Krzyszkowice

Koncepcja budowy tunelu w Krzyszkowicach wylądowała na stole. Termin realizacji przesunięty o rok, a mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi

Koncepcja budowy tunelu w Krzyszkowicach wylądowała na stole. Termin realizacji przesunięty o rok, a mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi
Fot. Piotr Jagniewski

Niespełna dwa lata od protestu na Zakopiance, mieszkańcy Krzyszkowic mogli wypowiedzieć się na temat planowej budowy tunelu.

Podczas spotkania informacyjnego zwracali uwagę m.in. na brak skomunikowania planowanego skrzyżowania z dzielnicami Psiary, Bugaj oraz osiedlem „Wójciakówka"

 

Niespełna dwa lata od protestu na Zakopiance, mieszkańcy Krzyszkowic mogli wypowiedzieć się na temat planowej budowy tunelu. Zwracali jednak uwagę, że zorganizowane spotkanie miało charakter informacyjny, a nie konsultacyjny i co za tym idzie, nie będą mieć wpływu na ostateczny kształt inwestycji.

Do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych zaprosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz burmistrz Myślenic. Spotkanie informacyjne odbyło się w piątek 5 listopada w godzinach 10-14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach. W tym czasie projektanci, przedstawiciele GDDKiA oraz UMiG Myślenice odpowiadali na pytania mieszkańców.

Bożena Góra, inicjatorka protestu i założycielka ruchu społecznego „Wyjdźmy na pasy. Chcemy bezpiecznie żyć”: Udało się doprowadzić do tego, o co upominaliśmy się od dawna, chociaż należy podkreślić, że nie były to konsultacje, a spotkanie informacyjne. Tak to określili organizatorzy i taki miało charakter, ponieważ wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Wciąż czekamy na to jak zostanie rozwiązana sprawa przysiółków Psiary, Bugaj oraz Wójciakówka. Ważne jest, aby nie zostały pominięte, a ich mieszkańcy mieli zapewniony dojazd do tej inwestycji. Zgłaszaliśmy to już w kwietniu. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na kolejne opóźnienia harmonogramu, bo jak usłyszeliśmy dzisiaj – Generalna Dyrekcja podaje nowy termin ukończenia prac, czyli kwiecień 2025 roku.

Dobrze, że spotkanie się odbyło. Coś się posunęło do przodu, ale jestem ostrożna w wydawaniu opinii, ponieważ obawiam się o te przysiółki. Czy wierzę w powstanie tunelu? Bardzo bym chciała, aby ten tunel powstał, ale mam pewne obawy. Te wynikają z moich dotychczasowych prób komunikacji z przedstawicielami urzędu.

„Skomunikowanie tych osiedli to zadanie gminy”

Jej pogląd podziela starosta Józef Tomal (FZM), który na miejscu zwracał uwagę, że projekt powinien uwzględniać szersze parametry zjazdów z mającego powstać skrzyżowania – w taki sposób, aby można było do nich poprowadzić łączniki ze wspomnianymi osiedlami. Podkreślał, że zadanie powinno należeć do gminy Myślenice, bo to ona jest zarządcą prowadzących do przysiółków dróg.

Starosta Józef Tomal (FZM): Uważam, że takie spotkanie było potrzebne, ale powinno zostać zorganizowane wcześniej. Jako powiat zwracaliśmy uwagę na takie przygotowanie bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą powiatową, aby włączyć w nie trzy osiedla, które w pierwszej koncepcji były pominięte. Chodzi tu o dzielnice Psiary, Bugaj i Wójciakówkę. Dzisiaj wiemy, że GDDKiA i projektanci jeszcze tego nie zrobili. Chodzi o takie wykonanie zjazdów z węzła, aby miały właściwie szersze parametry, co pozwoli na doprojektowanie do nich dróg gminnych.

Najważniejsze, aby pierwszy zakres działania, czyli budowa węzła zakończyła się jak najszybciej. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że projektowana data to kwiecień 2025 r. Czyli termin oddania inwestycji przesunięto o rok. Nawet nasze trójstronne porozumienie mówi o roku 2024 r. i w 2025 r. będzie już nieważne, ale my podtrzymujemy nasze zaangażowanie i na pewno je przedłużymy.

Ważne, aby w tym czasie, równolegle do działań GDDKiA, gmina wykonała projekt techniczny skomunikowania osiedli z węzłem Krzyszkowice. To nie powinno być włączone w pierwotny projekt, bo takie działanie wydłuży całą procedurę o kolejne trzy lata. Skomunikowanie tych osiedli to zadanie gminy, bo drogi mają charakter gminny.

- na spotkaniu sytuację dotyczącą budowy tunelu komentował starosta Józef Tomal.

Na miejscu nie zastaliśmy burmistrza, ani sekretarza gminy i zarazem radnego powiatowego z tej miejscowości. Sprawę przysiółków w mediach społecznościowych na dzień przed spotkaniem informacyjnym poruszył burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS):

„Razem z radnym powiatowym Robertem Pitalą odbyliśmy spotkanie z posłem Włądysławem Kurowskim w sprawie założeń koncepcji budowy tunelu na Zakopiance w Krzyszkowicach. W rozmowie zwróciliśmy uwagę na konieczność połączenia nowoprojektowanego tunelu z dzielnicami Psiary, Bugaj oraz osiedlem „Wójciakówka". Wykonywany na zlecenie GDDKiA projekt poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę dwupoziomowego skrzyżowania nie przewiduje takich rozwiązań, a są one niezbędne w celu kompleksowego rozwiązania problemów lokalnych mieszkańców. Pan poseł podkreślał, że jako mieszkaniec Jawornika rozumie i dostrzega przedstawione problemy oraz zapewnił, że wystąpi do GDDKiA oraz Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie" - pisał. 

W internetowym wpisie nie padły deklaracje dotyczące wykonania połączenia z wymienionymi osiedlami. Starosta nie ma wątpliwości, że to zadanie gminy. Z kolej obecny na spotkaniu informacyjnym z ramienia GDDKiA, kierownik projektu Szymon Wyrwa sprawę komentuje następująco: - Jedne z uwag dotyczą doprowadzenia pod to skrzyżowanie przysiółków, ale to wymaga budowy dodatkowych dróg i mostów. Takie działania wydłużyłyby procedurę. Trudno mi na ten moment powiedzieć, czy to zadanie powinno zostać wykonane przez GDDKiA, czy to zadanie gminy - mówił.

 

Co leżało na stole?

Jak w komunikacie prasowym informuje GDDKiA; aby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, prace dokumentacyjne prowadzone są intensywne. Do tej pory odbyło się pięć rad technicznych, na których projektanci prezentowali kolejne warianty nowego, bezkolizyjnego skrzyżowania przedstawicielom gminy, powiatu i GDDKiA.

Wykonawca dokumentacji analizował zmiany w koncepcji wnioskowane przez przedstawicieli samorządów i GDDKiA pod kątem możliwości terenowych i przepisów prawa oraz wprowadzał zmiany w koncepcjach.

Zaprezentowane w strażnicy OSP w Krzyszkowicach rozwiązanie projektowe przewiduje likwidację przejścia dla pieszych na poziomie jezdni Zakopianki oraz relacji skrętu w lewo z drogi krajowej nr 7 w drogę powiatową. W pasie dzielącym jezdnie przewidziany jest zieleniec. Aby zapewnić relacje skrętu wybudowany zostanie nowy odcinek drogi, z możliwością poruszania się pojazdów i pieszych. Będzie przebiegał pod Zakopianką.

Istniejąca droga powiatowa oraz nowoprojektowany odcinek drogi będą włączone do DK7 i przeznaczone wyłącznie do skrętów w prawo, z zapewnieniem dodatkowych pasów wyłączania i włączania. W tej koncepcji założone zostało wyburzenie jednego domu i budynku gospodarczego po północno-wschodniej stronie DK7 oraz przeniesienie do skansenu zabytkowego budynku mieszkalnego wraz z towarzyszącym mu obiektem gospodarczym, znajdujące się po południowo-zachodniej stronie Zakopianki. Trwa poszukiwanie skansenu, który przejął by pieczę nad zabytkiem.

Zadanie jest realizowane na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego 5 października 2020 r. pomiędzy GDDKiA, gminą Myślenice oraz zarządem powiatu myślenickiego. Zgodnie z tym porozumieniem GDDKiA zleciła opracowanie dokumentacji i zapewniła udział przedstawicielom gminy i powiatu w projektowaniu oraz wyborze najkorzystniejszego wariantu przebudowy skrzyżowania.

W ramach zobowiązań finansowych powiat zapewnia 2 mln zł, a gmina 0,5 mln zł na realizację robót budowlanych. Pozostałe 31 mln zł pokryje GDDKiA.

Szymon Wyrwa, kierownik projektu z ramienia GDDKiA: Prace nad planem prowadzone są równolegle do prowadzonej procedury o uzyskanie decyzji środowiskowej, którą proceduje burmistrz. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Wody Polskie już się wypowiedziały w tym temacie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zadała dodatkowe pytania, na które jednostka projektowa musi udzielić odpowiedzi w przeciągu miesiąca. Mają się wypowiedzieć w zakresie tego, czy decyzja środowiskowa będzie wymagała tzw. raportu oddziaływania na środowisko. Jeżeli tak, to cała procedura się wydłuży. Zakładamy jednak, że tak nie będzie, bo to zbyt mała inwestycja. Przykładowo dla skrzyżowania w Myślenicach nie był wymagany ten raport, dlatego prognozujemy, że tutaj będzie analogicznie. Jeśli tak się stanie, liczymy na to że do końca roku decyzja środowiskowa się pojawi.

Praca nad projektem trwa cały czas, jednak podkreślam że dzisiejsze spotkanie to nie są konsultacje społeczne w rozumieniu takim, jak w ramach decyzji środowiskowej, bo one mogą występować tylko wówczas, gdy ten raport oddziaływania jest. Zostaliśmy zaproszeni z inicjatywy gminy – burmistrza, że jest potrzeba spotkania, ponieważ ludność jest zainteresowana inwestycją i chciałaby wyjaśnić kilka zagadnień.

Jesteśmy tutaj, aby na miejscu wyjaśnić z przysłowiowym „palcem na mapie” na czym to polega. Nie każdy jest inżynierem i potrafi czytać projekt, stąd wynika wiele nieporozumień. Jedne z uwag dotyczą doprowadzenia pod to skrzyżowanie przysiółków, ale to wymaga budowy dodatkowych dróg i mostów. To wydłużyłoby procedurę. Trudno mi na ten moment powiedzieć, czy to zadanie powinno być postrzegane jako GDDKiA, czy jako zadanie gminy.

Tunel przesunięty o rok

Podczas spotkania przedstawiciele GDDKiA informowali o przełożeniu terminu oddania tunelu. Początkowo zakładano, że będzie to 2024 rok, ale na tę chwilę jako datę zakończenia inwestycji podaje się kwiecień 2025 roku. Z czego wynika opóźnienie?

Czy lokalnym politykom uda się doprowadzić do budowy tunelu pod Zakopianką w Krzyszkowicach?

 • TAK TAK 26%
 • NIE NIE 74%
 • Głosów: 1436

- Każdy miał swoje oczekiwania; m.in. zarząd dróg powiatowych, gmina i mieszkańcy. Nie wszystko jesteśmy w stanie spełnić, ale to co się da - owszem. Braliśmy pod uwagę kilkanaście wariantów, zakładaliśmy, że koncepcja do decyzji środowiskowej będzie przyjęta znacznie szybciej. Natomiast odbyliśmy 5 rad technicznych, gdzie wypracowaliśmy to co w chwili obecnej widzimy – wyjaśnia Szymon Wyrwa, kierownik projektu z ramienia GDDKiA.

Jak dotąd zgodnie z harmonogramem w lipcu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, 1 września 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Planowane uzyskanie zgody na realizację (ZRID) przedstawiciele GDDKiA przewidują na rok 2022, natomiast realizację robót na lata 2023-2025.

Powiązane tematy

Tunel społeczny
Fotofelieton 4

Tunel społeczny

Krzyszkowice, 27 marca 2023. Mija piąty rok kadencji 2018-24 i kolejny oczekiwania na tunel pod Zakopianką. Zdania samorządowców w sprawie jego budowy są pod...

Komentarze (20)

 • 8 lis 2021

  Pewnie, że jest z Krzyszkowic. Nieobecność burmistrza i lokalnych gminnych polityków na spotkaniu w sobotę świadczy o tym, gdzie oni mają ten temat. Nieładnie lokalni politycy potraktowali tym samym Państwa z Generalnej Dyrekcji. Najłatwiej jest atakować panią Bożenę. "Bo ona nie stąd i nie powinna się odzywać."

  32 9 Odpowiedz
 • mirek@ 8 lis 2021

  A co jestes z krzyszkowic i boisz sie o konkurencje na listach? ?? Ta kobieta kojarzy sie z walka o tunel jak nikt inny z tej miejscowosci...

  31 8 Odpowiedz
 • 8 lis 2021

  Składnia i błędy ortograficzne świadczą o piszącym i o tym, że to Ty jesteś żywo zainteresowany utrzymaniem pożal się boże - stołka.Nie atakuj Pani Bożeny, bo z tego, co wiem to nie zagraża ona Twojej w tym środowisku pozycji.
  Tobie wszystko kojarzy się z wyborami , jak żołnierzowi w dawnych czasach wszystko kojarzyło się z..
  Pani Bożena broni interesów mieszkańców. W przeciwieństwie do naszych lokalnych polityków. Kto zorganizował wyjście na pasy ?
  Pani Bożena ma wątpliwości; chciałaby, aby Psiary, Bugaj i Pod Wójciakiem mogli bezpiecznie wjeżdżać na zakopiankę.
  To ma przesądzać o tym, że Tobie zagraża w wyborach ? Nie martw się wygrasz. W tym środowisku - masz to jak w banku.
  Obawiam się, że uwagi, zresztą bardzo słuszne, dotyczące wymienionych wyżej przysiółków mogą opóźnić inwestycję a dokładnej - mogą być usprawiedliwieniem dla lokalnych władz (które spadło im z nieba) dla opóźniania a może i zaniechania inwestycji.

  29 11 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  8 lis 2021

  Chodzi o Pana Szymona Wyrwę, kierownika projektu z GDDiK? Przecież jego zdjęcie jest opatrzone jego personaliami. Tuż obok cytowanej jego wypowiedzi. Polecam czytać artykuły, które się komentuje....

  26 6 Odpowiedz
 • 9 lis 2021

  Vojtek tak się składa,że Pani Bożena ma wsparcie nie z góry a właśnie z dołu od ludzi z Krzyszkowic. Wszystkim zależy na tym żeby bezpiecznie przejeżdżać przez Zakopiankę. Nie wiem czy ma jakieś polityczne ambicje. Jeśli tak to co w tym złego ? Bycie politykiem to jakaś zbrodnia ? Ja znam kilku polityków np. szanowanego i lubianego Pana Grzybka, Pana Pitalę, Pana Szlachetne Jarosława czy chociaż by Pana Kudasa.

  19 3 Odpowiedz

Zobacz więcej