Myślenice

Myślenice. Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy miasta droższe niż zakładano

Myślenice. Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy miasta droższe niż zakładano

Koszt opracowania wielowariantowej koncepcji wschodniej obwodnicy Myślenic będzie wyższy niż zakładano. Droga ma udrożnić ruch na Dolnym Przedmieściu, głównie na drodze wojewódzkiej 967 i ul. Słowackiego

 

Po przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich okazało się, że wykonanie wielowariantowej koncepcji wschodniej obwodnicy Myślenic, będzie droższe niż początkowo zakładano.

Chodzi o takie wytyczenie nowej drogi, która poprowadzi samochody jadące od Dobczyc i Łapczycy przez Dolne Przedmieście (droga wojewódzka 967, ul. Słowackiego i Kazimierza Wielkiego), a następnie włączające się do ruchu na Zakopiance prowadzącej w stronę Krakowa. Obwodnica ma łączyć się z planowanym węzłem drogowym na Zakopiance w Jaworniku, a ruch wspomnianych samochodów omijać Myślenice.

Początkowo radni zdecydowali o przekazaniu 80 tys. zł na koncepcję, jednak podczas ostatniego posiedzenia podjęli decyzję o dołożeniu kolejnych 36 tys. zł. Całość zadania ma kosztować 749 tys. zł, wkład krajowy to 231 tys. zł (w tym 116 tys. zł z budżetu gminy Myślenice), a pozostała kwota – 518 tys. zł będzie pochodzić ze środków unijnych.

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz MiG Myślenice: W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi, które wykonał Zarząd Dróg Wojewódzkich dla realizacji zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu drogi DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - pani dyrektor Katarzyna Węgrzyn-Madeja, zwróciła się do nas z zapytaniem o możliwość zwiększenia wcześniej zadeklarowanego przez nas wkładu własnego do zabezpieczenia środków na wykonania tego zadania. Przypomnę, że najkorzystniejsza oferta złożona na to zadanie wynosi 749 tys. zł.

Województwo Małopolskie zgodnie z wcześniej podpisanym porozumieniem, gdzie jako gmina zadeklarowaliśmy nasz udział, jeśli chodzi o środki krajowe w wysokości 50%, których w sumie potrzeba na łączną kwotę 231 tys. zł. Zgodziliśmy się i stąd propozycja zmiany uchwały, która była wcześniej przez państwa podejmowana i określała nasze wsparcie tego zadania na kwotę 80 tys. zł.

W związku z rozstrzygnięciami, które są wyższe niż zakładał Zarząd Dróg Wojewódzkich, chcemy też partycypować w przygotowaniu dokumentacji tej jednej z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych. Po wykonawstwie odciążyłaby wjazd i poruszanie się samochodów osobowych i wielotonażowych, jadących od strony Łapczycy i Dobczyc, które wjeżdżają na Zakopiankę, w kierunku Krakowa i Zembrzyc. Nie musiałyby wjeżdżać w strefę przemysłową i Dolne Przedmieście, a korzystać z obwodnicy, która będzie planowana w kierunku węzła drogowego w Jaworniku.

Myślę, że większość radnych zdaje sobie sprawę dzisiaj z jakimi zatorami musimy mierzyć się, z jakimi mierzą się przede wszystkim nasi mieszkańcy jeśli chodzi o drożność ul. Słowackiego, drogi wojewódzkiej i powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku centrum. Myślę, że ta inwestycja byłaby pewnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych, które występują w rejonie o którym wspomniałem.

- mówił przed głosowaniem. 

Jarosław Szlachetka (PiS) na stanowisku burmistrza MiG Myślenice w kadencji 2018-24 radzi sobie:

 • wybitnie
 • pierwszorzędnie
 • poprawnie
 • przeciętnie
 • nieudolnie
 • fatalnie
 • Zobacz wyniki
 • wybitnie wybitnie 8%
 • pierwszorzędnie pierwszorzędnie 5%
 • poprawnie poprawnie 10%
 • przeciętnie przeciętnie 13%
 • nieudolnie nieudolnie 16%
 • fatalnie fatalnie 48%
 • Głosów: 4792

We wrześniu w programie "Tematy Dnia" w TVP Kraków burmistrz szacował, że obwodnica wschodnia Myślenic może powstać w perspektywie 5-7 lat, czyli między 2027 a 2029 rokiem.  

„Jeżeli mówimy o obwodnicy wschodniej to perspektywa 5-7 lat, jeżeli chodzi o złoty pociąg z Myślenic do Krakowa, to w bardzo optymistycznym wariancie mówimy o perspektywie do 10 lat” - informował Jarosław Szlachetka. 

Czy lokalnym władzom uda się doprowadzić do budowy północno-wschodniej obwodnicy Myślenic?

 • zdecydowanie tak
 • raczej tak
 • trudno powiedzieć
 • raczej nie
 • zdecydowanie nie
 • Zobacz wyniki
 • zdecydowanie tak zdecydowanie tak 11%
 • raczej tak raczej tak 9%
 • trudno powiedzieć trudno powiedzieć 12%
 • raczej nie raczej nie 25%
 • zdecydowanie nie zdecydowanie nie 42%
 • Głosów: 602

Wyniki głosowania w sprawie: Projekt uchwały zmieniającego uchwałę nr 503/LII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967.

ZA (19): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Cachel Jerzy, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Malinowski Wojciech, Motyka Piotr, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Stankiewicz Bogusław, Szczotkowski Wacław, Topa Stanisław, Wierzba Czesław, Wójtowicz Tomasz; WSTRZYMAŁO SIĘ (1): Błachut Józef.

Powiązane tematy

Komentarze (9)

Zobacz więcej

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat
Myślenice 0

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat

Strażacy z OSP Myślenie Śródmieście od 150 lat służą mieszkańcom Myślenic. Jubileusz był okazją do przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wręcze...