Myślenice

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice

W maju 2023 roku burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowy z wykonawcami, na mocy których Gmina Myślenice w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II zleciła wykonanie inwestycji w sektorze edukacyjnym za rekordowe 26 741 080,73 zł.

Na jakim etapie są prace 14 zadań inwestycyjnych w placówkach edukacyjno-opiekuńczych na terenie Gminy Myślenice? Niektóre z inwestycji polegających na rozbudowie, czy modernizacji infrastruktury edukacyjnej i sportowej zostały już wykonane, a inne są w trakcie realizacji.

Jarosław Szlachetka, burmistr MiG Myślenice: Z poprzednich kadencji odziedziczyliśmy wiele spraw do wyprostowania w związku z niedoinwestowaniem i niedostosowaniem budynków przedszkolnych oraz szkolnych pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, czy też sanitarno-higienicznego dzieci i młodzieży.

Część tych inwestycji przez ostatnie lata udało nam się już zrealizować. Obecnie zgodnie z moim „Planem dla Myślenic”, który prezentowałem mieszkańcom w kampanii samorządowej w 2018 roku, mówiąc o przyjaznej szkole, podejmujemy się kolejnych ważnych inwestycji, które sprawią, że wybrane przedszkola oraz szkoły będą odpowiadały nie tylko potrzebom teraźniejszości, ale i przyszłości. Inwestycje na taką skalę jakiej w Gminie Myślenice jeszcze nie było w żadnej z wcześniejszych kadencji, pod względem inwestycji w edukację, nie byłyby możliwe, gdyby nie środki zewnętrzne pochodzące głównie z programów rządowych.

Prawie 23 mln zł pochodzące ze wsparcia rządowego i ponad 4 mln zł środków z naszego budżetu Gminy Myślenice pozwoli wykonać nam niezbędne prace modernizacyjne, remontowe oraz budowlane, na które od wielu lat oczekują mieszkańcy, a szczególnie dzieci i młodzież z poszczególnych jednostek opiekuńczo-edukacyjnych.

Przyglądamy się postępom realizacji 14 inwestycji, których inwestorem jest Gmina Myślenice. Stan na 31 stycznia 2024 r.

 

Inwestycje zrealizowane:

Modernizacja dachu na Przedszkolu w Trzemeśni

Jedno ze zrealizowanych już zadań polegało na remoncie dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Trzemeśni. Roboty obejmowały wymianę wszystkich krokwi, ram górnych i płatwi, kleszczy, mieczy i zastrzałów, kontrłat oraz łat w ramach modernizacji więźby dachowej, a następnie wymianę istniejącego pokrycia na ceramiczną dachówkę marsylską.

W ramach inwestycji dokonano też szeregu prac dodatkowych takich jak montaż okna i włazu dachowego, wymianę rynien dachowych i rur spustowych, wykonanie obróbek na kominach ponad dachem, wykonanie izolacji z wełny mineralnej na poddaszu, wykonanie okładzin gipsowo-kartonowych, pojedynczych na stropach, na ruszcie metalowym oraz malowanie wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem.

Wykonawcą robót była firma Kontratim Sp. z o.o. z Myślenic za łączną wartość opiewającą na kwotę 384 000,00 zł.

 

Remont dachu na Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach

Przedmiotem kolejnej inwestycji myślenickiej firmy Kontratim Sp. z o.o. była modernizacja wymagającego pilnej interwencji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach. Specyficzny bryła dachu była sporym wyzwaniem dla dekarzy prowadzących prace rozbiórkowe oraz montaż nowego pokrycia dachowego, ale prace zostały zakończone i budynek zyskał nowe oblicze wizualne.

Roboty obejmowały wymianę istniejącego pokrycia dachowego, wymianę istniejącego odwodnienia, czyli rynien, rur i spustów do odprowadzania deszczówki, wymianę obróbek blacharskich, wymianę instalacji odgromowej, wymianę okien dachowych, wykończenia kominów oraz wyrównanie krokwi wraz z częściową wymianą elementów więźby.

Całkowita wartość robót wyniosła 1 634 000,00 zł.

 

Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją podłóg w Przedszkolu nr 1 na Górnym Przedmieściu w Myślenicach

Przedmiotem inwestycji wykonywanej przez firmę Budarus Dariusz Sułkowski był kompleksowy remont kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i montażem ogrzewania podłogowego, ciepłej wody użytkowej oraz remont podłóg poprzez demontaż starych i montaż nowych. Finalizacją robót było malowanie pomieszczeń przedszkolnych.

Wartość inwestycji opiewała na łączną kwotę 509 454,60 zł, a koszty pokryło dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład edycja II oraz wkładu własnego Gminy Myślenice, bowiem częściowo zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice.

 

Rozbiórka komina przy budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

Jednym z zadań wykonywanych w ramach środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład zlecone przez Gminę Myślenice była rozbiórka nieużywanego komina przy budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

Firma Budarus Dariusz Sułkowski z Limanowej wykonująca także modernizację budynku szkoły, natomiast obecnie zakończone zostały prace polegające na rozbiórce komina.

Koszt prac wyniósł 56 936,36 zł.

 

Zaawansowane prace w toku, jakie inwestycje zostaną oddane w najbliższym czasie?

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach – modernizacja budynku nr 16 – ok. 95%

Prowadzona przez firmę Budarus Dariusz Sułkowski modernizacja budynku przy ulicy Zdrojowej 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach jest już niemal gotowa. Wykonawca ocenia postęp wykonanych robót jako 95% realizacji całej inwestycji.

Jaki jest zakres prowadzonych robót? To remont pokrycia dachowego, ocieplenie stropu, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku, czy też wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Inwestycja obejmuje też między innymi wspomniane remonty dachu, ocieplenia ścian, położenia nowej elewacji, ale też nowe orynnowanie, parapety, okna i drzwi zewnętrzne. W sali gimnastycznej dwa okna zostały zamurowane, a na pozostałych zamontowane zostaną żaluzje zewnętrzne. Budowane są też nowe schody wejściowe do budynku wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych.

Obecnie zakończone zostało malowanie pomieszczeń szkolnych, montaż instalacji przeciwpożarowej i częściowo wentylacyjnej, zamontowano nowe okna, rozebrano schody wejściowe, a następnie wykonano nowe w dwóch wejściach do budynku oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem. W ramach inwestycji na czas wymiany pokrycia dachowego wraz z izolacją zdemontowane, a później ponownie zamontowane zostały panele fotowoltaiczne.

Wartość robót to 2 971 536,02 zł.

 

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zasani – ok. 80%

Zasań nigdy nie dysponowała boiskiem sportowym, a marzenia młodych sportowców z tej miejscowości niebawem się spełnią dzięki rządowym środkom pozyskanym przez Gminę Myślenice z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja II. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zlecił firmie PRIiB "HALUX" sp. z o.o. z Krakowa budowę nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zasani, a roboty są już w zaawansowanym stanie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 235 600 zł.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę boiska rekreacyjnego z instalacją oświetlenia i monitoringu. Teren zostanie ogrodzony, wyposażony w instalację elektryczną, a w jego sąsiedztwie powstanie altana rekreacyjna oraz urządzenia placu zabaw. Inwestor ma wykonać drenaż płyty boiska, kanalizację opadową z doprowadzeniem do potoku Zasańka.

Wykonano już odprowadzenie wód opadowych do potoku, podbudowę pod parking i drogę dojazdową do boiska, montaż zbiornika retencyjnego, podbudowa pod nawierzchnię boiska, a także wykonano murki oporowe. Obecne zaawansowane prac budowlanych określono jako 80% postępów ogółem.

 

Rozbudowa budynku ZPO w Jasienicy wraz z zagospodarowaniem terenu – ok. 40%

Przedmiotem inwestycji wykonywanej przez Firmę Budowlaną Sikora z Nowego Targu jest budowa budynku stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, odgromową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: mur oporowy, oświetlenie zewnętrzne, schody terenowe oraz wewnętrzny układ komunikacyjny (dojście i dojazd do budynku).

Budynek posiada prostą formę architektoniczną, a zadaszenie budynku stanowi dach czterospadowy. Pokrycie dachu stanowi blachodachówka modułowa. Elewacje budynku wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze piaskowym oraz okładziną z płytek klinkierowych. Wartość robót wyniesie łącznie 2 484 920,92 zł.

Roboty budowlane są w trakcie realizacji, a co zostało już wykonane? To między innymi drogi technologiczne, wytyczenie geodezyjne, żelbetowe ławy i ściany fundamentowe, podbetonka (chudy beton) na gruncie (poziom -1), ściany piwnic i parteru (konstrukcja), mur oporowy, zbrojenie i betonowanie ścian windy oraz 1-szego stropu oraz więźba dachowa. Zaawansowanie prac ogółem określono na poziomie ok. 40% wykonania całości inwestycji.

 

Przebudowa budynku ZPO w Borzęcie – ok. 35%

Inwestycja wykonywana przez Firmę Budowlaną Sikora z Nowego Targu zakłada przebudowę budynku szkoły polegające na: wykonaniu przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni (poziom -1); wykonaniu instalacji wewnętrznych (elektryczna, C.O. hydrantowa, wentylacyjna); wyposażeniu pomieszczeń w urządzenia klimatyzacyjne, podziale korytarza na poziomie parteru; renowacji posadzek i malowaniu ścian, wykonaniu drenażu opaskowego; dostosowaniu budynku do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Prace budowlane są w trakcie realizacji, a wykonany zakres to przede wszystkim wyburzenia ścian zgodnie z projektem inwestycji, drenaż opaskowy wokół budynku wraz z odtworzeniem kostki i odprowadzeniem wód opadowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietów sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, okablowanie głównych ciągów instalacji elektrycznej i instalacji p.poż. wewnątrz szkoły wraz z przełożeniem rozdzielnic, ścianki działowe p.poż. oraz malowanie pomieszczeń, które wykonano już niemal w 80%.

Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 997 281,69 zł, a z całkowitego zakresu prac wykonano około 35%.

 

Prace rozpoczęte, a mury pną się do góry!

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczanach wraz z rozbudową szkoły – ok. 20%

Blisko 12 milionów złotych na budowę sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły w Osieczanach to zdecydowanie największa inwestycja w ramach środków pozyskanych przez Gminę Myślenice z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II. To też szczególnie wyczekiwana przez społeczność Osieczan inwestycja, gdzie uczniowie od lat musieli dojeżdżać na lekcje wychowania fizycznego do Myślenic.

- Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacją mechaniczną oraz odgromową, a także rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z przedszkolem oraz instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, wentylacją mechaniczną, odgromową i hydrantową. Ponadto powstanie zewnętrzna infrastruktura techniczna z ciągami komunikacyjnymi dojścia i dojazdu do budynku, miejscami postojowymi dla samochodów, ale też drogi przeciwpożarowe, kanalizację opadową i oświetlenie zewnętrzne. Cieszę się, że mury pną się do góry i niebawem będzie widać efekty powstającej hali sportowej w Osieczanach – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wartość robót realizowanych przez firmę EKO-REM-BUD Jan Cabak na mocy umowy z Gminą Myślenice to dokładnie 11 989 000,00 zł. Dotychczas wykonane prace obejmują drogi technologiczne, tyczenia geodezyjne, ogrodzenie terenu budowy, demontaż istniejącej infrastruktury sportowej (siatki, piłkochwyty itp.), demontaż wyposażenia placu zabaw, rozbiórka nawierzchni asfaltowej, rozbiórka nawierzchni boiska, wykonanie fundamentów budynków szkoły i sali gimnastycznej, izolacje fundamentów – częściowo, podkłady betonowe, kanalizacja podposadzkowa i instalacje odgromowe w poziomie fundamentów, czy też częściowe wykonanie słupów na poziomie parteru. Zaawansowanie prac ogółem określa się obecnie na ok. 20% całej inwestycji.

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni – ok. 20%

Rozpoczęte prace przy modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni obejmują wymianę obróbek blacharskich – murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp., wymianę pokrycia dachowego z papy na membranę EPDM, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych na elewacji (ściany, loggie, balkony) oraz malowanie elewacji farbami silikonowymi. Ponadto na zewnątrz budynku wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wymianę schodów zewnętrznych i balustrad.

Obecnie zrealizowano około 20% inwestycji, a wykonane prace polegały na wymianie wszystkich okienk w budynku szkoły. Wykonawcą robót jest firma Budarus Dariusz Sułkowski, a całkowita wartość inwestycji w ramach umowy z Gminą Myślenice wyniesie 481 338,14 zł.

 

Inwestycje na etapie rozpoczęcia prac:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach

Firma Halux Sp. z o.o. rozpoczyna roboty budowlane przy budowie placu zabaw na terenie myślenickiej „Dwójki”. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury (elementy i urządzenia placu zabaw, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjno-regulaminowa) oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej NN, oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem niskoprądowej instalacji monitoringu.

W miejscu lokalizacji projektowanych obiektów małej architektury zaprojektowano wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, natomiast całkowita wartość inwestycji obejmie kwotę 1 064 517,00 zł. Roboty rozpoczęto, a wykonany zakres to m.in. uzgodnienie kart materiałowych dla urządzeń, rozbiórki istniejących (starych) urządzeń oraz rozbiórki wierzchniej warstwy istniejącego placu. Termin wykonania inwestycji to 22 grudnia 2024 r.

 

Budowa boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaworniku

Wykonawcą inwestycji polegającej na budowie przyszkolnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaworniku jest firma Halux Sp. z o.o., a środki finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II oraz wkładu własnego Gminy Myślenice to 1 446 005,00 zł.

Wielofunkcyjne boisko powstające w Jaworniku będzie wykonane z odwodnieniem drenażowym, obiektami małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe), murami oporowymi, ogrodzeniami w formie piłkochwytów, zewnętrznej infrastruktury technicznej (schody terenowe, dojście i dojazd techniczny do boiska), czy kanalizacją opadową. W ramach inwestycji konieczna jest rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i budowa podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV. Montaż okablowania dla przekładki sieci został już wykonany, a niebawem mają ruszyć prace budowlane, które potrwają do 7 grudnia 2024 r.

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jaworniku

Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Jaworniku będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia z bezpieczną nawierzchnią. Całość inwestycji zakłada dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych, ławek, kosza i wspomniane wykonanie nawierzchni poliuretanowej.

W ramach inwestycji przewiduje się też wykonanie utwardzeń terenu wykonanych z kostki brukowej.

Wartość robót wyniesie 250 678,00 zł, robót jeszcze nie rozpoczęto, ale zgodnie z umową termin oddania inwestycji do użytku to 7 grudnia 2024 r.

 

Plac zabaw przy przedszkolu w Trzemeśni

Zlecony do wykonania  plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym będzie polegał na budowie obiektów małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Całość inwestycji zakłada dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, ławek, koszy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej tj. poliuretanowej oraz trawiastej. Jego budowa również jest możliwa dzięki środkom z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowę z firmą Halux Sp. z o.o. na realizację tej inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II, a jej całkowita wartość to 235 813,00 zł. Roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte. Termin zakończenia prac ustalono na 14 grudnia 2024 r.


Materiał promocyjny Miasta i Gminy Myślenice

Powiązane tematy

Lepsza infrastruktura drogowa
Myślenice 0

Lepsza infrastruktura drogowa

Poprawa infrastruktury drogowej była jednym z głównych zadań mijającej kadencji samorządowej w gminie Myślenice. Od 2019 r. wykonano 22 kilometry dróg i chodn...

Zobacz więcej