Raciechowice

Raciechowice. Radni podjęli uchwałę w obronie św. Jana Pawła II

Raciechowice. Radni podjęli uchwałę w obronie św. Jana Pawła II
Łukasz Kmita, wojewoda małopolski podpisuje specjalny apel zawierający propozycję rozważenia podjęcia takiej uchwały w obronie św. Jana Pawła II Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Bez dyskusji i poprzez aklamację radni gminy Raciechowice jako pierwsi w powiecie podjęli uchwałę w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Miało to miejsce 20 marca podczas 47. nadzwyczajnej sesji rady gminy Raciechowice, która została zwołana na wniosek wójta Wacława Żarskiego.

 

Na początku obrad wójt poprosił o zmianę porządku sesji. Zwrócił się o wycofanie punktu dot. jednego z punktów (podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp z o.o. wkładu niepieniężnego aportu  w postaci infrastruktury wodociągowej w zamian za udziały).

W jego miejsce poprosił o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Wszyscy radni byli za zmianą i wprowadzeniu tego punktu.

Przed odczytaniem projektu uchwały przewodniczący rady gminy Robert Żurek powiedział, że „tutaj chyba nie trzeba nic więcej mówić”.

Pełna treść uchwały:

UCHWAŁA NR XVLII/356/2023 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 / - Rada Gminy Raciechowice:

§ 1. Wyraża głęboki sprzeciw wobec propagandy medialnej zawartej w treściach niektórych rozgłośni i portali godzących w Dobre imię i podważających jakże wielkie zasługi Świętego Jana Pawła II, tak dla Państwa Polskiego, jak i każdego z nas. Wielkość Tego świętego Polaka stanowi niepodważalny element racji stanu naszego państwa.

My Małopolanie obierając Jana Pawła II za naszego Patrona mamy szczególny obowiązek wykazania troski o Jego osobę oraz Wartości, które nam i światu przekazał i pozostawił. Jego błogosławione słowa wypowiedziane w licznych homiliach stały się dla wielu drogowskazem na życie.

Święty Janie Pawle II niech Twoje wejrzenie z niebios niesie Pokój Naszej Ojczyźnie Polsce i Całemu Światu.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do rozpowszechniania treści uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Myślę, że dyskusja tutaj jest zbędna. Czy uchwalamy przez aklamację? Myślę, że tak” - stwierdził przewodniczący rady gminy Robert Żurek po odczytaniu treści uchwały.

Odpowiedź na reportaż

Uchwały i oświadczenia są odpowiedzią na reportaż Marcina Gutowskiego, który opublikowała stacja TVN 24.

Marcin Gutowski w materiale "Franciszkańska 3" w "Czarno na białym" pokazał nieznane fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, gdy nie był jeszcze papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych, i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała

Gutowski zwracał uwagę, że wobec odkrywanych wiele miesięcy dokumentów zespół "Czarno na białym" zachował dużą ostrożność. - One były dla nas tylko punktem wyjścia. Sprawdziliśmy każdy trop w każdym miejscu przez wiele miesięcy, posługując się różnymi metodami dziennikarskimi - czytamy na stronie stacji telewizyjnej tvn24.

Raciechowice pierwsze w powiecie myślenickim

Raciechowice są pierwszą gminą w powiecie myślenickim, która postanowiła odpowiedzieć na apel Łukasza Kmity, wojewody małopolskiego.

Podczas briefingu prasowego, "Niech znów połączy nas św. Jan Paweł II", który miał miejsce 14 marca br., wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaapelował do samorządowców "w obliczu skrajnie ukierunkowanych manipulacji i niezwykle krzywdzących opinii dotyczących Świętego Jana Pawła II, które pojawiły się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej, zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie specjalnych uchwał w obronie Jego dobrego imienia. Niech to będzie wspólne i jednoznaczne świadectwo zatroskania o dziedzictwo największego z rodu Polaków – wspaniałego człowieka i niekwestionowanego autorytetu, któremu tak wiele zawdzięcza nasza Ojczyzna i cały świat".

 

Apel wojewody - pełna treść

Do małopolskich samorządowców - starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów – zostanie skierowany specjalny apel wojewody zawierający propozycję rozważenia podjęcia takiej uchwały.

– Nie byłoby wolnej Polski bez Jana Pawła II i nie byłoby przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej bez Jego nieocenionego wkładu. Nastały czasy, gdy nawet o takich oczywistościach trzeba przypominać. Dziś, kiedy chce się zrelatywizować te wielkie dokonania, kiedy chce się zdezawuować tak wartościowe nauczanie, kiedy wreszcie chce się zniszczyć świętość, trzeba nam stanąć po stronie prawdy. Trzeba stanąć murem za Świętym Janem Pawłem II! To dla nas wszystkich swoisty czas próby. Dlatego raz jeszcze zachęcam do podjęcia uchwał w obronie Jego dobrego imienia. Pamięć o Jego wielkości i ogromnej roli w dziejach Polski to nasze wspólne zobowiązanie. Akt będzie wyrażał postawę tysięcy Małopolan – Mieszkańców Powiatów, Miast i Gmin, których Państwo reprezentują, a którzy ze smutkiem patrzą na to, jak depce się dziedzictwo wielkiego Polaka, tak mocno związanego z małopolską ziemią – napisał wojewoda małopolski Łukasz Kmita w apelu skierowanym do małopolskich samorządowców.

W obronie dobrego imienia najlepszego i najwybitniejszego Syna małopolskiej ziemi

– Liczę na to, że i Wy, Drodzy Małopolscy Samorządowcy, wyrazicie swój sprzeciw względem coraz silniejszych ataków na wartości, które na wskroś urzeczywistniały się w posłudze Papieża. Niech znów połączy nas Święty Jan Paweł II! Wyrośliśmy z Jego nauczania. Uważaliśmy Go za chlubę Małopolski, za najlepszego i najwybitniejszego Syna małopolskiej ziemi. Nie pozwólmy sobie tego zabrać. Brońmy świętości! Brońmy Świętego Jana Pawła II! – dodał wojewoda w liście.

„Pamiętamy, Kochamy, Będziemy Bronić”

Od wczoraj na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie powieszony jest baner z wizerunkiem Papieża i hasłem: „Pamiętamy, Kochamy, Będziemy Bronić. Święty Janie Pawle II – módl się za nami”. Baner został sfinansowany ze środków własnych Łukasza Kmity.

By znaleźć źródło, trzeba iść pod prąd

– Jednym z drogowskazów, które wyniosłem z nauczania św. Jana Pawła II, są słowa zawarte w poemacie „Tryptyk rzymski”: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być — Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!”… Te słowa szczególnie mocno teraz do mnie wracają. Szczególnie głośno, wyraźnie, wbrew przeciwnościom i manipulacjom, trzeba teraz jasno wskazywać, gdzie są korzenie naszej tożsamości. Trzeba jasno tego źródła bronić. Wyrośliśmy z nauczania Jana Pawła II. Kiedyś chlubnie nazywaliśmy się „pokoleniem Jana Pawła II”. Identyfikowaliśmy się z Nim, wyrażaliśmy oddanie i wierność Jego dziedzictwu. A teraz to źródło ktoś próbuje nam zabrać, zanegować je. Mojej zgody na niszczenie autorytetów nie ma. Chcę jasno zaprotestować przeciwko niszczeniu tego, na czym wyrósł polski naród, przeciwko niszczeniu źródeł. Czy ktoś zadał sobie pytanie, co by było, gdyby Jan Paweł II tak mocno nie wspierał nas w dobie komunizmu? W którym punkcie byłaby teraz Polska? – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nie dla „pedagogiki wstydu”

– Mam po raz kolejny wrażenie, że rozlewa się na kolejne obszary – na świętości! – to, co zwykło się nazywać „pedagogiką wstydu”. Można odnieść wrażenie, że dla niektórych, im gorzej mówi się o Polsce i Polakach, tym lepiej. To absurd! To nie są polskie interesy narodowe. Polskim interesem narodowym jest być dumnym z polskiej historii, z wielkich Polaków. Tak jak mówił śp. Prof. Prezydent Lech Kaczyński: „Warto być Polakiem”! Dodajmy – warto być dumnym Polakiem – Polakiem dumnym ze swojej historii, Polakiem dumnym ze Świętego Jana Pawła II, który w polskiej historii odegrał tak strategiczną rolę – dodaje wojewoda Kmita.

„Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować”

– Niszczy się autorytety, tylko czy ktoś zadał sobie pytanie, co dalej? Jedynym głosem o Janie Pawle II jest dla niektórych jeden program. Gdzie proporcje? Gdzie umiar? Gdzie obiektywizm? Bo niszczyć łatwo, a odbudowywać nie zawsze się już da, jak zresztą sam Papież mówił 3 czerwca 1991 r. na lotnisku w Masłowie koło Kielc: „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!” – podkreśla wojewoda Kmita.

Zło należy potępić

– Zaznaczam, że jasno potępiam akty pedofilskie. To szczególne zło. Zło, które niestety zdarza się w wielu środowiskach zawodowych i społecznych. To też jest przykład wybiórczości w prezentacji tematu – sugerowanie, jakoby pedofilią dotknięte było jedynie środowisko duchowieństwa. To jest przestępstwo, za które winni powinni ponosić odpowiedzialność. Każdy winny, czy to jest dziennikarz, lekarz, aktor czy przedstawiciel duchowieństwa – dodaje wojewoda.

Nie podcinajmy korzeni, z których wyrastamy

– Brońmy naszych korzeni, brońmy źródeł! Tak mówił do nas kiedyś nasz Papież, w 1979 roku na krakowskich Błoniach podczas wielkiego Bierzmowania Narodu: „I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością:
– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Nikt nie ma prawa niszczyć, podawać w wątpliwość naszych korzeni, negować tego, co nas ukształtowało i było tak dla nas, jako narodu, ważne. Dlatego jeszcze raz zachęcam małopolskie samorządy, aby stanęły murem za Świętym Janem Paweł II i w formie uchwały wyraziły swoje stanowisko w obronie Jego dobrego imienia – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wcześniej, 9 marca, również w Sejmie podjęto stosowną uchwałę.

Podczas głosowania obecnych było  320 posłów. Głosy "za" oddało 253,  "przeciw" było 61, "wstrzymało się" 6, a nie głosowało 140 posłów.

 

Natomiast na stronie małopolskiego urzędu marszałkowskiego czytamy, że "nadal jest aktualne i obowiązuje nas wszystkich oświadczenie z 17 grudnia 2020 roku". Wpis został zamieszczony 11 marca 2023 roku.

17 grudnia 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II - Patrona Województwa Małopolskiego.
Zawarto w nim pełne i jasne stanowisko samorządu województwa wobec osoby Papieża Polaka - od dwóch lat patrona Małopolski oraz zobowiązanie do troski o dziedzictwo, które pozostawił nam Jan Paweł II - największy spośród Polaków.

Oświadczenie to nadal jest aktualne i obowiązuje nas wszystkich.

Prof. Jan Tadeusz Duda - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

***

Oświadczenie Nr 4/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II – Patrona Województwa Małopolskiego

Radni Województwa Małopolskiego wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania autorytetu Świętego Jana Pawła II, Patrona naszego Województwa.

Jan Paweł II jest dla świata, a w szczególności dla Polaków niepodważalnym autorytetem moralnym. Papież – Polak ma olbrzymi wkład w budowaniu pokoju i ładu moralnego na świecie. Był duchowym przywódcą „Solidarności”, który przyczynił się do budowania więzi międzykulturowych i społecznych.

Jako Radni Województwa Małopolskiego mamy obowiązek bronić czci i godności Największego z rodu Polaków.

Powiązane tematy

Komentarze (1)

Zobacz więcej