Krzyszkowice

Krzyszkowice. Zerwany przez powódź most nad Głogoczówką według zapowiedzi będzie… ale nie teraz. Z tymczasowego można korzystać jeszcze pół roku

Krzyszkowice. Zerwany przez powódź most nad Głogoczówką według zapowiedzi będzie… ale nie teraz. Z tymczasowego można korzystać jeszcze pół roku
Od 16 miesięcy mieszkańcy osiedli Na Brzeg, Nad Gaikiem i Pustać w Krzyszkowicach, aby dojechać do swoich domów korzystają z mostu tymczasowego postawionego przez wojsko. Jego miejsce miał zająć nowy, ale… sprawa się skomplikowała. Fot. Piotr Jagniewski

Zapowiadana w październiku odbudowa mostu nad Głogoczówką w Krzyszkowicach nie doszła do skutku.

Pieniądze przekazane przez wojewodę należało wykorzystać do końca 2022 roku. Przepadną, czy gminie uda się je ponownie pozyskać? Z tymczasowej przeprawy mieszkańcy mogą korzystać do końca czerwca 2023 roku

 

Powódź błyskawiczna, jaka przeszła przez gminę Myślenice w lipcu 2021 r. uszkodziła m.in. most w Krzyszkowicach. Ten znajduje się na drodze gminnej, prowadzącej do trzech osiedli: Na Brzeg, Nad Gaikiem i Pustać.

Miesiąc po nawałnicy obok uszkodzonego mostu żołnierze z 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego zbudowali tymczasową przeprawę. Obiekt został przekazany gminie Myślenice z Agencji Rezerw Strategicznych, a umowa na jego dzierżawę obowiązuje do końca czerwca 2023 r.

Czternaście miesięcy po powodzi, w październiku 2022 r.  wojewoda małopolski Łukasz Kmita (PiS), poinformował o rządowych środkach dla małopolskich samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Do samorządów z Małopolski miało trafić 17,4 mln zł, a do gminy Myślenice 1,8 mln zł.

Od 16 miesięcy mieszkańcy osiedli Na Brzeg, Nad Gaikiem i Pustać w Krzyszkowicach, aby dojechać do swoich domów korzystają z mostu tymczasowego postawionego przez wojsko. Jego miejsce miał zająć nowy, ale… sprawa się skomplikowała.

- W 2021 roku opady zniszczyły most w Krzyszkowicach w gminie Myślenice, utrudniając mieszkańcom codzienne życie. Na jego odbudowę gmina otrzyma ponad 1,8 mln zł, co stanowi 80% wartości zadania – mówił Łukasz Kmita.

Zapowiadane środki należało wykorzystać do końca 2022 roku. Jak informowała wówczas gmina Myślenice; „wystąpiono już o zgody na realizację inwestycji drogowej, a niebawem rozpocznie się opracowanie dokumentacji i procedury przetargowej". Ta miała wyłonić wykonawcę budowy nowego mostu na rzece Głogoczówce w Krzyszkowicach. Całkowity koszt inwestycji szacowano na 2,2-2,4 mln zł.

 

Przetarg unieważniony z powodu 3 wad

Ostatecznie przetarg na budowę mostu został unieważniony. Powód? W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania z 20 grudnia znajdujemy ich trzy. Jak się okazuje „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia" - czytamy w dokumencie podpisanym przez zastępcę burmistrza Mateusza Sudra (PiS).

Wspomniana wada składa się z trzech punktów, to kolejno; 1. brak zapewnienia finansowania na realizację zamówienia; 2. brak prawomocnej decyzji ZRiD; 3. nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w zakresie terminu jego wykonania.

W chwili ogłoszenia przetargu zamawiający - czyli gmina, posiadała wspomniane pieniądze od wojewody w postaci promesy. Ciążył nad nią termin ich wykorzystania do końca 2022 roku, stąd w przetargu jako termin wykonania zadania wskazano 27 grudnia 2022 r. Jak czytamy w zawiadomieniu "zamawiający (...) liczył na możliwość zmiany statusu środków z dotacji, na środki tzw. ‘niewygasające’, które mogłyby być rozliczone w roku 2023. Jednak dotujący nie wyraził na to zgody". To dla gminy kłopot, bowiem w budżecie brakuje pieniędzy na budowę mostu bez rządowych pieniędzy.

Ponadto decyzja ZRiD, która miała być wydana w 3 dekadzie listopada, nie została wydana do dnia 19 grudnia 2022. "W związku z brakiem środków finansowych jak i decyzji ZRiD realizacja zamówienia jest niemożliwa, a tym samym niemożliwym jest udzielenie zamówienia" - czytamy w zawiadomieniu.

Trzecia wada stwierdzona w przetargu to "zapis pozwalający zamawiającemu na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy otrzymane środki będą traktowane jako ‘niewygasające’".

 

Jak odzyskać pieniądze i odbudować most?

O to czy pieniądze obiecane przez wojewodę przepadły i czy inwestycja będzie realizowana w 2023 roku, zapytaliśmy zastępcę burmistrza 30 grudnia, podczas konferencji dotyczącej linii miejskiej

- Mogę podkreślić tylko tyle, że na pewno pieniądze w przyszłym roku będą. Z tego co wiem, trzeba będzie o nie ponownie wystąpić. Nie było takiej możliwości, aby te pieniądze przenieść na przyszły rok. Osobiście tego nie prowadzę, jest to jedna ze strategicznych i bardzo potrzebnych inwestycji. Natomiast co do kwestii terminu i wykonania prosiłbym, aby zapytać burmistrza Szlachetkę, on to bezpośrednio nadzoruje – usłyszeliśmy od Mateusza Sudra.

Mateusz Suder (PiS) na stanowisku zastępcy burmistrza MiG Myślenice w kadencji 2018-24 radzi sobie:

 • wybitnie
 • pierwszorzędnie
 • poprawnie
 • przeciętnie
 • nieudolnie
 • fatalnie
 • Zobacz wyniki
 • wybitnie wybitnie 7%
 • pierwszorzędnie pierwszorzędnie 6%
 • poprawnie poprawnie 8%
 • przeciętnie przeciętnie 8%
 • nieudolnie nieudolnie 14%
 • fatalnie fatalnie 56%
 • Głosów: 1202

Odesłani do burmistrza, zapytaliśmy go o to co stanie się z pieniędzmi przekazanymi przez wojewodę, jakie mamy gwarancje, że wrócą do gminy i jaka jest ewentualna ścieżka ich ponownego otrzymania oraz, czy możliwe jest wybudowanie mostu w 2023 roku?

- Jestem po ustaleniach i deklaracjach zarówno wojewody i wiceministra Andrzeja Wąsika z MSWiA, że po nowym roku będzie umożliwiona procedura ubiegania się o promesę dla naszej gminy. Do tematu wrócimy wraz z nowym rokiem. Jak tylko otrzymamy ponownie promesę, będziemy pracować nad realizacją tego zadania – po konferencji powiedział nam Jarosław Szlachetka.

Potwierdził również, że zgodnie z umową podpisaną z Agencją Rezerw Strategicznych, z tymczasowego mostu można korzystać do końca czerwca 2023 roku.

Dwie godziny później na naszą skrzynkę burmistrz przesłał szerszy komentarz dotyczący tej sprawy. Publikujemy go w całości:

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz miasta i gminy Myślenice: W związku z niewydaniem decyzji ZRID przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach umożliwiającej realizację zadania pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice - Brzeg w miejscowości Krzyszkowice w km 0+020” zostaliśmy zmuszeni do unieważnienia postępowania przetargowego i tym samym rezygnacji na chwilę obecną z rozpoczęcia inwestycji.

Na odbudowę zniszczonego podczas powodzi mostu Gmina Myślenice miała zabezpieczone środki z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z obowiązkiem wykonania i rozliczenia inwestycji do końca 2022 roku.

Pod kątem wykonawczym realizacja odbudowy mostu była możliwa w przewidzianym w zamówieniu terminie pod warunkiem posiadania przez gminę jako inwestora zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Na chwilę obecną mieszkańcy m.in. dzielnicy Brzeg mają zabezpieczoną przeprawę mostem tymczasowym wydzierżawionym przez gminę z Agencji Rezerw Strategicznych. Początkiem stycznia ponowimy wniosek do Wojewody Małopolskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach tzw. „powodziówek” na odbudowę mostu. 

Jarosław Szlachetka (PiS) na stanowisku burmistrza MiG Myślenice w kadencji 2018-24 radzi sobie:

 • wybitnie
 • pierwszorzędnie
 • poprawnie
 • przeciętnie
 • nieudolnie
 • fatalnie
 • Zobacz wyniki
 • wybitnie wybitnie 8%
 • pierwszorzędnie pierwszorzędnie 5%
 • poprawnie poprawnie 10%
 • przeciętnie przeciętnie 13%
 • nieudolnie nieudolnie 16%
 • fatalnie fatalnie 48%
 • Głosów: 4792

Podobna notatka pojawiła się też na oficjalnej stronie miasta i gminy Myślenice.

Powiązane tematy

Komentarze (11)

Zobacz więcej