Jawornik

Budować przedszkole na podstawie gotowego planu, czy kupować działkę i tworzyć nowy?

Budować przedszkole na podstawie gotowego planu, czy kupować działkę i tworzyć nowy?
Kupno działki pod budowę przedszkola w Jaworniku wywołało jedną z gorętszych dyskusji w tej kadencji między burmistrzem Jarosławem Szlachetką a radnym Tomaszem Wójtowiczem.

Kupno działki pod budowę przedszkola w Jaworniku wywołało jedną z gorętszych dyskusji w tej kadencji między burmistrzem Jarosławem Szlachetką a radnym Tomaszem Wójtowiczem. Samorządowcy spierali się o to, czy placówkę powinno się budować według starego projektu, czy kupować działkę i wydać pieniądze na nowy?

Podczas wczorajszej sesji rady gminy burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS) apelował do radnych, aby ci zaakceptowali projekt wydatku 300 tys. zł na zakup działki na której miałoby stanąć przedszkole w Jaworniku. Burmistrz proponował, aby gmina kupiła ziemię od tamtejszej parafii i wybudowała na niej przedszkole samorządowe.

Jak się okazuje nie jest to nowy pomysł, bo potrzebę budowy przedszkola w Jaworniku rodzice zgłaszali po raz pierwszy w 2013 roku, kiedy pod ich petycją podpisało się kilkuset mieszkańców wsi. W dodatku radni poprzednich kadencji opracowali projekt rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola, ale nie udało im się doprowadzić do jego realizacji.

Brak miejsca to nie jedyny problem z jakim na co dzień zmaga się dyrekcja placówki istniejącej w Jaworniku od 1963 roku. Przedszkole mieści się w ponad stuletnim budynku, który znajduje się blisko drogi, a drzwi wejściowe prowadzą bezpośrednio na jezdnię.

Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Tomasz Wójtowicz (KWW Macieja Ostrowskiego), który w poprzedniej kadencji (2014-2018) pełnił rolę przewodniczącego rady. Zwracał uwagę na to, że poprzednia rada przygotowała dokumentację (w tym projekt) rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Jaworniku oraz, że wydawanie pieniędzy na nową działkę i rozpoczynanie procedury budowy od nowa nie jest dobrym pomysłem, skoro można skorzystać z gotowych i opłaconych rozwiązań.

Tomasz Wójtowicz (KWW MO): Rada poprzedniej kadencji w temacie przedszkola w Jaworniku przygotowała pełną dokumentację pod jego budowę zawierający projekt rozbudowy przedszkola, stołówki i kuchni. Staraliśmy się o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych, a w budżecie zarezerwowaliśmy kwotę 5 mln zł. Następnie okazało się, ze koszt inwestycji to 8 mln zł. Nie wszyscy radni się godzili na to, aby tyle pieniędzy wydać na jedną miejscowość.

Dlaczego teraz rezygnujemy z tych działań i kupujemy grunt, skoro za 300 tys. zł można pociągnąć tę budowę i wykorzystać gotowy projekt? Burmistrz mówił, że budżet jest w fatalnym stanie, a tu nagle wydajemy taką kwotę na działkę, a kolejno trzeba będzie wykonać nowy projekt. Na mój prosty rozum – kupowanie działki i rozpoczynanie prac od nowa, tylko wydłuży realizację tego przedsięwzięcia. Gdybyśmy te pieniądze przeznaczyli od razu na budowę, korzystając z gotowego projektu, przyśpieszymy to działanie. Po co kupować działkę, skoro wszystko jest przygotowane pod budowę?

W odpowiedzi burmistrz mówił m.in. o zakupie przez gminę innych nieruchomości i zwracał uwagę, że wspomniany przez byłego przewodniczącego projekt, został nisko oceniony i zajął jedno z końcowych miejsc na liście.

Burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS): (…) Państwo przygotowaliście projekt, który nie był poddany żadnym konsultacjom z gronem pedagogicznym, z mieszkańcami ani rodzicami (…) wniosek był oszacowany na kwotę ponad 5 mln zł, znając to, jak w tamtym czasie były przygotowane różne dokumentacje i kosztorysy - np. budowy Muzeum Niepodległości, to nie chciałbym myśleć jakimi kosztami zakończyłaby się realizacja projektu rozbudowy szkoły i budowy przedszkola w Jaworniku.

(…) Co Pan zrobił od 2014 żeby projekt rozbudowy został przełożony w czyn? Przedszkola do dzisiaj nie ma. Chcąc zakupić nieruchomość od parafii w Jaworniku, przypomnę że powracamy do pierwotnego zamysłu gminy Myślenice, gdzie miała być obrana taka droga. Najpierw gmina miała kupić nieruchomość od księdza i wybudować tam przedszkole. Kłania się kadencja 2010-2014 roku. Myślę, że ci którzy odpowiadali wtedy za to w gminie, bardzo dobrze wiedzieli, że gmina nie ma szans na pozyskanie pieniędzy na budowę z rewitalizacji. Dlatego dzisiaj jest zgoda parafii poprzedzona zapytaniem Kurii Metropolitarnej co do kupna-sprzedaży nieruchomości położonej w Jaworniku.

Myślę, że na tamten czas, ani dzisiaj gminy na to nie stać, dlatego podjąłem decyzję o tym, że będziemy budowali przedszkole. Dzisiaj budynek nie nadaje się do tego, aby dzieci się tam uczyły i wychowywały.

Przedszkole obiecywano już w 2014 roku, miało być oddane do użytku w 2016, a dzisiaj mamy na karku koniec 2019 roku, a pan się zastanawia czy pomysł jest zasadny - pytając o moją gospodarność. Gdzie była pana gospodarność, kiedy był Pan przewodniczącym? Wydaje mi się, że miał Pan realny wpływ na wydatkowanie pieniędzy gminy na infrastrukturę szkolną i przedszkolną.

W swoich wypowiedziach burmistrz zwracał uwagę, że w poprzednich kadencjach wiele inwestycji gminnych było przeszacowanych. Jako dobry przykład podawał gminę Lanckorona, gdzie wójt wybudował przedszkole dla 80 dzieci za 2,5 mln zł w przeciągu roku.

*W tekście zostały użyte fragmenty wypowiedzi. Cała dyskusja dostępna jest na filmie (36 min. 30 sec.).

Pierwszy rok Jarosława Szlachetki na stanowisku burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w kadencji 2018-23 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 11%
 • bardzo dobry bardzo dobry 14%
 • dobry dobry 13%
 • dostateczny dostateczny 11%
 • dopuszczający dopuszczający 11%
 • niedostateczny niedostateczny 40%
 • Głosów: 2060

 

Dlaczego nie skorzystać z gotowego projektu?

Projekt opracowany przez radnych poprzednich kadencji zakładał budowę przedszkola przed budynkiem znajdującej się w pobliżu podstawówki. Miała to być dwukondygnacyjna budowla zawierająca 5 oddziałów przedszkolnych, będących w stanie pomieścić około 120 dzieci. Projekt obejmował również przebudowę części szkoły podstawowej i połączenie jej z budynkiem ówczesnego gimnazjum. W nowym skrzydle o powierzchni 1455 m2 miała znaleźć się świetlica, kuchnia, sale dydaktyczne, szatnie i łazienki.

Burmistrz Szlachetka tłumaczy, że stary projekt rozbudowy szkoły i budowy przedszkola wpisywał się w całą działkę przyszkolną, składał się z kilku komponentów, które miały być dobudowane do do gimnazjum, a to miałoby ograniczyć dalsze działania, bowiem działka miałaby zostać w pełni zagospodarowana.

O intencje burmistrza dopytywał kolejny radny z KW MO – Bogusław Podmokły. - Rozumiem, że uznał Pan, że dotychczasowy projekt był niewłaściwy i uważa, że rozsądniej będzie wykonać nowy? – dociekał.

Intencja jest jedna – to budowa nowego przedszkola z możliwością prowadzenia przy tej jednostce oddziału żłobkowego

- Jarosław Szlachetka

- Uważam, że budowa nowego budynku przedszkola jest najwłaściwszym kierunkiem i nie ukrywam, że będziemy chcieli to wykonać w ramach budynków niskobudżetowych, aby zrealizować tę inwestycję w miarę szybko. Dzisiaj proszę radnych o środki na zakup nieruchomości pod budowę nowego przedszkola samorządowego w Jaworniku. Intencja jest jedna – to budowa nowego przedszkola z możliwością prowadzenia przy tej jednostce oddziału żłobkowego – usłyszał w odpowiedzi od burmistrza.

Którego z przedstawicieli Rady Gminy Myślenice najchętniej zaprosiłbyś na rodzinny obiad?

 • Grażyna Ambroży (Bez Układów)
 • Czesław Bisztyga (KW MO)
 • Józef Błachut (KW MO)
 • Jerzy Cachel (KW MO)
 • Halina Dyląg (PiS)
 • Mirosław Fita (PiS)
 • Wojciech Gablankowski (PiS)
 • Andrzej Grzybek (PiS)
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS)
 • Izabela Kutrzeba (KW MO)
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (KW MO)
 • Wojciech Malinowski (Bez Układów)
 • Piotr Motyka (PiS)
 • Kamil Ostrowski (KW MO)
 • Bogusław Podmokły (KW MO)
 • Jan Podmokły (KW MO)
 • Bogusław Stankiewicz (PiS)
 • Wacław Szczotkowski (PiS)
 • Stanisław Topa (PiS)
 • Czesław Wierzba (PiS)
 • Tomasz Wójtowicz (KW MO)
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży (Bez Układów) Grażyna Ambroży (Bez Układów) 19%
 • Czesław Bisztyga (KW MO) Czesław Bisztyga (KW MO) 5%
 • Józef Błachut (KW MO) Józef Błachut (KW MO) 5%
 • Jerzy Cachel (KW MO) Jerzy Cachel (KW MO) 6%
 • Halina Dyląg (PiS) Halina Dyląg (PiS) 5%
 • Mirosław Fita (PiS) Mirosław Fita (PiS) 7%
 • Wojciech Gablankowski (PiS) Wojciech Gablankowski (PiS) 6%
 • Andrzej Grzybek (PiS) Andrzej Grzybek (PiS) 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS) Małgorzata Jaśkowiec (PiS) 3%
 • Izabela Kutrzeba (KW MO) Izabela Kutrzeba (KW MO) 3%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (KW MO) Eleonora Lejda-Kuklewicz (KW MO) 3%
 • Wojciech Malinowski (Bez Układów) Wojciech Malinowski (Bez Układów) 2%
 • Piotr Motyka (PiS) Piotr Motyka (PiS) 3%
 • Kamil Ostrowski (KW MO) Kamil Ostrowski (KW MO) 8%
 • Bogusław Podmokły (KW MO) Bogusław Podmokły (KW MO) 2%
 • Jan Podmokły (KW MO) Jan Podmokły (KW MO) 2%
 • Bogusław Stankiewicz (PiS) Bogusław Stankiewicz (PiS) 2%
 • Wacław Szczotkowski (PiS) Wacław Szczotkowski (PiS) 3%
 • Stanisław Topa (PiS) Stanisław Topa (PiS) 3%
 • Czesław Wierzba (PiS) Czesław Wierzba (PiS) 2%
 • Tomasz Wójtowicz (KW MO) Tomasz Wójtowicz (KW MO) 9%
 • Głosów: 1701

Dyskusję zakończyło głosowanie podczas którego 14 radnych było za przyznaniem kwoty 300 tys. zł na zakup działki pod budowę nowego przedszkola w Jaworniku, 6 wstrzymało się od głosu i 1 jeden był przeciw.

 

Powiązane tematy

Komentarze (36)

 • Jacek Karwatowski 1 paź 2019

  powinno sie zapytac tego ksiedza dlaczego nie odda za bog zaplac i czyje to bylo wczesniej! chetnie przeczytam co ma do powiedzenia w tej sprawie. przeciez to dla dobra dzieci i parafian, a pieniedzy w budzecie nie ma bo podobno pusto i w radzie wszyscy zaciskaja pasa. kto za tym zeby ksiadz sie tu wypowiedzial niech da lapke w góre!!!!

  68 4 Odpowiedz
 • mysleniczaninzdziada 1 paź 2019

  Jak to jest ze kasy nie ma w skarbcu a się wydaje na działkę. Ksiądz mógłby ja dać na przedszkole za symboliczna złotówkę jak gmina pod Caritas a skoro jest projekt to zapłacić za przeróbkę, wykorzystać i wydać 300 tys na budowę. Dobrze mówi wojtowicz, po co to robić od nowa?

  66 18 Odpowiedz
 • mirek@ 1 paź 2019

  Polecam obejrzeć film i zobaczyć jak sie pan burmistrz irytuje jak cos jest nie po jego mysli... masakra ;)

  51 12 Odpowiedz
 • 1 paź 2019

  Chłopaki ze zdjęć chyba trochę za dużo jedzą....

  43 2 Odpowiedz
 • 1 paź 2019

  Dobrze wiesz ze to tak nie działa. W Polsce to kościol kupuje po 1 zł dzialki ale nie sprzedaje. Przeciez kasa musi sie zgadzac

  44 8 Odpowiedz

Zobacz więcej

Pcim. Pożar zakładu lakierniczego
Pcim 0

Pcim. Pożar zakładu lakierniczego

Na miejscu pracowały 22 zastępy straży, łącznie ponad 100 strażaków. Ogień strawił powierzchnię ok. 870 m kw. Pożar udało się opanować, nikt nie odniósł obraż...