Wywiad

Grażyna Ambroży: Jestem osobą wierzącą, ale uważam, że nie należy łączyć spraw państwowych z wiarą

Grażyna Ambroży: Jestem osobą wierzącą, ale uważam, że nie należy łączyć spraw państwowych z wiarą

Jestem osobą wierzącą, lecz uważam, że nie należy łączyć spraw władzy (państwowych i administracyjnych) z wiarą (duchowością i religią). Jako katolicy powinniśmy się opierać na Biblii, a jako obywatele musimy stosować się do konstytucji, gdzie wyraźnie zapisany jest rozdział Państwa od Kościoła

- w rozmowie z nami mówi radna Grażyna Ambroży (KWW Bez Układów)

 

W sobotę na myślenickim Rynku odbyły się uroczystości będące zwieńczeniem tygodnia obchodów Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Podczas uroczystej mszy kazanie wygłosił Arcybiskup Marek Jędraszewski,  a jej zwieńczeniem było przyjęcie aktu zawierzenia losów Miasta i Gminy Myślenice Matce Boskiej Myślenickiej.

To wynik uchwały jaką myśleniccy radni przegłosowali w poniedziałek 19 sierpnia. Podczas nadzwyczajnej sesji rady; 20 głosami „za” przy jednym „nie biorącym udziału” podjęli uchwałę w której „zawierzają dalsze dzieje i losy Miasta i Gminy Myślenice Macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej”.

Jedyną radną, która nie wzięła udziału w głosowaniu była Grażyna Ambroży (KWW Bez Układów) z którą rozmawiamy o powodach takiej decyzji.

 

Kilka dni temu radni przyjęli uchwałę, w której „zawierzają dalsze dzieje i losy Miasta i Gminy Myślenice Macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej”. Była Pani jedyną osobą, która nie wzięła udziału w głosowaniu. Dlaczego?

Grażyna Ambroży (KWW Bez Układów): Na początek może przytoczę fragment z biblii Mateusz 22, 21 „Oddajcie tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest bożego Bogu”. Słowa Jezusa skierowane do faryzeuszy, którzy podstępnie spytali go, czy należy płacić podatek Cezarowi. Jeśli tak stanowi Nowy testament, to co nam ludziom wierzącym pozostaje jak nie stosować się do niego? Jestem osobą wierzącą, lecz uważam, że nie należy łączyć spraw władzy (państwowych, administracyjnych) z wiarą (duchowych, religijnych). Jako katolicy powinniśmy się opierać na Biblii, gdzie przytoczony fragment chyba najlepiej to obrazuje, a jako obywatele musimy stosować się do konstytucji, gdzie wyraźnie zapisany jest rozdział Państwa od Kościoła.

Ta decyzja kosztowała mnie dużo przemyśleń i zastanowienia oraz emocjonalnych rozterek. Nie była podjęta bynajmniej szybko i spontanicznie. Informacje o złożonej uchwale otrzymałam wraz z informacjami o sesji nadzwyczajnej. Przekazany nam projekt uchwały znacząco różnił się od tej która była poddana pod głosowanie. Projekt złożony do biura rady zawierał błędy w podstawie prawnej i językowe. Mogło to sugerować, że uchwała została przygotowana z pośpiechem i bez przemyślenia. Chcę zaznaczyć, że przygotowania do Jubileuszu Koronacji trwały rok, sesja wraz z uchwałą były przygotowane lub wymyślone w ostatniej chwili, na to było wiele czasu i można było zrobić to godnie i z należytą starannością.

Wcześniej, bo 9 sierpnia otrzymałam mms - i to nie od burmistrza - z pytaniem i prośbą „Burmistrz zwrócił się do radnych o ewentualne poparcie uchwały upamiętniającej 50-lecie Koronacji Matki Bożej Myślenickiej” w załączeniu znajdował się projekt uchwały. Burmistrz proponował przyjęcie uchwały poprzez aklamację. Wzburzyło mnie to. Uchwała miała błędy, powołano się w niej na słabą podstawę prawną i miała datę 26 czerwca 2019 roku. Nie wiedziałam jak by to miało się odbyć.

Według mnie uchwała ta jest sprzeczna z konstytucją. Jak zaznaczyłam na wstępie należy rozdzielać sprawy państwowe od wiary. Rada Miejska poprzez uchwały stanowi prawo miejscowe i powinna podejmować uchwały, które będą dotyczyły wszystkich mieszkańców, a w gminie Myślenice są i katolicy, i ateiśc, i przedstawiciele innych religii, więc obecna uchwała nie dotyczy wszystkich mieszkańców i według mnie jest to podstawa do tego, że wojewoda powinien ją uchylić.

Ze swoimi wątpliwościami starałam się podzielić z niektórymi radnymi. Były wśród nich osoby którym pomysł uchwały również się nie spodobał powiem wręcz, że byli zbulwersowani. Niestety nie chcieli podjąć żadnych kroków, aby się przeciwstawić temu pomysłowi, a jedynie wpłynęli na poprawę teksu uchwały i wytłumaczyli, że w obecnie obowiązujących przepisach nie ma możliwości przyjęcia uchwały poprzez aklamację należy wszystko poddać pod głosowanie. Możliwości były różne. Ja się zastanawiałam się czy być przeciw, czy wstrzymać się od głosu. Rozważałam nawet możliwość niepojawienia się na sesji.

Ostatecznie postanowiła Pani nie wziąć udziału w głosowaniu…

Jako radni często słyszymy, że jesteśmy przedstawicielami tych, którzy oddali na nas głos. Nie wiem, czy byli to tylko wierzący - więc dlaczego mam pomijać również tych których światopogląd jest inny?

Wybrałam według mnie najłagodniejszą formę protestu przeciw podejmowaniu takiej uchwały, wsłuchując się również w głosy mieszkańców, którzy dowiedzieli się o mającej zostać podjętej uchwale. Nie usłyszałam żadnego słowa poparcia, czy przychylności dla tej uchwały i wyrażały to osoby głęboko wierzące i praktykujące.

Wielokrotnie słyszymy, że jesteśmy przedstawicielami tych którzy oddali na nas głos. Nie wiem, czy byli to tylko wierzący - więc dlaczego mam pomijać również tych których światopogląd jest inny? Jako osoba wierząca nie jestem przedstawicielem tylko wierzących, muszę dostrzegać tych których głos jest pomijany przez innych. Po przemyśleniach miałam się wstrzymać, lecz ostatecznie postanowiłam nie brać udziału w głosowaniu.

Radny Wacław Szczotkowski (PiS) tłumaczył, że uchwała ma charakter okolicznościowy i upamiętnia jubileusz 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Jak odniesie się Pani do tego argumentu?

Uchwała stanowi prawo miejscowe, okolicznościowe to są obrazy, kartki, monety itp. Można również przyznać nagrody, dyplomy okolicznościowe, a nie uchwałę. Nie zgadzam się z tym argumentem. Wydaje mi się również, że radny Szczotkowski nie brał pod uwagę, że w swoim wystąpieniu nie reprezentuje całej rady miejskiej. Ja nie dałam nikomu upoważnienia, aby wypowiadał się w moim imieniu. Ani burmistrz, ani żaden radny z klubu PiS ze mną nie rozmawiał i nie znał mojego stanowiska w tej sprawie.

Myślę, że klub radnych PiS i burmistrz nie znali zdania nawet samych mieszkańców na których się powoływali. Co gorsze; nie ważne czy uchwała jest okolicznościowa, czy powiedzmy „normalna” - stanowi jakieś prawo lub drogę dla gminy, dlatego musi podlegać pełnej procedurze. Tekst uchwały nie był dostępny dla mieszkańców w systemie esesja, a na domiar złego sami radni otrzymali ostateczny tekst uchwały praktycznie przed sesją.

Jednak przed głosowaniem nie zabrała Pani głosu w dyskusji. Jak odczytywać to milczenie?

Chciałam uszanować zaproszonych gości i nie wszczynać światopoglądowych dyskusji. Wiem, że księża nie byli przygotowani na tą sytuację. Dyskusja podczas sesji nie wniosłaby niczego dobrego wg mnie milczący protest w tej sytuacji był najwłaściwszy.

Mogłam się wstrzymać od głosowania lub być przeciw. Nie jestem przeciw Matce Boskiej i Bogu, czy kościołowi do którego należę, lecz nie podobał mi się sam pomysł podejmowania takiej uchwały.

W uchwale znajduje się w niej zapis „(…) postanawiamy uroczyście powierzyć dalsze dzieje i losy miasta Myślenice oraz gminy Macierzyńskiej opiece i trosce Bogarodzicy Maryi Pani Myślenickiej, a przez jej wstawiennictwo Trójjedynemu Bogu”. Jaką rolę w życiu samorządowca powinna odgrywać wiara? Gdzie postawić granicę?

Radny powinien żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami i swoja postawą i życiem codziennym udowadniać w to co wierzy. Konstytucja nam gwarantuje wolność swoich przekonań, wolność wyznania i nie mamy prawa nikomu narzucać naszych przekonań. Nie jestem za publiczną emanacją swoich preferencji seksualnych, podobnie jak nie jestem za emanacją publiczną wiary takiej czy innej. To wszystko są sprawy osobiste, lecz musimy brać pod uwagę, że żyjemy w świecie, gdzie każdy musi znaleźć swoje miejsce, a wszyscy niezależne od tego w co wierzą i jak kochają - są sobie równi i ich wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

Odsyłam wszystkich do preambuły naszej konstytucji; według mnie lepiej nie można było tego wyrazić. Wiara jako wyznacznik stosunków międzyludzkich mówi wyraźnie „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” i popatrzmy na „gorliwych wyznawców”, choćby w samej radzie, czy władzach. Jaki stosunek mają do opozycji, jakim językiem posługują się w stosunku do nas? Na to wraz z radnym Wojciechem Malinowskim zwracałam uwagę. Czy wiara to slogan noszony na transparentach czy sposób życia? Jeśli wiara jest ważna dla radnych, tak jak dla każdego człowieka to niech postępują zgodnie z jej kanonami i nakazem.

W komentarzach pod artykułem, nasi czytelnicy zwracają uwagę, że zamiast unikać udziału w głosowaniu, mogła Pani zagłosować przeciwko. Na czym polega różnica?

Mogłam się wstrzymać od głosowania lub być przeciw. Ja nie jestem przeciw Matce Boskiej i Bogu czy kościołowi do którego należę, lecz nie podobał mi się sam pomysł podejmowania takiej uchwały chodziło mi o sam fakt podjęcia uchwały tego typu.

Była Pani jedyną osobą w radzie o odmiennym zdaniu w tej kwestii. To próba zwrócenia na siebie uwagi? Przekorność? Manifest?

Każdy miał prawo zachować się zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami. Jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe nie można nikomu narzucać, jak powinien się zachować. Wiem, że niektórym radnym również ta uchwała bardzo się nie podobała, ale nie pytałam nikogo jak się zachowa podczas głosowania, jedyne moje pytanie było o obecność na uroczystej sesji.

Nie wiem dlaczego zagłosowali wszyscy za uchwałą. Nie wiem czy się bali czy nie chcieli zawieść księży, czy takie mieli zdanie o to trzeba by zapytać każdego radnego z osobna oraz radnych z klubu PiS dlaczego zgłosili uchwałę na której zależało burmistrzowi, czy nie mają swojego zdania jedynie są głosem burmistrza, osobami wykonującymi nakazy swojego zwierzchnika, nie do tego zostali powołani. Burmistrz lubi wystąpienia publiczne, żadna impreza w mieście nie może odbyć się bez jego udziału, ale to już chyba wszyscy zauważyli mimo, że poprzedni włodarz również wspierał te same inicjatywy, to nie musiał tak „patronować” wszystkiemu.

Nie boję się prezentować zdania nie popularnego i mogącego narazić mnie na ostra krytykę, co już nie raz prezentowałam.

Należy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami i nie dać się ponieść fali populizmu.

Nie była to próba zwrócenia na siebie uwagi, tylko zachowanie zgodne ze swoim sumieniem. Każdy powinien mieć własne zdanie i nie bać się go prezentować to jest wolność i kwintesencja człowieka w obecnym pokoleniu. Nie boję się prezentować zdania nie popularnego i mogącego narazić mnie na ostra krytykę co już nie raz prezentowałam, należy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami i nie dać się ponieść fali populizmu. Obiecywałam przed wyborami, że będę głosem rozsądku i tak chcę być postrzegana.

Gdybym chciała manifestu lub zwrócenia na siebie uwagi to zwołałabym konferencje prasowa na wzór Burmistrza albo wydała oświadczenie lub wszczęła niezbyt komfortową dla tak uroczystej sesji dyskusje. To byłoby zwrócenie uwagi na siebie.

"Myślę, że to co Państwo zrobiliście dzisiaj, to dziejowa sprawiedliwość. To się Matce Bożej od nas należy" – wynik głosowania skomentował ks. proboszcz Zdzisław Balon. Zgodzi się Pani z tym stanowiskiem?

Matce Bożej należy się od nas wierzących szacunek, miłość i modlitwa w ciszy i skupieniu, a nie emanacja, co już potępiał Chrystus dając obłudnych faryzeuszy jako przykład. Czy Uchwała była do tego potrzebna? Na większą uwagę moim zdaniem zasługuje fakt nadania Parafii statusu Sanktuarium i to się Matce Boskiej Myślenickiej należało już dawno.

Natomiast burmistrz Jarosław Szlachetka podczas sesji mówił o turystyce religijnej, której ofertę można budować wokół myślenickiego Sanktuarium i obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Czy promocja Myślenic w taki sposób ma szansę na ściągnięcie do miasta turystów? 

Myślę, że nie powinniśmy mówić o turystyce religijnej, a raczej o żywym kulcie Matki Boskiej Myślenickiej. O ten kult powinien zadbać kustosz Sanktuarium. Gmina powinna wspierać te działania zgodnie z prawem na zasadach rozdzielności kościoła od państwa. Samo czerpanie profitów z wiary nie przystoi katolikowi. Wiara nie lubi mamony, a to niestety domena obecnych czasów i odejścia od tego co nakazuje Biblia. Chyba każdy z nas pamięta jak Jezus wyrzucił ze świątyni kupców. Mamy w gminie wiele atrakcji o które nie dbamy w odpowiedni sposób. Postawmy wszystkie na jednym wysokim poziomie.

Powiązane tematy

Komentarze

 • 26 sie 2019

  Nie ma się co dziwić poparcie z ambony potrzebne pisowi .

  101 38 Odpowiedz
 • Jacek Karwatowski 26 sie 2019

  popieram w stu procentach - dobrze pani mowi. jak sie prwoadzi gmine to sie dziala jak kierownik firmy a nie narzuca sie pracownikom i klientom w co maja wierzyc

  126 48 Odpowiedz
 • mysleniczaninzdziada 26 sie 2019

  Jesteśmy mocni w wierzy i mocni w Chrystusie! Na co dzień kierujemy się naszych systemem wartości, ale nie można Pani odmówić słuszności poglądów. Zgadzam się z Panią - niedzielną uroczystość była piękna, ale raziły niektóre słowa arcybiskupa i mieszanie polityki samorządowej w sprawy kościoła.

  106 42 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Szanowna Pani Radna My jako Katolicy nie mamy tylko opierać się na Biblii , My mamy dawać świadectwo w życiu , świadectwo którego Pani brakło przy poparciu uchwały o LGBT i zawierzeniu Myślenic pod opiekę Pani Myślenickiej.
  Nic dodać nic ująć

  60 146 Odpowiedz
  • Brak zdjęcia
   26 sie 2019

   Mam takie pytanie - bez zadnej prowokacji z mojej strony, bo jestem ciekawy odpowiedzi.

   Twoj syn/corka oznajmia ci, ze jest gejem/lesbijka, co robisz?

   - kierujesz go na leczenie, do jednego z osrodkow "leczacych"
   - wzywasz ksiedza egorcyste i odprawiasz egzorcyzmy, chcac wypedzic z niego demona - gejostwa
   - wyrzucasz z domu, wydziedziczasz, pozbywasz sie z zycia, zapominasz, brzydzisz sie?
   - akceptujesz go/ja, wspierasz, zyczysz dobrze, cieszysz sie, gdy uklada sobie zycie jest zakochany/zakochana - ma partnera

   W calej tej dyskusji motywowanej regilijnie brakuje mi opinii "co ja bym zrobil, gdyby moje dziecko bylo homo?".

   Moglabys na to odpowiedziec z laski swojej?

   88 21 Odpowiedz
   • 26 sie 2019

    Ja mogę Ci odpowiedzieć co powinien zrobić katolik, bo to akurat bardzo proste, oni mają pełną instrukcję w KKK. Należałoby go zaakceptować i wspierać, nie "leczyć" ponieważ według Kościoła homoseksualizmu się nie leczy. Sam homoseksualizm nie jest grzechem, grzechem jest seks pozamałżeński, więc katolik powinien zachęcać taką osobę do pozostania w czystości, ale nie przymuszać, ponieważ każdy grzech może zostać odpuszczony, szczególnie taki, gdy człowiek ma jak każdy inny, pociąg seksualny, który trudno jest pohamować.

    28 51 Odpowiedz
    • Brak zdjęcia
     26 sie 2019

     Ale ja to wiem!
     Ja chce uslyszec co taka Big Mama by zrobila, a nie jaka jest oficjalna instrukcja.

     65 13 Odpowiedz
   • 26 sie 2019

    Zawsze byli są i będą ludzie o odmiennej orientacji , lecz w dzisiejszych czasach jest to narzucane , obscenicznie propagowane i pokazywane .
    NA siłę chcą zaistnieć , nie każdy musi to akceptować !!!!
    a to o co pytasz jet to MOJA PRYWATNA sprawa i nie muszę się TOBIE obcy człowieku tu na forum spowiadać ;) Mamy wolą wole a każdy będzie odpowiadał za siebie na sądzie ostatecznym ;)

    26 101 Odpowiedz
    • Brak zdjęcia
     26 sie 2019

     Jasne, masz wolna wole, nie musisz odpowiadac - chcialem jedynie zobaczyc, czy poza uzywaniem osob nieheteronormatywnych do doraznej walki politycznej jestes wstanie sie zmierzyc z tym tematem od strony osobistej. Ja np. moglbym powiedziec jak moja mama zareagowala na to ze jestem gejem, jak reaguje na mojego partnera, i tak samo jak zareagowal moj tata. Osoby gleboko wierzace. Ale skoro nie chcesz sie dzielic wlasnymi przemysleniami, tylko rozmawiac zgodnie z politycznym przekazem dnia - to nie ma i nie bylo tematu. Czytelnicy ocenia.
     Pozdrawiam!

     85 16 Odpowiedz
    • 9 wrz 2019

     No i wszystko jasne.

     2 Odpowiedz
  • 27 sie 2019

   Wy jako katolicy macie opierac się na tym co kościół katolicki mówi o Bibli i dawać świadectwo tego, że praktykujecie swoją religie zgodnie z nakazami kościoła. A co do całego kultu maryjnego i czczenia Jej to radziłbym uważać bo akurat w Biblii na ten temat nie ma ani słowa. Jest za to napisane, ze czcić, wysławiać i modlić sie można tylko do Jedynego Boga i nikogo więcej.

   6 8 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Graża czeka na listy PO :)

  32 64 Odpowiedz
 • Beata 26 sie 2019

  Dajcie spokój biednej pogubionej babinie. Chce być inna, jakoś się wyróżniać ale wyszło jak zawsze. Tylko przesunęła się na jeszcze dalszy margines co będzie jej wsypominane przez kolejne lata. W efekcie straci na tym caly uklad "bez układów"

  47 117 Odpowiedz
  • 26 sie 2019

   No Ty to już na pewno nie zapomnisz:)

   72 11 Odpowiedz
  • 26 sie 2019

   No tak, Ziobro jeszcze u władzy to i hejterzy harcują, jak tam kolega Piebiak? ma jeszcze biuro i limuzynę?

   37 12 Odpowiedz
  • 27 sie 2019

   generalnie zupełnie dobrze podsumowane bo dodać należy, że nie tyle w konstytucji jest zapisane ale i w samej biblii także na rozdzielność Jezus wskazał a Mateusz opisał : "Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli. "
   Tyle, że nikt nigdzie nie zakazał symbiozy a np.mi ona odpowiada, pamiętając np kto wykupywał żydów, czy więźniów za UB i SB i wiele innych, ale o tym się milczy. Milczy się o marnej opiece Państwa (zwłaszcza za POprzedników) nad niepełnosprawnymi o Caritas, o tym, że Luna nie myśli o tych co w samotności spędzają Wigilię, nie zauważa tych którzy sami sobie pomóc nie mogą. Wtedy KK jest OK kiedy od słabych każdy wzrok odwraca.

   8 11 Odpowiedz
  • Brak zdjęcia
   16 wrz 2019

   Widać, że Bagietka to funkcjonariusz polityczny. Od 26 sierpnia, żadnej aktywności. Kiedy się kochana uruchomisz, przed samymi wyborami?

   2 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  To ta pani ma jakiekolwiek zdanie na jakiś temat? Wydawało mi się, że wyznaje zasadę "zwija mi, wstrzymuję się od głosu", bo chyba w żadnym "głośniejszym" głosowaniu nie wyraziła swojego jednoznacznego zdania.

  30 69 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Ta uchwała to nieporozumienie. Zmusza słabych do obłudy, lizusów do mieszania spraw samorządowych z prawami boskimi. 1 kwietnia 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego król Jana II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej złożył śluby , oddając Koronę Polską w opiekę Matce Boskiej. Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola. MIEJSCEM DO PRAKTYK RELIGIJNYCH JEST KOŚCIÓŁ. Radni PiS zastąpili świętego Andrzeja Bobolę. Z niesmakiem przyjąłem to niepotrzebne wydarzenie. Podobnie wystąpienie abp. Jędraszewskiego, który mimo wysiłków nie jest w stanie zmienić mego szacunku i wdzięczności do Myślenickiej Pani.

  78 27 Odpowiedz
 • mirek@ 26 sie 2019

  Głos rozsądku w tym całym maryjnym zamieszaniu jakie rozpętali radni. Szkoda tylko ze nie zabrała pani głosu podczas obrad sesji

  71 16 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Wielki szacun do Pani Grażyny Ambroży.
  Dokładnie tam myśli połowa społeczeństwa Myślenic, której to połowie dewoci myśleniccy narzucają swoją estetykę i etykę wiary.
  Reszta to przyjmuje w milczeniu, aby nie być posądzonym o brak wiary, bo takie przypisanie równa się z drugim sortem, wykształciuchem, kolaborantem, lemingiem i takie tam pierdoły wymyślane przez nadpobudliwych religijnie.
  Taka nadpobudliwość jest podobnie męcząca jak parady tęczowych, więc obie te grupy podałbym terapii.

  90 30 Odpowiedz
  • 27 sie 2019

   z tego co zauważyłem ty masz zawsze wielki szacun o byle czego...... :-)

   13 14 Odpowiedz
   • 29 sie 2019

    I tu się mylisz!!! Nie zawsze mam szacun- do byle czego. Do Ciebie np. nie mam.

    9 4 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Tylko ludzie bez rozumu wierzą w coś czego niema , nie istnieje

  19 47 Odpowiedz
 • Marta 26 sie 2019

  Pani Ambrozy staje sie nowa liderka, jedyna ktora potrafi powiedziec co mysli i jakie ma poglady zamiast bezmyslnie podnosic reke i narazac nasze miasto na smiesznosc

  68 31 Odpowiedz
  • 26 sie 2019

   Przykro mi to stwierdzić ale Ty nie masz pojęcia co znaczy słowo "lider". Proponuję przemyśleć wpisy zanim znowu narazisz się na śmieszność.

   24 48 Odpowiedz
 • Bartek Bartkowski 26 sie 2019

  kochanie nie sprzataj, pani radna wszystkich pozamiatala ;)

  45 12 Odpowiedz
  • 26 sie 2019

   A zwłaszcza siebie - zamiotła pod dywan.

   27 53 Odpowiedz
   • Bartek Bartkowski 26 sie 2019

    W koncu powiedziala to co mysli polowa mieszkancow miasta i dobrze - kosciol i panstwo to dwie instytucje

    59 16 Odpowiedz
    • 26 sie 2019

     Mowa trawa, PR to nie to samo co REPREZENTOWANIE MIESZKANCÓW.
     Innymi słowy, Pani Grażyna zagłosowała zgodnie "ze swoim sumieniem i przekonaniem" - czyli nie zagłosowała. Nie wyraziła swojej opinii, wykluczyła się z decyzji a teraz się tłumaczy.
     Z pozycji mieszkańca jasno widać na co gra Pani Grażyna - na pozycję, zachowawczo. Nie jest za ale nie jest przeciw - byle być.
     Najśmieszniejsze jest to że zarzuca Burmistrzowi Szlachetce autopromocję a sama robi dokładnie to samo. Śmiech na pustej sali.

     26 47 Odpowiedz
    • 27 sie 2019

     a jak się zawiedziesz na Państwie to dokąd pójdziesz.....?

     5 11 Odpowiedz
  • 28 sie 2019

   coś mi się Bartku wydaje że pani radna i kochanie to to samo

   5 4 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Bardzo się cieszę, że w ostatnich wyborach oddałem głos na Panią Grażynę, pomimo iż wcześniej w ogóle jej nie znałem. Coraz bardziej pozytywnie mnie zaskakuje i o ile po 5 latach nie zniechęci się do lokalnej polityki to może liczyć na mój głos.

  28 23 Odpowiedz
 • M G 26 sie 2019

  Tak patrzę na komentarze i większość pisze o pozostałych 20 radnych którzy głosowali na tak że niby zmuszeni do obłudy , nie są głosem społeczeństwa , że jak to...? I że pani Grażyna jako jedyna zagłosowala słusznie i jak chciała.
  Wchodzicie w buty radnych a skąd wiecie że nie głosowali zgodnie z głosem własnego sumienia i przekonań tylko na siłę stawiacie ich pod ścianą?
  A pani Ambroży oddała głos jaki chciała , tzn nie zagłosowała i jej sprawa , nic nie mam jej do zarzucenia.

  16 12 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Piękna postawa, nie zagłosować... piękny przykład dla obywateli.. przed nadchodzącymi wyborami. Najlepiej umyć ręce i nie oddać głosu :)

  20 21 Odpowiedz
  • mirek@ 26 sie 2019

   Przecież odpowiada i na taki zarzut radna Ambroży:

   „W komentarzach pod artykułem, nasi czytelnicy zwracają uwagę, że zamiast unikać udziału w głosowaniu, mogła Pani zagłosować przeciwko. Na czym polega różnica?

   Mogłam się wstrzymać od głosowania lub być przeciw. Ja nie jestem przeciw Matce Boskiej i Bogu czy kościołowi do którego należę, lecz nie podobał mi się sam pomysł podejmowania takiej uchwały chodziło mi o sam fakt podjęcia uchwały tego typu.”

   Nie doczytałeś?

   16 14 Odpowiedz
   • 26 sie 2019

    tak, wtedy głosujemy przeciw uchwale a nie przeciw Matce Boskiej, Pani Radna nie rozumie, że było to głosowanie za przyjęciem uchwały? Więc mogła zagłosować przeciw. Jednak jak widać ważniejszy dla niej był PR... w sumie czym jej postawa różni się od ludzi którzy mówią: "nie idę na wybory bo i tak PiS/PO wygra" lub też "Nie idę bo mój głos nic nie zmieni" ?

    Dziecinne tłumaczenie, nie jestem jej wyborcą, ale wydaje mi się, że gdybym był wyborcą, to chciałbym aby osoba na którą oddałem głos, uczestniczyła aktywnie w głosowaniach.. no ale to już pozostaje w ocenie wyborców.

    Dla mnie odbiór jest jasny, Pani Radna nie głosowała więc zaprezentowała piękną postawę, a po wyborach będziemy analizować dlaczego jest tak niska frekwencja...

    14 15 Odpowiedz
   • 26 sie 2019

    Nie podobać Ci się może ale czy w czymś Ci przeszkadza, żyje Ci się teraz inaczej odczuwasz jakoms zmianę??,!!

    5 6 Odpowiedz
  • 26 sie 2019

   Bardzo piękna postawa ! Dlaczego mam iść i głosować jeśli wszyscy kandydaci to kłamcy , sprzedawczyki , oszuści , oszołomy itp itd . Wytłumacz mi czy mam głosować na oszusta , złodzieja , kanalię ? czekam z niecierpliwością

   3 12 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Nie głosowałem na kobite,nie jest tyż typem mojej kobiecy urody:),ale ją w tym co zrobiła popierom.Wyłamała sie od tych wszystkich pozorantów pod publiczke.

  23 13 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Sprawą rozsądnego społeczeństwa jest jasne kompetencyjne rozdzielenie organizacji kościelnej i państwowej.

  19 14 Odpowiedz
 • OKOKI 26 sie 2019

  Na mogilskiej w Krakowie gdzie jest komenda główna budują kaplicę i zatrudniają księdza na etat .

  11 4 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  Próbowali rozdzielać Naziści, próbowali Komuniści, próbują LGBT'iści - spróbuj i Ty. Tylko nie tak jak Radna Grażyna - Ty idż i zagłosuj.

  20 22 Odpowiedz
 • 26 sie 2019

  To czemu pani była na dożynkach w Osieczanach ! To nie było święta kościelne w parafii .
  Hipokryzja tej pani nie zna granic !

  30 18 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  Proboszcz z wielkopolskiej parafii dyskutował z innymi na temat swoich preferencji seksualnych. - Dostaję takich fantazji, że jestem na etapie wielokątów - słychać na nagraniu. Wspomina także o tym, że umawia się na seks zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami.

  6 9 Odpowiedz
  • 27 sie 2019

   Umówmy się, nad księdzem aureoli nie zobaczymy, stąd ich zachowania są identyczne
   z pozostałymi mieszkańcami tego globu.
   Niepotrzebnie gloryfikują siebie samych, przypisując sobie umiejętności odróżniania dobra od zła, gdy w rzeczywistości umiejętności ich w tej dziedzinie są równe z umiejętnościami pozostałych ludzi.
   Narcyzm który bije od obecnego lidera kościoła krakowskiego, jest na tym terenie nowością.

   15 10 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  W każdej rozmowie o bogu pojawia się istotna a nieusuwalna trudność: nie można sensownie zdefiniować pojęcia boga. Przy próbach definicji boga pojawiają się niemożliwe do usunięcia sprzeczności, takie jak pojęcie wszechmocy, sprzeczność między miłosierdziem a sprawiedliwością, trudność w wyjaśnieniu, jak może istnieć byt świadomy nie posiadający systemu nerwowego, albo jak może istnieć żywa istota („Wierzę w Ciebie, Boże żywy…"), która nie posiada metabolizmu, albo żadnej innej cechy kojarzonej z życiem, np. rozmnażania. Przyznają to teologowie, co jednak nie przeszkadza im mówić o tym właściwie hipotetycznym bycie z całkowitą i niezmąconą pewnością.
  Owa trudność w zdefiniowaniu pojęcia boga rodzi kłopot taki, że mówiąc o bogu, nie wiemy właściwie, o czym mówimy.

  3 12 Odpowiedz
  • 27 sie 2019

   Bo kwestią nie jestt udowodnienie czym jest Bóg i czy istnieje. Liczy się czy w Niego wierzymy czy nie.
   Nawiasem mówiąc zawsze przy tej dyskusji przypomina mi sie fragment filmu "Constantin" . Archanioł Gabriel mówi do Constantina, ze jego problem polega na tym iż on WIE, ze Bog istnieje a zatem nie moze w Niego uwierzyć

   3 2 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  Wszystkie wiary w jakiegoś boga tego czy innego są wynikiem przejścia indoktrynacji religijnej w dzieciństwie, która wprowadziła spustoszenia w mechanizmach poznawczych osób jej poddanych, zwłaszcza upośledzając zdolności logicznego myślenia.

  4 16 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  Dlaczego wpisy są kasowane???!!!

  2 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  Radna Grażyna Ambroży uciekła od odpowiedzialności nie biorąc udziału w głosowaniu, a teraz ma pretensje do wszystkich tylko nie do siebie.

  15 10 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  Bardzo mi Pani zaimponowala. Popieram Pani stanowisko. Szacunek.

  9 16 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  I jeszcze jedno, jest Pani odważną kobietą. Bardzo Pani u mnie i mojej rodziny zapunktowala.

  8 15 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  Szanowna pani radna Co pani chce rozdzielać , coś co dobrze funkcjonuje ,Dam może taki przykład prosty na podstawie zwykłej pralki który każdy z nas posiada : Jeżeli chcemy uprać pranie ,potrzebujemy 1.pralkę ,2 prąd , 3 wode ,4 detergent 5 chęci , Jeżeli Pani rozdzieli rozdzieli coś ,to co zostanie ? tylko smrud .

  10 9 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  Z całym szacunkiem ,uprzejmie proszę o odpowiedz ,czy Pani chce dzielić nasze miasto czy budować , ii komu to Pani działanie w dalszej perspektywie ma służyć ? z poważaniem wyborca.

  12 8 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  I co, prawicowi katolicy z toruńskiej szkoły chrześcijaństwa?
  https://imgupload.pl/images/2019/08/27/Screenshot_20190827_195231.th.jpg
  https://www.rmf24.pl/fakty/news-michal-laskowski-hejterzy-pracuja-w-ramach-struktury-panstwa,nId,3169087

  ----------
  Zniszczone dowody

  https://www.google.com/amp/s/krakow.onet.pl/wypadek-beaty-szydlo-kto-zbada-zniszczone-dowody/v0v7bbf.amp

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wypadek-premier-beaty-szydlo-w-oswiecimiu-uszkodzone-dowody,944451.html

  Po krześcijańsku, prawie i sprawiedliwie. Zapraszamy do odziennego oglądania Wiadomości TVP1, słuchania Radia Maryja i lektury Naszego Dziennika oraz Gazety Polskiej.
  ___________
  Pikno ta Polska, rozwija się, wreszcie jes uczciwie, nik nie kradnie a pińcset plus to bioro ze swoik piniendzy, no i słuchajo sie księży

  6 9 Odpowiedz
 • 27 sie 2019

  "Burmistrz lubi wystąpienia publiczne, żadna impreza w mieście nie może odbyć się bez jego udziału, ale to już chyba wszyscy zauważyli mimo, że poprzedni włodarz również wspierał te same inicjatywy, to nie musiał tak „patronować” wszystkiemu."

  W punkt Pani Grażyno. Brawo.

  10 8 Odpowiedz
 • 28 sie 2019

  Wstydzę się za takich lewackich nowoczesnych radnych! I powtórzę słowa Myśleniczanina007
  Próbowali rozdzielać kościół od państwa Naziści próbowali i Komuniści i nic im z tego nie wyszło! Teraz natomiast próbują nowocześni lewacy , lgbe'towcy i też im nie wyjdzie! Przypomnę słowa Wielkiego Polaka , Wielkiego Męża Stanu Romana Dmowskiego
  ''Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.''
  Wierzę w to że Polski Naród z pomocą Królowej Polski zakorzeniony w katolicyźmie nigdy się na to nie zgodzi! I cieszy to że w Polsce są jeszcze prawdziwi mężczyźni którzy wstępują i tworzą nowe Legiony Maryi , nowe bractwa Jana Pawła II a ulicami Polskich miast idą męskie różance w obronie naszych świętości w obronie krzyża w obronie Maryi w obronie Polski , chwała też kibicom! a tęczowi rurkowcy chłoptasie niech sobie wojują po internetach i tyle ich. Z Krzyżem jeszcze nikt nie wygrał! Kto nie szanuje i nie oddaje należycie czci Maryi matce Jezusa ten nie szanuje samego Boga!
  Na koniec mam gdzieś komentarze lewaków śmiesznych oportu'komu'nistów czy prywatnie , piszcie sobie co chcecie ,tyle waszego szczekania a ja i tak mam to w tylnej części ciała :)

  23 27 Odpowiedz
  • 28 sie 2019

   Dlaczego nie lubisz muzułmanów z Iranu? Oni myślą tak samo:
   Islam nie jest dodatkiem do narodowości, ale tkwi w jego istocie. Usiłowanie oddzielenia islamu od narodowości, oderwania narodu od islamu jest niszczeniem samej istoty narodu.''

   2 9 Odpowiedz
  • 28 sie 2019

   Jedna wojna o krzyż już była, ba nawet nabożeństwa smoleńskie. Antoni jak kardynał, Jarosław prymas. Ale czy religią i 500+ da się przykryć cały brud?

   https://m.youtube.com/watch?v=Gla0hpZzwPI

   5 17 Odpowiedz
  • 28 sie 2019

   W Czechach mamy rozdział i jak fajnie się tam żyje. Nie ma moralizowania z ambony, nacisków na kogo głosować na kogo nie, ochrony pedofili w koloratkach. Oraz pompowania pieniędzy z podatków na inwestycje kościelne służące jako dodatkowy dochód dla kościoła.

   9 15 Odpowiedz
   • 6 wrz 2019

    Gdyby łączyło mniej z moim miejscem zamieszkania, wyjechałabym do Czech. Odległość nie poraża, język podobny, normalny kraj. Rozdzielność kościoła od państwa jest rzeczywistością. Ciekawa literatura i poczucie humoru. Słowem- tam można pożyć.

    3 4 Odpowiedz
    • 8 wrz 2019

     Więc wypad! wszyscy wy lewactwo mówicie o wyjeździe z Polski że wam się tu nie podoba a wszyscy zostajecie hipokryci! Ja Ci proponuje wyjazd do Włoch do Rimini tam ci pokażą prawdziwą kulturę i poczucie humoru :)

     1 19 Odpowiedz
     • 9 wrz 2019

      Rutgerze, nie szalej. Jesteś pewnie młodym, niekoniecznie mądrym Wolakiem. Nie obrażaj lewaków. Są pewnie mądrzejsi od Ciebie. Gwarantuję to. Pojechałabym do Rimini, tylko brakuje mi pieniędzy.Kto uczył Cię takiej nienawiści Przyjacielu ?

      2 9 Odpowiedz
   • 6 wrz 2019

    Dodam najważniejsze -ich gospodarka ma się dobrze, bo nie zajmują się nią populistyczni dyletanci.

    3 3 Odpowiedz
  • 28 sie 2019

   A co. Polacy wyznania mojrzeszowego,jehowego ,muzułmańskiego,protestanckiego(A.Małysz),prawosławnego I Turbo Słowianie z Lubonia Wielkiego I Kudłaczy to już nie Polacy ??!

   4 11 Odpowiedz
   • 9 wrz 2019

    Kiernozie,Tobie jest potrzebny egzorcysta, tylko, kto za niego zapłaci ?

    2 4 Odpowiedz
    • Brak zdjęcia
     9 wrz 2019

     Ty ze swojej pensji trolla.

     4 2 Odpowiedz
     • 9 wrz 2019

      Oczywiście, pensji bez umowy i bez podatku. Tak to pożal się Boże państwo hula.

      5 Odpowiedz
 • 28 sie 2019

  Biedna pogubiona kobieta.... Diabłu świeczkę, a Panu Bogu ogarek ( kolejność nie przypadkowa..).

  24 7 Odpowiedz
 • jeden język a dwoje uszu 31 sie 2019

  W dużej mierze dzięki pani ugrupowanie które zdobyło najwięcej głosów wyborców nie ma swojego ani przewodniczącego, ani vice. Jak zatem może Pani mówić odsłuchaniu wyborców? Jak można mówić o niezależności?

  4 10 Odpowiedz
 • 2 wrz 2019

  Redakcja też trzyma stronę bez układów bo kasuje niewygodne dla nich komentarze

  12 3 Odpowiedz
 • 3 wrz 2019

  Proszę postawić się na miejscu Pani Grażyny. Ona sama między Pisem i Pisem light.Niezły gieroj wymięknie.

  3 13 Odpowiedz
 • 5 wrz 2019

  Ta pani jest nic nie znaczącym epizodem w samorządności miasta i gminy Myślenice.

  13 4 Odpowiedz
 • 6 wrz 2019

  Służbisto, to się okaże.

  2 9 Odpowiedz
 • 9 wrz 2019

  Pani radna słaba ta pani wiara, Sprawy państwowe powinny być zgodne z wiarą i Kościołem. Nie można oddzielać spraw doczesnych od spraw wiecznych. Po co mi taka władza , jak dba tylko o mój krótki żywot tu na ziemi a bagatelizuje moje szczęście wieczne . Pani się tylko wydaje ,że pani wierzy , Dla mnie jest Pani wierząca inaczej.

  12 7 Odpowiedz
 • 20 lis 2019

  Tej pani już dziękujemy !

  1 Odpowiedz

Zobacz więcej