Myślenice

Myślenice w Metropolii Krakowskiej? Jarosław Szlachetka: „Ufam, że będziemy nowym członkiem od jesieni lub od początku przyszłego roku”

Myślenice w Metropolii Krakowskiej? Jarosław Szlachetka: „Ufam, że będziemy nowym członkiem od jesieni lub od początku przyszłego roku”

"Rozmawiam o tym od prawie roku z władzami Metropolii i zarządu Województwa Małopolskiego. Ufam, że uda nam się to i będziemy nowym członkiem metropolii krakowskiej od jesieni lub od początku przyszłego roku"

- podczas sesji rady gminy, mówił burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS)

 

W trakcie poniedziałkowej sesji rady miasta, w punkcie podsumowującym pracę międzysesyjną, burmistrz relacjonował sierpniowe spotkanie z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką oraz samorządowcami z obszaru funkcjonalnego Krakowa.

- Podczas dyskusji wyraziłem naszą wolę i chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i tym samym włączenia miasta i gminy Myślenice do Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówił Jarosław Szlachetka (PiS).

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane do życia w 2014 r. Metropolia Krakowska tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Zarządzanie Związku ZIT odbywa się w sposób partnerski, gwarantujący członkom Stowarzyszenia, reprezentowanym na Walnym Zebraniu, szerokie uprawnienia i zapewniający im stały dostęp do informacji na temat aktualnego stanu wdrażania ZIT.

Stowarzyszenie zajmuje się m.in. kierunkami rozwoju transportu zbiorowego, w tym komunikacji podmiejskiej. „Zatrzymywanie pojazdów na rogatkach Krakowa nie jest jedynym sposobem na podnoszenie komfortu życia mieszkańców Krakowa i otaczającej go aglomeracji” – czytamy na stronie MK. Na trasy do podkrakowskich miejscowości wyjeżdżają bardziej nowoczesne autobusy, rośnie liczba linii i częstotliwość przejazdów.

Jarosław Szlachetka, burmistrz MiG Myślenice: W trakcie dyskusji z wicemarszałkiem i samorządowcami z obszaru funkcjonalnego Krakowa wyraziłem naszą wolę i chęć przystąpienia do stowarzyszenia Metropolia Krakowska, tak aby gminę Myślenice włączyć do Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Tak, aby sprawy związane z komunikacją, transportem, prowadzeniem odpowiedniej gospodarki odpadami, jak również kwestią organizacji linii turystycznych strefy czasu wolnego, organizować w ramach Metropolii Krakowskiej. Tym samym korzystać z dodatkowych środków europejskich, które będą przewidziane na te działania w nowej perspektywie funduszy europejskich. Są zdecydowanie mniejsze niż do tej pory.

Ubolewam, że Myślenice wcześniej, bo w 2014 r. nie zawalczyły, nie zostały, nie zgłosiły się do ZIT-u i Metropolii przez to mieszkańcy i gmina stracili nie tylko finansowo możliwości pozyskiwania dodatkowych środków europejskich, ale straciła jeśli chodzi o samą możliwość koordynowania spraw związanych z transportem, komunikacją między Myślenicami a stolicą regionu - Krakowem. Tym bardziej, że Myślenice cały czas, praktycznie od lat 70-tych były, są i będą w obszarze funkcjonalnym miasta Krakowa.

 

Rozmawiam o tym od prawie roku z władzami metropolii i władzami zarządu województwa małopolskiego. Ufam, że uda nam się to i będziemy nowym członkiem metropolii krakowskiej od jesieni lub od początku przyszłego roku

 

Także dzisiaj walczymy o to, aby wejść do tego grona, do stowarzyszenia i ZIT-u. Dzisiaj jest to sprawa zdecydowanie bardzo trudna, bo ta Metropolia ma za sobą 6, czy 7 lat funkcjonowania w określonym gronie samorządów. Rozmawiam o tym od prawie roku z władzami metropolii i władzami zarządu województwa małopolskiego.

Ufam, że uda nam się to i będziemy nowym członkiem Metropolii Krakowskiej od jesieni lub od początku przyszłego roku. A jeżeli nie, to będziemy korzystać z innych narzędzi, jeśli chodzi o obszary funkcjonalne i dodatkowe środki na inwestycje, chociażby w transport, które będą przewidziane dla obszarów funkcjonalnych miasta Krakowa.

Powiązane tematy

Komentarze (12)

Zobacz więcej