Myślenice

Myślenice. Rozbudowa ZSTE będzie wymagać wyburzenia stacji diagnostycznej

Myślenice. Rozbudowa ZSTE będzie wymagać wyburzenia stacji diagnostycznej

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach czeka rozbudowa. Jak się okazuje wymagać będzie wyburzenia budynku, w którym znajduje się stacja diagnostyczna.

„To bardzo ryzykowna decyzja. Apeluję do wszystkich radnych; przemyślmy to, zanim popełnimy błąd” – zwraca uwagę radny Jan Bylica (PiS).

„Pracownia będzie istnieć. Powstanie nowy, funkcjonalny budynek połączony przewiązką z istniejącym - głównym oraz budynkiem warsztatów” – zapowiada starosta Józef Tomal (FZM).

 

W trakcie 69. sesji rady powiatu procedowano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w której jeden z punktów dotyczył rozbudowy Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

Na to przedsięwzięcie starostwo powiatowe otrzymało dofinansowanie w wysokości 14,8 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, a jego wkład wynosić będzie 15% wartości inwestycji, które musi wydać w 2024 roku.

Nie został jeszcze ogłoszony przetarg, ale uzasadnienie do uchwały wzbudziło zainteresowanie radnego Jana Bylicy (PiS), który dopytywał o ewentualne wyburzenia. W odpowiedzi usłyszał od starosty, że będzie to budynek stacji diagnostycznej.

Radny Bylica bronił nieruchomości, zwracał też uwagę, że jej rozbiórka wiąże się z dwuletnią przerwą w realizacji programu nauczania. Podkreślał, że demontaż znajdujących się tam urządzeń o wielomilionowej wartości spowoduje ich dekapitalizację.

„Nie będziemy mieć możliwości kształcenia uczniów w warunkach rynkowych. To bardzo ryzykowna decyzja. Apeluję do wszystkich radnych; przemyślmy to zanim popełnimy błąd. Rozmawiałem z nauczycielami, informowałem starostę, że był wniosek rady pedagogicznej o to, żeby przyszedł i wyjasnił, po co to robimy. Myślę, że to uspokoiłoby nastroje" - mówił.

Jan Bylica (PiS): Wnioskuje o rezygnację z projektu rozbudowy szkoły związanego z koniecznością likwidacji stacji diagnostycznej stanowiącej obecnie integralną część obiektu ZSTE w Myślenicach. Jednocześnie wnioskuję o realizację rozbudowy szkoły zgodnie z pierwotnym projektem wykonanym na zlecenie zarządu powiatu po odpowiedniej jego adaptacji do możliwości finansowych zawartych w WPI powiatu.

Starosta przekonywał, że „zostanie wybudowany nowy, funkcjonalny budynek połączony przewiązką z budynkiem głównym oraz budynkiem warsztatów”. Zapewniał, że znajdujący się na wyposażeniu warsztatów sprzęt, zostanie wykorzystany w nowej pracowni diagnostyki.

„Proszę mi wierzyć, że działamy gospodarnie. Pracownia diagnostyczna zgodna z podstawą programową będzie istnieć i to będzie zagwarantowane w tym projekcie rozbudowy i przebudowy szkoły” – zapewniał Józef Tomal (FZM).

Józef Tomal (FZM), starosta myślenicki: Pracownia będzie istnieć. Zostanie wybudowany nowy, funkcjonalny budynek połączony przewiązką z istniejącym budynkiem głównym oraz budynkiem warsztatów. W ten sposób uczeń nie będzie musiał wychodzić na zewnątrz, aby korzystać z wszystkich pomieszczeń szkoły. Tak jak sobie to pewnie życzyła dyrekcja i nauczyciele, z którymi się konsultowaliśmy, stąd zmiana w tym zakresie projektu koncepcji.

Następnie radni jednogłośnie przegłosowali skierowanie wniosku Jana Bylicy (PiS) do komisji edukacji, kultury i sportu.

Natomiast uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej została przyjęta 15 głosami „za”, przy 9 „wstrzymującymi się” i 1 nieoddanym.

Z obecnych radnych powiatowych na kadencję w radzie 2024-29 najbardziej zasługuje:

 • Tadeusz Bochnia (WDP)
 • Jan Bylica (PiS)
 • Piotr Ceranowicz (FZM)
 • Krzysztof Dybeł (PiS)
 • Piotr Dziadkowiec (PiS)
 • Jan Marek Lenczowski (PiS)
 • Roman Knapik (PiS)
 • Aleksandra Korpal (PiS)
 • Rafał Kudas (FZM)
 • Ryszard Leśniak (WDP)
 • Jolanta Majka (PiS)
 • Marian Mrozicki (PiS)
 • Robert Murzyn (PiS)
 • Maciej Ostrowski (WDP)
 • Kazimierz Panuś (WDP)
 • Jacek Pasiowiec (FZM)
 • Robert Pitala (PiS)
 • Andrzej Pułka (WDP)
 • Anna Rapacz (PiS)
 • Andrzej Słonina (WDP)
 • Stanisław Suder (PiS)
 • Józef Tomal (FZM)
 • Krzysztof Trojan (FZM)
 • Edward Zadora (FZM)
 • Tadeusz Żaba (FZM)
 • Zobacz wyniki
 • Tadeusz Bochnia (WDP) Tadeusz Bochnia (WDP) 3%
 • Jan Bylica (PiS) Jan Bylica (PiS) 11%
 • Piotr Ceranowicz (FZM) Piotr Ceranowicz (FZM) 6%
 • Krzysztof Dybeł (PiS) Krzysztof Dybeł (PiS) 3%
 • Piotr Dziadkowiec (PiS) Piotr Dziadkowiec (PiS) 3%
 • Jan Marek Lenczowski (PiS) Jan Marek Lenczowski (PiS) 3%
 • Roman Knapik (PiS) Roman Knapik (PiS) 2%
 • Aleksandra Korpal (PiS) Aleksandra Korpal (PiS) 3%
 • Rafał Kudas (FZM) Rafał Kudas (FZM) 5%
 • Ryszard Leśniak (WDP) Ryszard Leśniak (WDP) 2%
 • Jolanta Majka (PiS) Jolanta Majka (PiS) 3%
 • Marian Mrozicki (PiS) Marian Mrozicki (PiS) 2%
 • Robert Murzyn (PiS) Robert Murzyn (PiS) 2%
 • Maciej Ostrowski (WDP) Maciej Ostrowski (WDP) 21%
 • Kazimierz Panuś (WDP) Kazimierz Panuś (WDP) 3%
 • Jacek Pasiowiec (FZM) Jacek Pasiowiec (FZM) 2%
 • Robert Pitala (PiS) Robert Pitala (PiS) 5%
 • Andrzej Pułka (WDP) Andrzej Pułka (WDP) 2%
 • Anna Rapacz (PiS) Anna Rapacz (PiS) 2%
 • Andrzej Słonina (WDP) Andrzej Słonina (WDP) 1%
 • Stanisław Suder (PiS) Stanisław Suder (PiS) 2%
 • Józef Tomal (FZM) Józef Tomal (FZM) 9%
 • Krzysztof Trojan (FZM) Krzysztof Trojan (FZM) 1%
 • Edward Zadora (FZM) Edward Zadora (FZM) 2%
 • Tadeusz Żaba (FZM) Tadeusz Żaba (FZM) 3%
 • Głosów: 857

Powiązane tematy

Komentarze (16)

Zobacz więcej