Raciechowice

Jedna rezygnacja przyjęta, druga nie. Klub PiS odcina się od wójta Wacława Żarskiego

Jedna rezygnacja przyjęta, druga nie. Klub PiS odcina się od wójta Wacława Żarskiego
Radni raciechowickiej gminy podczas sesji nadzwyczajnej 14 sierpnia 2019 roku.

Radni przegłosowali przyjęcie rezygnacji Jolanty Łaciak z funkcji wiceprzewodniczącej rady gminy, ale byli przeciwni rezygnacji przewodniczącej Danuty Grzesik. Klub PiS odciął się od wójta Wacława Żarskiego. Jak prezentuje się teraz prezydium rady w gminie Raciechowice?

Sesja rozpoczęła się od rozbieżności w jej programie. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej złożył wójt Wacław Żarski w związku z licznymi decyzjami, jakie muszą być podjęte w ramach uchwał i zaproponował jej porządek.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Składając wniosek o zwołanie obrad rady gminy, przygotowałem też porządek obrad, który odbiega od tego, przedstawionego przez przewodniczącą rady gminy. Ja zaproponowałem, aby punkty 7, 8, 9 i 10 (dotyczące podjęcia uchwał o rezygnacji radnych z funkcji oraz powołania nowego składu prezydium rady - red.) z programu przedstawionego przez przewodniczącą rady, procedować po punkcie 26 (na koniec sesji - red.)

Danuta Grzesik, przewodnicząca rady, odpowiedziała, że porządek obrad się nie zmienia. - Pozostają te same punkty, które zaproponował pan wójt, a ja zaproponowałam tylko zmianę ich kolejności - wyjaśniła.

W tej kwestii wypowiedział się radca prawny, który zwrócił uwagę, że istnieje możliwość zmiany porządku obrad, kolejności punktów, po złożeniu wniosku formalnego i przegłosowaniu go przez radnych, przy odniesieniu się do tego wnioskodawcy, czyli w tym przypadku wójta.

Wójt taki wniosek złożył, aby punkty dotyczące przyjęcia uchwał o rezygnacji członkiń prezydium rady, przenieść na koniec obrad sesji. Radni przegłosowali zarówno wniosek jak i nowy porządek obrad.

 

"Nie widzę możliwości konstruktywnej współpracy z wójtem"

Przed przegłosowaniem przez radnych stosownych uchwał, swoją decyzję argumentowała przewodnicząca, radna Danuta Grzesik. Wyjaśniła, że do podjęcia tej decyzji skłoniło ją kilka czynników. Wskazała również, że upubliczniła swoje oświadczenie na portalu społecznościowym. Zaznaczyła, że po rezygnacji z tej funkcji, nadal będzie działała jako radna dla dobra mieszkańców.

Danuta Grzesik (PiS), przewodnicząca rady gminy:  - Od pewnego czasu wobec mnie pojawiają się krzywdzące insynuacje, których celem jest próba zdyskredytowania mojej osoby w oczach opinii publicznej. Odbieram to jako formę wywarcia na mnie presji do określonego zachowania podczas głosowań Rady, zgodnego z oczekiwaniami organu wykonawczego. Jest to nieuprawniona forma nacisku na radnego w celu głosowania niezgodnego, w moim odczuciu, z własną wiedzą oraz oceną etyczną i moralną i ekonomiczną podejmowanych uchwał Rady Gminy oraz decyzji w sprawach fundamentalnych i kluczowych dla naszej gminy. (...) oświadczam, że jako Przewodnicząca nie widzę możliwości konstruktywnej współpracy z organem wykonawczym, czyli panem wójtem - pisze w treści oświadczenia.

Od pewnego czasu wobec mnie pojawiają się krzywdzące insynuacje, których celem jest próba zdyskredytowania mojej osoby w oczach opinii publicznej.

Klub PiS odcina się od wójta

W trakcie sesji dodała też kolejne wyjaśnienia, które również upubliczniła. Czytamy w nim:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciechowice.

Dla ucięcia spekulacji, poniżej załączam treść mojego oświadczenia z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej, która zostanie dziś przyjęta podczas Sesji Rady Gminy Raciechowice.

Jednocześnie chciałabym Was zapewnić, że w Radzie Gminy w dalszym ciągu będę działać dla dobra mieszkańców oraz dążyć do poprawy sytuacji finansowej gminy podejmując trudne decyzje.

Wraz z moim Klubem Radnych PIS chcemy prezentować w Radzie Gminy tę dobrą zmianę, a nie ZAMIANĘ. Cały czas idziemy drogą sprzed wyborów, nasze poglądy się nie zmieniły. Jesteśmy konsekwentni w tym co robimy. Czasem lepiej pozostawać w mniejszości broniąc swoich wartości i poglądów, niż wchodzić w różnego rodzaju układy i sieci wzajemnych powiązań.

Jednocześnie, jako KLUB PIS odcinamy się od Pana Wójta Wacława Żarskiego, który realizuje własną politykę podejmując jednoosobowo obietnice i zobowiązania, które niejednokrotnie powodują konflikty społecznie. Jako Radni Klubu PIS nie możemy brać za to odpowiedzialności, tym bardziej jeżeli takie decyzje są niezgodne z prawem.

Zaznaczę tylko, że jeżeli pomysły Wójta i zaproponowane przez niego projekty uchwał będą racjonalne ze stanem finansowym gminy to jak najbardziej ja i mój Klub będziemy wspierać takie inicjatywy.

Drodzy Mieszkańcy ja przyszłam do Rady Gminy przede wszystkim dla dobra mieszkańców a nie dla chorych ambicji czy pełnienia zaszczytnych funkcji w Radzie. Przyszłam z przekonaniem, że można coś w niej zmienić, że można poprawić jej funkcjonowanie i organizację pracy oraz zaprzestać dotychczasowym układom w których to pewne środowiska czerpały korzyści. Przyszłam po to, aby świadomie podejmować decyzje troszcząc się o losy Gminy.

Serdecznie dziękuję za wszystkie gesty te duże i te najdrobniejsze, za dobre słowa i wsparcie naszym mieszkańcom. To bardzo budujące mieć takie wsparcie od ludzi. Dzięki temu wiem, że to co robię ma sens.

Danuta Grzesik

Jako KLUB PIS odcinamy się od Pana Wójta Wacława Żarskiego, który realizuje własną politykę podejmując jednoosobowo obietnice i zobowiązania, które niejednokrotnie powodują konflikty społecznie.

Wójt i radny Żurek zaskoczeni 

Zarówno wójt, Wacław Żarski, jak i jeden z radnych Robert Żurek, byli zaskoczeni decyzją i oświadczeniem przewodniczącej rady.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Z niepokojem wysłuchałem oświadczenia przewodniczącej. Poza złożoną rezygnacją nie otrzymałem żadnego oświadczenia motywującego tenże krok. Pragnę dodać, że pozytywnie i poprawnie oceniam pracę przewodniczącej rady. Trzeba być odpornym też na sytuacje stresowe. To ważna cecha osoby pełniącej funkcję publiczną. Chcę powiedzieć, że starałem się łączyć wszystkie grupy tak w radzie, jak i społecznie. Mam może charakter apodyktyczny i zdarza się, że chcę forsować własne zdanie, ale robię wszystko dla dobra gminy.

Również radny Robert Żurek był zaskoczony treścią oświadczenia i zwracał uwagę, że było ono niepotrzebne i wprowadza zamęt w danej chwili. - Z pewnym zaskoczeniem przyjąłem pani oświadczenie. Nasza gmina przeżywa kryzys. Teraz powinniśmy się skupić wokół najważniejszych problemów, obojętnie jak bardzo się różnimy, ale powinniśmy rozmawiać - komentował. 

Trzeba być odpornym na sytuacje stresowe. To ważna cecha osoby pełniącej funkcję publiczną. (...) Mam może charakter apodyktyczny i zdarza się, że chcę forsować własne zdanie, ale robię wszystko dla dobra gminy.

Przewodnicząca rady nie zmieniła swej decyzji i poprosiła o jej uszanowanie.

Nie przyjęto rezygnacji, przewodnicząca pełni funkcję do końca sierpnia

W głosowaniu za przyjęciem rezygnacji z funkcji przewodniczącej gminy zagłosowało:  5 radnych "za", 8 przeciw, a 2 radnych wstrzymało się. Uchwała nie została przyjęta, ale jak wyjaśnił radca prawny, w tej sytuacji przewodnicząca rady pełni swą funkcję do końca sierpnia. Jeśli do końca pełnienia swej funkcji zwoła kolejną sesję, wówczas radni wybiorą osobę, która będzie w jej miejsce pełnić tę funkcję. Radna Danuta Grzesik powiedziała, że dziwi się, że nie została uszanowana jej wola i uchwała nie została przyjęta, ale zwoła sesję jeszcze do końca czasu pełnienia tej funkcji, aby nie blokować prac rady gminy.

Wynik drugiego głosowania, czyli przyjęcia rezygnacji z funkcji zastępcy przewodniczącej gminy, poznaliśmy po krótkiej przerwie, o którą wnioskował radny Robert Żurek. Za przyjęciem rezygnacji Jolanty Łaciak z tej funkcji zagłosowało 12 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.

W związku z takim obrotem sprawy, nie wybierano przewodniczącego rady, tylko jego zastępce. Radnym, który został zgłoszony i zgodził się kandydować, został Robert Żurek. Za objęciem przez niego funkcji zastępcy przewodniczącego rady zagłosowało 9 radnych, 1 osoba była przeciw, 4 wstrzymały się od głosu, a 1 głos był nieważny.

Powiązane tematy

Ktoś regularnie podrzuca śmieci na przystankach. Gmina instaluje fotopułapki
Lubień 13

Ktoś regularnie podrzuca śmieci na przystankach. Gmina instaluje fotopułapki

To reakcja na śmieci podrzucane w trakcie weekendów w okolicach koszy na śmieci znajdujących się na przystankach Jak informują urzędnicy; w ostatnich tygodniach na terenie Lubnia coraz częściej na przystankach przy drodze wojewódzkiej w kierunku Mszany Dolnej, ktoś zostawia worki ze śmieciami. W środku znaleźć można m.in. obierki z warzyw i owoców...

OSP Krzeczów włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Lubień 0

OSP Krzeczów włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W siedzibie OSP Krzeczów odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Decyzja komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej obowiązuje od 1 maja 2020 roku. Jednostka zlokalizowana jest przy budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 o dużym natężeniu ruchu. Odpowiednie wyposażenie sprzętow...

„Mieszkańcu reaguj” apeluje gmina. Tymczasem przydrożne lasy i rowy toną w śmieciach
Pcim 25

„Mieszkańcu reaguj” apeluje gmina. Tymczasem przydrożne lasy i rowy toną w śmieciach

„Mieszkańcu – reaguj” - to hasło najnowszego apelu wydanego przez władze gminy Pcim. Jedni sprzątają, inni śmiecą, a lasy i przydrożne rowy toną w odpadkach  W ostatnich tygodniach na redakcja@miasto-info.pl zgłaszacie szereg problemów, jakie w codziennym życiu wprowadzają obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Najczęściej dotyczą trudności...

Komentarze

Zobacz więcej

Przez kilka miesięcy rabowali domki letniskowe i blaszaki. Wpadli po kradzieży traktora
Raciechowice 2

Przez kilka miesięcy rabowali domki letniskowe i blaszaki. Wpadli po kradzieży traktora

Nastolatkowie włamywali się głównie do domków letniskowych i blaszaków. Kradli też paliwo z samochodów ciężarowych i koparek. Wpadli po kradzieży ciągnika i zaczęli sypać Trzech nastolatków z gminy Raciechowice przez niespełna pół roku dopuściło się serii włamań i kradzieży na terenie powiatów myślenickiego, wielickiego i limanowskiego. Ich łupem...

Nastolatkowie ukradli traktor. Na sumieniu mają więcej przestępstw
Raciechowice 3

Nastolatkowie ukradli traktor. Na sumieniu mają więcej przestępstw

Jeden 19-latek i dwóch 18-latków okazało się sprawcami kradzieży traktora w Raciechowicach. To mieszkańcy tej gminy Jak informuje Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy KPP w Myślenicach, do kradzieży doszło w nocy, 4 maja. Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy KPP w Myślenicach: Wczesnym rankiem na policję zadzwonił mieszkaniec gminy Raciechowice, info...

Zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji
Raciechowice 0

Zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji

We wtorek 18 lutego w wieku 23 lat zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji, społecznik, sportowiec, człowiek którego interesowało życie społeczności wiejskiej i jego mała ojczyzna "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji- Krzysztof Surma. Wyrazy współczucia dla rodziny i prz...

Wójt Raciechowic funduje obiad i bukiet 30 róż za największą frekwencję. Tak chcą walczyć o wóz strażacki
Wybory Prezydenckie 2020 2

Wójt Raciechowic funduje obiad i bukiet 30 róż za największą frekwencję. Tak chcą walczyć o wóz strażacki

Obiad dla sołtysa lub pani sołtys i osoby towarzyszącej w jednej z restauracji, a za drugie miejsce bukiet z 30 róż. Tak Wacław Żarski (PiS) chce zmobilizować mieszkańców, aby poszli na wybory i uzyskali najwyższą frekwencję Po I turze wyborów prezydenckich 2020 nagrodzono kilkanaście miejscowości w Polsce, w których uzyskano najwyższą frekwencję....

Drogi w mieście powinny być gminne czy powiatowe? Radni proponują staroście zamianę
Myślenice 31

Drogi w mieście powinny być gminne czy powiatowe? Radni proponują staroście zamianę

Radni miejscy podjęli uchwałę, na mocy której upoważniają burmistrza do prowadzenia negocjacji w sprawie zamiany dróg powiatowych znajdujących się w centrum Myślenic na drogi gminne Zgodnie z podjętą uchwałą (12 głosów za, 5 przeciw, 3 wstrzymało się) w sprawie dróg gminnych przeznaczonych do ewentualnej wymiany za drogi powiatowe znajdujące się n...

Tydzień do wyborów. W Myślenicach Borys Budka namawiał do udziału w głosowaniu i poparcia jego kandydata
Wybory Prezydenckie 2020 145

Tydzień do wyborów. W Myślenicach Borys Budka namawiał do udziału w głosowaniu i poparcia jego kandydata

W czasie kampanii mieszkańcy regionu mieli okazję spotkać się z Rafałem Trzaskowskim, ale również dwa razy w powiecie wizytował walczący o reelekcję Andrzej Duda (PiS). Na tydzień przed wyborami do udziału w nich namawiał Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Za tydzień na kolejne 5 lat wybierać będziemy prezydenta Polski, a kampani...