Myślenice

Rondo na Zarabiu gotowe. Starosta Józef Tomal oddaje mieszkańcom kolejną inwestycję drogową

Rondo na Zarabiu gotowe. Starosta Józef Tomal oddaje mieszkańcom kolejną inwestycję drogową

Kilka lat temu mieszkańcy zabiegali o modernizację dwóch najważniejszych mostów; na Zarabiu i Osieczańskiego. Do tego doszła przebudowa ulicy Zdrojowej i budowa ronda w miejscu gdzie krzyżuje się z ul. Zdrojową.

– Udało się! To była jedna z najważniejszych modernizacji drogowych na którą pozyskaliśmy środki unijne – podczas otwarcia ronda mówił starosta Józef Tomal

Uroczyste zakończenie inwestycji zrealizowanej w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi odbyło się w środę 2 października. Całość kosztowała ponad 10,5 mln zł, z czego 6,15 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Powiatu to 4,35 mln zł.

Starosta Józef Tomal: Pomysł na modernizację dwóch najważniejszych mostów w Myślenicach - na Zarabiu i mostu osieczańskiego, ulicy Zdrojowej , przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Zdrojowej na rondo, budowy nowej nawierzchni i chodników aż do Osieczan, o co zabiegali mieszkańcy i turyści, pojawił się kilka lat temu. Udało nam się pozyskać na tę inwestycję środki unijne i zrealizować tę jedną z najważniejszych modernizacji drogowych. 

W uroczystości otwarcia ronda, którego poświecenia dokonał ksiądz Józef Orawczak proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu w Myślenicach, wzięli udział: Tadeusz Żaba przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Maciej Ostrowski wiceprzewodniczący Rady wraz z radnymi Powiatu, Rafał Kudas wicestarosta myślenicki, Bolesław Pajka członek Zarządu Powiatu Myślenickiego, członkowie Zarządu Powiatu Myślenickiego poprzedniej kadencji (2014–2018), którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji: Tomasz Suś (wicestarosta myślenicki w latach 2014 – 2018), Krzysztof Heród, a także Mieczysław Kęsek sekretarz Powiatu, Jerzy Grabowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach wraz z pracownikami, Andrzej Talaga z Firmy Inżynieryjno – Budowlanej ,,F.I.B. TALAGA” w Myślenicach – wykonawca inwestycji oraz inspektorzy nadzoru i projektanci inwestycji, a także przedstawiciele służb: policji i straży pożarnej.

Wicestarosta Rafał Kudas; Jest to jedna z naszych największych inwestycji w infrastrukturze drogowej. Dzięki inicjatywie i konsekwencji w działaniu starosty myślenickiego Józefa Tomala oraz zaangażowaniu dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych udało się zakończyć tę modernizację, łączącą w sobie kluczowe rozwiązania, jak budowa ronda, dwóch mostów, nowej nawierzchni drogi oraz nowych chodników na odcinku kilku kilometrów z Myślenic do Osieczan – podkreślił podczas otwarcia wicestarosta myślenicki Rafał Kudas.

Podziękowania i słowa uznania do ww. osób skierował starosta Józef Tomal, podkreślając ich trud i zaangażowanie oraz partnerską współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia – kluczowego w infrastrukturze drogowej Powiatu Myślenickiego. Uczestnicy uroczystości składali również gratulacje staroście Józefowi Tomalowi za realizację tej imponującej i kluczowej inwestycji, dzięki której znacznie poprawił się dojazd do strefy przemysłowej Myślenic - Zarabia.

Na pierwszych kilkudziesięciu kierowców przejeżdżających przez nowo otwarte rondo czekały niespodzianki i upominki promocyjne od Powiatu Myślenickiego: bony na paliwo do zrealizowania na stacji paliw Orlen przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach oraz żetony na automyjnie na stacjach paliw w Myślenicach: BP przy ul. Słowackiego, Orlen przy ul. Kazimierza Wielkiego i Orlen przy Kauflandzie, ufundowane przez Powiat i stacje paliw Lampa Sp.zo.o.

Inwestycja została zrealizowana w ciągu niecałych dwóch lat i obejmowała zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej od ronda im. Marka Nawary poprzez ulicę Piłsudskiego, Zdrojową, miejscowość Osieczany do ronda im. Lecha Kaczyńskiego, dwóch mostów na rzece Rabie oraz budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej.

Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach. Oprac. WPSiFE

 

Powiązane tematy

Zobacz więcej