Myślenice

Wycinka drzew wstrzymana. Burmistrz i wicestarosta zabierają głos

Wycinka drzew w pasie zieleni przy ul. Słowackiego została wstrzymana. Stało się tak po alarmie i zapowiedziach protestów jakie w sobotę wznieśli mieszkańcy

Jak alarmowaliście w sobotę; w pasie zieleni przy ul. Słowackiego ruszyła wycinka drzew. Wśród mieszkańców szybko rozeszła się wiadomość o tym, że wycięty ma zostać pas drzew wzdłuż Bysinki między ulicami Mickiewicza i Piłsudskiego na odcinku pomiędzy mostami. Zaciekawieni działaniami robotników myśleniczanie, zaczęli pojawiać się na miejscu. Wśród nich znalazła się Małgorzata Jarzyna z ruchu "Stop wycince drzew na Rynku w Myślenicach".

Małgorzata Jarzyna: Po rozmowie z kierownikiem powiedziano nam, że drzewa są chore, zagrażają ruchowi drogowemu i kamiennemu murowi, który wyznacza koryto Bysinki. Będziemy żądać przedstawienia opinii dendrologa, czy drzewa rzeczywiście były chore i specjalisty, który stwierdzi, czy umocnienia Bysinki zostały naruszone.

W odpowiedzi na nasze pytania, burmistrz napisał wczoraj na facebooku, że „odpowiedzialnym za to działanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach”. Faktycznie to Zarząd Dróg Powiatowych (zarządca ul. Słowackiego) wystąpił do urzędu miasta i gminy o zgodę na wycinkę drzew. Jak informuje starostwo; takie działanie miało wynikać z wniosku, jakie ZDP otrzymał od Wód Polskich. Do wycięcia wskazano 13 drzew; robinia akacjowa (3), klon zwyczajny (1), jesion wyniosły (3), lipa drobnolistna (2), grab pospolity (4).

Burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS):
W związku z takimi argumentami wydałem decyzję zezwalającą (...) nie mogłem postąpić inaczej, gdyż każdy spowodowany wypadek spowodowałby moją odpowiedzialność cywilno-prawną.

Jak podkreśla burmistrz; projekt decyzji został wcześniej przesłany do uzgodnień z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który nie wniósł do niego zastrzeżeń. - Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz bezpieczeństwo mieszkańców wydałem decyzję zezwalającą. Dlatego w związku z takimi argumentami nie mogłem postąpić inaczej, gdyż każdy spowodowany wypadek związany z utratą zdrowia albo nawet życia pieszego lub uszkodzeniem samochodu spowodowałby moją odpowiedzialność cywilno-prawną – wyjaśnia Jarosław Szlachetka.

Dzisiaj zabrał głos w tej sprawie publikując na oficjalnej stronie miasta i gminy Myślenice dokumenty oraz oświadczenie.

 

Burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS): Z wnioskiem o wycinkę drzew zwrócił się do tut. Urzędu dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach. We wniosku wskazano, że drzewa rosną w pasie drogi powiatowej i zagrażają bezpieczeństwu ruchu. O usunięcie drzew wnioskował także administrator „Bysinki” (Wody Polskie).

Z uzasadnienia decyzji: „Drzewa wnioskowane do usunięcia rosną w pasie ul. Słowackiego, (pomiędzy mostami na potoku Bysinka w ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach). Drzewa rosną tuż przy kamiennym umocnieniu lewego brzegu potoku, niszczą je i administrator Bysinki (Wody Polskie) wnioskuje także o ich usunięcie. Jesiony, akacje chorują i obumierają (widoczne rozległe wypróchniałe pnie), ich suche konary odłamując się spadają na ulicę i do potoku. Drzewa przy wichurach stwarzają duże zagrożenie dla ruchu pojazdów a w razie wywrócenia do potoku tamować będą przepływ wód powodziowych. W trakcie oględzin nie stwierdzono występowania w obrębie drzew, przeznaczonych do usunięcia, chronionych gatunków drzew, zwierząt, roślin, grzybów i porostów.”

Projekt decyzji został wcześniej przesłany do uzgodnień z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który nie wniósł do niego zastrzeżeń. Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz bezpieczeństwo mieszkańców wydałem decyzję zezwalającą. Dlatego w związku z takimi argumentami nie mogłem postąpić inaczej, gdyż każdy spowodowany wypadek związany z utratą zdrowia albo nawet życia pieszego lub uszkodzeniem samochodu spowodowałby moją odpowiedzialność cywilno-prawną. Ponadto przy podejmowaniu ww. decyzji kierowałem się wiedzą i doświadczeniem, wieloletniego pracownika UMiG, który na moje polecenie sporządził protokół oględzin oraz projekt decyzji.

Ulica Słowackiego oraz pas przyległy do niej jest zarządzany przez Zarząd Dróg Powiatowych podległy Starostwu Powiatowemu w Myślenicach, dlatego też wszystkie pytania związane z wycinką i zagospodarowaniem tego terenu proszę kierować do w/w podmiotów.

 

Sprawę komentuje również wicestarosta Rafał Kudas (Forum Ziemi Myślenickiej), który podkreśla że „jeżeli burmistrz uważa, żę było to niewłaściwe dziąłanie, mogł wydać negatywną decyzję. Informuje o wstrzymaniu wycinki i zapowiada szczegółową analizę tego przypadku.

Wicestarosta Rafał Kudas (FZM):
Przed podjęciem decyzji na jego polecenie sporządzony został protokół oględzin, który zaakceptował nie wnosząc uwag. Jeśli burmistrz uważa, że było to niewłaściwe działanie, mógł wydać negatywną decyzję.

Wicestarosta Rafał Kudas: Opierając się na wniosku Wód Polskich, zgodnie z obowiązującym prawem Zarząd Dróg Powiatowych złożył wniosek w tej sprawie do burmistrza.

Przed podjęciem  decyzji  sporządzony został protokół oględzin, który zaakceptował nie wnosząc uwag. Do wniosku ZDP nie wniosła także żadnych uwag Regionalna dyrekcja ochrony środowiska.

Jeśli burmistrz uważa, że było to niewłaściwe działanie, mógł wydać negatywną decyzję.

Na ten moment wycinka została wstrzymana. Będziemy ponownie analizować, czy taka decyzja jest konieczna, a dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych został zobowiązany, żeby wnioski dotyczące wycinki na terenie miasta wcześniej uzgadniać z Zarządem Powiatu. 

 

Powiązane tematy

Komentarze (103)

 • mirek@ 9 gru 2019

  przeciez burmistrz pisze w oswiadczeniu ze podjal decyzje bo sie bal ze bedzie odpowiadal prawnie jak sie cos komus stanie...

  43 5 Odpowiedz
 • mirek@ 9 gru 2019

  ile byś sie tu nie naprodukowal nie przywroci to drzew. podpisal? podpisal.

  38 8 Odpowiedz
 • mirek@ 9 gru 2019

  jakie to ma znaczenie? on jest burmistrzem i on podpisal a mimo to mowi ze nie on ... serio jeszcze 4 lata tak bedzie?

  40 12 Odpowiedz
 • mirek@ 9 gru 2019

  burmistrz jak zwykle ze to nie on mimo ze podjal decyzje a wicestarosta klasyk - niby to my ale nie my bo to wody polskie... nie ma drzew i nie ma odpowiedzialnych ot co takich mamy gospodarzy

  39 10 Odpowiedz
 • 9 gru 2019

  ale spychologia

  35 6 Odpowiedz

Zobacz więcej

Myślenice. Teatr Ognia na płycie Rynku
Myślenice 5

Myślenice. Teatr Ognia na płycie Rynku

Teatr Ognia Tesserakt z Bielska-Białej po raz trzeci pojawił się w Myślenicach. Artyści zaprezentowali bogaty taniec iskier, pirotechnikę i masę efektów   T...