Krzyszkowice

Krzyszkowice. Budowa tunelu to nie wszystko. Żeby do niego dojechać potrzebne będą drogi lokalne

Krzyszkowice. Budowa tunelu to nie wszystko. Żeby do niego dojechać potrzebne będą drogi lokalne
Fot. GDDKiA

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę tunelu pod Zakopianką w Krzyszkowicach nastąpi z końcem listopada. Ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów; żeby do niego dojechać potrzebne będą drogi lokalne – zwracają uwagę mieszkańcy.

„Efekt jest taki, że jest ZRiD, jest ogłoszony przetarg, a dróg gminnych łączących przysiółki Wójciakówka, Bugaj, Psiary nie ma” – podczas spotkania mieszkańców Krzyszkowic mówił Waldemar Kleszcz.

„Nie mogliśmy rozpocząć projektowania dróg zbiorczych, bo odpowiada za nie inwestor – GDDKiA. Będziemy, tak jak przy projektowaniu węzła dbać o to, aby wszystkie państwa interesy były zabezpieczone jak najlepiej, żeby ta komunikacja pomiędzy poszczególnymi przysiółkami też była skomunikowana z drogami zbiorczymi” – zapewnia burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS)

 

Z końcem listopada okaże się, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoni wykonawcę, który wykona budowę bezkolizyjnego węzła drogowego na Zakopiance w Krzyszkowicach. Rozstrzygnięcie ogłoszonego w październiku przetargu zaplanowano na 30 listopada.

Jeżeli znajdzie się chętny, na budowę węzła będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem 3-miesięcznych przerw zimowych. Uwzględniając je, koniec prac powinien nastąpić przeciągu dwóch lat, a więc najwcześniej w 2026 roku.

Kwestia budowy tzw. „tunelu” była poruszana podczas spotkania mieszkańców Krzyszkowic wraz z samorządowcami.

- To zadanie inwestycyjne w postaci budowy tunelu, bezpiecznego przejazdu pod drogą krajową nr 7 jest już coraz bliżej. Zgodnie z tym, co komunikowaliśmy praktycznie od 2018 r., dzisiaj oczekujemy na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i przystąpienia do prac budowlanych. Inwestycja posiada podpisane pozwolenie, drogowy ZRiD, zabezpieczone środki w Budżecie Państwa, które też z racji przyjętych rozwiązań technicznych znacznie wzrosły, niż to, co było zakładane w trakcie prac projektowych, ale też w ostatnich tygodniach, te brakujące środki minister Andrzej Adamczyk zabezpieczył w budżecie Ministerstwa Infrastruktury.

Jeśli chodzi o budowę tunelu na Zakopiance, wiem, że te prace były opóźniane, ale nie były spowodowane moją złą wolą, czy też złą wolą urzędników Generalnej. To dotyczyło spraw niezależnych od inwestora, od projektantów, ale udało się. Czekajmy cierpliwie teraz na rozpoczęcie prac budowlanych – w sali OSP mówił burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

 

Tunel zapowiadany od lat  

Temat bezpiecznej przeprawy przez DK7 w Krzyszkowicach przez polityków i mieszkańców maglowany jest od lat. Był też jedną z obietnic w kampanii wyborczej w 2018 roku.

Kadencja 2018-24 rozpoczęła się od protestu mieszkańców, którzy na początku 2020 r. postanowili zablokować drogę krajową nr 7. Tym sposobem zainteresowali problemem nie tylko lokalne władze i GDDKiA, ale też ogólnopolskie media.

W kolejnych latach, mimo wielu zapewnień ze strony drogowców, czy lokalnych polityków budowa tunelu przesuwała się w czasie. Jeszcze w lipcu tego roku GDDKiA informowała o kolejnym opóźnieniu wynikającym z uchylenia orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

W czwartek 26 października drogowcy poinformowali „o ogłoszeniu przetargu na budowę węzła drogowego na Zakopiance w Krzyszkowicach. Inwestycja pozwoli na bezkolizyjny wjazd na drogę krajową nr 7. Na oferty czekamy do 30 listopada”.

Przez cały ten czas; mieszkańcy korzystają z własnych rozwiązań, przechodząc pod DK7 taką przeprawą:

 

Jak dojechać do tunelu?

W trakcie spotkania między mieszkańcami i samorządowcami wywiązała się dyskusja na temat kilkuletniego postępowania przygotowawczego, braku konsultacji, stylu komunikacji z Generalną Dyrekcją, błędach w projekcie, czy potrzebie budowy dróg lokalnych, którymi mieszkańcy będą mogli dojechać do mającego powstać tunelu.

Temat dróg bocznych wywołał burmistrz Szlachetka, który informował, że w dniu 13 października w UMiG podpisał umowę z dyrektorem GDDKiA Tomaszem Pałasińskim na wykonanie projektu uciąglenia dróg zbiorczych między Głogoczowem a Myślenicami.

To drogi ciągnące się wzdłuż Zakopianki, które po połączeniu i odbudowie, mogą obsługiwać ruch lokalny bez konieczności wyjazdu na Zakopiankę. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Drogi lokalne wzdłuż Zakopianki mogą odciążyć ruch. Jeśli tylko uda się je połączyć”.

- Będę chciał, alby w ramach tego zadania GDKKiA zaproponowała i przygotowała rozwiązania projektowe, które będą obsługiwać wyjazdy z takich osiedli w Krzyszkowicach, jak chociażby Wójciakówka. Teraz będziemy oczekiwać na rozpoczęcie prac przez GDDKiA i będziemy, tak jak przy projektowaniu węzła w Krzyszkowicach dbać o to, aby wszystkie państwa interesy były zabezpieczone jak najlepiej, żeby ta komunikacja pomiędzy poszczególnymi przysiółkami też była skomunikowana z drogami zbiorczymi – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

Mieszkańcy zwracali uwagę, że nie było konsultacji z właścicielami działek w sprawie tunelu i podkreślali sposób trudnej komunikacji z GDDKiA. Z sali padały głosy, że części z nich może zostać zabrany grunt, sygnalizowali błędy w projekcie oraz nawiązywali do spotkania, jakie odbyło się w listopadzie 2021 r.

Już wtedy zwracano uwagę, że ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny i co za tym idzie, nie będzie mieć wpływu na ostateczny kształt inwestycji. Dwa lata temu Bożena Góra, inicjatorka ruchu społecznego „Wyjdźmy na pasy…” alarmowała o braku skomunikowania planowanego skrzyżowania z dzielnicami Psiary, Bugaj oraz osiedlem Wójciakówka.

Burmistrz zapewniał, że prace mają dopiero się rozpocząć, a mieszkańcy będą na bieżąco informowani o postępach. - Zaprosimy projektantów, żeby przed rozpoczęciem rysowania spotkali się tutaj razem z nami i żeby państwo przedstawili swoje oczekiwania i poprowadzenia tych dróg – mówił.

 

"Zmieni się władza w Generalnej Dyrekcji i zaczną z ludźmi rozmawiać"

- Zmieni się władza w Generalnej Dyrekcji i zaczną z ludźmi rozmawiać. Ja tutaj byłem na konsultacjach, to zrobili je w takim momencie, żebyście państwo nie mogli przyjść. Te drogi są potrzebne, bo one państwu także usprawnią komunikację. Jeśli mają iść przez wasze grunty, to należy się wam właściwe odszkodowanie i tego się domagajcie – mówił starosta Józef Tomal.

Józef Tomal (FZM), starosta: Zmieni się władza w Generalnej Dyrekcji i zaczną z ludźmi rozmawiać. Ja tutaj byłem na konsultacjach to zrobili je w takim momencie, żebyście państwo nie mogli przyjść.

Następnie głos zabrał Waldemar Kleszcz z ruchu społecznego „Wyjdźmy na pasy…”, który zwracał uwagę, że mieszkańcy mówią o drogach gminnych od pięciu lat.

W najbliższych miesiącach Józef Tomal powinien ubiegać się:

 • o mandat radnego w gminie
 • o mandat radnego w powiecie
 • o mandat radnego w sejmiku województwa
 • o stanowisko wójta/burmistrza
 • dać sobie spokój z polityką
 • Zobacz wyniki
 • o mandat radnego w gminie o mandat radnego w gminie 1%
 • o mandat radnego w powiecie o mandat radnego w powiecie 10%
 • o mandat radnego w sejmiku województwa o mandat radnego w sejmiku województwa 7%
 • o stanowisko wójta/burmistrza o stanowisko wójta/burmistrza 17%
 • dać sobie spokój z polityką dać sobie spokój z polityką 65%
 • Głosów: 1084

„Teraz pan burmistrz mówi, że podpisał 13 października, dwa dni przed wyborami porozumienie z GDDKiA i ta będzie projektować uciąglenie dróg. ZRiD jest wydany, daj Boże, żeby lada moment zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i Generalna zacznie budować tunel. A kiedy zacznie budować drogi, jak jeszcze nie ma projektu? Efekt końcowy będzie taki, że będzie tunel, ale dróg do tego tunelu nie będzie. Ale jak zgłaszaliśmy i prosiliśmy od 5 lat – projektujcie, róbcie koncepcje, bo w tym jesteście dobrzy, to nie, bo nie. Efekt jest taki, że jest ZRID, jest ogłoszony przetarg, a dróg gminnych łączących przysiółki Wójciakówka, Bugaj, Psiary nie ma” - mówił.

Waldemar Kleszcz, ruch społeczny „Wyjdźmy na pasy…”: Albo ja czegoś nie rozumiem, albo pan burmistrz nas wprowadza w błąd. Mówi, że 13 października zawarł porozumienie z GDDKiA, które ma na celu zaprojektowanie i uciąglenie dróg serwisowych wzdłuż Zakopianki.

W odpowiedzi burmistrz zapewniał, że za drogi zbiorcze odpowiada GDDKiA. „Nie mogliśmy rozpocząć projektowania dróg zbiorczych, bo za nie - nie odpowiadamy jako gmina, odpowiada inwestor – GDDKiA, która zarządza tymi drogami. Porozumienie zostało podpisane o współpracy przy uciągleniu i przy projektowaniu tych dróg, że jako gmina będziemy mieć cały czas dostęp do tego, jakie projekty będą powstawały i jakie rozwiązania techniczne będą przyjmowane” - mówił.

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz MiG Myślenice: Projektowanie węzła w Krzyszkowicach trwało ponad 2 lata. Przez okres, kiedy wykonywało go biuro projektowe na zamówienie GDDKiA, cały czas można było zgłaszać problemy do inwestora, czyli Generalnej.

Starosta przypominał, że to burmistrz jeszcze będąc posłem w 2018 r., przyniósł koncepcję tunelu. Zwracał też uwagę, że przez ostatnie lata początkowo szacowana na 7 mln zł inwestycja, teraz ma kosztować niespełna 150 mln zł. "Co się stało, że projekt wzrósł dwudziestokrotnie?" - pytał. 

Józef Tomal (FZM), starosta powiatu myślenickiego: Panie burmistrzu, ludzie oczekiwali jednej rzeczy; szacunku i i wysłuchania. W 2018 r. podczas kampanii wyborczej przyniósł pan koncepcję. Tak naprawdę po tych wszystkich latach wróciliśmy do tej koncepcji, którą przedstawiał przed laty dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Grabowski.

- Panie starosto jeśli będzie nowy dyrektor, będziemy trzymać kciuki, będziemy rozliczać, będziemy pilnować, żeby był co najmniej taki sam strumień na inwestycje na Zakopiance. Chociaż nie będzie już co robić, bo wszystko zostało już załatwione przez ministra Adamczyka i przez Rząd Zjednoczonej Prawicy. To wszystko ma dopełnić projekt dróg zbiorczych. (…) Ci mieszkańcy, którzy chcieli rozmawiać - przychodzili i rozmawiali. To, co mogliśmy jako gmina, jako jeden z partnerów porozumienia przekazywaliśmy, a te uwagi, które nie były zgłaszane - nic nie mogłem zrobić. Otwarty na spotkania i rozmowy z mieszkańcami byłem, jestem i będę. Z wszystkimi, którzy chcieli, rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać – dyskusję na ten temat zakończył burmistrz Jarosław Szlachetka.

W najbliższych miesiącach Jarosław Szlachetka powinien ubiegać się:

 • o mandat radnego w gminie
 • o mandat radnego w powiecie
 • o mandat radnego w sejmiku województwa
 • o stanowisko wójta/burmistrza
 • dać sobie spokój z polityką
 • Zobacz wyniki
 • o mandat radnego w gminie o mandat radnego w gminie 1%
 • o mandat radnego w powiecie o mandat radnego w powiecie 1%
 • o mandat radnego w sejmiku województwa o mandat radnego w sejmiku województwa 2%
 • o stanowisko wójta/burmistrza o stanowisko wójta/burmistrza 16%
 • dać sobie spokój z polityką dać sobie spokój z polityką 79%
 • Głosów: 1517

W okolicy przyszłego węzła Zakopianką przejeżdża codziennie prawie 40 tysięcy pojazdów. Te dane pochodzą z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w latach 2020-2021. Dzięki budowie węzła i likwidacji lewoskrętów zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu. W latach 2017-2021 doszło tutaj do 45 kolizji drogowych i 18 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne. 

Czy drogowcom i lokalnym politykom uda się doprowadzić do budowy tunelu pod Zakopianką w Krzyszkowicach?

 • zdecydowanie tak
 • raczej tak
 • trudno powiedzieć
 • raczej nie
 • zdecydowanie nie
 • Zobacz wyniki
 • zdecydowanie tak zdecydowanie tak 19%
 • raczej tak raczej tak 15%
 • trudno powiedzieć trudno powiedzieć 14%
 • raczej nie raczej nie 19%
 • zdecydowanie nie zdecydowanie nie 32%
 • Głosów: 947

Powiązane tematy

Komentarze (10)

 • 15 lis 2023

  "Otwarty na spotkania i rozmowy z mieszkańcami byłem, jestem i będę"...Czy burmistrz widuje się w lustrze ? Te słowa brzmią jak ironia.
  Pan najlepiej nadaje się do jakiejś pracy on line, bez jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, a co dopiero z suwerenem.
  Doskonale o tym wiedzą ci, którzy mieli z panem do czynienia. Pan kłamie w żywe oczy, manipuluje ludźmi, nie ma cierpliwości do wysłuchania argumentów, nawet najbardziej logicznych, strony mającej inne od pańskiego zdanie i tak mogłabym długo wymieniać, ale nie ma to najmniejszego sensu. Tacy ludzie się nie zmieniają.
  Widać wzmożenie przedwyborcze.
  A Krzyszkowice zapamiętają panu ( i pańskim klakierom) intrygi i knowania i próby umoczenia Macieja Ostrowskiego w sprawie starej szkoły. A toto jak straszyło, tak straszy. Taki z pana polityk, że nie przewidział pan, że ten "zabytek" trzeba będzie odbudować...
  Zarabie zapamięta panu Przedszkole przy Lipowej.
  No i niemała grupa osób, często przechodzących przez pana poważne kryzysy rodzinne finansowe i psychiczne wywalonych przez pana z pracy...
  To tylko skrawek pańskich osiągnięć.
  Bardzo dobrze, że jest seria spotkań wiejskich. Odświeżą one pamięć wyborców przed wiosennymi wyborami. To, między innymi, przez takich jak pan, PIS przegrał.

  41 3 Odpowiedz
 • 15 lis 2023

  Burmistrz Szlachetka stwierdził:
  "...nie będzie już co robić, bo wszystko zostało już załatwione przez ministra Adamczyka i przez Rząd Zjednoczonej Prawicy...".
  Widać że pan Szlachetka lubi żartować. Przecież minęło 5 lat, a na Zakopiance nie powstał ani jeden węzeł. Wciąż tylko obietnice, koncepcje, projekty, uzgodnienia i na tym się kończy. Czas wymienić tego burmistrza i zacząć wreszcie działać.

  37 3 Odpowiedz
 • 15 lis 2023

  To dopiero początek bubli pana burmistrza i jego ferajny! Ludzie otwierają oczy i mówią SPRAWDZAM
  Nie da się chodzić wszędzie i obiecywać wszystkim wszystkiego i tak od wyborów do wyborów … myśle ze wyborcy zapamietają wieczne wielowariantowe koncepcje i obiecanki cacanki!

  27 1 Odpowiedz
 • 15 lis 2023

  Zapomniałaś dodać, że Chełm zapamięta zamknięcie szkoły.

  25 1 Odpowiedz
 • 15 lis 2023

  Ale na zlecali tych budów, Człowiek nie będzie wiedział za pare lat która zakopianką jedzie.

  24 Odpowiedz

Zobacz więcej