Sułkowice

Miasto ma 50 lat. Jak chciałby je widzieć burmistrz w 2069 roku?

Miasto ma 50 lat. Jak chciałby je widzieć burmistrz w 2069 roku?

Mieszkam w Sułkowicach od ponad dwudziestu lat. Jako gospodarz gminy i miasta, chciałbym żeby się rozwijało społecznie, gospodarczo, kulturalnie, ale zdaję sobie również sprawę z ograniczeń jakie mamy, głównie finansowych

- w 50. rocznicę nadania Sułkowicom praw miejskich mówi Artur Grabczyk, burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice

 

W 1968 roku Sułkowice spełniły wszystkie warunki, które pozwalały ubiegać się o nadanie praw miejskich. Ówczesne władze lokalne wystąpiły z wnioskiem o ich przyznanie i w czerwcu tegoż roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w myśl którego 1 stycznia 1969 roku Sułkowice otrzymały prawa miejskie.

 

W ubiegłym roku mieszkańcy wybrali Pana na burmistrza. Czy po ogłoszeniu wyników wiedział Pan, że w tym roku miasto będzie świętowało otrzymanie praw miejskich?

Jestem mieszkańcem Sułkowic. Oczywiście, że wiedziałem, że miasto będzie w 2019 roku obchodziło 50. rocznicę nadania praw miejskich.

Jak długo pracowano nad obchodami?

Uroczyste obchody odbyły się w dniu 15 czerwca, natomiast inauguracja roku jubileuszowego nastąpiła 31 stycznia podczas V Sesji Rady Miejskiej. Specjalnie na tę wyjątkową okazję Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika we współpracy z Sułkowickim Archiwum Cyfrowym i Towarzystwem Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” opracowała prezentację multimedialną przedstawiającą historię Sułkowic od najstarszych dziejów, poprzez rozwój miejscowości, aż do momentu nadania jej praw miejskich w roku 1969.

Właśnie 15 czerwca po uroczystej sesji przedstawiona została druga część prezentacji. Inauguracja roku jubileuszowego nastąpiła w styczniu, ale świętować będziemy cały rok.

W uświetnienie tej ważnej rocznicy włączą się instytucje i szkoły działające nie tylko na terenie naszego miasta, ale całej gminy. W ramach obchodów odbywają się różnego rodzaju konkursy i wystawy. Odbyła się również I Sułkowicka Gra Miejska ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zazwyczaj przy tego typu jubileuszach, wyróżnia się zasłużonych mieszkańców. W Sułkowicach też tak było. Dlaczego wybrano te osoby i czy lista była dłuższa? Czym się zasłużyły dla miasta, mieszkańców? 

Podczas obchodów wyróżnione zostały Tytułem „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” trzy osoby. W dniu 28 maja 2019 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach posiedzenie Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”. Kapituła pracowała w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” przyjmującą Regulamin nadawania Tytułu. W terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miejskiej cztery wnioski złożone odpowiednio przez podmioty uprawnione zgodnie z Regulaminem: Stowarzyszenia z terenu Gminy Sułkowice, jednostkę organizacyjną gminy, Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z mieszkańcami.

Kto podejmował ostateczną decyzję o ich wyborze?

Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami i przeanalizowaniu pod kątem formalnym upoważniła Przewodniczącego Rady Miejskiej do umieszczenia stosownych projektów uchwał w porządku obrad uroczystej sesji. Ostateczną decyzję podejmuje zatem Rada Miejska w drodze głosowania. Każda z trzech uchwał zawiera w swoim uzasadnieniu opis zasług kandydatów do Tytułu. Uchwały wraz z uzasadnieniami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co się zmieniło od czasu, kiedy Sułkowicom nadano prawa miejskie?

Odpowiadając na to pytanie zachęcam i odsyłam do obejrzenia wystawy (wystawa zaprezentowana została w dniu 15 czerwca na uroczystych obchodach, będzie również dostępna w dniach 6-7 lipca podczas Dni Sułkowic) stworzonej przez Stowarzyszenie Kowadło w ramach realizacji projektu #50 Lat Tworzymy Miasto.

To subiektywny wybór faktów i wydarzeń, próba prześledzenia jak miejskie formy życia wyznaczały nowe potrzeby ludzi i wpływały na działania gospodarcze, kulturalne i społeczne. Skupia się ona właśnie na zmianach, które zaszły w naszym mieście w czasie ostatnich 50 lat.

Jak wyobraża sobie Pan Sułkowice – miasto i gminę oraz ich mieszkańców za 50 lat?

Mieszkam w Sułkowicach od ponad dwudziestu lat. Jako gospodarz gminy i miasta chciałbym, żeby się rozwijało społecznie, gospodarczo, kulturalnie, ale zdaję sobie również sprawę z ograniczeń jakie mamy, głównie finansowych. Wraz z rozwojem miasta zmieniają się potrzeby jego mieszkańców i na te w miarę możliwości będziemy się starali odpowiadać.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej

Ekomaniacy w gminie Sułkowice
Sułkowice 0

Ekomaniacy w gminie Sułkowice

W 2023 roku na terenie Gminy Sułkowice realizowany był projekt pn. „Ekomaniacy w Gminie Sułkowice”, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo...

Zawód bloger. Czyli życie jak serial
Wywiad 9

Zawód bloger. Czyli życie jak serial

Jadą do Australii i będą kręcić o sobie serial. Ich przygody w samochodzie przerobionym na dom, każdego dnia śledzą tysiące internautów. Alicja Kordula i Konr...