Myślenice

Lepsza infrastruktura drogowa

Lepsza infrastruktura drogowa

Poprawa infrastruktury drogowej była jednym z głównych zadań mijającej kadencji samorządowej w gminie Myślenice. Od 2019 r. wykonano 22 kilometry dróg i chodników. Na ten cel pozyskano aż 38 mln zł. dotacji

Wykonano dziesięć bezpiecznych przejść zaopatrzonych w nowoczesne oświetlenie. Nie byłoby to możliwe bez przyspieszenia regulacji własności działek pod drogami i zakupy nieruchomości pod obiekty publiczne. Do tej pory uregulowano aż 51 km dróg. Wcześniej procesy te prowadzone były zbyt opieszale lub w ogóle nie zostały rozpoczęte, tymczasem nieuregulowane własności uniemożliwiały pozyskiwanie dotacji na budowę lub remonty dróg.

Już w pierwszym roku kadencji burmistrza Jarosława Szlachetki z funduszu dróg samorządowych wyremontowana została droga w Krzyszkowicach, na modernizację której pozyskano dofinansowanie w wysokości 686 665 zł.

Na budowę nowego odcinka ulicy Solidarności w Myślenicach i modernizację głównej drogi w centrum Głogoczowa pozyskano kolejne środki w wysokości ponad 5,5 milionów złotych, co stanowiło 80% kosztów tych inwestycji.

Ponadto udało się zmodernizować ulicę Traugutta w Myślenicach.

W 2022 roku skończono przebudowę dwóch skrzyżowań w Myślenicach, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ukończono modernizację drogi gminnej w Głogoczowie na Jaworzynie, przy równoległej rozbudowie sieci kanalizacyjnej.

Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice: Ulica Traugutta była naszą pierwszą inwestycją drogową. Przebudowy wymagała nie tylko sama jezdnia ale i chodnik. Wykonaliśmy ją bezzwłocznie, ponieważ mieszkańcy oczekiwali na to od co najmniej kilkunastu lat. Dojazd po betonowych płytach, pod bardzo stromą górę był problematyczny szczególnie w zimie ale i po deszczu. A przecież to centrum miasta.

Centrum miasta

Dużym wyzwaniem w zakresie inwestycyjnym była rewitalizacja myślenickiego Rynku. Rewitalizacja centrum Myślenic była złożona z trzech części, najpierw wybudowano nowy budynek Muzeum Niepodległości w Myślenicach, następnie przystąpiono do pierwszego etapu przebudowy myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, który obejmował ulice Piotra Skargi, Królowej Jadwigi oraz trakt pieszy wokół Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach. Drugi etap rewitalizacji obejmował natomiast przebudowę głównej płyty Rynku oraz ulice Kościuszki, Klakurki, Kilińskiego (tzw. „Koński Rynek”) wraz z traktem pieszym prowadzącym do ronda w śródmieściu, ulicą Bema i Gałczyńskiego z miejscami postojowymi oraz skrzyżowanie Reja z ul. Gałczyńskiego.

W obliczu trudnej sytuacji finansowej gminy, decyzja o przystąpieniu do realizacji drugiego etapu modernizacji, który przypadł na kadencję burmistrza Szlachetki była bardzo trudna, ale rezygnacja z podpisania umowy wiązałaby się z odrzuceniem dofinansowania z Funduszy Europejskich w kwocie 25 milionów. Brak realizacji drugiego etapu, skutkowałoby koniecznością zwrotu dotacji, tymczasem prawie 15 milionów złotych gmina wydała wcześniej na budowę Muzeum Niepodległości oraz remont obejścia kościoła pw. Narodzenia NMP w Myślenicach. Projekt wiązał bowiem wszystkie te trzy inwestycje w jedną całość. Rewitalizacja Rynku wykonana została pomimo trwającej pandemii COVID-19, co znacznie utrudniało realizację tej inwestycji. Dziś możemy poszczycić się jednym z najpiękniejszych Rynków w Małopolsce.

A przecież w Myślenicach remontowano i modernizowano drogi nie tylko w ścisłym centrum m.in. wykonano nowy odcinek ul. Solidarności, przy której powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

Miejsc postojowych przybyło także na ul. Kniaziewicza, która przeszła gruntowny remont. Ponadto zmodernizowano boczną odnogę ul. Jana Sobieskiego stanowiącą dziś jeden z ważniejszych skrótów dla kierowców nieplanujących wjazdu do centrum miasta oraz klientów działających tu firm i sklepów.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice: Zrealizowane inwestycje związane z budową nowych dróg czy modernizacją istniejących zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa, poprawią jakość życia mieszkańców poprzez poprawę skomunikowania obszarów objętych inwestycją, poprawią funkcjonalność oraz wygląd w lokalnej przestrzeni naszej infrastruktury.

Cieszę się, że wiele z tych inwestycji udało się zrealizować na terenie Myślenic oraz na terenie miejscowości wiejskich w całej Gminie. Ważne są dla mnie również inwestycje, które udało się zrealizować przy współpracy chociażby samorządem wojewódzkim czy powiatowym oraz doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji na Zakopiance.

Inwestycje na Zakopiance

Jednym z ważniejszych osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa były prace planistyczne związane z Zakopianką. O bezpieczne połączenia z drogą krajową nr 7 od lat apelowali mieszkańcy Krzyszkowic, Głogoczowa, Jawornika oraz przedsiębiorcy ze Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka. Dopiero za kadencji burmistrza Jarosława Szlachetki, przy poparciu posła Władysława Kurowskiego sprawy te nabrały administracyjnego trybu.

Wkrótce rozpocznie się budowa węzła drogowego w Myślenicach na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z Zakopianką, dzięki czemu za dwa lata znikną z tego miejsca światła drogowe znacznie hamujące ruch w dniach komunikacyjnego szczytu w piątki i niedziele. Ponadto jeszcze w tym roku ruszy budowa tunelu w Krzyszkowicach, inwestycji na którą mieszkańcy tej miejscowości czekali od lat.

Robert Pitala, sekretarz gminy, radny powiatowy: W kwestii poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance nigdy wcześniej nie działo się tak dużo! Już wkrótce rozpoczną się prace przy budowie estakady nad Zakopianką w Myślenicach na ul. Sobieskiego. Potem wbicie przysłowiowej łopaty nastąpi w Krzyszkowicach przy budowie tunelu.

Następny będzie bardzo potrzebny węzeł w Jaworniku. A całość zamknie węzeł Bęczarka-Głogoczów. Ogromnie się cieszę z tych inwestycji, o które wraz z burmistrzem Szlachetką zabiegałem od wielu lat, bo ich realizacja jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa na tak ruchliwej drodze jak DK7.

Drogi gminne

Nie tylko centrum Myślenic przeszło w ostatnich latach metamorfozę. Również w wielu innych miejscowościach gminy Myślenice wykonano szereg inwestycji drogowych, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo oraz usprawniły ruch samochodowy i pieszy. 

Swoje oblicze zmieniło centrum Głogoczowa, gdzie została zmodernizowana główna droga tej miejscowości tzw. Starodroże. Wykonano tam także szereg prac remontowych na innych drogach gminnych, na które mieszkańcy czekali od lat. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych zmodernizowano m.in. drogę Pod Las łącząca Głogoczów z Krzyszkowicami. Jest to ważny alternatywny szlak komunikacji lokalnej dla niebezpiecznej i zatłoczonej Zakopianki.

Całkowitą metamorfozę przeszła tzw. droga północna w Jaworniku. Dziś, dzięki tej inwestycji jest znacznie bezpieczniej na tym ruchliwym trakcie. Podobnie w Zasani, gdzie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach wykonano chodnik przy głównej drodze w tej miejscowości.

Wyremontowano również drogę wraz z chodnikiem w centrum Polanki. Wiele innych lokalnych dróg doczekało się remontów i to praktycznie w każdej miejscowości gminy Myślenice.

Czesław Wierzba, radny Rady Miejskiej w Myślenicach: Jako radny i mieszkaniec Głogoczowa widzę ile zmieniło się w naszej miejscowości w ostatnim czasie. Dla przykładu podam przebudowę centrum Głogoczowa tzw.  Starodroże, drogę na Piłogrzbiet, rozbudowę kanalizacji czy nowoczesny plac zabaw przy szkole. To milionowe inwestycje. Jako strażak ochotnik doceniam też wsparcie dla naszej jednostki. Głogoczów nigdy wcześniej się tak dynamicznie nie rozwijał.

Bogusław Stankiewicz, radny Rady Miejskiej w Myślenicach: Głogoczów to dziś w pełni zaopiekowana przez burmistrza miejscowość. Dzieje się bardzo wiele. Ja dla przykładu wspomnę jeszcze o przebudowie dróg na Przymiarki czy Jaworzynę, Łakawę, Działy czy Kobylicę. A przy naszej szkole powstało również boisko wielofunkcyjne i miasteczko rowerowe. Jestem za kontynuacją takich działań. 

Andrzej Grzybek, radny Rady Miejskiej w Myślenicach, prezes OSP Krzyszkowice: Ja, jako radny z Krzyszkowic chciałbym podkreślić, że pomimo wielu problemów, z którymi obecny burmistrz przejął gminę, dzieje się u nas bardzo dużo. Wyremontowana została między innymi droga na Glinik, droga na Psiary, Pod lasem. Szkoła doczekała się nowego dachu, siłowni plenerowej, a droga do szkoły oświetlenia. Remiza strażacka przeszła termomodernizację, wymieniona została cała stolarka okienna i drzwiowa. Otrzymaliśmy wóz strażacki.

Piotr Motyka radny Rady Miejskiej w Myślenicach: Dla mnie jako strażaka liczy się wsparcie dla OSP. Nie ukrywam, że czujemy się bardzo doceniani. Dziś chwalimy się nowoczesnym wozem bojowym i przydatnym sprzętem. Ale również powstały nowe drogi jak ta w przysiółku Poręby czy Wołówki. Tylko te dwie inwestycje to koszt 1,2 miliona złotych. Z myślą o dzieciach zbudowaliśmy Strefę Aktywności Lokalnej. Sukcesywnie rozbudowuje się oświetlenie uliczne. Powstał też chodnik przy drodze powiatowej, do którego gmina dołożyła 50%  środków potrzebnych na wykonanie tej inwestycji.

Wybrane inwestycje drogowe:

- Modernizacja i rozbudowa chodnika oraz ulicy Traugutta w Myślenicach.

- Rewitalizacja myślenickiego Rynku wraz z ulicą Kościuszki, Klakurki, Piotra Skargi, Królowej Jadwigi, Gałczyńskiego, Bema wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych oraz oświetlenia.

- Modernizacja drogi gminnej „Starodroże” w centrum Głogoczowa wraz z budową chodnika, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

- Budowa nowego odcinka ulicy Solidarności w Myślenicach wraz z oświetleniem, ciągiem pieszo-rowerowym oraz miejscami parkingowymi.

- Modernizacja ulicy Kniaziewicza w Myślenicach wraz z oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych, obustronnymi chodnikami, miejscami parkingowymi.

- Budowa ulicy Sobieskiego (bocznej) wraz z chodnikiem i oświetleniem.

- Modernizacja drogi Na Chełm.

- Budowa drogi na stawy w Osieczanach.

- Modernizacja drogi do Kopca Piłsudskiego w Osieczanach.

- Budowa drogi Pod Las w Krzyszkowicach i Głogoczowie.

- Remont drogi gminnej nr K540269 w Krzyszkowicach.

- Modernizacja drogi Na Glinik w Krzyszkowicach.

- Remont drogi Na Psiory w Krzyszkowicach.

- Budowa mostu Na Brzeg w Krzyszkowicach.

- Przebudowa drogi Na Piłogrzbiet w Głogoczowie wraz z oświetleniem.

- Remont drogi Na Jaworzynę w Głogoczowie.

- Budowa drogi północnej w Jaworniku.

- Przebudowa drogi na działce 1282 w Jaworniku.

- Remont dróg w Drogini.

- Remont dróg w Łękach.

- Modernizacja drogi Na Banówkę w Zasani.

- Odbudowa drogi Na Babią Górę w Bysinie.

- Remont zniszczonych skarp przy drodze Do Końca Wsi w Bysinie.

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Borzęcie w ramach Inicjatyw Samorządowych.

- Modernizacja dróg na przysiółku Radlanki i Na Działach, Do Pompowni w Trzemeśni.

- Remont drogi na przysiółku Poręby w Zawadzie.

- Modernizacja drogi Na Wołówki w Zawadzie.

- Remont drogi przez centrum w Polance wraz z budową chodników.

- Modernizacja drogi Do Cmentarza w Bęczarce.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zasani w ramach Inicjatyw Samorządowych.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Zawada-Siepraw w ramach Inicjatyw Samorządowych.

- Remont ulicy Mostowej w Myślenicach.

- Remont ulicy Daszyńskiego w Myślenicach.

- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Dunin Brzezińskiego w Myślenicach.

Wykaz przeprowadzonych remontów i modernizacji pokazuje, iż w dużej mierze przeprowadzone prace były długo oczekiwane przez mieszkańców i wpłynęły nie tylko na komfort użytkujących ich kierowców, ale również bezpieczeństwo pieszych.

 


Materiał promocyjny Miasta i Gminy Myślenice

 

Powiązane tematy

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice
Myślenice 0

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice

W maju 2023 roku burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowy z wykonawcami, na mocy których Gmina Myślenice w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polsk...

Zobacz więcej

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat
Myślenice 0

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat

Strażacy z OSP Myślenie Śródmieście od 150 lat służą mieszkańcom Myślenic. Jubileusz był okazją do przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wręcze...