie wielofunkcyjne, a nazwa dedykowana jest tej odmianie dla dzieci i młodzieży. Nauka i piłkarska edukacja przez zabawę.

  33 48 Odpowiedz
 • mirek@ 15 wrz 2017

  Zagłosowane ! :)

  11 15 Odpowiedz
 • 15 wrz 2017

  glosuje na dom uciech w borzęcie smieciornie juz jest terozki cos by chcialo sie tam zyc

  6 22 Odpowiedz
 • 15 wrz 2017

  Zachęcam do zagłosowania na projekt Myślenickiej Grupy Poszukiwawczej

  Projekt Nr 5

  Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice (zakupu quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych), 93 000 zł, Krzysztof Druzgała

  Jedyny sprzęt który może być wykorzystywany we wszystkich miejscowościach Gminy Myślenice podczas ratowania ludzkiego życia.

  59 9 Odpowiedz
 • 19 wrz 2017

  Pani Sołtys z Zawady mogłaby coś lepszego wymyślić niż jakieś stroje co nikomu do niczego nie potrzebne badz instrementy co jest ich mnóstwo a osób z Zawady gra w tej orkiestrze max 10., przydałoby się może jakies sztuczne boisko czy powiększony plac zabaw coś dla dzieci i mieszkańców a nie patrzeć na potrzeby strażaków czy orkiestry

  15 Odpowiedz
  • 27 wrz 2017

   Był czas na zgłaszanie potrzeb -wcześniej trzeba było zapoznać sie z regulaminem!!! I każdy kto skończył 16 rok życia mógł swój pomysł zgłosić - tak żeby wszyscy byli zadowoleni - a nie teraz pisać wywody na temat pomysłu innych

   2 Odpowiedz
  • 27 wrz 2017

   Był czas na zgłaszanie potrzeb -wcześniej trzeba było zapoznać sie z regulaminem!!! I każdy kto skończył 16 rok życia mógł swój pomysł zgłosić - tak żeby wszyscy byli zadowoleni - a nie teraz pisać wywody na temat pomysłu innych

   1 Odpowiedz
 • adzygmunt 19 wrz 2017

  Zgłoszony do realizacji parking dla pacjentów zakładu rehabilitacji jest wyjściem naprzeciw potrzebom ludzi mniej sprawnych fizycznie Parkin przed ośrodkiem mimo, że jest blisko jest stale zajęty co zmusza tych ludzi do parkowania pod kościołem, Choć to blisko to przejście przez jezdnię i 100 m. do pokonania bywa ciężką przeszkodą. Głosuję na zadanie nr 25 - parking na zapleczu ośrodka zdrowia.

  7 8 Odpowiedz
 • Piotr 20 wrz 2017

  MADAM i Mesje
  ja proponuję projekt MYŚLENICKI ROWER MIEJSKI - fajny pomysł,
  odpinasz rower na RYNKU lub OSIEDLU i sru na ZARABIE, tam zapinasz i sru na kort lub na mecz Dalinu.
  to jest link do tej propozycji. SIE MA
  https://www.youtube.com/watch?v=N9w36Fln0EY&feature=youtu.be

  17 12 Odpowiedz
  • 23 wrz 2017

   Ten wybór to beznadziejny wybór.
   Po co system wypożyczalni rowerów - jeśli ... nie mamy ścieżek rowerowych z Osiedla czy Dolnego.
   Najpierw infrastruktura a nie na odwrót.
   Ten wybór to tak jakby kupić samochód mieszkając w miejscu, gdzie nie ma drug.
   Czy organizatorzy pomyśleli o bezpieczeństwie dzieci i ich rodziców ?!
   Rozumiem że wezmą na siebie odpowiedzialność.

   14 10 Odpowiedz
 • Jagienka Mur. 29 wrz 2017

  Witam,
  bardzo jestem ciekawa wyników.

  1 Odpowiedz

Zobacz więcej

Spektakularna metamorfoza w Projekt Zdrowie. Pani Małgosia schudła 22 kilogramy!
Miasto 0

Spektakularna metamorfoza w Projekt Zdrowie. Pani Małgosia schudła 22 kilogramy!

Schudnij trwale, skutecznie i przede wszystkim bez efektu jo-jo. Aby już na wiosnę zobaczyć pierwsze efekty wprowadzenia zdrowego stylu, najlepiej zacząć już teraz!  Każdy z nas dobrze wie, jak wielką rolę pełni dla naszego zdrowia i samopoczucia racjonalnie zbilansowana dieta. Problem polega na tym, że nie wszyscy potrafimy tą wiedzę wprowadzić...

Pacjent w Myślenicach z ujemnym wynikiem. Lekarze czekają na wynik obywatelki Francji
Koronawirus 28

Pacjent w Myślenicach z ujemnym wynikiem. Lekarze czekają na wynik obywatelki Francji

U 45-letniego pacjenta, który przebywał na oddziale zakaźnym myślenickiego szpitala nie wykryto koronawirusa. Lekarze czekają na wynik badania obywatelki Francji, która trafiła na oddział zakaźny z ośrodka wypoczynkowego w Mszanie Górnej koło Limanowej artykuł aktualizowany Badania na obecność koronawirusa u 45-latka ze Skawiny wykluczyły jego o...

Na chodniku przy szpitalu nie zaparkujesz. Wjazdu blokują słupki
Myślenice 58

Na chodniku przy szpitalu nie zaparkujesz. Wjazdu blokują słupki

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że na dwóch końcach ul. Szpitalnej gmina postawiła parkomaty. Kierowcy ignorowali urządzenia, pozostawiając samochody na chodniku - po drugiej stronie ulicy. Od teraz to niemożliwe, bo wjazd na niego blokują słupki W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o parkomatach jakie stanęły po obu stronach ul. Szpitalnej. To dalszy ci...

Dwa zderzenia pod estakadą. Ucierpiały trzy osoby
Myślenice 3

Dwa zderzenia pod estakadą. Ucierpiały trzy osoby

Dwa dni z rzędu na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Zakopianką pod estakadą doszło do dwóch zderzeń w których ucierpiały trzy osoby W dniach 7 i 8 marca doszło do dwóch zderzeń w obrębie skrzyżowania ul. Słowackiego z Zakopianką. W pierwszej kolizji uszkodzone samochody częściowo blokowały przejazd wyłączając jeden pas ruchu. Strażacy zabezpieczyli...

Ratownicy zbierają na sprzęt. Mają połowę. Brakuje im jeszcze 10 tys. zł
Myślenice 21

Ratownicy zbierają na sprzęt. Mają połowę. Brakuje im jeszcze 10 tys. zł

Ratownicy wychodzą do wezwania bez względu na sytuację i panujące warunki atmosferyczne. Aby poszukiwania przebiegały sprawnie, potrzebny jest rozwój, a ten gwarantuje odpowiedni sprzęt. Myślenicką Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Psami można wesprzeć poprzez internetową zbiórkę Idąc na poszukiwania zaginionej osoby często czują niepewność, którą...