Koronawirus

Adam Styczeń: Wierzę, że wygramy tę walkę

To trudny okres i wszyscy musimy go przejść w pełnym zrozumieniu, bo sytuacja szczególna wymaga szczególnych rozwiązań. Cały czas powinniśmy zachowywać spokój i zdrowy rozsądek. Wierzę, że stosując się do wytycznych odpowiednich organów, uda nam się zatrzymać epidemię

- w rozmowie z nami mówi Adam Styczeń, dyrektor SP ZOZ w Myślenicach

 

Panie dyrektorze, rozmawiamy 18 marca 2020 roku. Jak na tę chwilę wygląda przygotowanie myślenickiego szpitala do walki z epidemią?

Od prawie trzech tygodni, zgodnie z decyzją administracyjną wojewody małopolskiego, pracujemy jako szpital o podwyższonej gotowości i realizujemy stawiane przed nami zadania. Pacjentów z chorobami zakaźnymi leczymy od dawna. Dzisiaj różnica polega na tym, że mamy do czynienia z nieznanym dotąd wirusem.

Dlatego musieliśmy przeorganizować naszą pracę, wprowadzić pewne środki zapobiegawcze, takie jak wstrzymanie odwiedzin, planowych przyjęć do szpitala, planowanych zabiegów czy wizyt w poradniach specjalistycznych, aby zminimalizować ryzyko i ograniczyć kontakt pomiędzy ludźmi.

Te działania podejmowane są szczególnie z myślą o osobach starszych i przewlekle chorych, czyli znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka. Osoby te są najbardziej narażone na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i związane z tym powikłania.

Pragnę podkreślić, że nie ma powodów do paniki. Organizacja pracy całego szpitala i jego pracowników jest bardzo dobra i ze wszystkich wyznaczonych zadań wywiązujemy się wzorowo.

Od kilku dni minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas swoich wystąpień zapowiada lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem. Apogeum tego zjawiska przewiduje się na ostatni tydzień marca. Jesteśmy na to gotowi?

Musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Pierwsze to pacjenci z podejrzeniem zakażenia, których możemy przyjąć tylu, ile posiadamy łóżek w oddziale zakaźnym. Oczywiście mamy wyznaczone również dodatkowe łóżka w salach izolacyjnych. Te zostaną uruchomione w części oddziału chorób płuc. Natomiast zgodnie z decyzją ministra zdrowia na terenie Polski zostało wyznaczonych 19 szpitali jednoimiennych, tzn. przeznaczonych tylko dla leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem.

Właśnie do tychże szpitali w pierwszej kolejności będą przekazywani pacjenci, u których wynik potwierdzi zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W województwie małopolskim od 16 marca 2020 r. taką rolę pełni Szpital Uniwersytecki w Krakowie, tam zatem będziemy kierować wszystkich pacjentów oddziału zakaźnego, u których potwierdzony będzie wynik dodatni na obecność koronawirusa.

Czyli nasz szpital działa jako rezerwowy?

Nie. Do nas trafiają pacjenci, u których objawy oraz wywiad epidemiologiczny wskazują na podejrzenie zakażenia koronawirusem. Jeżeli wynik badania potwierdzi zakażenie, wtedy taki pacjent kierowany jest do Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, jak już wcześniej mówiłem, wyznaczonego przez ministra zdrowia do leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W ten sposób zwalniają się miejsca dla kolejnych pacjentów z podejrzeniem zakażenia. Do szpitala w Myślenicach przywożeni są pacjenci z całego województwa, min. z powiatu tatrzańskiego, tarnowskiego, nowotarskiego, limanowskiego, wadowickiego i wielu innych.

W dużym stopniu społeczeństwo zrozumiało istotę problemu. Ważne jest, by mieszkańcy pamiętali, że nasza praca będzie łatwiejsza i efektywniejsza, jeśli będą stosować się do zaleceń i nie będą wychodzić z domu bez ważnej potrzeby.

Ilu pacjentów z podejrzeniem koronawirusa do tej pory trafiło na oddział zakaźny myślenickiego szpitala?

Do tej pory w oddziale zakaźnym hospitalizowanych było 25 pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirsuem (aktualizacja 23 marca). U 24 z nich wynik był ujemny, a u jednego z pacjentów potwierdzono wynik dodatni i od niedzieli (22 marca) przebywa w szpitalu w Krakowie.

Gdzie trafiają próbki wysyłane do badań?

Pobierane obecnie w naszym szpitalu wymazy przekazywane są zgodnie z procedurą do laboratorium w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Przed uruchomieniem laboratorium w Krakowie próbki pobranego materiału wysyłane były do laboratoriów w Warszawie, Katowicach czy Kielcach. Niestety, czas oczekiwania na wyniki jest stosunkowo długi.

Na terenie województwa powstały także - na zlecenie wojewody małopolskiego, zespoły wyjazdowe, które pobierają wymazy od osób objętych kwarantanną. Wyznaczone zadania realizuje nasz szpital przez utworzenie jednego z takich zespołów. To ciężka praca, bowiem codziennie pokonujemy trasę ponad 500 km, ale robimy to w poczuciu odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i dla dobra mieszkańców. Wszystkie pobrane wymazy trafiają do jednego laboratorium w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. W związku z tym czas oczekiwania na wyniki wydłuża się.

Jaki jest scenariusz postępowania w przypadku, gdy w oddziale zakaźnym myślenickiego szpitala potwierdzi się przypadek zarażenia koronawirusem?

Jak już wcześniej mówiłem, w przypadku kiedy badanie potwierdzi zakażenie u pacjenta wirusem SARS-CoV-2, jest on transportowany do szpitala w Krakowie. Jednak w przypadku braku miejsc w tymże szpitalu, leczenie zakażonych pacjentów może odbywać się w oddziale zakaźnym myślenickiego szpitala. Oddział zakaźny dysponuje 17 łóżkami z możliwością stworzenia kolejnych.

Należy podkreślić, że nie każdy pacjent zakażony, musi być hospitalizowany. Jeżeli przebieg choroby jest łagodny, może być leczony w domu, oczywiście po objęciu kwarantanną. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Hospitalizacja powinna dotyczyć osób o ostrym przebiegu choroby. Jeżeli stan pacjenta będzie tego wymagał, możemy również użyć respiratorów, gdyż szpital posiada je w swoim wyposażeniu.

Czy udało się zakupić respiratory, na które rząd i starostwo przekazało łącznie 2.2 mln zł?

Szpital posiadał respiratory zanim wynikło zagrożenie spowodowane epidemią. Jednak dzięki przekazanym środkom finansowym, możemy zakupić kolejne. Jak pokazuje sytuacja w innych krajach Europy, to właśnie ten sprzęt medyczny jest najbardziej deficytowy, a zarazem niezbędny do skutecznej walki z koronawirusem, zwłaszcza w przypadku jego ostrego przebiegu.

Czy przestrzegasz zaleceń rządu ws. koronawirusa stosując się do kwarantanny domowej, unikania spotkań, dezynfekcji itp??

 • TAK TAK 91%
 • NIE NIE 9%
 • Głosów: 1728


Informacje o brakach w sprzęcie - często nawet podstawowym, płyną ze szpitali w całym kraju. Jak sytuacja wygląda u nas?

Przygotowania czyniliśmy od dłuższego czasu i nie było dnia, abyśmy nie poszukiwali i nie pozyskiwali środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia pracowników, a tym samym pacjentów. To ciężka praca, bo dostępność na rynku masek, kombinezonów, fartuchów, środków dezynfekcyjnych jest mocno ograniczona.

Minister zdrowia w poniedziałek, 16 marca, zapowiedział, że do każdego szpitala z oddziałem zakaźnym trafi 1000 maseczek i 1000 kombinezonów ochronnych. Czy dotarły już do Myślenic?

Ciągle na nie czekamy.

Kiedy większość szpitali mówi o brakach - pan zapewnia, że zapasy są wystarczające i do tej pory wszystko jest pod kontrolą.

Na obecną chwilę tak. Od kilku lat staraliśmy się o środki na remont oddziału zakaźnego. Udało się go zakończyć w ubiegłym roku. Spełniamy wymogi, jakie narzuca na nas rozporządzenie ministra zdrowia. Jest naprawdę bezpiecznie. Przyjeżdżają do nas pacjenci z całego województwa. Jesteśmy gotowi na ich przyjęcie i zapewnienie im profesjonalnego leczenia.

Jakie środki ostrożności zachowują pracownicy oddziału zakaźnego, aby potencjalny wirus nie wydostał się na zewnątrz?

Personel oddziału doskonale zna procedury postępowania w przypadku pacjenta z chorobą zakaźną. Każdy traktowany jest indywidualnie. Wejścia do sal chorych prowadzą przez śluzę, gdzie personel myje i dezynfekuje ręce, a następnie zakłada jednorazowe środki ochrony indywidualnej. Po wyjściu od pacjenta - w śluzie, środki ochrony są zdejmowane i umieszczane w pojemniku na odpady zakaźne, a ręce dezynfekowane. Oddział jest prawidłowo zabezpieczony i nie ma obawy, aby pacjent tu leczony stanowił zagrożenie dla innych osób.

Śledząc sytuację w szpitalach w kraju, słyszymy o lekarzach i pielęgniarkach biorących L4. Jaka część personelu myślenickiego szpitala przebywa na zwolnieniu?

Dziękuję wszystkim pracownikom za poczucie odpowiedzialności, za ich ciężką pracę, za to, że traktują swoje obowiązki jak misję. Ze zwolnienia z powodu opieki nad dzieckiem do 8 lat w tym momencie korzysta 25 osób. Są to głównie młode mamy pracujące w administracji. Spośród 250 pielęgniarek, tylko 8 znajduje się dzisiaj na zwolnieniu. Wiemy, że często pracownicy pomagają sobie w opiece nad dziećmi, biorąc urlopy wymiennie.

Jak pan ocenia zachowania mieszkańców Myślenic? Traktujemy poważnie to zagrożenie?

W dużym stopniu społeczeństwo zrozumiało istotę problemu. Ważne jest, by mieszkańcy pamiętali, że nasza praca będzie łatwiejsza i efektywniejsza, jeśli będą stosować się do zaleceń i nie będą wychodzić z domu bez ważnej potrzeby. Jeśli musimy skorzystać ze świadczeń medycznych na terenie szpitala, używajmy płynów dezynfekcyjnych do rąk umieszczonych w ogólnodostępnych miejscach.

Mieszkańcy zgłaszają nam chęć pomocy dla szpitala, ale często nie wiedzą w jaki sposób mogą wam jej udzielić. Pytanie brzmi: w jaki sposób możemy pomóc lub może powinienem zapytać… co robić, aby wam nie przeszkadzać?

Myśleniccy restauratorzy przygotowują posiłki dla lekarzy i pielęgniarek. To bardzo miła i potrzebna forma wsparcia, tym bardziej, że ta inicjatywa wyszła właśnie od nich. Wiele osób pyta też o możliwość przekazania wpłaty na rzecz szpitala. Nie chciałbym prosić o pomoc finansową, ale jeśli ktoś miałby wolę, aby przekazać środki pieniężne w formie darowizny na zakup potrzebnego do leczenia sprzętu, m.in. respiratorów, będziemy bardzo wdzięczni. Numer konta widnieje na stronie internetowej szpitala.

Artykuł miał swoją premierę w papierowym wydaniu Magazynu Miasto-Info

Powiązane tematy

Na co zwracać uwagę, aby zakupy były bezpieczne? 14 porad ministerstwa zdrowia
Koronawirus 2

Na co zwracać uwagę, aby zakupy były bezpieczne? 14 porad ministerstwa zdrowia

Mimo wprowadzanych ograniczeń wciąż możemy wychodzić na zakupy. Często są jedynym powodem, aby wyjść z domu. Na co zwracać szczególną uwagę, kiedy już znajdziemy się w sklepie? Od 20 marca w Polsce obowiązuje stan epidemii i związane z nim zakazy. Najnowsze (zaktualizowane 1 kwietnia) dotyczą zachowania dystansu od innych w odległości minimum 2 me...

W weekend spacer w parku lub na Górny Jaz? Zapomnij. Zamknięto dostęp do Zarabia
Myślenice 28

W weekend spacer w parku lub na Górny Jaz? Zapomnij. Zamknięto dostęp do Zarabia

A konkretnie wejście do miejskiego parku i wjazd na tzw. Górny Jaz na Zarabiu. To efekt ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa „Na podstawie rozporządzenia wydanego przez Prezesa Rady Ministrów informujemy, że do odwołania obowiązuje zakaz wstępu do parków, na skwery oraz inne tereny zielone” – czytamy w komunikacie wydanym prz...

Ratownicy z grupy poszukiwawczej na zakupach. Pomagają objętym kwarantanną
Społeczeństwo 0

Ratownicy z grupy poszukiwawczej na zakupach. Pomagają objętym kwarantanną

Niedawno oferowali swoją pomoc w dostarczaniu niezbędnych artykułów dla osób przebywających na kwarantannie. Dzisiaj spełniają swoją obietnicę Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, Ratownicy z Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oferowali swoja pomoc osobom objętym kwarantanną w dostarczeniu niezbędnych artykułów do domów. „Ze wz...

Komentarze

 • Marta 24 mar

  Tez w to głęboko wierze ze wszystko się dobrze skonczy. Zycze wiele siły wszystkim pracowników szpitala. Bądźcie mocni!!!

  37 50 Odpowiedz
 • Anty Robert 24 mar

  Dużo siły i powodzenia! I wielkie DZIĘKUJEMY za walkę z tym wrednym wirusem!

  80 85 Odpowiedz
 • 24 mar

  Ciekawy materiał, trochę informacji o naturze koronawirusa:
  https://youtu.be/BthYaDVKDAw

  10 34 Odpowiedz
 • 24 mar

  Mam takie pytanie, może jest tu jakaś na tyle rozważna osoba która nie ma wybranego mózgu przez media, czy prognoza na obecną sytuację jest aż taka zła? Człowiek by chciał wiedzieć czy radzimy sobie jakoś z epidemią, a ile ludzi, ile mediów, tyle opini i nie wiadomo komu wierzyć

  19 13 Odpowiedz
 • mirek@ 24 mar

  Pierwszy człowiek na stanowisku w tym mieście który potrafi powiedzieć jesteśmy gotowi postawmy się wirusowi i wziąć odpowiedzialność. Za ludzi za to za co mu płacą bo tak trzeba

  51 51 Odpowiedz
 • 24 mar

  Bardzo dziękujemy personelowi szpitala. Żaden szpital w żadnym kraju nie jest gotowy na taki nawał. Tym bardziej wyrazy szacunku pracy ponad możliwości.

  32 49 Odpowiedz
 • 24 mar

  Wygrać wygramy,ino co by z jak najmniejszymi stratami własnymi.A to zależy w OGROMNEJ mierze od zwykłych obywateli ..Ta zaraza to taki lodowaty prysznic na zwolenników nadmierny globalizacji I nieodpowiedzialnej swobody.Pare przygłupich ideologi runie tu na pysk.I to jest dobro wiadomość :-))

  26 52 Odpowiedz
  • 24 mar

   I po co te teorie? Odgródźmy się płotem, nie wyjeżdżajmy nigdzie jak za PRL i klepmy tu bidę a podatki i pokłony dla jednego władcy który gdzieś się teraz schował... Wirus nie patrzy na ideologie, on chwyta się ludzi by się rozmnażać.

   40 20 Odpowiedz
  • 24 mar

   Potrzeba wielkiego wysiłku społecznego polegającego na stosowaniu się do wprowadzonych restrykcji i ograniczeń. Modele ExMetrix prognozują, że wchodzimy właśnie w decydującą fazę epidemii.

   10 1 Odpowiedz
 • 24 mar

  Tytułem sprostowania : według moich informacji wszystkie Panie z administracji pracują na pełnych obrotach ! Nie korzystają z możliwości opieki nad dziećmi.

  20 4 Odpowiedz
 • 24 mar

  Dokładnie tak jest! Pełne obroty, O izolacji, pełen kontakt z personelem medycznym i z wewnętrznym bez zachowania środków ostrożności bo ich nie ma!!! I nikt nie wprowadził.

  21 2 Odpowiedz
 • 24 mar

  Ta wypowiedź raczej nie dotyczy szpitala powiatowego w Myślenicach. Nieprawdą jest, że ktoś dba o zdrowie i życie ludzi tam pracujących. Za parę groszy ludzie przychodzą pracować bez zabezpieczeń. Mowa o personelu całego szpital tego "białego" i tego "czarnego" Nie ma masek, nie ma rękawiczek, nie ma środków dezynfekujących!! Nic nie jest dezynfekowane!! Ciągi komunikacyjne, klamki itp. Ludzi przynoszą z domów środki, żeby się jakkolwiek zabezpieczyć. Praca jest nie przystosowana kompletnie do zaistniałego zagrożenia. Nikt nie myśli że osoby które tam pracują mają rodziny i z tego syfu idą do domu. To chyba jedyna placówka publiczna w powiecie, która nie dba o to by izolować od siebie ludzi i ograniczać kontakty międzyludzkie. Ciekawe kto weźmie odpowiedzialność jak ludzie zaczną chorować.??!! Zero dbania o jednostkę ludzką. Jest nieograniczona rotacja całego obiektu i wszystkich komórek, jakby nigdy nic. Oświadczenia o opiece nad dzieckiem lub jakakolwiek absencja jest niemile widziana. Personel czuje się niepewnie i dochodzi do nieporozumień między nimi. Ale po co o tym mówić, lepiej uprawiać demagogię i populizm. Myślenice jak żaden szpital czeka z otwartymi ramionami na COVIT-19, a kto padnie to padnie. ŻENADA!!!

  41 7 Odpowiedz
  • 24 mar

   Cóż, podziękować ministrom... niedoposażony jest ogół polskich szpitali. Lepiej teraz krzyczeć i wyciągać ręce do rządu niż gdyby to miał brutalnie przetestować na nas los. Co robi burmistrz, co robi powiat, co robi poseł Kurowski? - Czy działają żeby sprzęt do walki z koronawirusem znalazł się jak najszybciej w tym mieście? Jesteśmy tuż przed fazą szczytową zachorowań w Polsce.

   35 17 Odpowiedz
   • 25 mar

    Podziękujmy platformie, która szpitale prywatyzowala, zamykała laboratoria czy zmusiła do zarobkowej emigracji lekarzy i pielęgniarki. Miliardy na strefy euro dawała, umarzała miliardy długów gazpromowi, w tajemniczych okolicznościach dziesiątki miliardów złotych znikało. Czemu tego nie dali na szpitale ? Dzisiaj bylibyśmy zdecydowanie lepiej przygotowani. Przez 8 lat rozwalili praktycznie wszystko a dzisiaj pierwsi o o to sapią :D Po tych nieudacznikach odbudowa polskiej służby zdrowia będzie trwała przynajmniej dekadę jeszcze.

    17 41 Odpowiedz
    • 25 mar

     @Bolek mam w d.pie PO i wasz PiS, teraz rządzą wasi, ale to jak Ty znowu partyjnie rozgrywasz wszystko - to NIKOGO tutaj nie obchodzi, uwierz.

     Obchodzi zaś to czy na tą chwilę jesteśmy dostatecznie przygotowani by przetrwać.

     No daj odetchnąć....

     41 3 Odpowiedz
  • 25 mar

   W punkt...

   4 3 Odpowiedz
 • 25 mar

  Jak was czytam to naprawdę jestem za tym by wyłączyli internet !!!
  Sami fachowcy i tylko ze ci z pisu a ci z po a tamci komuchy!!! Przypominam ze wszyscy będziemy dwa metry pod ziemia i co gorsza często obok siebie
  PiS po PiS po ko SLD komuchy PiS po i następna alejka
  Kod młodzież wszechpolska PiS ko po PSL lewica korwin itp itd

  7 10 Odpowiedz
 • 29 mar

  Jedną walkę (o fotel posła) już Pan "wygrał", oby ten sukces się nie powtórzył...

  2 6 Odpowiedz
 • 30 mar

  Oddział zakaźny super, a i tak pacjenta z koronawirusem, z typowymi objawami, przyjmuje się na pulmunologie..... jak to możliwe? Wywiad o kontakcie z osobami z zagranicy nie jest już wyznacznikiem....

  3 2 Odpowiedz

Zobacz więcej

Na jaką pomoc mogą liczyć lokalni przedsiębiorcy? Jarosław Szlachetka: "Każdy przypadek będę rozstrzygał indywidualnie"
Koronawirus 34

Na jaką pomoc mogą liczyć lokalni przedsiębiorcy? Jarosław Szlachetka: "Każdy przypadek będę rozstrzygał indywidualnie"

„Przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie z podatków, na wydłużenie okresu płatności, czy rozłożenie ewentualnych zaległości na raty. To jako organ podatkowy mogę zadeklarować i takie mam instrumenty, jakie mogą pomagać przedsiębiorcom”.  - w programie „Kurier Myślenicki” mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Burmistrz na t...

Rośnie liczba zarażonych; w powiecie to 12 osób. Kolejne 495 przebywa na kwarantannie
Koronawirus 1

Rośnie liczba zarażonych; w powiecie to 12 osób. Kolejne 495 przebywa na kwarantannie

W Małopolsce koronawirusa potwierdzono u 363 osób (8 zmarło). W powiecie myślenickim zakażonych jest 12 osób, 495 znajduje się na kwarantannie Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób na terenie województwa. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 363 osób, spośród których z...

W Krakowie powstało izolatorium. Przyjmie 200 osób. Kto do niego trafi?
Koronawirus 0

W Krakowie powstało izolatorium. Przyjmie 200 osób. Kto do niego trafi?

Pierwsze małopolskie izolatorium powstało w Hotelu Wyspiański w Krakowie, przy ulicy Westerplatte. Jest przygotowane na przyjęcie 200 osób Wiele osób chorobę COVID-19 – wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 – przechodzi łagodnie. Mogą oni jednak stać się źródłem zakażenia dla innych osób. To głównie z myślą o takich przypadkach wojewodowie...

Wacław Żarski: Spróbowałem. Lubię wyzwania
Wywiad 17

Wacław Żarski: Spróbowałem. Lubię wyzwania

Otrzymałem legitymację od społeczności, a nie od struktur partyjnych, które stwierdziły, że ich ambicje stoją wyżej niż ranga społeczna. Wcześniej podsuwałem pomysł kandydowania znajomym - to może ty wystartuj w wyborach - mówiłem, aż w odpowiedzi usłyszałem: „a czemu ty nie spróbujesz?”. Spróbowałem. Lubię wyzwania - mówi Wacław Żarski, wójt Raci...

Vasilis Tomazos: Big Brother? To była dobra decyzja
Wywiad 20

Vasilis Tomazos: Big Brother? To była dobra decyzja

Zawsze miałem takie podejście, aby chwytać moment, wykorzystywać szanse i nie marnować nadarzających się możliwości. Nigdy nie wolno się poddawać, trzeba realizować marzenia i pamiętać, że im cięższą drogę będzie dane nam przejść, tym większa satysfakcja czeka nas na jej końcu - mówi Vasilis Tomazos, myśleniczanin, który spędził 8 tygodni w telewi...