Miasto

Nowe zasady gospodarki śmieciami i odpadami: Koniec z grillowaniem i ogłoszeniami na drzewach

Nowe zasady gospodarki śmieciami i odpadami: Koniec z grillowaniem i ogłoszeniami na drzewach

Niedługo radni podejmą decyzję czy przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. Zabrania on m.in. rozwieszania ogłoszeń na drzewach i słupach oraz grillowania pomiędzy blokami, na balkonach i wzdłuż Raby, ale to nie wszystko...

Jeśli radni zaakceptują nowy regulamin dot. gospodarki śmieciami i odpadami na terenie miasta i gminy Myślenice, zabronione będzie m.in. zawieszanie ogłoszeń na drzewach.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje rady gmin do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku do zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Uchwała z 15 marca 2004 roku o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice nie spełnia obecnych wymogów, dlatego przed radnymi zadanie uchwalenie nowej.

Opracowany regulamin obejmuje m.in.:

* wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego;
zadania gminy;
* zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów;
* rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych;
* częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
* zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Tyle pojemników ilu mieszkańców

Przyjęcie regulaminu spowoduje, że ilość pojemników i worków dla domów jednorodzinnych będzie dostosowana do ilości osób w nich mieszkających, zgodnie ze złożoną deklaracją. Ilość przewidzianych pojemników i worków na mieszkańca gminy będzie dostosowana do danych zawartych w WPGO dotyczących średniej rocznej produkcji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i harmonogramu odbioru odpadów.

Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: * kosze uliczne o pojemności 35-70 l; * kosze dla klientów lokali spożywczych i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji o pojemności 30-50 l; * pojemniki na odpady o pojemności 50 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l; * pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l; * worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l; * kontenery typu KP 7.

Ile pojemników przed domem?

Zestaw do zbierania odpadów dla domów jednorodzinnych to: pojemniki na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 80 l, pojemniki na odpady pozostałe o pojemności 120 l, worki na: szkło - o pojemności 80 l, papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia - o pojemności 80 l, pieluchy jednorazowe - o pojemności 60 l, odpady zielone – o pojemności 120 l.

Zestawy dla budynków wielomieszkaniowych to: pojemniki na odpady ulegające biodegradacji - o pojemności 240 l, pojemniki na opady pozostałe - o pojemności 1100 l, pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, metalu, tekstyliów o pojemności 1500 l, pojemniki na pieluchy o pojemności 120 l.

Zakaz grillowania i rozwieszania ogłoszeń poza wyznaczonymi miejscami

Przede wszystkim nie dopuszcza się do gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej, itp.;
Zabronione będzie spalanie w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów komunalnych. Podobnie traktuje sprawę spalania śmieci w piecach. Wyjątkiem jest drewno papier i tektura.

Niedopuszczalne będzie wykorzystywanie koszy ulicznych do pozbywania się śmieci powstających w domach i innych nieruchomościach.

Zgodnie z nowym regulaminem zabronione będzie jeszcze m.in. zakopywanie odpadów, rozwieszania ogłoszeń na drzewach, słupach, przystankach autobusowych, parkingach, a także za wycieraczkami pojazdów samochodowych;

Regulamin nie dopuszcza się do odprowadzenia płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej.

Jeśli regulamin zostanie przyjęty przez radnych zabronione będzie palenia ognisk oraz grilowanie na terenach zielonych pomiędzy blokami, na balkonach budynków wielomieszkaniowych oraz wzdłuż rzeki Raby z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych zarządzeniem burmistrza.

Nowy regulamin zabrania m.in. rozwieszania ogłoszeń na drzewach i słupach oraz grillowania pomiędzy blokami, na balkonach i wzdłuż Raby.

Powiązane tematy

Komentarze (23)

 • 12 wrz 2012

  A przyjdą wybory na burmistrza itp. to każdy słup, drzewko i inna powierzchnia będzie zarzucona ulotkami i plakatami informacyjnymi ;]

  Miejsca na grilla pewnie odpłatne będą

  46 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  12 wrz 2012

  To ja jeszcze proszę o załatwienie sprawy reklamówek za wycieraczkami samochodów, te reklamówki to zmora !! Połow z nich ląduje później na ulicach i zaśmieaca miasto .

  36 Odpowiedz
 • mysleniczaninzdziada 12 wrz 2012

  i po co nam takie zmiany? kto za te wszystkie kosze bedzie placil i gdzie ja mam je postawic? kolo domu wysypisko robic, skoro jest w borzecie...

  34 5 Odpowiedz
 • 12 wrz 2012

  Boże chroń Polskę przed takimi radnymi i ich decyzjami, dobrze, że na nich nie głosowałem. Robi się u nas gorzej niż w Krakowie !!, pewnie znów chcą więcej zarobić na mandatach, a w Myślenicach dziura na dziurze i dziurą łatana, brak nowych dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników, miejsc do kąpieli nad rabą !. Jest w tej naszej miejscowości coraz gorzej !!

  32 2 Odpowiedz
 • 12 wrz 2012

  Popieram w stu procentach zakaz rozwieszania ogłoszeń gdzie popadnie. Brzydko wyglądają właśnie te poszarpane kartki na słupach czy drzewach, przystanki też mogłoby być ładniejsze, choć i tak są pokreślone...

  Natomiast co do grillowania to uważam to za bezsensowny pomysł...

  Segregacja odpadów jak najbardziej, no ale może niech to będą worki które mogę trzymać w szufladzie i w razie czego wyciągnąć, a nie kubły których nie mam gdzie postawić...

  Pozdrawiam!

  28 Odpowiedz

Zobacz więcej