Wielka woda 2020

Mieszkańcy nadal nie mogą pić wody z kranu. Najgorsze wyniki z Lipnika

Mieszkańcy nadal nie mogą pić wody z kranu. Najgorsze wyniki z Lipnika

Nie wystarczyła wymiana kruszyw filtracyjnych na ujęciach wody i płukanie sieci wodociągowej. Woda z ujęć w Lipniku, Kobielniku oraz Glichowie nadal nadaje się tylko do celów gospodarczych

Jak czytamy w komunikacie UG w Wiśniowej, w pobranych próbkach wody nie stwierdzono występowania bakterii z grupy coli lub Escherichia coli, lecz ze względu na przekroczone parametry w zakresie mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 st. woda z powyższych ujęć nadal nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

- Obecnie trwa dezynfekcja zbiorników wody oraz dalsze płukanie sieci wodociągowej. Kolejne badanie wody zaplanowano na środę 15 lipca, a wyniki poznamy w piątek 17 lipca - powiadamiają urzędnicy.

Nadal najbardziej mętna jest woda pobrana w Lipniku. Najmniejsze odchylenie od normy dało badanie próbki z Glichowa.

Zastępcze punkty poboru wody do picia:

Lipnik - parking przy budynku OSP w Lipniku,
Wiśniowa (domy powyżej Rynku w stronę Kobielnika oraz Lipnika) - przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej,
Kobielnik - parking przed budynkiem OSP w Kobielniku,
Glichów - parking przed budynkiem OSP w Glichowie.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej

Można już pić wodę z kranu
Wielka woda 2020 0

Można już pić wodę z kranu

Po kilku tygodniach mieszkańcy w gminie Wiśniowa mogą już odkręcić kran i popłynie z nich zdatna do picia woda Po obfitych ulewach, które doprowadziły do pow...