Myślenice

Gmina Myślenice. Ogrom działań ekologicznych: ochrona powietrza i edukacja

Gmina Myślenice. Ogrom działań ekologicznych: ochrona powietrza i edukacja

Powołanie zespołu ekodoradców, autorski Myślenicki Program Wymiany Pieców, oczyszczacze powietrza we wszystkich przedszkolach, montaż paneli fotowoltaicznych, inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, rekordowe środki blisko 130 mln. zł na modernizację oczyszczalni ścieków, wymiana oświetlenia ulicznego na LED, czy ograniczenie spalin przez zainicjowanie miejskiej linii autobusowej

– to tylko niektóre działania proekologiczne, jakie podjął burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka od początku obecnej kadencji samorządowej.

 

Milionowe inwestycje w rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz modernizację oczyszczalni

Gmina Myślenice pozyskała 129 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozwój stref przemysłowych na remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a przede wszystkim modernizację oczyszczalni ścieków w Myślenicach.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic: Ogłosiliśmy już przetarg na modernizację oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków w Myślenicach została wybudowana w 1974 r. i po pięćdziesięciu latach pracy jest już w dużym stopniu wyeksploatowana. Dlatego musieliśmy się podjąć tego wyzwania i przygotować realizację inwestycji od opracowania dokumentacji projektowej z potrzebnymi uzgodnieniami po zdobycie finasowania potrzebnego na modernizację.

To strategiczna inwestycja dzięki której będziemy mogli zapewnić obsługę oczyszczalni dla nowych inwestorów w strefie przemysłowej oraz zapewnić efektywną i stabilną pracy zakładu, który zapewni bezpieczeństwo ekologiczne odbioru i oczyszczania ścieków z terenu naszego miasta na kolejne dziesięciolecia.

To strategiczna inwestycja także ze względu na ochronę wód rzeki Raby, która jest źródłem zaopatrzenia w wodę nie tylko mieszkańców Myślenic, ale również części Krakowa

Dodatkowych 19 milionów złotych z rządowych środków Gmina Myślenice pozyskała też na rozbudowę sieci wod-kan, przy wkładzie własnym około 3 milionów złotych z miejskiego budżetu realizowanych jest obecnie szesnaście inwestycji w rozbudowę lub przebudowę sieci Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach. Łącznie w ciągu ostatnich pięciu lat środki zainwestowane w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej to około 35 milionów złotych.

Dzięki temu powstały nowe odcinki sieci w takich miejscowościach jak Myślenice, Chełm, Poręba, Głogoczów, Jawornik, Trzemeśnia, Krzyszkowice. Dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnych uzyskało kilkaset osób w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice.

- Zleciliśmy dokumentacje projektowe kolejnych odcinków za kwotę kilkuset tysięcy złotych. Niespełna milion złotych zapłaciliśmy za modernizację zniszczonej podczas powodzi oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach. Ale to nie koniec dobrych informacji, bo jak już wspomniałem ogłoszony został przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Myślenicach za prawie 130 mln zł. Na to zadanie pozyskaliśmy rekordowe środki zewnętrzne i gmina Myślenice będzie musiała zapewnić tylko 2 % wkładu własnego – dodaje burmistrz Myślenic.

 

Transport zbiorowy o wysokim standardzie, ekologiczne rozwiązania!

Nowoczesny tabor autobusowy Małopolskich Linii Dowozowych zastąpił busy na trasie Myślenice – Kraków, a na terenie samego miasta została zorganizowana pierwsza linia miejska. Linia ta jest dotowana przez Gminę Myślenice, a mieszkańcy niewielkim kosztem mogą przedostać się do strategicznych miejsc na terenie Myślenic jak magistrat, sąd, Zarabie, plac targowy, strefa przemysłowa, czy osiedle 1000-lecia.

Transport zbiorowy ogranicza emisję spalin, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości powietrza. Komfortowe autobusy wróciły nie tylko na linię Kraków - Myślenice oraz obsługują linię miejską, bowiem dzięki staraniom burmistrza Jarosława Szlachetki powstały dwie linie podmiejskie - Myślenice - Poręba oraz Myślenice - Krzyszkowice.

 

Eko-MY Myślenice Zielona Gmina, ekopomoc dla mieszkańców

Od początku obecnej kadencji samorządowej w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice podjęto decyzję o utworzeniu komórki ekodoradców. Aktualnie w gminie działa zespół trzech pracowników w ramach Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, którzy służą mieszkańcom wsparciem przy uzyskiwaniu dofinansowania na wymianę pieca, modernizację centralnego ogrzewania i termomodernizację budynku.

W latach 2021-2023 zrealizowano trzy edycje Myślenickiego Programu Wymiany Pieców, z czego łącznie wymieniono 495 pieców na kwotę 3 092 800,61 zł z budżetu Gminy Myślenice. W 2024 roku Myślenicki Program Wymiany Pieców będzie kontynuowany. Dzięki wspólnemu działaniu razem z mieszkańcami udało się wymienić łącznie 2339 pieców. Gmina Myślenice stała się jednym z liderów w województwie małopolskim pod względem programu „Czyste Powietrze”, o czym świadczą dane.

Za lata 2019-2023 mieszkańcy otrzymali 14 mln zł dofinansowania, co nas stawia na II miejscu w Małopolsce, tuż za Krakowem.  Wszystkie działania zmierzające do wymiany starych pieców znacząco wpłynęły na poprawę jakości powietrza, czego dowodem są dane ze stacji pomiarowej. W 2023 r. miało miejsce 9 dni dobowych przekroczenia średniodobowego poziomu pyłu PM10, „norma” maksymalnie 35 dni w skali roku.

 

Modernizacja oświetlenia w Gminie Myślenice, ekologiczne LED-y zastąpiły stare "sodówki"

Właśnie dobiegają końca prace polegające na wymianie starego oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy Myślenice. Dzięki wymianie 2459 szt. starych, sodowych lamp na LED-y, Gmina w przyszłości zaoszczędzi dziewięćset tysięcy złotych rocznie na opłatach za energię elektryczną. 

W ramach realizowanej inwestycji prawie 2,5 tysiąca starych lamp zostanie wymienionych na energooszczędne oprawy, co będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, większe oszczędności, ale również estetykę i wizerunek Gminy Myślenice. Już wkrótce będziemy pierwszą małopolską gminą w całości oświetloną technologią LED, bowiem kolejne oświetlenie zostanie wymienione dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Rozświetlamy Polskę".

Do miejskiego samorządu trafią środki w wysokości 505 600,00 zł. Udzielone wsparcie finansowe w założeniu ma zostać przeznaczone na realizację projektów związanych z wymianą oświetlenia, a w efekcie poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie jego energochłonności.

 

Fotowoltaika - Gmina Myślenice aktywnie włącza się w promocje ekologicznych rozwiązań

W latach 2018-2023 Gmina Myślenice realizowała projekt pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w partnerstwie z 30 gminami Województwa Małopolskiego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach w/w projektu zostało zamontowane łącznie 265 instalacji fotowoltaicznych (PV)  z czego 16 na budynkach użyteczności publicznej a 249 w gospodarstwach prywatnych. Wartość projektu to 6 201 391zł, dofinansowanie 3 329 332 zł.

 

Termomodernizacje budynków szkół

W obecnej kadencji wymieniliśmy ogrzewanie, czy też przeprowadziliśmy termomodernizacje w wielu placówkach oświatowych w tym: w Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 w Myślenicach, Drogini, Jaworniku, Borzęcie czy Przedszkolach nr 2 i 5 w Myślenicach.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice: Blisko 7 milionów złotych łącznie będzie kosztować termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice, a co bardzo istotne wspomniane cztery inwestycje w Drogini, Porębie, Zasani i myślenickiej „Trójce” są dofinansowane z tzw. środków norweskich na poziomie około 70 procent kosztów kwalifikowalnych.

Cieszę się, że nie tylko pozyskujemy dla Gminy Myślenice kolejne tak duże środki zewnętrzne, ale przede wszystkim zwiększamy komfort uczniów i zapewniamy energetyczną oszczędność poprzez termomodernizację. Przyglądając się zniszczonym elewacjom tych budynków aż prosiło się o ich modernizację, co bez pozyskanych środków zewnętrznych dla naszego miejskiego budżetu byłyby niemożliwe.

Efekt wizualny jest imponujący, co widać chociażby przyglądając się budynkom szkolnym w Porębie, Drogini, Zasani, a niebawem także w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach

Dzięki dotacji ze środków pochodzących z Funduszy Norweskich, Gmina prowadzi obecnie termomodernizacje w czterech wspomnianych szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, w Drogini, Zasani i Porębie. Pozyskane środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, pozwoliły również na wykonanie za kwotę 418 856,11 zł, termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bęczarce.

 

Gmina Myślenice wyróżniana na tle województwa za działalność ekologiczną

W 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał III miejsce w kategorii organizacja spotkań i warsztatów w ramach projektu zintegrowanego LIFE, I nagrodę w konkursie „Ekoliderzy Małopolski 2022” zorganizowanym przez WFOŚiGW w Krakowie oraz II miejsce w konkursie „EKO-HERO 2022” w kategorii gmin powyżej 30 tysięcy mieszkańców.

Gmina Myślenice aktualnie zajmuje I miejsce w województwie małopolskim pod względem ilości wypłaconych środków z Programu „Czyste Powietrze”, oraz IV miejsce pod względem liczby złożonych wniosków do programu „Czyste Powietrze”.

W 2023 r. Gmina Myślenice odebrała dwie nagrody: I miejsce w kategorii ekoprzedsięwzięcie z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami dla spółki gminnej Zakład Utylizacji Odpadów oraz II miejsce konkursie #ekoLIDER 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie w kategorii ekoprzedsięwzięcie z zakresu ochrony przyrody dla Gminy Myślenice. Gmina Myślenice w trójce gmin nominowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kategorii „EkoRewolucja po małopolsku” wraz ze Skawiną i Wieliczką.

 

Edukacja ekologiczna

Od początku funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” ekodoradcy aktywnie wychodzą do mieszkańców organizując cykliczne spotkania na terenie całej gminy, w trakcie których informują na temat zapisów Małopolskiej Uchwały Antysmogowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

W ramach nagrody z konkursu „Ekoliderzy Małopolski 2022” WFOŚiGW w Krakowie, Gmina Myślenice zorganizowała empiryczne pokazy naukowe pt. „Coś wisi w powietrzu” autorstwa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon dla blisko 1800 uczniów szkół podstawowych. Po pokazie dzieci mogły przejść na rynek, gdzie był wystawiony model płuc zorganizowany w ramach akcji „Zobacz czym oddychasz”. Ekodoradcy przeprowadzili eko-lekcje w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach i w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach.

Gmina Myślenice otrzymała bezpłatne czujniki smogu i tablice LED w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) dla 4 szkół podstawowych. W ramach projektu LIFE został zamontowany miernik zanieczyszczeń powietrza i tablica informacyjna LED w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Myślenicach.

Przeprowadzono gminny Konkurs Plastyczny pt. „Moje czyste Myślenice i ich piękne okolice”  zorganizowany w ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW pn. „Nasze środowisko chronimy i ekologii się uczymy”. Prace zostały oceniane w  czterech kategoriach wiekowych 3 latki, 4 latki, 5 latki, 6 latki. Każda praca została nagrodzona. Autorzy prac,  którzy uzyskali miejsca od I do III otrzymali nagrody w czasie happeningu na myślenickim rynku „O planetę dbamy i wspólnie działamy”. Wspomniane wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Nasze środowisko chronimy i ekologii się uczymy” w związku z udziałem Przedszkoli Samorządowych nr 4, 5, 7 oraz 8 w Myślenicach w Programie Priorytetowym – Edukacja Ekologiczna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Gmina Myślenice zrealizowała projekt „Ekopracownia dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach”  o tematyce odnawialnych źródeł energii z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW w Krakowie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Spółka gminna - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we współpracy z Gminą Myślenice od kilku lat włącza się w edukację ekologiczną organizując warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków oraz uczniów klas IV Szkół Podstawowych. Poprzez uczestnictwo dzieci mogą się dowiedzieć czym jest woda, jakie posiada właściwości a także jak ważna jest ochrona zasobów wodnych w codziennym życiu.

 

Eko-wydarzenia – pikniki ekologiczne, akcja sprzątania, czyste miasto, konkursy dla dzieci

Co roku na jesień gmina we współpracy  Zakładem Utylizacji Odpadów organizuje Piknik Ekologiczny, dzięki czemu mieszkańcy mogą zamienić odpady na sadzonki roślin. Każdego roku akcja cieszy się dużą popularnością. W 2023 r. w ramach Pikniku Gmina przeprowadziła  warsztaty obejmujące edukację ekologiczną w ramach projektu z WFOŚiGW w Krakowie.

Wiosną 2023 r. Gmina Myślenice uczestniczyła w akcji pn. „Posprzątaj z nami Małopolskę” we współpracy z Województwem Małopolskim. W akcji wzięło udział prawie 350 uczestników, ponad 600 szt. wydanych worków, 2 uzbierane kontenery, kilkadziesiąt umieszczonych infografik w ramach autorskiej kampanii Miasta i Gminy Myślenice pn. #CzysteMiasto.

Gmina Myślenice przeprowadziła swój konkurs pn. "Posprzątaj Swoje Najbliższe Otoczenie", przy okazji udziału w akcji "Posprzątaj z nami Małopolskę". Stowarzyszenia, instytucje, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy indywidualni otrzymali słodkie upominki i gadżety za samodzielnie działania na rzecz czystości terenów publicznych. W sumie w ramach zorganizowanego sprzątania zebrano prawie 6 ton odpadów.

22 września 2023 r. w światowy dzień bez samochodu, Gmina Myślenie zorganizowała wydarzenie pn. "Myślenice opowiadają, jak ekologicznie się przemieszczają – dzień transportu niskoemisyjnego”  wpisujące się w Europejski Tydzień Mobilności (ETM), które było dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, w ramach realizacji projektu z WFOŚiGW w Krakowie. W ramach projektu zamówiono kamizelki i opaski odblaskowe, które zostały rozdysponowane do placówek oświatowych w trakcie ETM. W ramach wydarzenia przedszkolaki wzięły udział w eko-spektaklu "Kolory miasta" zrealizowanym przez Teatr Kultureska w MOKiS. 

Przedszkolaki, uczniowie SP i pozostałe osoby (otwarty charakter imprezy) wzięły udział w wydarzeniu na Rynku gdzie czekały następujące atrakcje: gokarty solarne, hulajnogi i rowery elektryczne, rowery wytwarzające prąd, stoisko edukacyjne – ochrona powietrza, miasteczko rowerowe, rowery wytwarzające prąd, eko-pokój zagadek, dmuchańce, animacje dla dzieci, samochody elektryczne. Ponadto stoisko ekodoradców, edukacyjna gra plenerowa o tematyce ekologii, eko-karty pracy dla starszych. Włodarze Miasta i Gminy w tym dniu promowali autobusową linię miejską poprzez rozdawanie ulotek wśród mieszkańców.

Pod koniec września 2023  Gmina zorganizowała happening "Czyste powietrze wokół nas". W centrum miasta, zorganizowano akcje promocyjno-edukacyjną dla mieszkańców miasta i gminy oraz dzieci z myślenickich przedszkoli, której celem było zwrócenie uwagi na potrzebę walki ze smogiem i segregacji śmieci.

 

Powiązane tematy

Lepsza infrastruktura drogowa
Myślenice 0

Lepsza infrastruktura drogowa

Poprawa infrastruktury drogowej była jednym z głównych zadań mijającej kadencji samorządowej w gminie Myślenice. Od 2019 r. wykonano 22 kilometry dróg i chodn...

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice
Myślenice 0

Inwestycje w oświatę w Gminie Myślenice

W maju 2023 roku burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowy z wykonawcami, na mocy których Gmina Myślenice w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polsk...

Zobacz więcej