Myślenice

Burmistrz Jarosław Szlachetka zdecydowanie zainwestował w rozwój miejskiej infrastruktury drogowej, sportowo-rekreacyjnej i oświatowej

Burmistrz Jarosław Szlachetka zdecydowanie zainwestował w rozwój miejskiej infrastruktury drogowej, sportowo-rekreacyjnej i oświatowej

W samych tylko Myślenicach w ciągu bieżącej kadencji samorządowej zostało wykonanych kilkanaście znaczących inwestycji drogowych.

Oprócz tego burmistrz Jarosław Szlachetka pozyskując środki zewnętrzne zainwestował również w modernizację i rozbudowę obiektów sportowych, placów zabaw, czy termomodernizację szkół!

- W infrastrukturę drogową, czyli przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie miasta, chodniki i bezpieczne przejścia dla pieszych zainwestowaliśmy około 10 milionów złotych. Oprócz tego Myślenice zyskały zrewitalizowany w naszej kadencji Rynek wraz z otoczeniem starówki. Wymieniliśmy już niemal w całości wysłużone oświetlenie uliczne na energooszczędne - mówi. 

Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice: Przy tym ogromie inwestycji nie zapomnieliśmy też o miejscach rekreacyjno-sportowych w mieście, jak modernizacje boisk piłkarskich, do siatkówki plażowej, budowę nowych ścieżek rowerowych, skateparku, pumptracka, modernizację MOKiS-u, czy wreszcie budowę trzeciej niecki krytej pływalni i rewitalizację basenu letniego na Zarabiu.

 

Wybrane inwestycje drogowe wykonane w tej kadencji w Myślenicach

- Budowa drogi gminnej ul. Solidarności – 3 216 423,54 zł
- Modernizacja ul. Traugutta – 511 911,71 zł
- Budowa ul. Sobieskiego – odcinek wzdłuż Zakopianki – 2 901 597,99 zł
- Remont drogi gminnej – tzw. Starej Zakopianki ul. Mostowa, ul. Daszyńskiego – 976 997,52 zł
- Przebudowa przejść dla pieszych wraz z przebudową skrzyżowań w rejonie Osiedla 1000- lecia – 982 237,88 zł
- Budowa przejść dla pieszych i miejsc parkingowych w rejonie ul. Dunin Brzezińskiego i ul. Solidarności – 837 144,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza – 794 482,03 zł
- Budowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Średniawskiego – 156 939,39 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Bergela – 150 000,00 zł
- Remont chodnika wokół budynku OSP Myślenice – Śródmieście, ul. Kościuszki – 121 780,09 zł
- Budowa nowego przejścia dla pieszych na ul. Średniawskiego – 77 901,23 zł
- Remont kładki wiszącej na rzece Rabie na Zarabiu – 185 577,28 zł|
- Remont drogi gminnej ul. Kraszewskiego – 119 583,06 zł

Inwestycje w modernizację obiektów szkolnych w Myślenicach


- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 – 4 666 800,01 zł
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, dawniej Szkoły Podstawowej nr 4 – 2 971 536,02 zł
- Wykonanie instalacji gazowej oraz remont kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 – 292 000,00 zł
- Modernizacja pomieszczeń i prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 – 188 954,96 zł
- Wymiana kotła na gazowy wraz z instalacją ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego, dawniej Szkoły Podstawowej nr 4 – 112 598,58 zł
- Remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej nr 2 – 135 480,29 zł|
- Wymiana nawierzchni boiska sportowego orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 – 326 006,28 zł
- Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacjami i modernizacją podłóg w Przedszkolu nr 1 na Górnym Przedmieściu – 509 454,60 zł
- Wymiana kotła na gazowy wraz z instalacją ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 – 103 443,00 zł
- Przebudowa boiska i zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – 194 850,00 zł
- Rozpoczęcie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – 1 064 517,00 zł

 

Inwestycje w modernizację obiektów kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych

- Budowa trzeciej niecki wraz z modernizacją krytej pływalni Aquarius – 11 999 427,36 zł
- Rozpoczęcie przebudowy stadionu miejskiego KS Dalin – 30 498 000,00 zł
- Budowa skateparku oraz pumptracka – 3 321 000,00 zł
- Wyposażenie Muzeum Niepodległości w Myślenicach – 1 889 674,82 zł
- Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w III etapach – 912 198,80 zł
- Przebudowa boiska w Parku Jordana – 536 188,00 zł
- Budowa ścieżek rowerowych Myślenice Singletracks – 395 000,00 zł
- Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku na Górnym Przedmieściu – 514 000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw Orzeł Park – 584 250,00 zł
- Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabiu – 384 920,00 zł
- Rozbudowa boiska do mini piłki nożnej i Funinho – Orzeł Myślenice – 226 800,00 zł
- Boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami Volleyball Arena – 656 539,46 zł

Powiązane tematy

Lepsza infrastruktura drogowa
Myślenice 0

Lepsza infrastruktura drogowa

Poprawa infrastruktury drogowej była jednym z głównych zadań mijającej kadencji samorządowej w gminie Myślenice. Od 2019 r. wykonano 22 kilometry dróg i chodn...

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice
Myślenice 0

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice

W maju 2023 roku burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowy z wykonawcami, na mocy których Gmina Myślenice w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polsk...

Zobacz więcej