Jawornik

Budować przedszkole na podstawie gotowego planu, czy kupować działkę i tworzyć nowy?

Budować przedszkole na podstawie gotowego planu, czy kupować działkę i tworzyć nowy?
Kupno działki pod budowę przedszkola w Jaworniku wywołało jedną z gorętszych dyskusji w tej kadencji między burmistrzem Jarosławem Szlachetką a radnym Tomaszem Wójtowiczem.

Kupno działki pod budowę przedszkola w Jaworniku wywołało jedną z gorętszych dyskusji w tej kadencji między burmistrzem Jarosławem Szlachetką a radnym Tomaszem Wójtowiczem. Samorządowcy spierali się o to, czy placówkę powinno się budować według starego projektu, czy kupować działkę i wydać pieniądze na nowy?

Podczas wczorajszej sesji rady gminy burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS) apelował do radnych, aby ci zaakceptowali projekt wydatku 300 tys. zł na zakup działki na której miałoby stanąć przedszkole w Jaworniku. Burmistrz proponował, aby gmina kupiła ziemię od tamtejszej parafii i wybudowała na niej przedszkole samorządowe.

Jak się okazuje nie jest to nowy pomysł, bo potrzebę budowy przedszkola w Jaworniku rodzice zgłaszali po raz pierwszy w 2013 roku, kiedy pod ich petycją podpisało się kilkuset mieszkańców wsi. W dodatku radni poprzednich kadencji opracowali projekt rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola, ale nie udało im się doprowadzić do jego realizacji.

Brak miejsca to nie jedyny problem z jakim na co dzień zmaga się dyrekcja placówki istniejącej w Jaworniku od 1963 roku. Przedszkole mieści się w ponad stuletnim budynku, który znajduje się blisko drogi, a drzwi wejściowe prowadzą bezpośrednio na jezdnię.

Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Tomasz Wójtowicz (KWW Macieja Ostrowskiego), który w poprzedniej kadencji (2014-2018) pełnił rolę przewodniczącego rady. Zwracał uwagę na to, że poprzednia rada przygotowała dokumentację (w tym projekt) rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Jaworniku oraz, że wydawanie pieniędzy na nową działkę i rozpoczynanie procedury budowy od nowa nie jest dobrym pomysłem, skoro można skorzystać z gotowych i opłaconych rozwiązań.

Tomasz Wójtowicz (KWW MO): Rada poprzedniej kadencji w temacie przedszkola w Jaworniku przygotowała pełną dokumentację pod jego budowę zawierający projekt rozbudowy przedszkola, stołówki i kuchni. Staraliśmy się o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych, a w budżecie zarezerwowaliśmy kwotę 5 mln zł. Następnie okazało się, ze koszt inwestycji to 8 mln zł. Nie wszyscy radni się godzili na to, aby tyle pieniędzy wydać na jedną miejscowość.

Dlaczego teraz rezygnujemy z tych działań i kupujemy grunt, skoro za 300 tys. zł można pociągnąć tę budowę i wykorzystać gotowy projekt? Burmistrz mówił, że budżet jest w fatalnym stanie, a tu nagle wydajemy taką kwotę na działkę, a kolejno trzeba będzie wykonać nowy projekt. Na mój prosty rozum – kupowanie działki i rozpoczynanie prac od nowa, tylko wydłuży realizację tego przedsięwzięcia. Gdybyśmy te pieniądze przeznaczyli od razu na budowę, korzystając z gotowego projektu, przyśpieszymy to działanie. Po co kupować działkę, skoro wszystko jest przygotowane pod budowę?

W odpowiedzi burmistrz mówił m.in. o zakupie przez gminę innych nieruchomości i zwracał uwagę, że wspomniany przez byłego przewodniczącego projekt, został nisko oceniony i zajął jedno z końcowych miejsc na liście.

Burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS): (…) Państwo przygotowaliście projekt, który nie był poddany żadnym konsultacjom z gronem pedagogicznym, z mieszkańcami ani rodzicami (…) wniosek był oszacowany na kwotę ponad 5 mln zł, znając to, jak w tamtym czasie były przygotowane różne dokumentacje i kosztorysy - np. budowy Muzeum Niepodległości, to nie chciałbym myśleć jakimi kosztami zakończyłaby się realizacja projektu rozbudowy szkoły i budowy przedszkola w Jaworniku.

(…) Co Pan zrobił od 2014 żeby projekt rozbudowy został przełożony w czyn? Przedszkola do dzisiaj nie ma. Chcąc zakupić nieruchomość od parafii w Jaworniku, przypomnę że powracamy do pierwotnego zamysłu gminy Myślenice, gdzie miała być obrana taka droga. Najpierw gmina miała kupić nieruchomość od księdza i wybudować tam przedszkole. Kłania się kadencja 2010-2014 roku. Myślę, że ci którzy odpowiadali wtedy za to w gminie, bardzo dobrze wiedzieli, że gmina nie ma szans na pozyskanie pieniędzy na budowę z rewitalizacji. Dlatego dzisiaj jest zgoda parafii poprzedzona zapytaniem Kurii Metropolitarnej co do kupna-sprzedaży nieruchomości położonej w Jaworniku.

Myślę, że na tamten czas, ani dzisiaj gminy na to nie stać, dlatego podjąłem decyzję o tym, że będziemy budowali przedszkole. Dzisiaj budynek nie nadaje się do tego, aby dzieci się tam uczyły i wychowywały.

Przedszkole obiecywano już w 2014 roku, miało być oddane do użytku w 2016, a dzisiaj mamy na karku koniec 2019 roku, a pan się zastanawia czy pomysł jest zasadny - pytając o moją gospodarność. Gdzie była pana gospodarność, kiedy był Pan przewodniczącym? Wydaje mi się, że miał Pan realny wpływ na wydatkowanie pieniędzy gminy na infrastrukturę szkolną i przedszkolną.

W swoich wypowiedziach burmistrz zwracał uwagę, że w poprzednich kadencjach wiele inwestycji gminnych było przeszacowanych. Jako dobry przykład podawał gminę Lanckorona, gdzie wójt wybudował przedszkole dla 80 dzieci za 2,5 mln zł w przeciągu roku.

*W tekście zostały użyte fragmenty wypowiedzi. Cała dyskusja dostępna jest na filmie (36 min. 30 sec.).

Pierwszy rok Jarosława Szlachetki na stanowisku burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w kadencji 2018-23 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 11%
 • bardzo dobry bardzo dobry 14%
 • dobry dobry 13%
 • dostateczny dostateczny 11%
 • dopuszczający dopuszczający 11%
 • niedostateczny niedostateczny 40%
 • Głosów: 2060

 

Dlaczego nie skorzystać z gotowego projektu?

Projekt opracowany przez radnych poprzednich kadencji zakładał budowę przedszkola przed budynkiem znajdującej się w pobliżu podstawówki. Miała to być dwukondygnacyjna budowla zawierająca 5 oddziałów przedszkolnych, będących w stanie pomieścić około 120 dzieci. Projekt obejmował również przebudowę części szkoły podstawowej i połączenie jej z budynkiem ówczesnego gimnazjum. W nowym skrzydle o powierzchni 1455 m2 miała znaleźć się świetlica, kuchnia, sale dydaktyczne, szatnie i łazienki.

Burmistrz Szlachetka tłumaczy, że stary projekt rozbudowy szkoły i budowy przedszkola wpisywał się w całą działkę przyszkolną, składał się z kilku komponentów, które miały być dobudowane do do gimnazjum, a to miałoby ograniczyć dalsze działania, bowiem działka miałaby zostać w pełni zagospodarowana.

O intencje burmistrza dopytywał kolejny radny z KW MO – Bogusław Podmokły. - Rozumiem, że uznał Pan, że dotychczasowy projekt był niewłaściwy i uważa, że rozsądniej będzie wykonać nowy? – dociekał.

Intencja jest jedna – to budowa nowego przedszkola z możliwością prowadzenia przy tej jednostce oddziału żłobkowego

- Jarosław Szlachetka

- Uważam, że budowa nowego budynku przedszkola jest najwłaściwszym kierunkiem i nie ukrywam, że będziemy chcieli to wykonać w ramach budynków niskobudżetowych, aby zrealizować tę inwestycję w miarę szybko. Dzisiaj proszę radnych o środki na zakup nieruchomości pod budowę nowego przedszkola samorządowego w Jaworniku. Intencja jest jedna – to budowa nowego przedszkola z możliwością prowadzenia przy tej jednostce oddziału żłobkowego – usłyszał w odpowiedzi od burmistrza.

Którego z przedstawicieli Rady Gminy Myślenice najchętniej zaprosiłbyś na rodzinny obiad?

 • Grażyna Ambroży (Bez Układów)
 • Czesław Bisztyga (KW MO)
 • Józef Błachut (KW MO)
 • Jerzy Cachel (KW MO)
 • Halina Dyląg (PiS)
 • Mirosław Fita (PiS)
 • Wojciech Gablankowski (PiS)
 • Andrzej Grzybek (PiS)
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS)
 • Izabela Kutrzeba (KW MO)
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (KW MO)
 • Wojciech Malinowski (Bez Układów)
 • Piotr Motyka (PiS)
 • Kamil Ostrowski (KW MO)
 • Bogusław Podmokły (KW MO)
 • Jan Podmokły (KW MO)
 • Bogusław Stankiewicz (PiS)
 • Wacław Szczotkowski (PiS)
 • Stanisław Topa (PiS)
 • Czesław Wierzba (PiS)
 • Tomasz Wójtowicz (KW MO)
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży (Bez Układów) Grażyna Ambroży (Bez Układów) 19%
 • Czesław Bisztyga (KW MO) Czesław Bisztyga (KW MO) 5%
 • Józef Błachut (KW MO) Józef Błachut (KW MO) 5%
 • Jerzy Cachel (KW MO) Jerzy Cachel (KW MO) 6%
 • Halina Dyląg (PiS) Halina Dyląg (PiS) 5%
 • Mirosław Fita (PiS) Mirosław Fita (PiS) 7%
 • Wojciech Gablankowski (PiS) Wojciech Gablankowski (PiS) 6%
 • Andrzej Grzybek (PiS) Andrzej Grzybek (PiS) 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS) Małgorzata Jaśkowiec (PiS) 3%
 • Izabela Kutrzeba (KW MO) Izabela Kutrzeba (KW MO) 3%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (KW MO) Eleonora Lejda-Kuklewicz (KW MO) 3%
 • Wojciech Malinowski (Bez Układów) Wojciech Malinowski (Bez Układów) 2%
 • Piotr Motyka (PiS) Piotr Motyka (PiS) 3%
 • Kamil Ostrowski (KW MO) Kamil Ostrowski (KW MO) 8%
 • Bogusław Podmokły (KW MO) Bogusław Podmokły (KW MO) 2%
 • Jan Podmokły (KW MO) Jan Podmokły (KW MO) 2%
 • Bogusław Stankiewicz (PiS) Bogusław Stankiewicz (PiS) 2%
 • Wacław Szczotkowski (PiS) Wacław Szczotkowski (PiS) 3%
 • Stanisław Topa (PiS) Stanisław Topa (PiS) 3%
 • Czesław Wierzba (PiS) Czesław Wierzba (PiS) 2%
 • Tomasz Wójtowicz (KW MO) Tomasz Wójtowicz (KW MO) 9%
 • Głosów: 1701

Dyskusję zakończyło głosowanie podczas którego 14 radnych było za przyznaniem kwoty 300 tys. zł na zakup działki pod budowę nowego przedszkola w Jaworniku, 6 wstrzymało się od głosu i 1 jeden był przeciw.

 

Powiązane tematy

Komentarze

 • mysleniczaninzdziada 1 paź 2019

  Jak to jest ze kasy nie ma w skarbcu a się wydaje na działkę. Ksiądz mógłby ja dać na przedszkole za symboliczna złotówkę jak gmina pod Caritas a skoro jest projekt to zapłacić za przeróbkę, wykorzystać i wydać 300 tys na budowę. Dobrze mówi wojtowicz, po co to robić od nowa?

  66 18 Odpowiedz
  • 1 paź 2019

   Dobrze wiesz ze to tak nie działa. W Polsce to kościol kupuje po 1 zł dzialki ale nie sprzedaje. Przeciez kasa musi sie zgadzac

   44 8 Odpowiedz
  • 2 paź 2019

   50% ceny sprzedaży idzie do kurii i to w Krakowie ustalają cenę :)

   14 1 Odpowiedz
 • Zofia 1 paź 2019

  Chyba tylko dlatego to robią bo burmistrz obiecał przed wyborami ze zrobi przedszkole. No dobra róbcie ale taniej a nie zaraz interesy z proboszczem i wydawanie na kolejny projekt gmina to nie tylko jawornik

  45 17 Odpowiedz
  • 1 paź 2019

   Do tej pory Jawornik ZAWSZE był traktowany po macoszemu, to przedszkole to ruina na ratowanie której przecież też wydawane są pieniądze, od 2010 czekamy na nową placówkę, tu nie ma co rozważać tu trzeba działać !!!

   22 13 Odpowiedz
 • mirek@ 1 paź 2019

  Polecam obejrzeć film i zobaczyć jak sie pan burmistrz irytuje jak cos jest nie po jego mysli... masakra ;)

  50 11 Odpowiedz
 • 1 paź 2019

  Chłopaki ze zdjęć chyba trochę za dużo jedzą....

  43 1 Odpowiedz
 • OKOKI 1 paź 2019

  Już wam chytry klecha da działkę za symbooliczną złotówkę Jemu już się oczy świecą na myśl o tych 300 tyś.

  43 7 Odpowiedz
 • Jacek Karwatowski 1 paź 2019

  powinno sie zapytac tego ksiedza dlaczego nie odda za bog zaplac i czyje to bylo wczesniej! chetnie przeczytam co ma do powiedzenia w tej sprawie. przeciez to dla dobra dzieci i parafian, a pieniedzy w budzecie nie ma bo podobno pusto i w radzie wszyscy zaciskaja pasa. kto za tym zeby ksiadz sie tu wypowiedzial niech da lapke w góre!!!!

  67 4 Odpowiedz
 • 1 paź 2019

  Nie jestem z Jawornika, wiec mi to lotto. Ale, chyba lepiej mies fajne parterowe przedszkole+ żłobek i do tego ogród gdzie dzieci będą się mogły bawić. Do tego wygony i bezpieczny parking dla rodziców. Z kwotę 5 mln zł, można spokojnie wybudować budynek o powierzchni 1200-1500 m2. co daje około 10 m2 na 1 dziecko (co jest oczywistą przesadą). Wniosek jest, taki że taniej jest postawić nowe przedszkole. Nie będzie jeszcze większego korka po szkołą. Same plusy. Komitet Ostrowskiego tego nie widzi ? Ludzie z Jawornika, nie dajcie się manipulować.

  32 30 Odpowiedz
 • profesor profesor 1 paź 2019

  Czy ktoś wie jakich rozmiarów jest wspomniana działka?

  19 1 Odpowiedz
 • 1 paź 2019

  Po co przedszkole jak lepiej wybudować za pieniądze mieszkańców dom starców koło plebani :) Gmina powinna się wziąść za te inwestycje i w zamian 2 domu parafialnego powinno być tam przedszkole.

  37 4 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  czemu mam kogos zapraszac na obiad co jest juz nie tylko Jaroslawowi nie styka do 1 szego ?

  14 5 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  2 paź 2019

  za pewne będzie taniej i więcej kopert pójdzie w ruch jak będzie nowa działka i nowy plan

  14 3 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  Dobrze że radny ma stare zdjecie w kułeczku bo aktualne moglo by sie niezmiescic :D

  20 4 Odpowiedz
  • Bartek Bartkowski 2 paź 2019

   noooo burmistrz tez moglby sie w wiele miejsc nie zmiescic, w sumie to obaj panowie mogliby. ale nie wyglad a czyny i slowa! :) a tu sa czyny kupienia dzialki i slowa o tym ze poprzednie plany byly zle

   14 2 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  https://krakow.onet.pl/cbsp-polscy-i-czescy-policjanci-rozbili-grupe-przemycajaca-narkotyki/xqbhwjp

  Takie coś znalazłem nie kojarzące się z przedszkolem, ale z Myślenicami.

  10 2 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  Z tego co się orientuję, to kuria postawiła wtedy zaporową cenę za działkę, bo to nie parafia sprzedaje, tylko kuria musi dać zgodę, bo 50% kwoty sprzedaży idzie do Krakowa. Także podziękujmy wszyscy księżom, że tyle to wszystko trwa. Mógłby burmistrz sobie odpuścić żenujące prztyczki do poprzednich władz gminy, bo tylko to mu najlepiej wychodzi póki co.

  25 4 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  No tak zbliżają się wybory wraca temat przedszkola w Jaworniku... Wstyd porostu wstyd dzieci chodzą do zagrzybialego przedszkola o małej powierzchni. Z wyjściem na ulicę.. To temat do uwagi chętnie by się tym zajęli.. Od 2013 roku dzieci czekają na nowy budynek.. Dzieci. Tak dzieci... A nasze władze jeszcze się spieraja w tej kwestii. W rok postawili dom parafialny. W którym teraz mieszka braciszek proboszcza. budują nowy budynek starostwa a przedszkole gdzie??? . A przedszkole prosi się od 2013.. Jakaś paranoja.. Ludzie co z tym krajem się dzieje.. Każdy robi co chce.. I na nic nie ma pieniędzy.. Ksiądz nie odda działki za free bo za co wykończy domek parafialny przecież jeszcze ogrodzenie ogród.....

  27 5 Odpowiedz
  • 2 paź 2019

   Co do tego ma budynek starostwa? Jak za przedszkola odpowiada gmina Myślenice, a nie powiat, który musi zadbać o 85 miejscowości. Bardziej trzeba mieć pretensje do kapłanów, że tak troszczą się o swoje owieczki.

   16 3 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  Wziąść to się za księdza... Parafia jest mieszkańców i wszystko co do niej należy.. a nie proboszcza i kuriii. To działki mieszkańców Jawornika.. I należy się im każda działka parafialna... Jeszcze będą płacić za swoje działki.. Normalnie paranoja co to się wyprawia... Płacić księża za działkę pod przedszkole..

  33 5 Odpowiedz
 • Andrzej 2 paź 2019

  Trzeba zmienić urząd skarbowy, nie będą moich pieniędzy trwonić na wieczne projekty, plany i plucie na siebie.

  6 3 Odpowiedz
 • 3 paź 2019

  Jakoś to wszystko strasznie dziwne.
  Czy na pewno chodzi tu o dobro dzieci?
  PiS z burmistrzem naciska mocno na wykup od parafii w Jaworniku działki. Dlaczego ?

  Patrzę na stronę parafii http://parafiawjaworniku.pl/ i na nazwiska ludzi, którzy z tą parafią są związani.
  1.) NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ - Adam S. widywany na każdym "zjeździe PiS"
  2.) ORGANISTA Robert B. - członek partii PiS
  3.) Przed kościołem na parafialnej tablicy wisi pan Kurowski - człowiek startujący z listy PiS do sejmu.

  Naliczyłem co najmniej trzy osoby związane z PiS.
  Zadaje sobie pytanie, czy Ci ludzie związani z parafią w Jaworniku są tak marnymi politykami, że nie potrafią z proboszczem dla dobra dzieci i społeczeństwa wynegocjować symboliczną opłatę za działkę, na której może powstać przedszkole, czy PiS naciska na odkup działki od proboszcza dla jakiś szeptanych korzyści pojedynczej osoby ?

  Czy w sejmie, jako kandydat na posła pan Kurowski będzie równie skuteczny w pośredniczeniu w sprawach ważnych dla mieszkańców Myślenic ?
  Czy ta sprawa ma drugie dno ?

  https://naforum.zapodaj.net/c0180bac4934.jpg.html

  <a href=https://naforum.zapodaj.net/c0180bac4934.jpg.html><img src=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/c0180bac4934.jpg alt=hosting zdjęć zapodaj.net /></a>

  zdjecie

  19 7 Odpowiedz
  • 4 paź 2019

   Całkowita racja,

   Jest więcej osób związanych z partą PIS w Jaworniku m. in. Pan Radny Gminny - nauczyciel religii, Pan Burmistrz ...

   A na tablicy przykościelnej zawsze wisiały plakaty TYLKO kandydatów z list PISu.

   8 3 Odpowiedz
  • 6 paź 2019

   Przyjacielu, obejrzyj sobie obraz, który został ostatnio sprzedany w Londynie za duuużo funtów i będzie Ci tak jak i mnie lżej na duszy. Nic dodać. nic ująć.

   2 2 Odpowiedz
 • jeden język a dwoje uszu 3 paź 2019

  to nie jest tablica parafii tylko solectwa

  8 3 Odpowiedz
  • 4 paź 2019

   Skoro tablica sołectwa, to dlaczego wiszą tylko plakaty kandydatów PISu??

   7 3 Odpowiedz
 • 4 paź 2019

  Jestem mieszkanką Jawornika i bardzo DZIĘKUJĘ za podjęte działania Panu Burmistrzowi i wszystkim, którzy głosowali na TAK.

  10 15 Odpowiedz
 • 5 paź 2019

  To taki projekt przeszedł?To Osieczany,Polanka od lat walczy o rozbudowę szkoły a tu działki się kupuje od lewa do prawa!!!?!

  9 3 Odpowiedz
 • 5 paź 2019

  Jawornik pany !!!!!

  5 Odpowiedz
 • 6 paź 2019

  Dlaczego gmina przekazywała/przekazuje parafiom atrakcyjne tereny za symboliczną złotówkę a odwrotnie to nie działa?

  15 1 Odpowiedz
 • 6 lip

  Józiu Błachucie, zawiodłam się na Tobie. Widać kasa nie śmierdzi.

  4 Odpowiedz

Zobacz więcej