Raciechowice

Jedna rezygnacja przyjęta, druga nie. Klub PiS odcina się od wójta Wacława Żarskiego

Radni raciechowickiej gminy podczas sesji nadzwyczajnej 14 sierpnia 2019 roku.

Radni przegłosowali przyjęcie rezygnacji Jolanty Łaciak z funkcji wiceprzewodniczącej rady gminy, ale byli przeciwni rezygnacji przewodniczącej Danuty Grzesik. Klub PiS odciął się od wójta Wacława Żarskiego. Jak prezentuje się teraz prezydium rady w gminie Raciechowice?

Sesja rozpoczęła się od rozbieżności w jej programie. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej złożył wójt Wacław Żarski w związku z licznymi decyzjami, jakie muszą być podjęte w ramach uchwał i zaproponował jej porządek.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Składając wniosek o zwołanie obrad rady gminy, przygotowałem też porządek obrad, który odbiega od tego, przedstawionego przez przewodniczącą rady gminy. Ja zaproponowałem, aby punkty 7, 8, 9 i 10 (dotyczące podjęcia uchwał o rezygnacji radnych z funkcji oraz powołania nowego składu prezydium rady - red.) z programu przedstawionego przez przewodniczącą rady, procedować po punkcie 26 (na koniec sesji - red.)

Danuta Grzesik, przewodnicząca rady, odpowiedziała, że porządek obrad się nie zmienia. - Pozostają te same punkty, które zaproponował pan wójt, a ja zaproponowałam tylko zmianę ich kolejności - wyjaśniła.

W tej kwestii wypowiedział się radca prawny, który zwrócił uwagę, że istnieje możliwość zmiany porządku obrad, kolejności punktów, po złożeniu wniosku formalnego i przegłosowaniu go przez radnych, przy odniesieniu się do tego wnioskodawcy, czyli w tym przypadku wójta.

Wójt taki wniosek złożył, aby punkty dotyczące przyjęcia uchwał o rezygnacji członkiń prezydium rady, przenieść na koniec obrad sesji. Radni przegłosowali zarówno wniosek jak i nowy porządek obrad.

 

"Nie widzę możliwości konstruktywnej współpracy z wójtem"

Przed przegłosowaniem przez radnych stosownych uchwał, swoją decyzję argumentowała przewodnicząca, radna Danuta Grzesik. Wyjaśniła, że do podjęcia tej decyzji skłoniło ją kilka czynników. Wskazała również, że upubliczniła swoje oświadczenie na portalu społecznościowym. Zaznaczyła, że po rezygnacji z tej funkcji, nadal będzie działała jako radna dla dobra mieszkańców.

Danuta Grzesik (PiS), przewodnicząca rady gminy:  - Od pewnego czasu wobec mnie pojawiają się krzywdzące insynuacje, których celem jest próba zdyskredytowania mojej osoby w oczach opinii publicznej. Odbieram to jako formę wywarcia na mnie presji do określonego zachowania podczas głosowań Rady, zgodnego z oczekiwaniami organu wykonawczego. Jest to nieuprawniona forma nacisku na radnego w celu głosowania niezgodnego, w moim odczuciu, z własną wiedzą oraz oceną etyczną i moralną i ekonomiczną podejmowanych uchwał Rady Gminy oraz decyzji w sprawach fundamentalnych i kluczowych dla naszej gminy. (...) oświadczam, że jako Przewodnicząca nie widzę możliwości konstruktywnej współpracy z organem wykonawczym, czyli panem wójtem - pisze w treści oświadczenia.

Od pewnego czasu wobec mnie pojawiają się krzywdzące insynuacje, których celem jest próba zdyskredytowania mojej osoby w oczach opinii publicznej.

Klub PiS odcina się od wójta

W trakcie sesji dodała też kolejne wyjaśnienia, które również upubliczniła. Czytamy w nim:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciechowice.

Dla ucięcia spekulacji, poniżej załączam treść mojego oświadczenia z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej, która zostanie dziś przyjęta podczas Sesji Rady Gminy Raciechowice.

Jednocześnie chciałabym Was zapewnić, że w Radzie Gminy w dalszym ciągu będę działać dla dobra mieszkańców oraz dążyć do poprawy sytuacji finansowej gminy podejmując trudne decyzje.

Wraz z moim Klubem Radnych PIS chcemy prezentować w Radzie Gminy tę dobrą zmianę, a nie ZAMIANĘ. Cały czas idziemy drogą sprzed wyborów, nasze poglądy się nie zmieniły. Jesteśmy konsekwentni w tym co robimy. Czasem lepiej pozostawać w mniejszości broniąc swoich wartości i poglądów, niż wchodzić w różnego rodzaju układy i sieci wzajemnych powiązań.

Jednocześnie, jako KLUB PIS odcinamy się od Pana Wójta Wacława Żarskiego, który realizuje własną politykę podejmując jednoosobowo obietnice i zobowiązania, które niejednokrotnie powodują konflikty społecznie. Jako Radni Klubu PIS nie możemy brać za to odpowiedzialności, tym bardziej jeżeli takie decyzje są niezgodne z prawem.

Zaznaczę tylko, że jeżeli pomysły Wójta i zaproponowane przez niego projekty uchwał będą racjonalne ze stanem finansowym gminy to jak najbardziej ja i mój Klub będziemy wspierać takie inicjatywy.

Drodzy Mieszkańcy ja przyszłam do Rady Gminy przede wszystkim dla dobra mieszkańców a nie dla chorych ambicji czy pełnienia zaszczytnych funkcji w Radzie. Przyszłam z przekonaniem, że można coś w niej zmienić, że można poprawić jej funkcjonowanie i organizację pracy oraz zaprzestać dotychczasowym układom w których to pewne środowiska czerpały korzyści. Przyszłam po to, aby świadomie podejmować decyzje troszcząc się o losy Gminy.

Serdecznie dziękuję za wszystkie gesty te duże i te najdrobniejsze, za dobre słowa i wsparcie naszym mieszkańcom. To bardzo budujące mieć takie wsparcie od ludzi. Dzięki temu wiem, że to co robię ma sens.

Danuta Grzesik

Jako KLUB PIS odcinamy się od Pana Wójta Wacława Żarskiego, który realizuje własną politykę podejmując jednoosobowo obietnice i zobowiązania, które niejednokrotnie powodują konflikty społecznie.

Wójt i radny Żurek zaskoczeni 

Zarówno wójt, Wacław Żarski, jak i jeden z radnych Robert Żurek, byli zaskoczeni decyzją i oświadczeniem przewodniczącej rady.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Z niepokojem wysłuchałem oświadczenia przewodniczącej. Poza złożoną rezygnacją nie otrzymałem żadnego oświadczenia motywującego tenże krok. Pragnę dodać, że pozytywnie i poprawnie oceniam pracę przewodniczącej rady. Trzeba być odpornym też na sytuacje stresowe. To ważna cecha osoby pełniącej funkcję publiczną. Chcę powiedzieć, że starałem się łączyć wszystkie grupy tak w radzie, jak i społecznie. Mam może charakter apodyktyczny i zdarza się, że chcę forsować własne zdanie, ale robię wszystko dla dobra gminy.

Również radny Robert Żurek był zaskoczony treścią oświadczenia i zwracał uwagę, że było ono niepotrzebne i wprowadza zamęt w danej chwili. - Z pewnym zaskoczeniem przyjąłem pani oświadczenie. Nasza gmina przeżywa kryzys. Teraz powinniśmy się skupić wokół najważniejszych problemów, obojętnie jak bardzo się różnimy, ale powinniśmy rozmawiać - komentował. 

Trzeba być odpornym na sytuacje stresowe. To ważna cecha osoby pełniącej funkcję publiczną. (...) Mam może charakter apodyktyczny i zdarza się, że chcę forsować własne zdanie, ale robię wszystko dla dobra gminy.

Przewodnicząca rady nie zmieniła swej decyzji i poprosiła o jej uszanowanie.

Nie przyjęto rezygnacji, przewodnicząca pełni funkcję do końca sierpnia

W głosowaniu za przyjęciem rezygnacji z funkcji przewodniczącej gminy zagłosowało:  5 radnych "za", 8 przeciw, a 2 radnych wstrzymało się. Uchwała nie została przyjęta, ale jak wyjaśnił radca prawny, w tej sytuacji przewodnicząca rady pełni swą funkcję do końca sierpnia. Jeśli do końca pełnienia swej funkcji zwoła kolejną sesję, wówczas radni wybiorą osobę, która będzie w jej miejsce pełnić tę funkcję. Radna Danuta Grzesik powiedziała, że dziwi się, że nie została uszanowana jej wola i uchwała nie została przyjęta, ale zwoła sesję jeszcze do końca czasu pełnienia tej funkcji, aby nie blokować prac rady gminy.

Wynik drugiego głosowania, czyli przyjęcia rezygnacji z funkcji zastępcy przewodniczącej gminy, poznaliśmy po krótkiej przerwie, o którą wnioskował radny Robert Żurek. Za przyjęciem rezygnacji Jolanty Łaciak z tej funkcji zagłosowało 12 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.

W związku z takim obrotem sprawy, nie wybierano przewodniczącego rady, tylko jego zastępce. Radnym, który został zgłoszony i zgodził się kandydować, został Robert Żurek. Za objęciem przez niego funkcji zastępcy przewodniczącego rady zagłosowało 9 radnych, 1 osoba była przeciw, 4 wstrzymały się od głosu, a 1 głos był nieważny.

Powiązane tematy

ŚMIECI DROŻEJĄ. Burmistrz tłumaczy dlaczego, a opozycja przypomina mu obietnice wyborcze
Myślenice 61

ŚMIECI DROŻEJĄ. Burmistrz tłumaczy dlaczego, a opozycja przypomina mu obietnice wyborcze

Od nowego roku mieszkańcy miasta i gminy Myślenice, którzy segregują śmieci - za ich odbiór zapłacą 14,90 zł (dzisiaj 9,90 zł), natomiast niesegregujący 29,80 (dzisiaj 19,80 zł). Radni podjęli uchwałę wprowadzającą podwyżkę 13 głosami "za" - 3 "przeciw" i 5 "wstrzymującymi się". Burmistrz wyjaśnia skąd się wzięła, mimo że zapowiadał starania o nie...

Jarosław Szlachetka: Pierwszy rok? Mogę być z siebie zadowolony
Rozmowa miesiąca 45

Jarosław Szlachetka: Pierwszy rok? Mogę być z siebie zadowolony

Ocenę przede wszystkim wystawią mi mieszkańcy, ale dla mnie w roli burmistrza był to bardzo intensywny i pracowity rok. Uważam, że dużo udało się zrobić i mogę być z siebie zadowolony. Ten rok był dobry również dla miasta i gminy Myślenice oraz jej społeczności — po dwunastu miesiącach sprawowania urzędu burmistrza miasta i gminy Myślenice w rozmo...

Komentarze

Zobacz więcej

Wacław Żarski zaskoczony odcięciem się od niego przez PiS. Punktuje zarzuty partii. Już nie są jedną drużyną?
Raciechowice 13

Wacław Żarski zaskoczony odcięciem się od niego przez PiS. Punktuje zarzuty partii. Już nie są jedną drużyną?

Wójt Raciechowic nie kryje zaskoczenia w związku z odcięciem się od jego osoby zarządu powiatowego PiS, z którego ramienia startował w wyborach samorządowych 2018. W swoim oświadczeniu wytyka lokalnemu zarządowi partii nieprawdziwe zarzuty Tydzień temu Zarząd Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym informuje o tym, że odci...

PiS odcina się od wójta Raciechowic. "Wacław Żarski nie spełnia pokładanych w nim nadziei"
Raciechowice 18

PiS odcina się od wójta Raciechowic. "Wacław Żarski nie spełnia pokładanych w nim nadziei"

Zarząd Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym informuje o tym, że odcina się od Wacława Żarskiego - wójta, który z ramienia tego ugrupowania startował w wyborach samorządowych. „Ostatnie miesiące pokazały, że nie spełnia pokładanych w nim nadziei” Oświadczenie o odcięciu się PiS od Wacława Żarskiego zostało zamieszczone w...

Prezydium rady w komplecie. Radni wybrali wiceprzewodniczącego
Raciechowice 1

Prezydium rady w komplecie. Radni wybrali wiceprzewodniczącego

Przy drugim podejściu udało się uzupełnić skład prezydium rady gminy w Raciechowicach. Obok Roberta Żurka, przewodniczącego rady, zasiądzie Kazimierz Chmielek, jako jego zastępca Podczas dzisiejszych obrad padła tylko jedna kandydatura radnego do pełnienia tej funkcji. Jeszcze przed podaniem tego nazwiska, radna Danuta Grzesik (PiS) powiedziała, ż...

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych miejskich po pierwszym roku pracy
Myślenice 4

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych miejskich po pierwszym roku pracy

Rok temu w wyborach samorządowych wybraliśmy nie tylko gospodarzy naszych gmin, których średnio oceniliście na dostateczny, ale również radnych gminnych i powiatowych. Jak wypadają w rankingu popularności? W przypadku radnych postanowiliśmy stworzyć ranking popularności – pytając Was, którego z przedstawicieli rady gminy Myślenice lub powiatu myśl...

Kadencja 2018-23: Tak oceniacie gospodarzy gmin po pierwszym roku
Polityka 15

Kadencja 2018-23: Tak oceniacie gospodarzy gmin po pierwszym roku

Rok temu w wyborach samorządowych wybraliśmy gospodarzy naszych gmin, którzy swoje funkcje pełnić będą do 2023 roku. Daliśmy wam możliwość wystawienia im oceny za minione 12 miesięcy. Jak wypadają w Waszych oczach? O to jak oceniacie każdego z gospodarzy gmin po pierwszym roku sprawowania funkcji wójtów i burmistrzów, zapytaliśmy w sondażach, spec...

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych powiatowych po pierwszym roku pracy
Polityka 6

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych powiatowych po pierwszym roku pracy

Rok temu w wyborach samorządowych wybraliśmy nie tylko gospodarzy naszych gmin, których średnio oceniliście na dostateczny, ale również radnych gminnych i powiatowych. Jak wypadają w rankingu popularności? W przypadku radnych postanowiliśmy stworzyć ranking popularności – pytając Was, którego z przedstawicieli rady powiatu najchętniej zaprosilib...