Myślenice

Myślenice. Modernizacja stadionu Dalinu w ogniu krytyki radnych opozycyjnych. „Czy można to było zrobić taniej i lepiej?”

Myślenice. Modernizacja stadionu Dalinu w ogniu krytyki radnych opozycyjnych. „Czy można to było zrobić taniej i lepiej?”
Fot. Piotr Jagniewski

Remont stadionu Dalinu może kosztować 30,5 mln zł. Radni opozycyjni punktują braki w tym pomyśle, zwracając uwagę na kwotę, sposób prowadzenia procedury przetargowej i informacyjnej oraz porównując inwestycję do modernizacji przeprowadzonych w innych miastach Polski.

„Dlaczego nie interesowali się tym wcześniej?” - dopytuje sekretarz gminy Robert Pitala (PiS).

„Informowanie to obowiązek gminy. Jesteśmy za modernizacją, ale nie za taką kwotę” – mówią radni WDG i podczas głosowania wstrzymują się, albo opowiadają się przeciw

 

Podczas 78. sesji rady miejskiej w trakcie rozpatrzenia i podjęcia uchwały budżetowej gminy na rok 2024, wywiązała się dyskusja dotycząca kwoty, jaką gmina będzie musiała dołożyć do modernizacji stadionu Dalinu Myślenice.

Przypomnijmy; pierwsze zapowiedzi rozbudowy stadionu im. Gustawa Grochala burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS) składał w 2021 roku podczas obchodów 100-lecia klubu. „Kiedy projekt będzie gotowy i będzie pozwolenie na budowę, gmina planuje ubiegać się o środki z Polskiego Ładu na realizację prac. Potrzeba będzie na to, jak się wstępnie szacuje, ok. 15 mln zł” – jego wypowiedź z gali przytaczał wówczas Dziennik Polski.

Jak pisaliśmy w październiku 2023 r., gmina Myślenice na tę inwestycję pozyskała 25 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

Przetarg na przebudowę stadionu miejskiego został ogłoszony z końcem 2023 roku. Jak na początku lutego dowiedzieliśmy się w UMiG; „obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert, a ogłoszenia wyników możemy się spodziewać najprawdopodobniej w lutym”

 

Remont tak, ale nie za takie pieniądze

Jak podczas dyskusji podkreślał Jerzy Cachel (WDG) do przetargu przystąpiła jedna firma, która zaproponowała wykonanie zadania za 33 mln zł. „Później przy ofertach dodatkowych firma zeszła do 30,5 mln. Z czego zatem zrezygnowała, że zeszła z ceny?” – dopytywał.

Skarbnik Anita Kurdziel stwierdziła, że według niej „z zysku, z marży, którą nałożyła, bo na pewno nie było zmiany w kosztorysie i nie było zmiany zakresu. Ta praktyka, czyli negocjacje po przetargu jest u nas powszechnie stosowana i często udaje nam się, że te ceny są niższe niż pierwotnie złożone oferty" – mówiła.

Przy takim układzie wkład gminy Myślenice do tej inwestycji to ok. 5,4 mln zł.

Jerzy Cachel (WDG) zwracał uwagę, że „pierwotnie na stadion było założone ponad 28 mln, a teraz dokładamy jeszcze ponad 3 mln zł. Czy nie można było zmniejszyć zakresu, aby dojść do tych 28 mln zł? Skoro zgłosiła się jedna firma, nie można było ogłosić nowego przetargu? Czy wydawanie ponad 30 mln na jeden stadion, to nie jest za dużo, kiedy na terenach wiejskich są potrzeby modernizacji boisk sportowych? Pewnie chodzi nawet więcej kibiców na mecze, niż tutaj w Myślenicach, a na to nie ma pieniędzy. Czy ten stadion, jeżeli gmina przeznaczy na niego, tak duże środki będzie ogólnodostępny? – kończył swoją serię pytań. Zwracał też uwagę, że są ważniejsze potrzeby jak chociażby rozbudowa cmentarza przy ul. Sienkiewicza (tzw. na Polance).

Ponieważ w trakcie dyskusji na sali nie było burmistrza Jarosława Szlachetki (PiS), odpowiedzi na pytania starała się udzielać skarbnik Anita Kurdziel i sekretarz gminy Robert Pitala (PiS).

- Zgodnie z kompetencjami odpowiem na część tych pytań. Czy można było zmienić zakres - nie wiem. Od momentu, kiedy zostały sporządzone kosztorysy do momentu przetargu, niejednokrotnie te kosztorysy się zmieniają. Mamy pieniądze; zabezpieczamy je dochodami i przychodami z wolnych środków z roku ubiegłego. Z tego co mi wiadomo; obiekt będzie ogólnodostępny, dzisiaj też te obiekty są ogólnodostępne – mówiła Anita Kurdziel.

- Nie jestem przeciwnikiem modernizacji stadionu Dalinu, ale nie za takie pieniądze, proszę państwa! – swoją wypowiedź rozpoczął Tomasz Wójtowicz (WDG). Jako przykład podobnej inwestycji podał stadion miejski w Braniewie, który kosztował 10,5 mln zł.

- Identyczny jak koncepcja stadionu w Myślenicach, z bieżnią sześcio-, a nie cztero-torową, bo na takiej nie można przeprowadzić poważnych zawodów lekkoatletycznych, ze wszystkimi rzutniami lekkoatletycznymi oraz z widownią. I kosztował 10 mln zł, a my płacimy 30 mln zł za jeden stadion! Czy nikomu w wydziale inwestycji nie zapaliła się lampka, że coś tu nie gra z tymi wycenami? Może warto sprawdzić jak podobne inwestycje realizowano w Polsce? Specyfikację można zmienić, nie musi zawierać opisu kształtu źdźbła trawy. Żeby kosztorys był adekwatny do pieniędzy, jakie mamy. Lekką ręką zwiększamy wkład własny do 5 mln zł – przekonywał.

Czesław Bisztyga (nz) podkreślał, że jego zdaniem remont jest konieczny, „ale nie za takie pieniądze”. Pytał czy ktoś przeprowadził analizy m.in. dotyczące sprzedaży biletów. – Podejmujemy się remontu za 30 mln zł, budujemy trybunę na 2000 osób, a sprzedaje się ok 100 biletów – mówił. - Po co robimy bieżnię, która nie pozwala organizować zawodów? Czy zrobił ktoś analizę dotyczącą utrzymania tego obiektu? Przecież za to będą płacić myśleniczanie, z podatków – argumentował radny Bisztyga.

Bogusław Podmokły (WDG) zwracał uwagę, że nie byłoby całej dyskusji, gdyby inwestycja była procedowana prawidłowo. - Zanim projekt został złożony o dofinansowanie, powinno odbyć się posiedzenie komisji edukacji kultury i sportu, z projektantem, przedstawicielami klubu Dalin, a radni powinni otrzymać niezbędne informacje oraz możliwość podjęcia dyskusji. Cały projekt poszedł poza naszymi plecami, jeśli chodzi o radę miejską – mówił.

Grażyna Ambroży (BU) analizowała kolejne etapy przetargu i pytała dlaczego po zgłoszeniu się tylko jednej firmy, nie został ogłoszony drugi. Znalazła też zapis mówiący o tym, że trybuna została zmniejszona do 600 miejsc. „Czyli nie wiemy, czy ta kwota 30 mln to oszczędność i robimy za mniejsze pieniądze, czy został zmniejszony zakres prac i trybuny zostaną wykonane na mniejszą liczbę osób” – podkreślała. Na sali obrad nie było nikogo, kto byłby w stanie rozwiać jej wątpliwości.

Grażyna Ambroży (BU): Jeżeli jedna firma zgłosiła się z ofertą na 33 mln zł, dlaczego przetarg nie został unieważniony i nie został ogłoszony drugi? Jeśli w Biuletynie Informacji Publicznej przyglądniemy się umowie, to 25 stycznia informacja o otwarciu ofert mówiła o 33 mln zł, a 31 stycznia informacja o otwarciu ofert dodatkowych… o 30 mln zł.

Zgłoszony przez radną wniosek nie otrzymał pozytywnej opinii radnych (8 głosów za, 11 przeciw, 2 radnych nieobecnych).

Sekretarz gminy Robert Pitala (PiS) wytykał radnym opozycyjnym, że przez ostatni pół roku nie wykazali się inicjatywą i nie interesowali się tematem. „Dyskusja jest spóźniona. Spekulowanie, że jedna firma w Polsce, że coś zostało źle zrobione, to niepoważne mówienie. Myślę, że można było dać przewodniczącemu znać, żeby zjawił się ktoś z przetargów. Wszystko można było jak najbardziej wytłumaczyć odpowiedzieć, ale nie w tym punkcie i nie w tym momencie” – mówił.

Robert Pitala (PiS), sekretarz gminy: Nie jestem w stanie państwu odpowiedzieć na temat kwestii merytorycznych. Nie spodziewałem się , że będzie taka dyskusja w punkcie zmiany uchwały budżetowej.

 

Radni WDG "w połowie za, a w połowie przeciw"?

Jerzy Cachel w imieniu radnych klubu WDG wygłosił oświadczenie, w którym podkreślił, że „my jesteśmy za przebudową tego stadionu, ale nie za taką kwotę. To jest bardzo duża kwota, jak na gminę Myślenice, żeby przeznaczać ją na jeden stadion” – mówił. W odpowiedzi usłyszał od radnej Haliny Dyląg (PiS): „jesteście w połowie za, a w połowie przeciw”.

- Czego pani nie rozumie? Jesteśmy za tym stadionem, ale nie za taka kwotę! W czym pani ma problem? Za 15 mln zł się na da wyremontować? Pani tak łatwo rzucić 30 mln zł? – ripostował radnyc Cachel.

My jesteśmy za przebudową tego stadionu, ale nie za taką kwotę. To jest bardzo duża kwota, jak na gminę Myślenice, żeby przeznaczać ją na jeden stadion - Jerzy Cachel (WDG). 

Dyskusję zakończył przewodniczący Mirosław Fita (PiS). - Zagłosuję za stadionem, z tego względu, że wymaga tej modernizacji. Nie mam takich dylematów jeśli chodzi o stadion Dalinu, który będzie na pewno ogólnodostępny. To bardzo dobra decyzja i szkoda by było tych środków. Tym bardziej, że budowa tego nie powoduje zadłużenia gminy” – mówił.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2024 – Uchwała Nr 771/LXXVI/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024 roku: ZA (11): Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wierzba Czesław; PRZECIW (5): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Podmokły Jan; WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): Lejda-Kuklewicz Eleonora, Podmokły Bogusław, Wójtowicz Tomasz; NIEOBECNI (2): Malinowski Wojciech, Ostrowski Kamil.

Z obecnych radnych gminnych na kadencję w radzie 2024-29 najbardziej zasługuje:

 • Grażyna Ambroży (BU)
 • Czesław Bisztyga (nz)
 • Józef Błachut (WDG)
 • Jerzy Cachel (WDG)
 • Halina Dyląg (PiS)
 • Mirosław Fita (PiS)
 • Wojciech Gablankowski (PiS)
 • Andrzej Grzybek (PiS)
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS)
 • Izabela Kutrzeba (nz)
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG)
 • Wojciech Malinowski (BU)
 • Piotr Motyka (PiS)
 • Kamil Ostrowski (WDG)
 • Bogusław Podmokły (WDG)
 • Jan Podmokły (WDG)
 • Bogusław Stankiewicz (PiS)
 • Katarzyna Stopka (PiS)
 • Stanisław Topa (PiS)
 • Czesław Wierzba (PiS)
 • Tomasz Wójtowicz (WDG)
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży (BU) Grażyna Ambroży (BU) 11%
 • Czesław Bisztyga (nz) Czesław Bisztyga (nz) 12%
 • Józef Błachut (WDG) Józef Błachut (WDG) 5%
 • Jerzy Cachel (WDG) Jerzy Cachel (WDG) 8%
 • Halina Dyląg (PiS) Halina Dyląg (PiS) 6%
 • Mirosław Fita (PiS) Mirosław Fita (PiS) 7%
 • Wojciech Gablankowski (PiS) Wojciech Gablankowski (PiS) 4%
 • Andrzej Grzybek (PiS) Andrzej Grzybek (PiS) 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS) Małgorzata Jaśkowiec (PiS) 3%
 • Izabela Kutrzeba (nz) Izabela Kutrzeba (nz) 3%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) 2%
 • Wojciech Malinowski (BU) Wojciech Malinowski (BU) 2%
 • Piotr Motyka (PiS) Piotr Motyka (PiS) 3%
 • Kamil Ostrowski (WDG) Kamil Ostrowski (WDG) 12%
 • Bogusław Podmokły (WDG) Bogusław Podmokły (WDG) 3%
 • Jan Podmokły (WDG) Jan Podmokły (WDG) 3%
 • Bogusław Stankiewicz (PiS) Bogusław Stankiewicz (PiS) 1%
 • Katarzyna Stopka (PiS) Katarzyna Stopka (PiS) 2%
 • Stanisław Topa (PiS) Stanisław Topa (PiS) 3%
 • Czesław Wierzba (PiS) Czesław Wierzba (PiS) 3%
 • Tomasz Wójtowicz (WDG) Tomasz Wójtowicz (WDG) 6%
 • Głosów: 1721

Klub Sportowy Dalin Myślenice został założony w 1921 roku. Jego nazwa pochodzi od pobliskiego wzniesienia Dalin. Klub tworzą cztery sekcje: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, zapasy/sumo i od niedawna sekcja biegowa. W przeszłości istniały również sekcje piłki ręcznej, narciarstwa, gimnastyczna i lekkoatletyczna.

Powiązane tematy

Komentarze (12)

 • 28 lut

  O ile basen, parki, sale sportowe służą wszystkim, o tyle boisko Dalinu, tylko działaczom i 10 % kibiców.
  Gdyby z tego zrobić orlika z oświetleniem by młodzież miała dostęp. Zawody międzyszkolne itd.
  Przynajmniej nie byłby to tylko okolicznościowy trawnik

  35 11 Odpowiedz
 • 28 lut

  Dobrze zrobiony przetarg ma na celu wyłonić jedynego słusznego wykonawcę. Akurat tutaj widać to jak na dłoni, chociaż nie dla każdego, bo trzeba by się zagłębić w drzewo genealogiczne.
  Kamienica Obońskich to wał, Dalin pachnie drugim wałem co następne, może basen kto wie ile jeszcze takich. Prezydent nie zdąży wszystkich ułaskawić.

  31 8 Odpowiedz
 • 28 lut

  Świetna inwestycja! Jeszcze każdemu piłkokopaczowi willę i Mercedesa, bo to nasza duma i chwała!

  29 6 Odpowiedz
 • 28 lut

  Koszt 30 mln zł to dlatego że pod stadionem ma zostać wybudowany duży schron dla OC ?

  18 3 Odpowiedz
 • 28 lut

  Czemu nie można zaprojektować kilku opcji mniejszej większej dużej odpowiednio za 10 20 30 mln ? Wtedy rada widzi co za co i za ile i może głosować …
  Śmierdzi ustawka w przetargu … dziwnym trafem jeden chętny na taką kasę bo domyślam się że zarobek duży skoro ot tak puścili 3mln
  Druga sprawa co znaczy ogólnodostępny ?
  Tzn że mogę przyjść z kumplami pograć ? Czy jak zapisze dziecko do dalinu to bd miało tam trening itp

  Kolejna sprawa to jak to jest że zbiera się rada a burmistrza nie ma ?zresztą Kamilek to też już któryś raz odpuszcza zebranie ..

  16 4 Odpowiedz

Zobacz więcej