Raciechowice

Robert Żurek nowym przewodniczącym rady. Ciągle nie ma zastępcy

Nowym przewodniczącym rady gminy Raciechowice został Robert Żurek, jednak radni nie przegłosowali kandydatury Anny Panek na jego zastępcę

Jeśli ktoś spodziewał się podjęcia przez radnych szybkiej decyzji i przegłosowania wyboru przewodniczącego rady gminy Raciechowice, to mocno mógł się zdziwić. Obrady miały odmienny przebieg. 

W połowie sierpnia odbyła się sesja, na której swoją rezygnację złożyła zarówno przewodnicząca rady - Danuta Grzesik (PiS), jak i jej zastępca - Jolanta Łaciak (PiS).

Radni zagłosowali za przyjęciem rezygnacji Jolanty Łaciak i w jej miejsce został wybrany Robert Żurek (KWW Nasza Gmina Raciechowice). Inaczej potoczyło się głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji Danuty Grzesik. W tej sprawie więcej radnych zagłosowało przeciwko jej apelowi o przyjęcie rezygnacji z funkcji. To właśnie dlatego, dopiero w środę 18 września, radni mogli wybrać swojego przewodniczącego, co jak się okazało, nie było łatwym zadaniem...

Trzy kandydatury, nikt nie był chętny

Podczas trwającej 18 września sesji rady gminy w Raciechowicach zgłoszono 3 osoby do objęcia stanowiska przewodniczącego rady gminy. 

Robert Żurek zgłosił radnego Stanisława Lizaka (radny niezależny) do objęcia funkcji przewodniczącego rady gminy, argumentując, że jest radnym niezależnym i swoim zaangażowaniem podoła trudom pełnienia tej roli. Danuta Grzesik, była przewodnicząca rady gminy, zaproponowała radną Stanisławę Łaszczyk (radna niezależna). Stanisław Lizak zaproponował radną Marzenę Bartosz do objęcia stanowiska przewodniczącej rady.

Stanisława Łaszczyk i Marzena Bartosz nie wyraziły zgody na kandydowanie, jak również Stanisław Lizak, który stwierdził, że choć czuje się wyróżniony, bezpieczniej będzie, jeśli wytypowana zostanie inna osoba.

 

Wnioskują o odwołanie wiceprzewodniczącego

Po krótkiej przerwie padł wniosek 5 radnych o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady Roberta Żurka. W tym miejscu rozpoczęło się dopytywanie radnej Danuty Grzesik o powody swojej decyzji oraz prośba do radcy prawnego o wyjaśnienie, czy ewentualne kandydowanie radnego Żurka na przewodniczącego rady, musi być poprzedzone wnioskiem o jego odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego.

Radca prawny wyjaśnił, że złożony wniosek należy rozpatrzyć niezwłocznie i nie ma przeszkód w tym, że obecnie radni pracują w ramach punktu mówiącego o wyborze przewodniczącego rady. Dodał również, że nie można łączyć funkcji i jeśli padłaby kandydatura Roberta Żurka na przewodniczącego, nie może on był wiceprzewodniczącym.

W związku z tym przegłosowano wniosek o wprowadzenie kolejnych punktów w sesji, czyli odwołanie wiceprzewodniczącego oraz powołanie nowej osoby na to stanowisko, a także o przeprowadzenie głosowania przez komisję skrutacyjną, która została wyłoniona wcześniej do liczenia głosów w wyborach przewodniczącego rady gminy. Oba wnioski zostały przegłosowane i wprowadzone do obrad.

"Aby nie paraliżować pracy rady i gminy"

Po następnej przerwie padł kolejny wniosek radnego Roberta Żurka o to, aby najpierw przegłosować uchwały merytoryczne, które są potrzebne do funkcjonowania gminy, a następnie punkty z odwołaniem wiceprzewodniczącego, powołaniem przewodniczącego i powołaniem wiceprzewodniczącego.

- Czuję dużą odpowiedzialność za gminę i w związku z tym zamieszaniem i problemem w zgłaszaniu kandydatur na przewodniczącego, chcę abyśmy najpierw pracowali nad uchwałami merytorycznymi, aby czasem nie doszło do paraliżu pracy rady - wyjaśniał Robert Żurek. Za tym wnioskiem zagłosowało 10 radnych, 4 było przeciw.

Pierwszy rok Wacława Żarskiego na stanowisku wójta Gminy Raciechowice w kadencji 2018-23 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 13%
 • bardzo dobry bardzo dobry 9%
 • dobry dobry 12%
 • dostateczny dostateczny 10%
 • dopuszczający dopuszczający 11%
 • niedostateczny niedostateczny 45%
 • Głosów: 226

Do trzech razy sztuka

Po zakończeniu pracy nad uchwałami merytorycznymi wrócono do punktów dotyczących odwołania wiceprzewodniczącego i wybrania radnego na jego miejsce a także powołania przewodniczącego rady.

Wszystkie głosowania odbywały się w formie tajnego oddawania głosu. Podczas decydowania o odwołaniu Roberta Żurka z funkcji wiceprzewodniczącego,  8 radnych zagłosowało "za", 5 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W tym momencie Marian Żak jako senior poprowadził dalsze obrady do momentu wyłonienia przewodniczącego. Padła tylko jedna kandydatura na tę funkcję, Roberta Żurka, który zapytany o to, czy się zgadza, odpowiedział:

Zanim odpowiem na to pytanie to powiem, że nie mam Facebooka, bo nie mam na to czasu, ale usłyszałem, że dziś okaże się, kto ma chore ambicje. Mnie o to nie chodzi. Mam swoją pracę, która mnie bardzo absorbuje i na utrzymaniu mamę, która wymaga opieki, ale zdaję sobie też sprawę, że skoro jestem radnym, to czasami trzeba ponieść trud. Ubolewam, że nikt z radnych nie wziął do tej pory na siebie tej odpowiedzialności. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Pan wojewoda patrzy na to, co się dzieje w gminie Raciechowice. Z pełną świadomością ją przyjmuję. Zostałem radnym, aby bronić i dbać o interesy mojej wsi, czyli Czasławia. Natomiast, jeśli jest taka potrzeba, tak, zgadzam się, państwa głosy zadecydują, czy zostanę przewodniczącym czy nie.

W głosowaniu tajnym 8 radnych było "za", 4 było przeciwko a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Nowo wybrany przewodniczący rady podziękował za okazane zaufanie tym radnym, którzy na niego zagłosowali, a także tym, którzy na niego nie zagłosowali. - To sygnał dla mnie, że muszę się o to zaufanie u Państwa starać. Jeśli są podziały w gminie, możemy mieć odrębne zdanie, ale pracujmy razem - apelował do wszystkich radnych Robert Żurek.

Rada nadal bez wiceprzewodniczącego

Przyszedł czas na zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady. Zapytani o swojego kandydata radni z Klubu PiS odparli, że nie wystawiają nikogo, a przewodniczący wyraził swoje ubolewanie nad tym faktem. Jedyną zgłoszoną osobą była zatem Anna Panek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: "za" było 6 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 6 osób i oddano 1 głos nieważny. W związku z tym, że wybór wiceprzewodniczącego może się odbyć tylko bezwzględną większością głosów, Anna Panek nie została wybrana wiceprzewodniczącą.

Wójt apeluje o pracę na rzecz gminy i "bez uprawiania polityki"

Po głosowaniach raz jeszcze zabrał głos zarówno Robert Żurek jak i wójt Wacław Żarski, który mówił, że chciałby, aby wszyscy w końcu zapomnieli o tym, że są jakieś podziały i aby grali w jednej orkiestrze dla dobra gminy.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Staram się działać apolitycznie. Chcę działać jako wójt dla dobra mieszkańców, ze wszystkimi radnymi. Spróbujmy i działajmy w jednej ekipie, jednej mocnej drużynie, która porwie tę gminę do przodu. Jesteśmy w takim momencie, że jeśli będziecie Państwo działać dla dobra gminy, to będzie uratowana i będzie coraz lepiej. Działajmy z wyłączeniem polityki. Działajmy bez argumentów politycznych.

Przewodniczący rady Robert Żurek wyraził swoje zdziwienie takim wynikiem głosowania na wiceprzewodniczącego rady gminy

Robert Żurek, przewodniczący rady gminy: Nie jest to wyrzut, ale nie mogę się nadziwić. Prosiłem o zgłaszanie kandydatur, każdy mógł wystawić każdego. Był tylko jeden kandydat. Jeśli uważacie, że jest ktoś lepszy, to go wskażcie. Nie wiem, o co chodzi w tym wyniku głosowania. Bardzo uprzejmie Państwa o to proszę, zastanówcie się nad tym. Nie chciałbym, aby w październiku coś takiego się powtórzyło.

O tym czy uda się skompletować prezydium rady gminy dowiemy się po kolejnej sesji, która odbędzie się w październiku.

Którego z gospodarzy gmin powiatu myślenickiego najchętniej zaprosiłbyś na rodzinny obiad?

 • Artur Grabczyk
 • Piotr Hajduk
 • Marek Kluska
 • Bogumił Pawlak
 • Tadeusz Pitala
 • Tomasz Suś
 • Kazimierz Szczepaniec
 • Jarosław Szlachetka
 • Wacław Żarski
 • Zobacz wyniki
 • Artur Grabczyk Artur Grabczyk 5%
 • Piotr Hajduk Piotr Hajduk 9%
 • Marek Kluska Marek Kluska 6%
 • Bogumił Pawlak Bogumił Pawlak 17%
 • Tadeusz Pitala Tadeusz Pitala 7%
 • Tomasz Suś Tomasz Suś 21%
 • Kazimierz Szczepaniec Kazimierz Szczepaniec 5%
 • Jarosław Szlachetka Jarosław Szlachetka 26%
 • Wacław Żarski Wacław Żarski 5%
 • Głosów: 1055

 

Powiązane tematy

Wójt nie chciał podwyżki, ale radni i tak postanowili mu ją przyznać
Wiśniowa 6

Wójt nie chciał podwyżki, ale radni i tak postanowili mu ją przyznać

"Robię to, do czego zostałem zatrudniony - tak propozycję podwyżki w lipcu komentował wójt Bogumił Pawlak. Ostatecznie radni zdecydowali, że zasłużył na dodatkowe pieniądze  O 100 zł więcej wynagrodzenia zasadniczego, 400 zł więcej dodatku funkcyjnego i o 10 proc. więcej dodatku specjalnego od września będzie otrzymywał wójt Wiśniowej Bogumił Pawl...

Park Kulturowy "Dzikowy Skarb" ma być tarczą dla środowiska
Raciechowice 0

Park Kulturowy "Dzikowy Skarb" ma być tarczą dla środowiska

Radni wrócili do uchwały dotyczącej powstania Parku Kulturowego "Dzikowy  Skarb" na terenie raciechowickiej gminy. Wszyscy byli "za", a to oznacza, że teren ten jest chroniony przed degradacją Planowany obszar parku obejmuje rejon wzniesienia góry Grodzisko oraz przyległe wzniesienie "Klasztorówka" wraz z otaczającym krajobrazem oraz archeologiczn...

Komentarze

Zobacz więcej

Trzy pożary w dwa dni
Raciechowice 0

Trzy pożary w dwa dni

Zasań, Raciechowice i Rudnik - płonęły dwa budynki gospodarcze i kosze na śmieci. Te pożary gasili strażacy w sobotę i niedzielę. Ogień na poddaszu budynku gospodarczego w miejscowości Zasań zauważono ok. godz. 22.30. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, podali dwa prądy wody w natarciu oraz oświetlili teren. Aby dokładnie dogasić pożar, musieli...

Kto zostanie przewodniczącym rady gminy w Raciechowicach?
Raciechowice 1

Kto zostanie przewodniczącym rady gminy w Raciechowicach?

Podczas najbliższych obrad rady gminy w Raciechowicach okaże się, kto będzie im przewodniczyć po tym, jak Danuta Grzesik (PiS) zrezygnowała z pełnienia tej funkcji Przypomnijmy, że w połowie sierpnia odbyła się sesja, na której swoją rezygnację złożyła zarówno przewodnicząca rady - Danuta Grzesik (PiS), jak i jej zastępca - Jolanta Łaciak (PiS)....

Są dopłaty do komunikacji autobusowej. Którędy pojadą obsługujące ją busy?
Myślenice 44

Są dopłaty do komunikacji autobusowej. Którędy pojadą obsługujące ją busy?

Pierwsze kursy na dwóch liniach w Myślenicach ruszyły 2 września, natomiast w Raciechowicach nastąpi to w październiku. Jak będzie przebiegała trasa i gdzie znajdą się przystanki autobusowe?  Jednym z częściej poruszanych podczas sesji rady gmin tematów były połączenia i liczba kursów realizowana przez prywatnych przewodników. Problem dotyczył zby...

Policjanci sprawdzali busy. Zatrzymali prawo jazdy oraz 5 dowodów rejestracyjnych
Drogi 8

Policjanci sprawdzali busy. Zatrzymali prawo jazdy oraz 5 dowodów rejestracyjnych

Tylko podczas jednodniowej kontroli przewoźników, policjanci zatrzymali jedno prawo jazdy i pięć dowodów rejestracyjnych Podczas ogólnopolskiej akcji policji TRUCK&BUS również na terenie powiatu myślenickiego funkcjonariusze kontrolowali m.in. przewoźników.  - Naszym celem było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonyw...

Poranny wyjazd do wypadku w Harbutowicach
Harbutowice 0

Poranny wyjazd do wypadku w Harbutowicach

Dzisiejszy poranek jednostki ratownicze rozpoczęły od wyjazdu do wypadku na drodze krajowej w Harbutowicach. Dzień wcześniej, tuż po północy, gasili pożar kotłowni w domu w Zakliczynie. W poniedziałek, 21 października, jeszcze przed godziną 6 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja o zderzeniu czołowym samochodów osobowych w Harbu...

Zakończyła się druga akcja „Posprzątajmy Razem Brzączowice”
Okolice 0

Zakończyła się druga akcja „Posprzątajmy Razem Brzączowice”

Do sprzątania przyłączyli się uczniowie szkoły podstawowej. Okazuje się, że od pierwszej edycji akcji zmniejszyła się ilość śmieci Wolontariuszom udało się posprzątać duży obszar od cypla POM aż po zatokę Wolnica. Przy okazji śmieci zostały pozbierane także przy wielu drogach i obiektach sołectwa. Szczególnie cieszy fakt, że od ostatniej akcji ilo...