Wielka woda 2020

Wacław Żarski wnioskuje o pomoc dla poszkodowanych wskutek ulewy. Chce 300 tys. zł

Wacław Żarski wnioskuje o pomoc dla poszkodowanych wskutek ulewy. Chce 300 tys. zł

Wójt Raciechowic złożył wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o zasiłki do 6 tys. zł dla mieszkańców poszkodowanych wskutek ostatnich ulew. Wacław Żarski (PiS) wnioskuje o 300 tys. zł

Wójt zawnioskował o 300 tys. złotych dla 50 gospodarstw, które ucierpiały w czasie weekendowej nawałnicy. 

Jak informuje rzecznik wojewody Małopolskiego Joanna Paździo; Te środki już przekazaliśmy na rachunek gminy. Przypomnijmy, że osoby, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. zł. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. zł, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. zł. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów. 

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej

Można już pić wodę z kranu
Wielka woda 2020 0

Można już pić wodę z kranu

Po kilku tygodniach mieszkańcy w gminie Wiśniowa mogą już odkręcić kran i popłynie z nich zdatna do picia woda Po obfitych ulewach, które doprowadziły do pow...