Raciechowice

Prezydium rady w komplecie. Radni wybrali wiceprzewodniczącego

Prezydium rady w komplecie. Radni wybrali wiceprzewodniczącego

Przy drugim podejściu udało się uzupełnić skład prezydium rady gminy w Raciechowicach. Obok Roberta Żurka, przewodniczącego rady, zasiądzie Kazimierz Chmielek, jako jego zastępca

Podczas dzisiejszych obrad padła tylko jedna kandydatura radnego do pełnienia tej funkcji. Jeszcze przed podaniem tego nazwiska, radna Danuta Grzesik (PiS) powiedziała, że tak jak mówiła na obradach komisji, klub PiS jest gotowy poprzeć każdą kandydaturę, która się pojawi. Kandydata wskazała Jadwiga Dudzik. Kazimierz Chmielek powiedział, że mimo oporu wewnętrznego zgadza się, bo ktoś musi być wiceprzewodniczącym.

W głosowaniu tajnym "za" kandydaturą Kazimierza Chmielka oddało swój głos 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Nowy wiceprzewodniczący podziękował za wybór i stwierdził, że ma nadzieję na owocną współpracę wszystkich radnych. Tym samym raciechowicka rada gminy ma już pełny skład prezydium.

Długa niewiadoma

Zmiana na stanowiskach przewodniczącego i jego zastępcy rozpoczęła się na sesji w połowie sierpnia, na której swoją rezygnację złożyła zarówno przewodnicząca rady - Danuta Grzesik (PiS), jak i jej zastępca - Jolanta Łaciak (PiS).

Radni zagłosowali za przyjęciem rezygnacji Jolanty Łaciak i w jej miejsce został wybrany Robert Żurek (KWW Nasza Gmina Raciechowice). Inaczej potoczyło się głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji Danuty Grzesik. W tej sprawie więcej radnych zagłosowało przeciwko jej apelowi o przyjęcie rezygnacji z funkcji. To właśnie dlatego, dopiero w środę 18 września, radni mogli wybrać swojego przewodniczącego, co jak się okazało, nie było łatwym zadaniem...

Trzy kandydatury - trzy odmowy

Przypomnijmy, podczas trwającej 18 września sesji rady gminy w Raciechowicach zgłoszono 3 osoby do objęcia stanowiska przewodniczącego rady gminy. Robert Żurek zgłosił radnego Stanisława Lizaka (radny niezależny) do objęcia funkcji przewodniczącego rady gminy, argumentując, że jest radnym niezależnym i swoim zaangażowaniem podoła trudom pełnienia tej roli. Danuta Grzesik, była przewodnicząca rady gminy, zaproponowała radną Stanisławę Łaszczyk (radna niezależna). Stanisław Lizak zaproponował radną Marzenę Bartosz do objęcia stanowiska przewodniczącej rady.  Stanisława Łaszczyk i Marzena Bartosz nie wyraziły zgody na kandydowanie, jak również Stanisław Lizak, który stwierdził, że choć czuje się wyróżniony, bezpieczniej będzie, jeśli wytypowana zostanie inna osoba.

Po krótkiej przerwie padł wniosek 5 radnych o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady Roberta Żurka. Podczas decydowania o odwołaniu Roberta Żurka z funkcji wiceprzewodniczącego, 8 radnych zagłosowało "za", 5 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W głosowaniu tajnym dotyczącym wybrania Roberta Żurka na przewodniczącego rady, 8 radnych było "za", 4 było przeciwko a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Nowo wybrany przewodniczący rady podziękował za okazane zaufanie tym radnym, którzy na niego zagłosowali, a także tym, którzy na niego nie zagłosowali. - To sygnał dla mnie, że muszę się o to zaufanie u Państwa starać. Jeśli są podziały w gminie, możemy mieć odrębne zdanie, ale pracujmy razem - apelował do wszystkich radnych Robert Żurek.

Wrześniowy pat w wyborze zastępcy

Przyszedł czas na zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady. Zapytani o swojego kandydata radni z Klubu PiS odparli, że nie wystawiają nikogo, a przewodniczący wyraził swoje ubolewanie nad tym faktem. Jedyną zgłoszoną osobą była zatem Anna Panek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: "za" było 6 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 6 osób i oddano 1 głos nieważny. W związku z tym, że wybór wiceprzewodniczącego może się odbyć tylko bezwzględną większością głosów, Anna Panek nie została wybrana wiceprzewodniczącą.

Powiązane tematy

Komentarze (1)

Zobacz więcej

Pcim. Pożar zakładu lakierniczego
Pcim 0

Pcim. Pożar zakładu lakierniczego

Na miejscu pracowały 22 zastępy straży, łącznie ponad 100 strażaków. Ogień strawił powierzchnię ok. 870 m kw. Pożar udało się opanować, nikt nie odniósł obraż...