Raciechowice

Robert Żurek nowym przewodniczącym rady. Ciągle nie ma zastępcy

Robert Żurek nowym przewodniczącym rady. Ciągle nie ma zastępcy

Nowym przewodniczącym rady gminy Raciechowice został Robert Żurek, jednak radni nie przegłosowali kandydatury Anny Panek na jego zastępcę

Jeśli ktoś spodziewał się podjęcia przez radnych szybkiej decyzji i przegłosowania wyboru przewodniczącego rady gminy Raciechowice, to mocno mógł się zdziwić. Obrady miały odmienny przebieg. 

W połowie sierpnia odbyła się sesja, na której swoją rezygnację złożyła zarówno przewodnicząca rady - Danuta Grzesik (PiS), jak i jej zastępca - Jolanta Łaciak (PiS).

Radni zagłosowali za przyjęciem rezygnacji Jolanty Łaciak i w jej miejsce został wybrany Robert Żurek (KWW Nasza Gmina Raciechowice). Inaczej potoczyło się głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji Danuty Grzesik. W tej sprawie więcej radnych zagłosowało przeciwko jej apelowi o przyjęcie rezygnacji z funkcji. To właśnie dlatego, dopiero w środę 18 września, radni mogli wybrać swojego przewodniczącego, co jak się okazało, nie było łatwym zadaniem...

Trzy kandydatury, nikt nie był chętny

Podczas trwającej 18 września sesji rady gminy w Raciechowicach zgłoszono 3 osoby do objęcia stanowiska przewodniczącego rady gminy. 

Robert Żurek zgłosił radnego Stanisława Lizaka (radny niezależny) do objęcia funkcji przewodniczącego rady gminy, argumentując, że jest radnym niezależnym i swoim zaangażowaniem podoła trudom pełnienia tej roli. Danuta Grzesik, była przewodnicząca rady gminy, zaproponowała radną Stanisławę Łaszczyk (radna niezależna). Stanisław Lizak zaproponował radną Marzenę Bartosz do objęcia stanowiska przewodniczącej rady.

Stanisława Łaszczyk i Marzena Bartosz nie wyraziły zgody na kandydowanie, jak również Stanisław Lizak, który stwierdził, że choć czuje się wyróżniony, bezpieczniej będzie, jeśli wytypowana zostanie inna osoba.

 

Wnioskują o odwołanie wiceprzewodniczącego

Po krótkiej przerwie padł wniosek 5 radnych o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady Roberta Żurka. W tym miejscu rozpoczęło się dopytywanie radnej Danuty Grzesik o powody swojej decyzji oraz prośba do radcy prawnego o wyjaśnienie, czy ewentualne kandydowanie radnego Żurka na przewodniczącego rady, musi być poprzedzone wnioskiem o jego odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego.

Radca prawny wyjaśnił, że złożony wniosek należy rozpatrzyć niezwłocznie i nie ma przeszkód w tym, że obecnie radni pracują w ramach punktu mówiącego o wyborze przewodniczącego rady. Dodał również, że nie można łączyć funkcji i jeśli padłaby kandydatura Roberta Żurka na przewodniczącego, nie może on był wiceprzewodniczącym.

W związku z tym przegłosowano wniosek o wprowadzenie kolejnych punktów w sesji, czyli odwołanie wiceprzewodniczącego oraz powołanie nowej osoby na to stanowisko, a także o przeprowadzenie głosowania przez komisję skrutacyjną, która została wyłoniona wcześniej do liczenia głosów w wyborach przewodniczącego rady gminy. Oba wnioski zostały przegłosowane i wprowadzone do obrad.

"Aby nie paraliżować pracy rady i gminy"

Po następnej przerwie padł kolejny wniosek radnego Roberta Żurka o to, aby najpierw przegłosować uchwały merytoryczne, które są potrzebne do funkcjonowania gminy, a następnie punkty z odwołaniem wiceprzewodniczącego, powołaniem przewodniczącego i powołaniem wiceprzewodniczącego.

- Czuję dużą odpowiedzialność za gminę i w związku z tym zamieszaniem i problemem w zgłaszaniu kandydatur na przewodniczącego, chcę abyśmy najpierw pracowali nad uchwałami merytorycznymi, aby czasem nie doszło do paraliżu pracy rady - wyjaśniał Robert Żurek. Za tym wnioskiem zagłosowało 10 radnych, 4 było przeciw.

Pierwszy rok Wacława Żarskiego na stanowisku wójta Gminy Raciechowice w kadencji 2018-23 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 10%
 • bardzo dobry bardzo dobry 5%
 • dobry dobry 11%
 • dostateczny dostateczny 12%
 • dopuszczający dopuszczający 10%
 • niedostateczny niedostateczny 52%
 • Głosów: 948

Do trzech razy sztuka

Po zakończeniu pracy nad uchwałami merytorycznymi wrócono do punktów dotyczących odwołania wiceprzewodniczącego i wybrania radnego na jego miejsce a także powołania przewodniczącego rady.

Wszystkie głosowania odbywały się w formie tajnego oddawania głosu. Podczas decydowania o odwołaniu Roberta Żurka z funkcji wiceprzewodniczącego,  8 radnych zagłosowało "za", 5 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W tym momencie Marian Żak jako senior poprowadził dalsze obrady do momentu wyłonienia przewodniczącego. Padła tylko jedna kandydatura na tę funkcję, Roberta Żurka, który zapytany o to, czy się zgadza, odpowiedział:

Zanim odpowiem na to pytanie to powiem, że nie mam Facebooka, bo nie mam na to czasu, ale usłyszałem, że dziś okaże się, kto ma chore ambicje. Mnie o to nie chodzi. Mam swoją pracę, która mnie bardzo absorbuje i na utrzymaniu mamę, która wymaga opieki, ale zdaję sobie też sprawę, że skoro jestem radnym, to czasami trzeba ponieść trud. Ubolewam, że nikt z radnych nie wziął do tej pory na siebie tej odpowiedzialności. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Pan wojewoda patrzy na to, co się dzieje w gminie Raciechowice. Z pełną świadomością ją przyjmuję. Zostałem radnym, aby bronić i dbać o interesy mojej wsi, czyli Czasławia. Natomiast, jeśli jest taka potrzeba, tak, zgadzam się, państwa głosy zadecydują, czy zostanę przewodniczącym czy nie.

W głosowaniu tajnym 8 radnych było "za", 4 było przeciwko a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Nowo wybrany przewodniczący rady podziękował za okazane zaufanie tym radnym, którzy na niego zagłosowali, a także tym, którzy na niego nie zagłosowali. - To sygnał dla mnie, że muszę się o to zaufanie u Państwa starać. Jeśli są podziały w gminie, możemy mieć odrębne zdanie, ale pracujmy razem - apelował do wszystkich radnych Robert Żurek.

Rada nadal bez wiceprzewodniczącego

Przyszedł czas na zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady. Zapytani o swojego kandydata radni z Klubu PiS odparli, że nie wystawiają nikogo, a przewodniczący wyraził swoje ubolewanie nad tym faktem. Jedyną zgłoszoną osobą była zatem Anna Panek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: "za" było 6 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 6 osób i oddano 1 głos nieważny. W związku z tym, że wybór wiceprzewodniczącego może się odbyć tylko bezwzględną większością głosów, Anna Panek nie została wybrana wiceprzewodniczącą.

Wójt apeluje o pracę na rzecz gminy i "bez uprawiania polityki"

Po głosowaniach raz jeszcze zabrał głos zarówno Robert Żurek jak i wójt Wacław Żarski, który mówił, że chciałby, aby wszyscy w końcu zapomnieli o tym, że są jakieś podziały i aby grali w jednej orkiestrze dla dobra gminy.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Staram się działać apolitycznie. Chcę działać jako wójt dla dobra mieszkańców, ze wszystkimi radnymi. Spróbujmy i działajmy w jednej ekipie, jednej mocnej drużynie, która porwie tę gminę do przodu. Jesteśmy w takim momencie, że jeśli będziecie Państwo działać dla dobra gminy, to będzie uratowana i będzie coraz lepiej. Działajmy z wyłączeniem polityki. Działajmy bez argumentów politycznych.

Przewodniczący rady Robert Żurek wyraził swoje zdziwienie takim wynikiem głosowania na wiceprzewodniczącego rady gminy

Robert Żurek, przewodniczący rady gminy: Nie jest to wyrzut, ale nie mogę się nadziwić. Prosiłem o zgłaszanie kandydatur, każdy mógł wystawić każdego. Był tylko jeden kandydat. Jeśli uważacie, że jest ktoś lepszy, to go wskażcie. Nie wiem, o co chodzi w tym wyniku głosowania. Bardzo uprzejmie Państwa o to proszę, zastanówcie się nad tym. Nie chciałbym, aby w październiku coś takiego się powtórzyło.

O tym czy uda się skompletować prezydium rady gminy dowiemy się po kolejnej sesji, która odbędzie się w październiku.

Którego z gospodarzy gmin powiatu myślenickiego najchętniej zaprosiłbyś na rodzinny obiad?

 • Artur Grabczyk
 • Piotr Hajduk
 • Marek Kluska
 • Bogumił Pawlak
 • Tadeusz Pitala
 • Tomasz Suś
 • Kazimierz Szczepaniec
 • Jarosław Szlachetka
 • Wacław Żarski
 • Zobacz wyniki
 • Artur Grabczyk Artur Grabczyk 5%
 • Piotr Hajduk Piotr Hajduk 9%
 • Marek Kluska Marek Kluska 5%
 • Bogumił Pawlak Bogumił Pawlak 16%
 • Tadeusz Pitala Tadeusz Pitala 7%
 • Tomasz Suś Tomasz Suś 21%
 • Kazimierz Szczepaniec Kazimierz Szczepaniec 4%
 • Jarosław Szlachetka Jarosław Szlachetka 28%
 • Wacław Żarski Wacław Żarski 5%
 • Głosów: 1265

 

Powiązane tematy

Ktoś regularnie podrzuca śmieci na przystankach. Gmina instaluje fotopułapki
Lubień 13

Ktoś regularnie podrzuca śmieci na przystankach. Gmina instaluje fotopułapki

To reakcja na śmieci podrzucane w trakcie weekendów w okolicach koszy na śmieci znajdujących się na przystankach Jak informują urzędnicy; w ostatnich tygodniach na terenie Lubnia coraz częściej na przystankach przy drodze wojewódzkiej w kierunku Mszany Dolnej, ktoś zostawia worki ze śmieciami. W środku znaleźć można m.in. obierki z warzyw i owoców...

OSP Krzeczów włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Lubień 0

OSP Krzeczów włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W siedzibie OSP Krzeczów odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Decyzja komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej obowiązuje od 1 maja 2020 roku. Jednostka zlokalizowana jest przy budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 o dużym natężeniu ruchu. Odpowiednie wyposażenie sprzętow...

„Mieszkańcu reaguj” apeluje gmina. Tymczasem przydrożne lasy i rowy toną w śmieciach
Pcim 25

„Mieszkańcu reaguj” apeluje gmina. Tymczasem przydrożne lasy i rowy toną w śmieciach

„Mieszkańcu – reaguj” - to hasło najnowszego apelu wydanego przez władze gminy Pcim. Jedni sprzątają, inni śmiecą, a lasy i przydrożne rowy toną w odpadkach  W ostatnich tygodniach na redakcja@miasto-info.pl zgłaszacie szereg problemów, jakie w codziennym życiu wprowadzają obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Najczęściej dotyczą trudności...

Komentarze

Zobacz więcej

Przez kilka miesięcy rabowali domki letniskowe i blaszaki. Wpadli po kradzieży traktora
Raciechowice 2

Przez kilka miesięcy rabowali domki letniskowe i blaszaki. Wpadli po kradzieży traktora

Nastolatkowie włamywali się głównie do domków letniskowych i blaszaków. Kradli też paliwo z samochodów ciężarowych i koparek. Wpadli po kradzieży ciągnika i zaczęli sypać Trzech nastolatków z gminy Raciechowice przez niespełna pół roku dopuściło się serii włamań i kradzieży na terenie powiatów myślenickiego, wielickiego i limanowskiego. Ich łupem...

Nastolatkowie ukradli traktor. Na sumieniu mają więcej przestępstw
Raciechowice 3

Nastolatkowie ukradli traktor. Na sumieniu mają więcej przestępstw

Jeden 19-latek i dwóch 18-latków okazało się sprawcami kradzieży traktora w Raciechowicach. To mieszkańcy tej gminy Jak informuje Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy KPP w Myślenicach, do kradzieży doszło w nocy, 4 maja. Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy KPP w Myślenicach: Wczesnym rankiem na policję zadzwonił mieszkaniec gminy Raciechowice, info...

Zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji
Raciechowice 0

Zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji

We wtorek 18 lutego w wieku 23 lat zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji, społecznik, sportowiec, człowiek którego interesowało życie społeczności wiejskiej i jego mała ojczyzna "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji- Krzysztof Surma. Wyrazy współczucia dla rodziny i prz...

Lipnik, Wiśniowa, Kobielnik i Glichów nadal bez wody pitnej
Wielka woda 2020 0

Lipnik, Wiśniowa, Kobielnik i Glichów nadal bez wody pitnej

Pomimo wymiany kruszyw filtracyjnych na ujęciach wody oraz płukaniu sieci wodociągowej woda z ujęć w Lipniku, Kobielniku oraz Glichowie nadaje się wyłącznie do celów gospodarczych Jak czytamy na stronie UG w Wiśniowej, w pobranych próbkach wody nie stwierdzono  bakterii z grupy coli lub Escherichia coli, lecz ze względu na przekroczone parametry w...

AS-Garnitex otworzył nowy salon. Jest jednym z największych w Małopolsce
Stróża 0

AS-Garnitex otworzył nowy salon. Jest jednym z największych w Małopolsce

Dobrze dobrany garnitur stanowi wizytówkę eleganckiego mężczyzny. Stworzenie modnego i dopasowanego zestawu nie jest jednak prostym zadaniem. AS-Garnitex zapewnia profesjonalną pomoc w doborze elementów garderoby Przestrzeń pełna elegancji Powierzchnia nowego salonu otwartego w Stróży liczy 700 m.kw., co sprawia, że jest on jednym z największych...

Przygniótł go ciągnik. Na czas wyciągnęli go strażacy
Jasienica 0

Przygniótł go ciągnik. Na czas wyciągnęli go strażacy

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku do jakiego doszło w Jasienicy. Przygnieciony przez ciągnik mężczyzna trafił do myślenickiego szpitala Do zdarzenia doszło w środę o godz. 16.52, kiedy to do SKKP PSP w Myślenicach wpłynęło zgłoszenie o przygniecionym przez ciągnik rolniczy mężczyźnie w miejscowości Jasienica. Na miejsce udały się zastępy JRG Myśl...